FAQ

Lista często zadawanych pytań dotyczących usługi ArcGIS Online. Zalecane rozwiązania problemów napotykanych podczas pracy w usłudze ArcGIS Online można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów.

Ogólne

Konta

Mapy

Sceny

Aplikacje

Zasoby

Polecane zasoby firmy Esri

Bing Maps

Zasoby dla programistów

Udostępnianie

Administracja

Ogólne

Czym jest atlas ArcGIS Online?

Usługa ArcGIS Online to internetowa usługa GIS do pracy grupowej, która umożliwia użytkownikom korzystanie z map, scen, aplikacji, warstw analiz i danych, ich tworzenie i udostępnianie. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, aplikacji ArcGIS oraz infrastruktury chmury i może dodawać elementy, publikować warstwy internetowe oraz tworzyć mapy, aplikacje i sceny. Usługi ArcGIS Online można używać jako integralnej części systemu ArcGIS rozszerzającej możliwości aplikacjiArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise, interfejsów ArcGIS API i wtyczek ArcGIS Maps SDKs.

Czym jest oprogramowanie ArcGIS Companion?

ArcGIS Companion jest natywną aplikacją mobilną przeznaczoną dla systemów iOS i Android, która zapewnia dostęp do instytucji, zasobów i profilu ArcGIS. Za pomocą tej aplikacji można wyszukiwać i przeglądać zasoby, członków i grupy systemu ArcGIS oraz zarządzać nimi, a ponadto udostępniać zasoby i współpracować z innymi użytkownikami. Za pomocą aplikacji Companion wybiera się, gdzie mają być otwierane elementy, takie jak mapy, sceny, aplikacje i warstwy. Można na przykład otwierać mapy internetowe w przeglądarce Map Viewer lub aplikacji Map Viewer Classic. Odkrywaj najbardziej popularne i najnowsze zasoby w instytucji. Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, blogami i tweetami Esri. Administratorzy mogą wykonywać typowe zadania, takie jak resetowanie haseł członków, włączanie i wyłączanie dostępu, aktualizowanie profili i ról użytkowników, dodawanie członków do instytucji, przypisywanie członków do grup i zarządzanie licencjami na aplikacje dodatkowe.

Aplikacja Companion jest dostępna dla wszystkich członków instytucji ArcGIS i programistów należących do programu ArcGIS Developer Program. Jest ona dostępna we wszystkich językach obsługiwanych przez usługę ArcGIS Online.

Aby rozpocząć pracę, zainstaluj aplikację ArcGIS Companion na swoim urządzeniu mobilnym, korzystając z następujących łączy:

Czy usługa ArcGIS Online wymaga subskrypcji?

Tak. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji usługi ArcGIS Online, Twoja instytucja musi wykupić roczną subskrypcję. Aby przetestować wszystkie funkcje przed zakupem, można skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej.

Usługa ArcGIS Online jest dostępna w ramach rocznej subskrypcji. Do wyboru są różne plany. Każdy plan obejmuje określoną liczbę członków i kredytów. Kredyty stanowią środek płatniczy w usłudze ArcGIS Online. Są one wykorzystywane podczas używania określonych funkcji, np. analiz przestrzennych, wyznaczania tras lub geokodowania. Liczba wykorzystywanych kredytów na usługi zależy od sposobu korzystania z usługi ArcGIS Online.

Liczba pozostałych kredytów i użytkowników jest uzależniona od subskrypcji zakupionej przez instytucję. Dodatkowi użytkownicy i kredyty usług są dostępne jako funkcje dodatkowe w każdym planie subskrypcji. Jeśli mieszkasz lub przebywasz na terenie Stanów Zjednoczonych, możesz dodać członków i kredyty poprzez aktualizację subskrypcji online, dzwoniąc pod numer 1-800-447-9778 lub kontaktując się z lokalnym biurem firmy Esri. Użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych mogą skontaktować się z lokalnym biurem firmy Esri.

Czy można korzystać z usługi ArcGIS Online bezpłatnie?

Tak, jeśli jest to użycie dla celów niekomercyjnych. Bezpłatne konto publiczne pozwala na tworzenie i przechowywanie map, scen i aplikacji, zarządzanie nimi oraz ich udostępnianie. Użytkownicy mają także dostęp do zasobów udostępnionych przez firmę Esri i użytkowników GIS z całego świata.

Czy można przenieść dane bezpośrednio z jednej instytucji do innej?

Nie. Zasoby opublikowane w usłudze ArcGIS Online są hostowane w konkretnej instytucji i nie można ich przenieść do innej instytucji ArcGIS Online. Większość zasobów można pobrać z instytucji, z której pochodzą, a następnie przesłać i opublikować w innej instytucji. Istnieją następujące wyjątki:

 • Instytucję próbną oraz jej zasoby można poddać migracji do instytucji zakupionej.
 • W przypadku dołączenia do instytucji z istniejącym kontem publicznym zasoby (mapy internetowe i aplikacje) zostaną poddane migracji do instytucji.
 • Kooperacja rozproszona umożliwia kopiowanie zasobów między instytucjami ArcGIS Enterprise i instytucjami ArcGIS Online.
 • Kooperacja partnerska umożliwia udostępnianie zasobów innym instytucjom ArcGIS Online za pomocą grup.

Ile kosztuje korzystanie z usługi ArcGIS Online?

Usługa ArcGIS Online jest dostępna w ramach rocznej subskrypcji. Do wyboru są różne plany. Każdy plan obejmuje pewną liczbę typów użytkowników i kredytów. Kredyty są używane w zamian za hostowane usługi premium, np. przechowywanie hostowanych warstw internetowych, wykonywanie analiz i używanie map demograficznych.

Czym jest oprogramowanie ArcGIS Feature Data Store?

Domyślnie w ramach subskrypcji usługi ArcGIS Online dostępny jest magazyn Standard Feature Data Store, który obsługuje pełny zakres operacji na hostowanych warstwach obiektowych. Standard Feature Data Store obejmuje do 500 GB magazynu danych obiektowych rozliczanego za pomocą kredytów w modelu płatności w zależności od wykorzystania.

Magazyn Premium Feature Data Store oferuje stałe ceny magazynowania danych obiektowych i większe wsparcie procedur wykonywania zadań na bardzo dużych ilościach danych oraz procedur intensywnych. Punktem wejściowym magazynu Premium Feature Data Store jest M1. Udostępnia on dedykowaną moc przetwarzania bazy danych — inaczej niż w przypadku modelu opartego na współużytkowaniu, jakiego używa magazyn Standard Feature Data Store. Każdy dodatkowy poziom magazynu Premium Feature Data Store zapewnia dwa razy większą moc przetwarzania od poprzedniego.

Dowiedz się więcej o aktualizowaniu do magazynu Premium Feature Data Store.

Poziom magazynu Feature Data Store instytucji można zobaczyć na karcie Przegląd strony instytucji. Dodatkowe informacje szczegółowe na temat instytucji, włącznie z magazynem danych obiektowych, można uzyskać, klikając opcję Magazyn danych obiektowych. Szczegółowe informacje zawierają pozostałą pojemność magazynu danych obiektowych oraz diagram przedstawiający maksymalne i średnie wartości procentowe wykorzystania zasobu w podanym okresie.

Co to jest regionalne hostowanie danych?

Regionalne hostowanie danych odnosi się do regionu, w którym przechowywane są hostowane dane geoprzestrzenne instytucji ArcGIS Online. Obejmuje przechowywanie następujących elementów:

 • Obiekty
 • Kafle
 • Pliki danych (załączniki do obiektów, pakiety warstw sceny i dokumenty)
 • Mapy internetowe

Wszystkie inne zasoby i informacje o użytkownikach — na przykład informacje o subskrybentach i subskrypcjach, metadane elementów, informacje o grupach i udostępnianiu, rozliczenia kredytów — są przechowywane i zarządzane w USA. Ponadto w USA dostępne są usługi oparte na lokalizacji, takie jak usługi geokodowania, wyznaczania tras i wzbogacania danych przestrzennych.

Lokalizacja regionalnego hostowania danych instytucji jest wybierana przy zakupie instytucji i nie można jej później zmienić. Dostępne lokalizacje to: Stany Zjednoczone, Europa i Azja-Pacyfik. Lokalizacja regionalnego hostowania danych jest wyświetlana na karcie Przegląd na stronie instytucji.

Co oznacza dostęp Esri i jak go włączyć?

Członek, na koncie którego włączono dostęp do zasobów Esri, może używać witryny My Esri, brać udział w szkoleniach, uczestniczyć w Esri Community, dodawać komentarze na blogu ArcGIS i zarządzać komunikacją e-mail z firmą Esri. Członkowie nie mogą włączać dla siebie opcji dostępu do zasobów firmy Esri.

Administratorzy mogą skonfigurować instytucję pod kątem domyślnego włączania dostępu Esri dla nowych członków, którzy są dodawani lub zapraszani do instytucji. Administratorzy mogą także włączać i wyłączać dostęp Esri dla konkretnych członków instytucji podczas procesu zapraszania lub z poziomu karty Członkowie strony instytucji.

Kto może korzystać z kooperacji?

Kooperacje partnerskie i rozproszone są włączone dla instytucji posiadających subskrypcję ArcGIS. Konta programistów ani konta indywidualne, takie jak konta publiczne, konta próbne i konta ArcGIS for Personal Use, nie obsługują kooperacji.

Jak bezpieczna jest usługa ArcGIS Online?

Usługa ArcGIS Online w pełni zabezpiecza dostęp do Twoich informacji. Informacje dostępne są wyłącznie dla użytkowników, którym zostały one udostępnione. Tożsamość użytkownika jest ustalana w trakcie procesu logowania, który jest zawsze przeprowadzany z użyciem protokołu HTTPS. Każdorazowe uzyskanie dostępu do informacji wymaga tokenu uwierzytelniającego uzyskiwanego podczas logowania. W instytucjach dozwolony jest tylko dostęp za pośrednictwem protokołu HTTPS, co zapewnia, że wszelkie dane (np. obiekty i kafle), jak również tokeny uwierzytelniające są szyfrowane w trakcie przesyłania przez Internet. Centrum zaufania to witryna informacyjna udostępniająca szczegółowe informacje o zabezpieczeniach usługi ArcGIS Online i wszystkich produktów firmy Esri.

Notatka:

Począwszy od grudnia 2020 r., protokół HTTP nie jest już obsługiwany, a odwołania do adresów URL HTTP nie działają w usłudze ArcGIS Online. W związku z tym instytucje muszą wprowadzić niezbędne zmiany zasobów oraz procedur wykonywania zadań. Więcej informacji na temat zagadnień związanych z wprowadzeniem tej zmiany można znaleźć w artykule pomocy technicznej Important Updates for ArcGIS and HTTPS Only Enforcement (Ważne aktualizacje systemu ArcGIS i udoskonalenia dotyczące tylko protokołu HTTPS).

Dlaczego moja instytucja musi używać tylko protokołu HTTPS?

Szyfrowanie poufnych informacji to główna przyczyna korzystania z HTTPS. Protokół HTTPS korzysta z protokołu szyfrowania Transport Layer Security (TLS) lub Secure Sockets Layer (SSL), który gwarantuje bezpieczeństwo komunikacji w sieciach. System ArcGIS wykorzystuje protokół TLS, który jest nowszym i bezpieczniejszym protokołem szyfrującym niż protokół SSL. Usługa ArcGIS Online nadal obsługuje protokół SSL, ale w dokumentacji często można wymiennie zobaczyć używane protokoły SSL i TLS. Podczas przesyłania informacji przez Internet z użyciem protokołu HTTPS w adresie URL informacje może odczytać tylko zamierzony odbiorca. To szyfrowanie jest ważne, ponieważ informacje przesyłane w Internecie przechodzą zwykle przez wiele komputerów, zanim dotrą do serwera docelowego. Każdy komputer między nadawcą i serwerem może zobaczyć poufne informacje, takie jak hasła, jeśli nie będą one zaszyfrowane prawidłowym certyfikatem TLS lub SSL. Kiedy jest używany poprawny certyfikat TLS lub SSL, informacje stają się nieczytelne dla wszystkich, z wyjątkiem serwera, do którego są wysyłane informacje. To chroni je przed szkodliwymi działaniami, na przykład kradzieżą tożsamości.

Notatka:

Począwszy od grudnia 2020 r., protokół HTTP nie jest już obsługiwany, a odwołania do adresów URL HTTP nie działają w usłudze ArcGIS Online. W związku z tym instytucje muszą wprowadzić niezbędne zmiany zasobów oraz procedur wykonywania zadań. Więcej informacji na temat zagadnień związanych z wprowadzeniem tej zmiany można znaleźć w artykule pomocy technicznej Important Updates for ArcGIS and HTTPS Only Enforcement (Ważne aktualizacje systemu ArcGIS i udoskonalenia dotyczące tylko protokołu HTTPS).

Zaleca się także, aby protokół TLS był włączony we wszystkich usługach lokalnych. Podczas dodawania warstw do map lub warstw jako elementów konieczne jest używanie adresów URL protokołu HTTPS. Protokół HTTPS pomaga ochronić dane, a ponadto łagodzi problemy dotyczące mieszanej zawartości w przeglądarkach. Współcześnie wiele witryn jest dostępnych tylko przez HTTPS. HTTPS zapewnia szyfrowanie danych i całej komunikacji między przeglądarką i usługą ArcGIS Online.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o protokołach TLS, SSL, HTTPS i bezpieczeństwie w Internecie warto odwiedzić witrynę Centrum zaufania. Firma Esri uruchomiła witrynę Centrum zaufania jako źródło informacji o zabezpieczeniach, prywatności i zgodności w zakresie dotyczącym systemu ArcGIS. Witryna Centrum zaufania udostępnia informacje o bezpieczeństwie produktów, alertach zabezpieczeń, zgodności zabezpieczeń, najlepszych praktykach w dziedzinie bezpieczeństwa i wiele innych.

Jak zaktualizować warstwy mapy internetowej lub sceny internetowej, aby umożliwić obsługę protokołu HTTPS?

Protokół HTTP nie jest już obsługiwany, a odwołania do adresów URL HTTP nie działają w usłudze ArcGIS Online. Jeśli jesteś właścicielem lub administratorem mapy lub sceny internetowej, musisz zaktualizować wszystkie warstwy na takiej mapie lub scenie, aby mogła ona korzystać z protokołu HTTPS. Odpowiednie opcje znajdziesz na karcie Ustawienia na stronie elementu mapy lub sceny. Protokół HTTPS szyfruje informacje zawarte w warstwie podczas przesyłania ich przez Internet. Podczas aktualizowania warstw mapy lub sceny na potrzeby obsługi protokołu HTTPS usługa ArcGIS Online sprawdza każdą z nich, aby określić, czy konieczne jest jej zaktualizowanie. Jeśli jakakolwiek warstwa używa protokołu HTTP, usługa ArcGIS Online wysyła żądanie do tej warstwy za pośrednictwem protokołu HTTPS, a następnie aktualizuje mapę lub scenę i wszystkie powiązane elementy warstw, które są Twoją własnością lub którymi administrujesz. Jeśli natomiast warstwa nie obsługuje protokołu HTTPS, warstwa nie zostanie zaktualizowana. Otrzymasz odpowiednie powiadomienie na ten temat. W przypadku powiadomienia, że warstwa nie obsługuje protokołu HTTPS, możesz skontaktować się z jej właścicielem i poprosić o zmianę konfiguracji warstwy lub udostępnienie alternatywnego źródła danych.

Podczas aktualizowania warstw na mapie lub w scenie w celu zapewnienia obsługi protokołu HTTPS, wszystkie symbole niestandardowe korzystające z protokołu HTTP są automatycznie modyfikowane w taki sposób, aby używały protokołu HTTPS, jeśli jest to obsługiwane przez ich źródło. Inne niestandardowe zmiany warstw, takie jak obrazy osadzone w oknach podręcznych, nie są aktualizowane na potrzeby obsługi protokołu HTTPS. Aby zaktualizować takie odniesienia na potrzeby obsługi protokołu HTTPS, otwórz warstwę (lub mapę) w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic i tam wprowadź odpowiednie zmiany.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Jak zaktualizować warstwy mapy internetowej, które zawierają odniesienia do warstw w mojej witrynie ArcGIS Server?

Warstwy mapy internetowej zawierające odniesienia do usług w Twojej witrynie ArcGIS Server możesz zaktualizować na karcie Ustawienia na stronie elementu mapy. Przy użyciu narzędzia do aktualizowania odniesień możesz zmienić odniesienia warstw do adresów URL z adresów w witrynie pośredniczącej na adresy w witrynie produkcyjnej oraz przeprowadzić migrację warstw witryny ArcGIS Server do nowej domeny. To narzędzie sprawdza warstwy mapy i wskazuje witryny ArcGIS Server, które można zaktualizować. Warstwy korzystające z odniesienia wybranego przez użytkownika są aktualizowane pod kątem użycia nowej witryny podanej jako element zastępczy. Usługa ArcGIS Online aktualizuje wszystkie warstwy serwera ArcGIS Server odnoszące się do witryny, jak również wszystkie powiązane elementy warstwy, które są Twoją własnością lub którymi administrujesz.

Notatka:

Warstwy w określonej witrynie zastępczej muszą dokładnie odzwierciedlać istniejące warstwy. Jeśli warstwy nie są zgodne, mogą nie zostać narysowane lub mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Usługa ArcGIS Online nawiązuje połączenie z witryną zastępczą, aby potwierdzić, czy są w niej dostępne warstwy. Jeśli warstwy nie są dostępne, otrzymasz powiadomienie, a brakujące warstwy nie zostaną zaktualizowane.

Jak mogę zmienić protokół w adresie URL źródła danych na HTTPS dla mojej bezpiecznej usługi z osadzonymi poświadczeniami?

Protokół HTTP nie jest już obsługiwany, a odwołania do adresów URL HTTP nie działają w usłudze ArcGIS Online. Jeśli masz uprawnienia do administrowania bezpiecznymi usługami z osadzonymi poświadczeniami, na przykład warstwą obiektową ArcGIS Server lub usługą drukowania albo geokodowania, albo jesteś ich właścicielem, możesz zastąpić protokół http protokołem https adresu URL źródła danych na karcie Ustawienia strony elementu tej bezpiecznej usługi. Protokół HTTPS umożliwia szyfrowanie informacji zawartych w usłudze podczas przesyłania ich przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Dlaczego moja instytucja powinna używać tylko protokołu HTTPS?

Co należy wiedzieć o protokole TLS 1.2?

Firma Esrizobowiązuje się do korzystania z najnowszych standardów przemysłowych i najlepszych praktyk z zakresu protokołów bezpieczeństwa. Protokół TLS (Transport Layer Security) jest szeroko stosowanym protokołem bezpieczeństwa zapewniającym prywatność i integralność danych między aplikacjami służącymi do komunikacji za pośrednictwem sieci. Począwszy od kwietnia 2019 roku, firma Esri będzie wymuszać używanie protokołu TLS 1.2 w usłudze ArcGIS Online i zrezygnuje z obsługi wcześniejszych wersji protokołu TLS (1.0 i 1.1). Więcej informacji można znaleźć w temacie Często zadawane pytania: Co należy wiedzieć o protokole TLS 1.2 i o systemie ArcGIS?.

Czy mogę wykonywać kopie zapasowe danych mojej instytucji?

Istnieje możliwość zapisani kopii lokalnych plików danych dodawanych do instytucji. Na karcie Moje zasoby strony zasobów otwórz stronę elementu związanego z plikiem danych, który chcesz zapisać i kliknij przycisk Pobierz. Na komputerze należy określić położenie zapisywanego pliku.

Jeśli hostowana warstwa obiektowa jest często aktualizowana, zaleca się cykliczne eksportowanie danych na przykład w postaci pliku shape lub CSV. Z poziomu karty Moje zasoby na stronie zasobów otwórz stronę elementu hostowanej warstwy obiektowej, z której zostaną wyeksportowane dane. Kliknij opcję Eksportuj dane i wybierz typ pliku, w którym chcesz zapisać dane.

Kooperacja rozproszona umożliwia kopiowanie zasobów między wdrożeniami podstawowymi oprogramowania ArcGIS Enterprise i instytucjami ArcGIS Online. Za pomocą tej procedury wykonywania zadań można utworzyć zaplanowane kopie zapasowe danych i map internetowych.

Muszę dostarczyć identyfikator subskrypcji mojej instytucji do działu obsługi technicznej firmy Esri podczas zgłaszania problemu dotyczącego usługi ArcGIS Online. Gdzie można znaleźć tę informację?

Mając uprawnienia do wyświetlania członków instytucji, identyfikator subskrypcji instytucji można wyświetlić na karcie Przegląd na stronie Instytucja.

Jak zgłaszać problemy związane z danymi?

Problemy można zgłaszać, dodając uwagi na jednej z map opinii w usłudze ArcGIS Online. Twoja opinia zostanie przejrzana przez pracownika firmy Esri, a błędy zostaną poprawione w przyszłych aktualizacjach. Problemy związane z danymi dotyczącymi innych zasobów usługi ArcGIS Online można zgłaszać do zespołu pomocy technicznej lub w Esri Community.

W witrynie internetowej wyświetlane są niestosowne zasoby. Co mogę zrobić?

Aby do zespołu zarządzającego witryną internetową wysłać wiadomość dotyczącą niewłaściwych treści, należy użyć łącza Zgłoś nadużycie znajdującego się w dolnej części witryny. Jeśli łącze to nie jest dostępne z poziomu witryny instytucji, należy wysłać wiadomość e-mail na adres arcgisonline_feedback@esri.com, podając adres URL elementu uznawanego za niestosowny i opisując w skrócie sytuację.

Jakie są warunki korzystania z map, aplikacji, warstw oraz narzędzi dostępnych w witrynie internetowej?

Warunki użytkowania elementów przedstawiono w polu Warunki użytkowania na stronie każdego elementu. Dostępne są również warunki użytkowania witryny.

W jaki sposób mój profil można przekształcić w profil prywatny?

Jeśli nie chcesz, aby inne osoby mogły wyszukiwać Twoją nazwę, kliknij ją na górnym banerze w celu otwarcia profilu i wybierz opcję Nikt (prywatny).

Co oznacza beta?

Komponenty beta mogą nie zapewniać wszystkich funkcjonalności lub mieć niepełną dokumentację i zawierać niewielkie, wprowadzane bez uprzedzenia zmiany. Komponenty beta zwykle są dostępne tylko w języku angielskim. Jeśli podczas korzystania z dowolnej funkcjonalności beta występują problemy, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej Esri lub odwiedź Esri Community.

Usługa ArcGIS Online zawiera także zasoby firmy Esri, takie jak mapy, warstwy i aplikacje, które mogły zostać opublikowane w wersji beta. Zasoby w wersji beta mogą być modyfikowane bez powiadomienia. Zmiany mogą dotyczyć zaktualizowanych adresów URL usług, pól danych, symbolizacji lub innych funkcji. Zasoby w wersji beta mogą być testowane, ale nie należy ich używać w aplikacjach produkcyjnych.

Co to znaczy, że szablon ArcGIS Configurable Apps został oznaczony jako dojrzały?

Szablon Configurable Apps uzyskuje status szablonu dojrzałego, gdy zastępuje go porównywalny, ulepszony szablon. Gdy szablon uzyskuje status szablonu dojrzałego, istniejące aplikacje utworzone za jego pomocą wciąż działają i pozostają dostępne dla użytkowników, a edytowanie oraz aktualizowanie aplikacji jest nadal możliwe. Istnieje także możliwość tworzenia aplikacji za pomocą dojrzałego szablonu Configurable Apps, nie jest to jednak zalecane, ponieważ firma Esri nie dodaje nowych obiektów w dojrzałych szablonach ani nie rozwiązuje związanych z nimi problemów. Dojrzałe szablony aplikacji nie są na przykład aktualizowane pod kątem obsługi zmian w przeglądarkach ani zmian w systemie ArcGIS mających wpływ na funkcjonowanie danej aplikacji. Niemniej jednak można utworzyć aplikacje w oparciu o dojrzały szablon aplikacji, klikając przycisk Utwórz aplikację internetową na stronie jego elementu. (Informacje na temat nieaktualnych szablonów ArcGIS Instant Apps można znaleźć w odpowiedziach na często zadawane pytania na temat Instant Apps).

Kto może edytować obiekty?

Wszyscy, włącznie z anonimowymi użytkownikami i członkami instytucji mającymi przypisaną domyślną rolę Przeglądający, mogą edytować obiekty w publicznej warstwie obiektowej, jeśli warstwa jest edytowalna. Aby edytować obiekty w edytowalnych warstwach obiektowych, które nie są publiczne, musisz mieć typ użytkownika umożliwiający edytowanie obiektów (np. typ użytkownika Editor) i mieć przypisane uprawnienia do edytowania obiektów za pomocą przypisanej roli. Edycja warstw obiektowych obejmuje tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie obiektów, a także tworzenie, modyfikowanie i usuwanie informacji (wartości atrybutów) powiązanych z obiektami.

Kiedy są wysyłane powiadomienia e-mail dotyczące usługi ArcGIS Online?

 • Członkowie instytucji — wprowadzanie zmian w swoim profilu; żądanie zresetowania hasła lub przypomnienia nazwy użytkownika; zaproszenie od administratora do przystąpienia do instytucji; wyłączenie przez administratora uwierzytelniania wielopoziomowego; zresetowanie hasła; przypisanie przez administratora licencji na co najmniej jedną aplikację ArcGIS i wysłanie powiadomienia o tym; wykorzystanie w 100% przydzielonego limitu kredytów; ktoś publikuje komentarz dotyczący elementu użytkownika lub odpowiada na komentarz użytkownika.
 • E-maile do administratorów — bezpośrednio po przetworzeniu żądania subskrypcji; odnowienie lub rozszerzenie subskrypcji; bezpośrednio przed wygaśnięciem subskrypcji i jeden dzień po; wykorzystanie przez instytucję 75% i 100% kredytów; wykorzystanie przez członka 100% przyznanego mu limitu kredytów; konieczność wyłączenia członkom uwierzytelniania wielopoziomowego; próby resetowania haseł przez członków, którzy nie skonfigurowali pytania weryfikacyjnego i odpowiedzi.
 • Użytkownicy kont publicznych — wprowadzenie zmian w profilu; żądanie zresetowania hasła lub przypomnienia nazwy użytkownika; opublikowanie przez kogoś komentarza dotyczącego elementu użytkownika lub odpowiedzi na komentarz użytkownika.
  Notatka:

  Po zmianie adresu e-mail powiązanego z kontem publicznym użytkownik otrzymuje powiadomienie e-mail z łączem, które należy kliknąć w celu potwierdzenia zmiany. Po zatwierdzeniu zmiany adresu e-mail, z kontem użytkownika zostanie powiązany nowy adres. Jeśli w ciągu 60 minut od przesłania żądania zmiana nie zostanie potwierdzona, konto nie zostanie zaktualizowane.

 • E-maile dotyczące wersji próbnej — bezpośrednio po zamówieniu wersji próbnej; podczas korzystania z wersji próbnej z informacją o aplikacjach ArcGIS; po wykorzystaniu 75% i 100% kredytów; na 10 dni, 5 dni oraz 1 dzień przed zakończeniem okresu próbnego; 1 dzień po zakończeniu okresu próbnego.

Powiadomienia e-mail dotyczące usługi ArcGIS Online są wysyłane z adresu notifications@arcgis.com na adres e-mail znajdujący się w profilu użytkownika lub na adres e-mail wpisany przez administratora na zaproszeniu do przystąpienia do instytucji. Gdy z instytucji zostanie wysłana wiadomość e-mail, której nie można dostarczyć, powiadamiani są wyznaczeni administratorzy, a członkowie otrzymują w oknie podręcznym Powiadomienia wiadomość informującą o problemie z dostarczeniem wiadomości e-mail na ich adres. Dodatkowe informacje na temat przyczyn nieotrzymywania tych wiadomości e-mail przez użytkownika można znaleźć we wskazówkach dotyczących rozwiązywania typowych problemów z powiadomieniami.

Kiedy członkowie mogą się zapoznać z danymi kontaktowymi administratora instytucji?

Nazwa i adres e-mail administratora są zamieszczone w zaproszeniu do dołączenia do instytucji, w powiadomieniu o zmianie profilu, w żądaniu zresetowania hasła, odzyskania zapomnianej nazwy użytkownika i żądaniu dotyczącym uwierzytelniania wielopoziomowego, w powiadomieniach dotyczących statusu prośby o weryfikację instytucji, a także w powiadomieniach dotyczących osiągnięcia lub przekroczenia przyznanego limitu kredytów. Przez określenie kontaktów administracyjnych można wskazać administratorów, do których będą trafiać wiadomości e-mail.

Co to znaczy, że moja subskrypcja usługi ArcGIS Online ma status ograniczony?

Subskrypcja jest przenoszona do stanu ograniczonego, gdy instytucja wykorzysta wszystkie swoje kredyty. W przypadku subskrypcji ograniczonej zablokowany jest dostęp do niektórych elementów i procedur wykonywania zadań. Subskrypcja pozostaje jednak użyteczna, umożliwiając wykonywanie niektórych działań związanych z administrowaniem instytucją i użyciem zasobów. W przypadku subskrypcji ograniczonej dozwolone są następujące działania:

 • Domyślny administrator może wykonywać wszystkie działania związane z zarządzaniem członkami i zasobami, w tym uruchamiać raporty administracyjne.
 • Domyślny administrator może modyfikować i zapisywać ustawienia oraz zasady instytucji.
 • Domyślny administrator może zapraszać członków i przypisywać licencje.
 • Członkowie mogą otwierać, wyświetlać, udostępniać i modyfikować istniejące zasoby w instytucji.
 • Członkowie mogą otwierać zasoby publiczne i udostępnione należące do innych użytkowników.
 • Członkowie mogą korzystać z licencjonowanego oprogramowania.
 • Członkowie mogą dodawać dane do istniejących warstw.

W przypadku subskrypcji ograniczonej obowiązują następujące ograniczenia:

 • Członkowie nie mogą tworzyć nowych zasobów.
 • Członkowie nie mogą publikować nowych warstw żadnego typu.
 • Członkowie nie mają dostępu do żadnych narzędzi wykorzystujących kredyty.

Konta

Jak się zarejestrować?

Można utworzyć konto publiczne. Po utworzeniu konta możesz zalogować się w systemie ArcGIS i uzyskać dostęp do innych elementów usługi ArcGIS Online. Można również użyć go w celu uzyskiwania dostępu do zasobów internetowych Esri, takich jak My Esri i Społeczność Esri. W witrynie internetowej kliknij łącze Zaloguj się znajdujące się u góry witryny lub przejdź bezpośrednio do strony logowania pod adresemhttps://www.arcgis.com/home/signin.html. Kliknij opcję Utwórz konto publiczne. Nastąpi przekierowanie do strony, na której można utworzyć konto. Konto instytucji można utworzyć tylko po otrzymaniu zaproszenia do przystąpienia do instytucji od jej administratora.

Jak zmienić swoje informacje kontaktowe?

W profilu użytkownik może zmienić swoją nazwę użytkownika. W przypadku konta publicznego możesz też zmienić adres e-mail z poziomu swojego profilu. Administratorzy mogą zmieniać adresy e-mail członków za pomocą strony profilu członka.

Jak zmienić swoje hasło?

Hasło można zmienić za pomocą swojego profilu, ale można też utworzyć nowe hasło, korzystając z witryny internetowej. Jeśli logujesz się do instytucji za pomocą loginu instytucji, takiego jak SAML, skontaktuj się z dostawcą tożsamości, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zresetować hasło. Jeśli logujesz się do ArcGIS za pomocą konta utworzonego z użyciem danych logowania do serwisu społecznościowego, skontaktuj się z dostawcą serwisu społecznościowego, aby dowiedzieć się, jak zresetować hasło.

Jakie są minimalne wymagania dotyczące nazwy użytkownika i siły hasła dla nazw logowania ArcGIS?

Nazwa użytkownika ArcGIS musi zawierać od 6 do 128 znaków alfanumerycznych. Można użyć także następujących znaków specjalnych: . (kropka), _ (podkreślenie) i @. Użycie innych znaków specjalnych, znaków niealfanumerycznych oraz spacji jest niedozwolone. Nazwa użytkownika nie może być taka sama jak hasło.

Notatka:

Następujących znaków nie można używać na początku ani na końcu nazwy użytkownika: . (kropka), _ (podkreślenie), - (myślnik) i @.

Jeśli masz konto instytucji ArcGIS, Twoje hasło musi spełniać wymagania Twojej instytucji. Jeśli Twoja instytucja używa dla haseł domyślnej polityki ArcGIS lub jeśli masz publiczne konto ArcGIS, hasło musi się składać z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. W haśle jest rozróżniana wielkość liter i nie może być ono takie same jak nazwa użytkownika.

Notatka:

Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

Jak zmienić urządzenie lub aplikację uwierzytelniania używane podczas uwierzytelniania wielopoziomowego?

Należy wyłączyć funkcję uwierzytelniania wielopoziomowego w koncie i włączyć ją ponownie w nowym urządzeniu lub aplikacji uwierzytelniania.

Jakie istnieją typy kont ArcGIS i gdzie można ich używać?

Typ kontaOpisWięcej informacji

Konto instytucji ArcGIS

Konto instytucji ArcGIS umożliwia wyświetlanie witryny w widoku dostosowanym przez instytucję, a użytkownik uzyskuje dostęp do bogatego zbioru wiarygodnych danych instytucji oraz zasobów geoprzestrzennych, które można wykorzystać do tworzenia map, scen, aplikacji i innych zasobów geoprzestrzennych. Możliwe jest również udostępnianie zasobów i współpraca z innymi członkami instytucji, praca w grupach oraz zapisywanie swojej pracy.

Konto instytucji zapewnia dostęp do instytucji, aplikacji ArcGIS oraz narzędzi ArcGIS Developer.

W zależności od sposobu, w jaki zaproszono Cię lub dodano do instytucji, a także od ustawień zabezpieczeń instytucji możesz logować się na konto instytucji ArcGIS za pomocą loginu ArcGIS, loginu SAML, loginu OpenID Connect lub loginu społecznościowego (takiego jak Facebook i Google). Administrator może także włączyć dostęp Esri na koncie użytkownika, co zapewni dostęp do zasobów internetowych firmy Esri.

Publiczne konto ArcGIS

Konto publiczne ArcGIS jest bezpłatnym kontem zaprojektowanym do osobistego, niekomercyjnego użytku. Konto publiczne umożliwia tworzenie i przechowywanie zasobów geoprzestrzennych, zarządzanie nimi, udostępnianie ich oraz dostęp do zasobów udostępnionych przez firmę Esri i użytkowników systemów GIS z całego świata.

Konto publiczne zapewnia dostęp do witryny ArcGIS Online (z pewnymi ograniczeniami), zasobów My Esri i Społeczność Esri oraz innych zasobów internetowych Esri.

Możesz utworzyć konto publiczne ArcGIS i logować się na nie przy użyciu loginu ArcGIS lub loginu społecznościowego (takiego jak Facebook i Google). Możesz także użyć swojego konta publicznego do utworzenia konta instytucji, jeśli masz zaproszenie do dołączenia do instytucji. Konto publiczne staje się kontem instytucji i wszystkie Twoje zasoby zostaną przeniesione do instytucji.

Konto programisty ArcGIS

Konto programisty ArcGIS zapewnia dostęp do narzędzi ArcGIS Developer.

Po aktualizacji konta programisty, automatycznie staje się ono kontem instytucji.

Więcej informacji na temat typów kont zawierają sekcje Tworzenie konta i Logowanie.

Jak usunąć swoje konto?

Aby usunąć swoje konto instytucji, skontaktuj się z administratorem. Przed usunięciem konta administrator będzie musiał przenieść wszelkie elementy użytkownika do innego użytkownika instytucji. Po usunięciu konta użytkownik nie będzie mieć dostępu do konta instytucji ani do zasobów czy grup, którymi wcześniej dysponował. Jeśli instytucja nie zezwala na dostęp anonimowy, użytkownik nie będzie mieć dostępu do witryny instytucji. Zasoby i grupy użytkownika pozostają w instytucji i mogą zostać przypisane do innych członków. Jeśli dodano Cię lub dołączono przy użyciu konta ArcGIS, dla którego włączono funkcję dostępu Esri, takie konto będzie nadal dostępne i będzie można za jego pośrednictwem korzystać z zasobów internetowych Esri, takich jak My Esri i Społeczność Esri. Można również używać go jako konta publicznego (ale nie będzie ono zapewniało dostępu do żadnych zasobów ani grup związanych z instytucją).

Jeśli chcesz, aby Twoje konto zostało usunięte z systemu Esri, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Jeśli dla Twojego konta ArcGIS nie włączono funkcji dostępu Esri, zostanie ono usunięte z systemu i nie będzie już dostępne, nawet jeżeli zostało utworzone przed dołączeniem do instytucji. Jeśli użytkownik został dodany lub dołączył do instytucji za pomocą loginu instytucji (SAML lub OpenID Connect) lub danych logowania do serwisu społecznościowego, login użytkownika nie będzie już dostępny i nie będzie można go używać w obrębie instytucji ArcGIS Online ani za jego pośrednictwem korzystać z zasobów internetowych Esri. W systemie loginów instytucji można nadal używać loginów SAML i OpenID Connect. Kont utworzonych z danymi logowania do serwisów społecznościowych nadal będzie można używać w serwisach społecznościowych.

Jakim ograniczeniom podlega konto publiczne?

Bezpłatne konto publiczne pozwala logować się w witrynie ArcGIS Online w celu tworzenia i udostępniania zawartości opartej na chmurze. Możesz rozwinąć podstawowe umiejętności i poznać narzędzia dostępne w usłudze ArcGIS Online. Można wykonywać następujące czynności:

 • Tworzenie konta publicznego przy użyciu danych logowania ArcGIS lub społecznościowych
 • Dołączanie do instytucji przy użyciu konta publicznego
 • Rejestracja w witrynie Esri.com, która daje między innymi dostęp do zasobów My Esri, Esri Community i ArcGIS Online
 • Tworzenie i publiczne udostępnianie prostych map, scen, narracji i aplikacji
 • Przechowywanie zasobów (do 2 GB)
 • Dołączanie do grup należących do kont publicznych

Konto publiczne ArcGIS jest bezpłatnym kontem o ograniczonej funkcjonalności, które zaprojektowano do osobistego, niekomercyjnego użytku. Jako użytkownik konta publicznego ArcGIS nie możesz wykonywać następujących czynności:

 • Wykonywać analiz w przeglądarce Map Viewer
 • Publikacja hostowanych warstw
 • Otwieranie i subskrybowanie zasobów premium
 • Dołączanie, udostępnianie i współpraca w przypadku grup należących do kont instytucji
 • Tworzenie aplikacji przy użyciu programów ArcGIS Experience Builder i ArcGIS Dashboards
 • Używanie aplikacji dodatkowych, pakietów aplikacji, rozszerzeń typów użytkowników i rozszerzeń w instytucji usługi ArcGIS Online
 • Używanie usług lokalizacji ArcGIS
 • Używanie bloków osadzania w programie ArcGIS StoryMaps

Uaktualnienie konta do konta instytucji ArcGIS pozwala korzystać z zasobów premium i wiarygodnych danych podczas tworzenia aplikacji, scen, map oraz innych zasobów. Konta instytucji ArcGIS umożliwiają też udostępnianie danych oraz wspólną pracę z innymi członkami czy instytucjami, pracę w grupach i zapisywanie efektów pracy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych funkcji związanych z tworzeniem aplikacji map internetowych, dostosowywaniem oprogramowania ArcGIS przy użyciu skryptów i rozszerzeń lub używaniem usług lokalizacji ArcGIS do różnorodnych analiz, wykup ArcGIS Developer.

Mapy

Której przeglądarki map mam używać?

Do wyświetlania i tworzenia map oraz korzystania z nich usługa ArcGIS Online oferuje dwie przeglądarki map.

Map Viewer to nowoczesne narzędzie do tworzenia map, która umożliwia szybkie i reaktywne tworzenie map oraz wprowadzanie zmian na mapie w czasie rzeczywistym. Map Viewer oferuje różnorodne narzędzia do tworzenia wizualizacji, które pomagają odkrywać zależności i znajdować odpowiedzi kryjące się w danych.

Map Viewer Classic to poprzednik aplikacji Map Viewer. Ta aplikacja bazuje na starszej technologii, więc nie obsługuje nowych funkcji dostępnych w przeglądarce Map Viewer.

Następujące funkcje są dostępne tylko w przeglądarce map Map Viewer:

Niektóre funkcje nie są jeszcze dostępne w przeglądarce map Map Viewer. W przypadku następujących funkcji tworzenia map i procedur wykonywania zadań związanych z ich tworzeniem zaleca się korzystanie z przeglądarki map Map Viewer Classic do czasu, gdy będą obsługiwane w przyszłej wersji przeglądarki map Map Viewer:

Notatka:

W starszych aplikacjach, takich jak ArcGIS Web AppBuilder i Map Viewer Classic, można otwierać mapy utworzone w przeglądarce Map Viewer, ale nie będą one obsługiwać funkcji, które opierają się na nowej technologii, takich jak efekt warstwy poświaty.

Czy mogę zmienić style domyślne na mapie?

Tak, można zmienić typ mapy prezentującej dane (np. wielkości i kolory na mapach) oraz wygląd map, np. przezroczystość warstwy, kolory symboli i grubości linii. Aby zmienić styl mapy w przeglądarce map Map Viewer, wybierz warstwę w panelu Warstwy i kliknij przycisk Style Style na pasku narzędzi Ustawienia (jasny). Możesz wybrać inny styl tworzenia inteligentnych map albo zmodyfikować ustawienia stylu bieżącego.

Dlaczego podczas stosowania stylów do mojej warstwy nie zawsze widzę te same opcje?

Dostępne elementy są uzależnione od rodzaju tworzonych map. Na przykład, inne opcje dostosowania wyglądu są dostępne, gdy warstwa mapy składa się z obiektów liniowych, punktowych czy powierzchniowych. Istotny jest również rodzaj danych powiązanych z punktami, liniami i powierzchniami. Na przykład, obiekt punktowy można zawierać tylko współrzędne geograficzne (położenie), informacje jakościowe (np. gatunki drzew) lub liczbowe (np. temperatura powietrza). Nie wszystkie mapy mogą być używane w przypadku dowolnego typu danych. Podczas pracy z usługą ArcGIS Online należy pamiętać o tych cechach warstw i odpowiednio stosować je w tworzonych mapach.

Skąd pochodzą symbole katastrof, infrastruktury ogólnej i szkód?

W przypadku symboli Katastrofy, Infrastruktura ogólna oraz Szkody wykorzystywane są ikony pomocy humanitarnej udostępniane przez Biuro Koordynacji Spraw Humanitarnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Źródło: OCHA.

Jakie warstwy można dodać do mapy?

Aby zobaczyć pełną listę warstw obsługiwanych przez przeglądarkę Map Viewer Classic, zapoznaj się z sekcją Jakie warstwy można dodać. Aby zobaczyć warstwy obsługiwane przez przeglądarkę Map Viewer, zapoznaj się z sekcją Dodawanie warstw do map.

Jaki jest układ współrzędnych map internetowych w przeglądarkach Map Viewer oraz Map Viewer Classic i czy mogę go zmienić?

W przeglądarkach map Map Viewer i Map Viewer Classic wszystkie warstwy mapy internetowej dziedziczą układ współrzędnych mapy bazowej. Mapy bazowe w domyślnej galerii map bazowych korzystają z układu współrzędnych Web Mercator. Aby dla mapy internetowej użyć układu współrzędnych innego niż Web Mercator, możesz dodać własną warstwę jako mapę bazową bezpośrednio do mapy w celu utworzenia niestandardowej mapy bazowej.

Alternatywnie administrator może skonfigurować używanie w instytucji niestandardowej galerii map bazowych zawierającej mapy bazowe z układem współrzędnych innym niż Web Mercator.

Jaka jest różnica między obiektami przechowywanymi na mapie a obiektami przechowywanymi w warstwie usługi obiektowej serwera ArcGIS Server?

Obiekty przechowywane na mapie zostały utworzone podczas tworzenia warstwy notatek mapy lub pochodzą z przesłanego pliku, który może edytować wyłącznie autor mapy. Notatki mapy są przydatne w sytuacji, gdy użytkownik chce podać więcej informacji związanych z daną lokalizacją. W oknie podręcznym można umieścić obrazy, zdjęcia oraz łącza do filmów wideo oraz innych przydatnych witryn. Obiekty z warstw usług obiektowych są przekazywane z serwera ArcGIS Server i są przechowywane w warstwie tworzącej mapę. Jeśli usługa została skonfigurowana w sposób zezwalający na edycję, obiekty mogą być edytowane przez każdą osobę wyświetlającą mapę. Jest to przydatne w sytuacji, gdy wyszukane są dane dotyczące dużej społeczności, w tym dotyczące całej populacji, a użytkownik chce na jednej mapie przedstawić wszystkie wprowadzone zmiany. Na przykład istnieje możliwość dodania warstwy usługi obiektowej na mapie, gdy chcemy, aby mieszkańcy zgłaszali przypadki niszczenia mienia, zablokowanych ulic, graffiti itd.

Jaki jest najlepszy sposób dodawania obiektów na mapie?

Zalecane jest publikowanie danych jako hostowanej warstwy obiektowej i dodanie jej do mapy.

Czy mogę dodawać warstwy analizy z atlasu ArcGIS Living Atlas do grupy, która zawiera moje własne warstwy analizy?

Tak. Aby dodać warstwę analizy z atlasu ArcGIS Living Atlas do swojej grupy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyszukaj grupę Warstwy analizy Living Atlas.
 2. Wyłącz opcję Szukaj tylko w <nazwa Twojej instytucji>.
 3. Otwórz grupę Warstwy analizy Living Atlas i znajdź warstwę, którą chcesz dodać.
 4. Otwórz stronę elementu warstwy, kliknij opcję Udostępnij i zaznacz pole wyboru obok grupy, której chcesz udostępnić warstwę.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy mapa obsługuje dane czasowe?

Jeśli w dolnej części mapy jest widoczny suwak czasu, oznacza to, że na mapie umieszczono co najmniej jedną warstwę czasową oraz istnieje możliwość odtworzenia mapy w celu wyświetlenia zmian zachodzących w informacjach w zależności od czasu.

Jaka jest różnica pomiędzy poleceniami Zapisz i Zapisz jako?

Zapisz to polecenie, za pomocą którego użytkownik aktualizuje istniejącą mapę. Zapisz jako umożliwia utworzenie kopii mapy oraz wyświetlone zostaje okno Zapisz mapę, w którym można aktualizować tytuł, znaczniki itd. Można także zapisać kopię dowolnej mapy, która nie należy do bieżącego użytkownika. Nie można jednak aktualizować istniejącej mapy, która nie należy do bieżącego użytkownika.

Sceny

Co to jest scena?

Scena to trójwymiarowa reprezentacja zbioru warstw, stylów i konfiguracji, która umożliwia udostępnianie symbolicznych zasobów geoprzestrzennych w Internecie. Możesz tworzyć sceny 3D w aplikacji ArcGIS Pro lub przeglądarce Scene Viewer w usłudze ArcGIS Online.

Czym jest oprogramowanie Scene Viewer?

Przeglądarka Scene Viewer jest wbudowaną aplikacją witryny ArcGIS Online pozwalającą na tworzenie i obsługiwanie scen 3D. Przeglądarka scen Scene Viewer współpracuje z komputerowymi przeglądarkami internetowymi obsługującymi mechanizm WebGL (standard internetowy dostępny w większości nowoczesnych przeglądarek pozwalający na renderowanie grafik 3D).

Jak otworzyć scenę?

Możesz wyświetlać sceny w usłudze ArcGIS Online przy użyciu przeglądarki Scene Viewer lub zalogować się i tworzyć sceny. Możesz także otwierać sceny w aplikacji ArcGIS Pro.

Jak utworzyć scenę?

Możesz zalogować się w usłudze ArcGIS Online, aby utworzyć scenę przy użyciu przeglądarki Scene Viewer, lub możesz użyć aplikacji ArcGIS Pro, aby utworzyć i udostępnić scenę.

Czym scena różni się od mapy?

Scena jest podobna do mapy — stanowi połączenie warstw danych, które można wyświetlić w przeglądarce. Podobnie jak mapy, sceny mogą być wykorzystywane w aplikacjach, aby zapewnić użytkownikom narzędzia do interakcji z warstwami w scenie. Sceny różnią się jednak od map, ponieważ w przeciwieństwie do map sceny wyświetlają dane w środowisku 3D i obsługują nawigację w dowolnym kierunku i pod dowolnym kątem.

Czym scena różni się od warstwy sceny?

Warstwa sceny reprezentuje duże ilości danych geoprzestrzennych w formacie 3D, którym można nadać styl w celu przedstawienia fotorealistycznych obiektów. Warstwę sceny dodaje się do scen, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie, analizowanie i mierzenie obiektów 3D w warstwie sceny, a także wysyłanie zapytań o te obiekty.

Czy do utworzenia sceny wymagana jest aplikacja ArcGIS Pro?

Sceny możesz tworzyć przez łączenie warstw udostępnionych w usłudze ArcGIS Online przy użyciu przeglądarki Scene Viewer.

Jak korzystać z przeglądarki Scene Viewer w przypadku obsługi danych 2D?

Dane 2D można przenieść do środowiska 3D i uzyskać lepszy pogląd na nie. Na przykład, symbole 2D można przekształcić w symbole 3D, dodając wielkość i wysokość. Powierzchnię można powiększać i pomniejszać oraz obracać, aby przyjrzeć się danym pod innym kątem. Do nakładających się warstw 2D można również dodać wysokość, co ułatwia wyświetlanie danych na warstwach.

Czy mogę udostępnić geometrię 3D na warstwach obiektowych?

Tak. Można udostępniać trójwymiarowe punkty, linie i poligony.

Czy w scenach mogę udostępniać własne modele terenu?

Aplikacje

Czy nadal mogę używać rozszerzonych i dojrzałych szablonów ArcGIS Configurable Apps?

Tak, nadal można używać rozszerzonych i dojrzałych szablonów Configurable Apps. Firma Esri aktualizuje kod rozszerzonych szablonów, gdy zostaną wykryte problemy krytyczne. Jednakże rozszerzone szablony nie są już dostępne w domyślnej galerii firmy Esri i firma Esri nie gwarantuje, że będą one działać z nowymi wersjami przeglądarek lub systemów operacyjnych. Dojrzałe szablony również nie są dostępne w domyślnej galerii firmy Esri i nie ma gwarancji, że będą działać z nowymi wersjami przeglądarek i systemów operacyjnych. Ponadto firma Esri nie obsługuje już kodu dojrzałych szablonów aplikacji. Jednak istniejące aplikacje utworzone za pomocą dojrzałego szablonu będą działać, a kod źródłowy można pobrać i hostować na własnym serwerze internetowym. Więcej informacji o cyklach życia produktów zawiera temat Polityka dotycząca cyklu życia produktów Esri.

Zasoby

Jak dużą przestrzeń do przechowywania mogę uzyskać?

Nie ma limitu przestrzeni do przechowywania, którą może mieć instytucja. Administrator może wyświetlać szczegółowe raporty o przechowywanych w instytucji kaflach, obiektach i plikach na karcie Instytucja.

W przypadku konta publicznego dostępne jest łącznie 2 GB miejsca na przechowywanie danych.

Notatka:

Przechowywanie obiektów i plików powoduje wykorzystanie kredytów. Więcej informacji o kredytach w usłudze ArcGIS Online można znaleźć w temacie Informacje o kredytach.

Jak duży plik można przesłać?

Za pomocą przeglądarki można przesłać do folderu Moje zasoby pliki o łącznej wielkości do 500 GB.

Wskazówka:

W celu publikacji dużych pakietów kafli zaleca się stosowanie narzędzia geoprzetwarzania Udostępnij pakiet, które może korzystać z wielu rdzeni przetwarzających.

Co mogę udostępniać?

Udostępniać można obsługiwane typy map, aplikacji, warstw, narzędzi oraz plików.

Jaki jest najlepszy sposób udostępniania moich zasobów ArcGIS Pro?

To zależy od zasobów, które chcesz udostępnić i od tego, jak te zasoby mają być używane przez użytkowników.

Jeśli użytkownik chce udostępniać dane, takie jak pliki shape, klasy obiektów oraz inne źródła danych używane na mapach, należy udostępnić pakiet warstw. Pakiet warstw tematycznych zawiera dane zawarte w pakiecie, tak więc pakiet jest niezależny w obrębie jednego zestawu i każdy inny użytkownik ArcGIS ma możliwość jego otwarcia. Osoby, którym udostępniasz pakiet warstwy, mogą go pobrać i pracować z danymi w aplikacji ArcGIS Desktop.

Jeśli jesteś właścicielem danych geoprzestrzennych, które chcesz opublikować jako warstwę internetową tylko do odczytu, możesz opublikować warstwę rastrów mapy przy użyciu serwera ArcGIS Server i dodać warstwę do instytucji. Możesz udostępnić element warstwy grupom lub instytucji, aby stał się natychmiast dostępny do użycia dla innych na mapach i w aplikacjach. Każda z zarejestrowanych usług zostaje wyświetlona jako własny element użytkownika, a inne osoby mogą ją wyszukać, otworzyć i wykorzystać jako warstwę tematyczną w swoich mapach.

Przy publicznym udostępnianiu pakietu projektu (.ppkx) należy zaznaczyć opcję Udostępnij poza instytucją podczas tworzenia pakietu. Spowoduje to wczytanie kopii danych źródłowych do pakietu. W przypadku udostępniania pakietu instytucji lub grupom w instytucji można anulować zaznaczenie tej opcji. Wtedy pakiet będzie odnosił się do źródeł danych. Jeśli nie trzeba dołączać danych do pakietu, zmniejszy się wielkość pakietu.

Jeśli użytkownik chce udostępniać swoją pracę jak największej liczbie odbiorców, powinien rozważyć możliwość utworzenia mapy w przeglądarce Map Viewer lub Map Viewer Classic. Gdy mapa internetowa jest udostępniana innym użytkownikom, mogą oni przeglądać je w przeglądarkach internetowych, na urządzeniach przenośnych i w komputerowych przeglądarkach map.

Czy mogę udostępniać adres URL mojej mapy lub aplikacji?

Tak. Elementy zasobów, wyniki wyszukiwania oraz grupy są dostępne bezpośrednio za pomocą adresu URL. Na przykład za pomocą adresu URL https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9 można otworzyć usługę mapową World Imagery opublikowaną przez firmę Esri. Każdy może otworzyć adres URL elementu publicznego lub grupy, w tym także osoby, które nie są zarejestrowane w usłudze ArcGIS Online.

Czy za pomocą popularnych wyszukiwarek można wyszukać elementy dodane do usługi ArcGIS Online?

Tak. Elementy, które zostały przesłane i publicznie udostępnione, zostają automatycznie zaindeksowane przez popularne wyszukiwarki i można je odnaleźć za pomocą standardowych metod wyszukiwania. Z poziomu witryny można również użyć funkcji wyszukiwania i odnaleźć elementy.

Co się stanie, jeśli usunę element źródłowy używany do publikowania warstwy hostowanej?

Jeśli element źródłowy używany do publikowania warstwy hostowanej zostanie usunięty, warstwa będzie wyświetlana zgodnie z oczekiwaniami. Jednak niektóre funkcje wymagające dostępu do tych danych źródłowych mogą przestać działać zgodnie z oczekiwaniami. Konkretne funkcje mogą się różnić w poszczególnych warstwach. Dotyczy to między innymi następujących funkcji:

 • Jeśli zostanie usunięty plik definicji usługi, opcja Zastąp istniejącą usługę w aplikacji ArcMap może przestać działać zgodnie z oczekiwaniami.
 • Jeśli zostanie usunięty źródłowy plik shape, geobaza plikowa, plik .csv lub plik programu Microsoft Excel z zasobów, opcja Zastąp na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej przestanie być dostępna.
 • Jeśli zostanie usunięty pakiet kafli (.tpk lub .tpkx), nie będzie można włączyć trybu offline hostowanej warstwy kafli opublikowanej z tego pakietu.

Gdy elementem źródłowym używanym do publikowania warstwy hostowanej jest inna warstwa hostowana, warstwy używanej jako element źródłowy nie można usunąć, zanim nie zostaną usunięte wszystkie warstwy hostowane opublikowane z tej warstwy.

W jaki sposób mogę aktualizować dane w mojej hostowanej warstwie obiektowej?

Jeśli została włączona edycja hostowanej warstwy obiektowej, inni użytkownicy mogą edytować obiekty i sposób ich wyświetlania w przeglądarce map Map Viewer, przeglądarce Map Viewer Classic lub aplikacji ArcGIS Pro. Jeśli zapiszesz warstwę na mapie internetowej i użyjesz tej mapy w aplikacji, możesz edytować obiekty w hostowanej warstwie obiektowej za pomocą tej aplikacji.

Właściciel hostowanej warstwy obiektowej może zawsze edytować zawarte w niej dane, nawet wtedy, gdy edytowanie nie jest włączone dla tej warstwy.

Aby zaktualizować dane w hostowanych warstwach obiektowych opublikowanych z pliku przesłanego do instytucji, właściciel warstwy lub administrator może zastąpić dane danymi ze zaktualizowanego pliku źródłowego za pomocą opcji Aktualizuj dane, która jest dostępna na karcie Przegląd na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej. Więcej informacji na temat korzystania z opcji Aktualizuj dane zawiera sekcja Zastępowanie hostowanych warstw obiektowych.

Właściciel warstwy lub administrator może również dodawać obiekty do pliku lub aktualizować je w nim za pomocą opcji Aktualizuj dane na karcie Przegląd hostowanej warstwy obiektowej, na stronie szczegółów warstwy podrzędnej lub na karcie Dane na stronie elementu hostowanej warstwy obiektowej.

Jeśli hostowana warstwa obiektowa została opublikowana z poziomu aplikacji ArcMap lub ArcGIS Pro, to zastąp usługę z poziomu tej samej mapy w tej samej aplikacji.

Jaka jest różnica pomiędzy mapą internetową a aplikacją internetową w kontekście tej witryny internetowej?

Mapa to interaktywny widok informacji geograficznych, na przykład zobrazowań satelitarnych ulic, budynków oraz przestrzeni otwartych w powiecie Los Angeles. Użytkownik może wyświetlić ją za pomocą przeglądarki, urządzenia przenośnego lub aplikacji komputerowej i z użyciem narzędzi zmienić zasięg, wyszukać miejsca oraz wyświetlić szczegółowe dane dotyczące konkretnej lokalizacji. Ponadto użytkownik może utworzyć własną mapę poprzez zdefiniowanie obszaru zainteresowania, wybranie mapy bazowej oraz dodanie warstw. Jeśli masz uprawnienia do tworzenia i udostępniania zasobów, możesz zapisywać mapy. W zależności od posiadanych uprawnień do udostępniania możesz udostępniać mapy wszystkim lub określonym grupom, do których należysz.

Aplikacja internetowa działa w przeglądarce i zawiera mapy, dane oraz narzędzia do określonego zastosowania. Może to być na przykład aplikacja obejmująca lokale wyborcze. Aplikacja może być prosta, np. mapa osadzona na blogu, lub złożona, np. aplikacja do nawigacji GPS lub panel operacyjny. Aplikacje mogą być oparte na standardowych szablonach konfigurowanych za pomocą map i innych właściwości oraz mogą być opracowywane za pomocą interfejsów ArcGIS API. Na ogół aplikacje są tworzone na podstawie informacji pochodzących z map i uzupełniane dodatkowymi konfiguracjami dla konkretnej aplikacji oraz dostosowywane do określonych potrzeb. Aplikacje można hostować jako część zasobów w instytucji lub można nimi zarządzać niezależnie, jak również można je zarejestrować w instytucji.

Co się dzieje z mapami bazowymi na mapach i w scenach, gdy instytucja zmienia galerię map bazowych?

Domyślnie istniejące mapy i sceny nadal korzystają z bieżących map bazowych. Aby zaktualizować mapę bazową, należy otworzyć mapę lub scenę, wybrać nową mapę bazową, a następnie zapisać mapę lub scenę.

Jak mogę sterować sposobem ponownego odwzorowywania hostowanych warstw obiektowych, gdy są one wyświetlane na mapach bazowych ArcGIS Online?

Gdy dodajesz warstwy do aplikacji ArcGIS, takich jak Map Viewer, Map Viewer Classic, Scene Viewer i ArcGIS Pro, aplikacje na bieżąco wykonują ponowne odwzorowywanie warstw, aby dane dokładnie pasowały do mapy bazowej. Platforma ArcGIS wybiera odpowiednią domyślną transformację na potrzeby ponownego odwzorowywania na bieżąco na podstawie układu współrzędnych mapy bazowej. Czasami domyślny wybór nie jest wystarczająco dokładny, przez co obiekty mogą być wyświetlane z niewielkim przesunięciem w jedną stronę. Domyślny wybór może być także niezgodny z transformacją używaną w ramach najlepszych praktyk GIS stosowanych w instytucji.

Jeśli publikujesz hostowaną warstwę obiektową z aplikacji ArcGIS Pro i wiesz, że będzie ona używana na mapach zawierających mapy bazowe ArcGIS Online, możesz zastosować jedno z następujących podejść:

 • Opcja 1: Zachowaj odwzorowanie danych, ale zdefiniuj transformację geograficzną, której usługa ArcGIS Online może używać podczas wykonywania ponownego odwzorowywania na bieżąco hostowanej warstwy obiektowej.

  W przypadku zastosowania tej opcji odwzorowanie danych źródłowych i danych hostowanej warstwy obiektowej będzie takie samo. Możesz zdefiniować transformację geograficzną, która ma być używana, gdy ponowne odwzorowywanie na bieżąco jest wymagane.

  W poniższej procedurze podsumowano, w jaki sposób zachować oryginalne odwzorowanie danych i zdefiniować transformację geograficzną w celu sterowania ponownym odwzorowaniem warstwy podczas wyświetlania na mapie bazowej ArcGIS Online.

  1. W aplikacji ArcGIS Pro otwórz mapę, którą chcesz opublikować jako hostowaną warstwę obiektową.
  2. Otwórz właściwości ramki danych mapy i skonfiguruj układ współrzędnych ramki danych tak, aby był zgodny z układem współrzędnych danych źródłowych na mapie, a następnie zastosuj zmiany. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Określanie układu współrzędnych.
  3. Zdefiniuj transformację geograficzną. Obejmuje to zdefiniowanie układu docelowego odwzorowania oraz odwzorowania używanego do przeprowadzenia transformacji. Wybierz odwzorowanie na układ współrzędnych WGS 1984.

  Podczas publikowania hostowana warstwa obiektowa zapisuje skonfigurowaną transformację geograficzną i korzysta z niej podczas ponownego odwzorowywania warstwy w celu wyświetlenia na mapie bazowej ArcGIS Online.

  Notatka:

  Jeśli usługa ArcGIS Online nie obsługuje transformacji zdefiniowanej dla warstwy, zamiast niej zostanie użyta transformacja domyślna lub ponowne odwzorowanie nie zostanie wykonane. Usługa ArcGIS Online obsługuje transformacje zainstalowane domyślnie w aplikacji ArcGIS Pro.

 • Opcja 2: Skonfiguruj mapę w taki sposób, aby dane klasy obiektów były ponownie odwzorowywane na układ WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) podczas kopiowania do usługi ArcGIS Online.

  W przypadku zastosowania tej opcji dane hostowanej warstwy obiektowej są przechowywane w usłudze ArcGIS Online w tym samym układzie współrzędnych co mapy bazowe ArcGIS Online, dlatego podczas wyświetlania tych map bazowych nie jest konieczne żadne ponowne odwzorowywanie.Oznacza to jednak, że dane hostowanej warstwy obiektowej i dane w źródle danych będą miały różne odwzorowania.

  W poniższej procedurze podsumowano, w jaki sposób skonfigurować mapę, aby proces publikowania ponownie odwzorował dane hostowanej warstwy obiektowej na potrzeby przechowywania ich w układzie WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere):

  1. W aplikacji ArcGIS Pro otwórz mapę, którą chcesz opublikować jako hostowaną warstwę obiektową.
  2. Skonfiguruj układ współrzędnych ramki danych na WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere). Jest to odwzorowanie, które będzie używane na potrzeby przechowywania danych hostowanej warstwy obiektowej. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Określanie układu współrzędnych.
  3. Zdefiniuj transformację geograficzną. Wybierz odwzorowanie używane przez dane źródłowe na mapie.

  Po opublikowaniu dane skopiowane do usługi ArcGIS Online będą przechowywane w układzie współrzędnych WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere).

Podczas wyszukiwania lokalizacji uzyskuję zbyt wiele wyników spoza mojego obszaru zainteresowania. Jak moja instytucja może zapewnić lepiej dopasowane środowisko geowyszukiwania?

Domyślnie usługa ArcGIS Online korzysta z produktu ArcGIS World Geocoding Service w celu znajdowania lokalizacji. Jeśli Twoja instytucja chce zoptymalizować wyniki wyszukiwania interesujących adresów i miejsc, członkowie mający uprawnienia do tworzenia zasobów mogą skorzystać z usługi ArcGIS World Geocoding Service celem utworzenia widoku usługi pozwalającego na wyszukiwanie tylko określonych typów lokalizacji w obszarze zainteresowania. Na przykład możesz utworzyć widok lokalizatora, aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do określonych obszarów lub wymusić określony poziom precyzji, gdy członkowie wykonują geokodowanie wsadowe adresów. Po utworzeniu widoku lokalizatora udostępnij go publicznie (wszystkim) i poproś administratora o skonfigurowanie instytucji w taki sposób, aby widok lokalizatora był dostępny jako opcja podczas wykonywania wyszukiwań.

Alternatywnie, jeśli członkowie instytucji potrzebują możliwości wyszukiwania lokalizacji na podstawie Twoich własnych danych, administratorzy mogą skonfigurować instytucję w taki sposób, aby używała Twoich własnych lokalizatorów działających w usłudze ArcGIS Server. Na przykład instytucja zajmująca się wydobyciem ropy naftowej może dodać lokalizatory umożliwiające wyszukiwanie należących do niej szybów naftowych.

Czy do utworzenia warstwy sceny wymagana jest aplikacja ArcGIS Pro?

Wszystkie warstwy sceny zaczynają się w aplikacji ArcGIS Pro. Warstwę sceny można opublikować bezpośrednio z poziomu aplikacji ArcGIS Pro w usłudze ArcGIS Online, ale można też utworzyć pakiet warstwy sceny (SLPK), przesłać go do usługi ArcGIS Online, a następnie opublikować. Jeśli ktoś inny, np. wykonawca lub pracownik innego działu, dostarczy Ci pakiet SLPK, możesz przesłać go do usługi ArcGIS Online i opublikować. W tym scenariuszu osoba, która tworzy pakiet SLPK, potrzebuje instalacji aplikacji ArcGIS Pro, ale nie potrzebuje aplikacji ArcGIS Pro do opublikowania warstwy sceny z pakietu SLPK.

Polecane zasoby firmy Esri

Czym jest oprogramowanie ArcGIS Living Atlas of the World?

Atlas ArcGIS Living Atlas of the World to ciągle rozwijany zbiór wiarygodnych i gotowych do użycia informacji geograficznych dostarczanych przez firmę Esri i innych autorów oraz kuratorów. Zawiera ona zobrazowania, mapy bazowe, dane demograficzne i informacje dotyczące stylu życia, informacje o ukształtowaniu terenu, granice i miejsca, informacje o transporcie, obserwacje Ziemi, systemy miejskie, oceany oraz mapy historyczne, które można łączyć z własnymi danymi w celu tworzenia map, scen i aplikacji, jak również wykonywania analiz.

Co to są zasoby subskrybenta?

Zasoby subskrybenta obejmują warstwy mapy gotowe do użycia, narzędzia analityczne i usługi opublikowane przez firmę Esri. Dostęp do tych zasobów wymaga dysponowania kontem z subskrypcją instytucji. Obejmuje to warstwy firmy Esri, takie jak zobrazowania NAIP, warstwy analizy krajobrazu i mapy historyczne. Zasoby subskrybenta są udostępniane w ramach subskrypcji instytucji i nie zużywają kredytów.

Co to są zasoby Premium?

Zasoby Premium obejmują warstwy mapy gotowe do użycia, narzędzia analityczne, aplikacje i usługi opublikowane przez firmę Esri. Dostęp do tych zasobów wymaga konta instytucji i powoduje wykorzystanie kredytów. Dotyczy to warstw firmy Esri takich jak mapy demograficzne i dotyczące stylu życia, a także narzędzi do geokodowania, wzbogacania danych przestrzennych, analiz sieciowych i analiz przestrzennych. Uprawnienia do korzystania z danych demograficznych, geokodowania i analiz sieciowych można przypisać dowolnemu członkowi. Uprawnienia do wzbogacania danych przestrzennych i analizy przestrzennej są dostępne tylko dla członków, którym przypisano konkretne typy użytkowników. Informacje na temat dostępu i kredytów znajdują się w opisie na stronie każdego elementu. Aplikacje premium, nazywane także licencjonowanymi aplikacjami, muszą zostać zakupione osobno, a administrator musi przypisać członkom licencje. Zasoby premium to rodzaj zasobów subskrybenta.

W jakich językach dostępne są wektorowe mapy bazowe Esri?

Wektorowe mapy bazowe Esri są dostępne w następujących językach: arabski, bośniacki, bułgarski, kataloński, chiński (Hong Kong), chiński (uproszczony), chiński (Taiwan), Chorwacki, Czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, hebrajski, węgierski, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, łotewski, litewski, norweski, polski, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), rumuński, rosyjski, serbski, słowacki, słoweński, hiszpański, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński i wietnamski.

Notatka:

Aby określić jeden z tych języków dla swojej instytucji, zaktualizuj region instytucji i ustawienia języka i sprawdź, czy instytucja jest skonfigurowana do używania wektorowych map bazowych Esri jako domyślnej galerii map bazowych.

Moja mapa zawiera warstwy, które wymagają subskrypcji. Jak mogę udostępnić je publicznie?

Aby udostępnić publicznie mapę zawierającą zasoby subskrybenta lub zasoby premium, można utworzyć aplikację korzystającą z mapy i skonfigurować ją tak, aby zezwolić na dostęp do tych zasobów za pośrednictwem subskrypcji Twojej instytucji. (Użycie Twojej subskrypcji spowoduje naliczenie kosztów w postaci kredytów).

Czym są zbiory szesnastkowe?

Zbiory szesnastkowe to siatka połączonych sześciokątów zazwyczaj używanych do agregacji i sumowania danych przestrzennych. Na przykład w tej mapie tornad zbiorów szesnastkowych używa się do pokazania powiązania pomiędzy uderzeniami tornad, a rannymi i ofiarami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wpisy na blogu o tworzeniu map tematycznych za pomocą zbiorów szesnastkowych oraz używaniu techniki binowania. Można również rozważyć odszukanie obrazów zbiorów szesnastkowych w popularnych wyszukiwarkach, aby zobaczyć wizualne przykłady połączonych zbiorów szesnastkowych.

W jaki sposób mogę się dowiedzieć, kiedy wykonano zdjęcia lotnicze określonych lokalizacji na mapie Zobrazowania z metadanymi?

Korzystając z mapy Zobrazowania z metadanymi powiększonej do dużej skali (zazwyczaj około 1:50 000 i więcej), można uzyskać dane dotyczące rozdzielczości, daty uzyskania zobrazowania oraz jego źródła. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer, Map Viewer Classic lub aplikacji ArcGIS Desktop. Aby uzyskać informacje na temat zdjęć lotniczych, należy się upewnić, że mapy są wyświetlone w dużej skali. W przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic kliknij mapę, aby wyświetlić okno podręczne. W aplikacji ArcGIS Desktop kliknij opcję Identyfikuj, a następnie kliknij mapę, aby wyświetlić okno podręczne.

Bing Maps

Czy mogę używać Bing Maps z aplikacją ArcGIS?

Tak. Produkty ArcGIS są zgodne z usługą Bing Maps. Aby korzystać z usługi Bing Maps, najpierw należy skontaktować się z firmą Microsoft i uzyskać klucz Bing Maps. Po uzyskaniu klucza należy go wprowadzić w produkcie lub aplikacji. Po wprowadzeniu klucza Bing Maps w produkcie lub aplikacji ArcGIS można uzyskać dostęp do usługi Bing Maps. W przypadku pytań dotyczących korzystania z Bing Maps w usłudze ArcGIS należy skontaktować się z doradcą klienta lub lokalnym biurem Esri.

Jak skontaktować się z firmą Microsoft, aby uzyskać informacje o cenach?

Aby uzyskać informacje o cenach za używanie usługi Bing Maps, należy odwiedzić stronę licencjonowania usługi Bing Maps.

Czy z użytkowaniem usług Bing Maps wiążą się opłaty?

Może wystąpić konieczność uiszczenia opłaty w oparciu o poziom wykorzystania oraz rodzaj zastosowania usługi.

Jak dodać klucz Bing Maps do mojej aplikacji internetowej?

W kodzie należy odnaleźć aktualnie używany klucz Bing Maps. Należy zastąpić ten klucz nowym, uzyskanym od firmy Microsoft.

Jak dodać klucz Bing Maps do instytucji?

Administrator instytucji musi skonfigurować mapę za pomocą klucza Bing Maps. Gdy przeglądarka Map Viewer Classic jest już skonfigurowana do pracy z usługami Bing Maps, do własnych map można dodawać mapy bazowe Bing.

Czy mogę pracować z usługą Bing Maps w trybie offline?

Nie. Usługa Bing Maps nie obsługuje korzystania w trybie offline.

Jakich map, innych niż Bing Maps, można używać?

W usłudze ArcGIS Online dostępnych jest wiele map, z których można korzystać bezpłatnie:

 • World Imagery jest często aktualizowanym zasobem i zawiera obrazy satelitarne wielu części świata z dokładnością co najmniej do jednego metra.
 • Zobrazowania z etykietami i komunikacją to mapa bazowa World Imagery z warstwami zawierającymi etykiety i ulice. Jeśli użytkownik dysponuje własnymi ulicami i etykietami, można wyłączyć te warstwy.
 • Usługa ArcGIS Online zapewnia dostęp do wielu map bazowych, których można używać w projektach. Mapy ulic świata, Topograficzna mapa świata, mapa w odcieniach szarości i Mapa świata National Geographic zapewniają szereg opcji kartograficznych wychodzących naprzeciw potrzebom użytkowników.

Najnowsze aktualizacje zasobów można znaleźć na blogu ArcGIS.

Zasoby dla programistów

W jakich środowiskach można tworzyć aplikacje niestandardowe?

Do tworzenia własnych interaktywnych i ciekawych aplikacji map można użyć interfejsów ArcGIS API for JavaScript, środowiskArcGIS Maps SDKs, ArcGIS Configurable Apps i kreatorów aplikacji. Więcej informacji zawiera temat dotyczący usługi ArcGIS Developer.

Czy muszę dysponować kontem, aby korzystać z interfejsów ArcGIS API for JavaScript oraz środowisk ArcGIS Maps SDKs?

Tak. Zalogowanie się w usłudze ArcGIS Developer przy użyciu konta instytucji ArcGIS jest konieczne, aby korzystać z interfejsu ArcGIS API for JavaScript i pakietów ArcGIS Maps SDKs. Aby móc korzystać z tych zasobów tylko w celach związanych z opracowywaniem i testowaniem aplikacji, należy zarejestrować się i utworzyć bezpłatne konto na stronie developers.arcgis.com. Opracowanie gotowych aplikacji wymaga aktualizacji konta bezpłatnego do płatnej wersji.

Udostępnianie

Jak dać współpracownikom uprawnienia do modyfikowania zasobów, które im udostępniam?

Możesz zezwolić innym osobom ze swojej instytucji lub instytucji partnerskich na aktualizowanie map, aplikacji, warstw i plików, a także szczegółów ich elementów, udostępniając elementy w grupie udostępnionych aktualizacji. Udostępnienie elementów w grupie udostępnionych aktualizacji jest równoznaczne z zezwoleniem członkom grupy na aktualizację dowolnych elementów udostępnionych w grupie. Może to być modyfikacja szczegółów elementu lub aktualizacja jego zawartości.

Umożliwienie innym członkom aktualizowania udostępnionych zasobów jest użyteczne w wielu sytuacjach. Ułatwia to np. zespołowi pracowników zmianowych współdzielenie odpowiedzialności za aktualizowanie mapy internetowej o znaczeniu krytycznym — dodawanie lub usuwanie warstw, zmianę symboli, aktualizowanie opisu mapy itd.

Aby zezwolić innym na aktualizację udostępnionych przez siebie elementów, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz grupę udostępnionych aktualizacji w następujący sposób:
  1. Upewnij się, że masz uprawnienia administracyjne do tworzenia grup z możliwościami aktualizacji.
  2. Utwórz grupę. Na potrzeby oznaczenia grupy włącz przełącznik Aktualizacja elementów udostępnionych.
   Notatka:

   Ta opcja jest dostępna tylko podczas tworzenia grup oraz gdy członkami grupy mogą być wyłącznie osoby, które zostały zaproszone bądź złożyły wniosek o dołączenie, a wniosek ten został zatwierdzony.

  3. Dodaj siebie i swoich współpracowników do tej grupy.
   Notatka:

   Można zapraszać tylko tych członków, którzy mają uprawnienia do tworzenia, aktualizowania i usuwania zasobów.

 2. Udostępnij elementy w grupie.

  Pozostajesz właścicielem elementów, a inni członkowie grup mogą je aktualizować, np. zmieniać szczegóły elementu lub aktualizować jego zawartość.

Notatka:

Poniższe działania na elementach może wykonywać wyłącznie właściciel (lub administrator) elementu (nie wszystkie działania mają zastosowanie w przypadku konkretnego typu elementu): usuwanie, udostępnianie, przesuwanie, zmiana właściciela, zmiana ochrony przed usuwaniem, publikowanie, rejestrowanie aplikacji, zastępowanie danych w hostowanych warstwach obiektowych i zarządzanie kaflami w hostowanych warstwach kafli.

Jak mogę udostępnić moje dane członkowi innej instytucji?

Zasoby można udostępniać członkom innej instytucji, nawiązując kooperację partnerską z tą instytucją. Po nawiązaniu współpracy partnerskiej można zapraszać wyznaczonych członków tej instytucji do grup, w tym grup udostępnionych aktualizacji i udostępniać im swoje elementy.

Aby udostępniać zasoby członkom innej instytucji bez nawiązywania kooperacji partnerskiej, można zaprosić wybranych członków do grupy, do której należysz lub której jesteś właścicielem i udostępnić swoje elementy w tej grupie. Możesz zaprosić użytkownika do grupy, jeśli następujące warunki są spełnione:

 • Zapraszana osoba ma konto w usłudze ArcGIS Online.
 • Zapraszana osoba ma uprawnienia pozwalające na dołączanie do grup.
 • Zapraszana osoba ma konto tego samego typu co osoba zapraszająca. Na przykład, jeśli masz konto instytucji, możesz zapraszać do swoich grup wyłącznie użytkowników kont instytucji.
 • Grupa nie jest grupą udostępnionych aktualizacji.
  Wskazówka:

  Jeśli zapraszasz do swojej grupy członków innej instytucji bez uprzedniego nawiązania kooperacji partnerskiej, wyszukiwani będą tylko ci użytkownicy, którzy skonfigurowali swoje profile jako widoczne publicznie. Możesz jednak zapraszać użytkowników, którzy nie ustawili swoich profili jako widocznych publicznie, jeśli wprowadzisz ich dokładne nazwy użytkownika.

Twoja instytucja może także udostępniać zasoby innym instytucjom, konfigurując rozproszoną kooperację. Instytucje ArcGIS Online mogą uczestniczyć w kooperacjach z portalami ArcGIS Enterprise w wersji 10.5.1 lub nowszej w celu replikowania elementów i danych w całym przedsiębiorstwie.

Jaki jest najlepszy sposób nadania niektórym członkom instytucji uprawnienia do edytowania publicznie hostowanej widocznej warstwy obiektowej bez włączania możliwości edycji tej warstwy przez wszystkich?

Zalecanym sposobem zarządzania uprawnieniami do edycji hostowanych warstw obiektowych należących do danego użytkownika jest użycie widoków warstw obiektowych.

Administracja

Co to jest instytucja zweryfikowana?

Instytucje zweryfikowane zwróciły się do firmy Esri z prośbą o potwierdzenie ich tożsamości. Instytucje, które zostały zweryfikowane przez firmę Esri mogą oznaczać elementy udostępniane wszystkim jako wiarygodne. Oznaczanie elementów publicznych jako wiarygodnych sprawia, że inne osoby w instytucji lub poza nią mogą znaleźć wiarygodne i aktualne zasoby. Elementy te mają też wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania i są zwracane, gdy stosowany jest filtr Status wiarygodności. Gdy elementy publiczne są oznaczone jako wiarygodne, mają oznaczenie wiarygodności i nazwę instytucji będącej ich właścicielem. (Po kliknięciu łącza właściciela elementu wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o instytucji oraz łącza do galerii i stron głównych).

Notatka:

Nie można weryfikować następujących typów instytucji:

 • Do użytku osobistego
 • Wersje próbne
 • Wersje testowe
 • Konta programistów

Administrator instytucji musi wykonać następujące czynności, aby instytucja została zweryfikowana:

 1. Upewnić się, że nazwa instytucji jest taka sama jak nazwa klienta. Jeśli nazwy te są różne, instytucji nie można zweryfikować.
 2. Upewnić się, że dostęp anonimowy jest włączony dla instytucji. Jeśli instytucja jest prywatna, firma Esri nie może jej zweryfikować. Zweryfikowane instytucje muszą zezwalać na dostęp anonimowy, aby zapewnić, by wszyscy użytkownicy mogli poznać instytucję udostępniającą wiarygodne dane po kliknięciu łącza do właściciela elementu na stronie tego elementu.
 3. Aby instytucja została zweryfikowania, należy zwrócić się z prośbą o weryfikację. Wiadomość e-mail zostanie wysłana do zespołu obsługi klienta firmy Esri, po czym nastąpi sprawdzenie, czy nazwa instytucji jest taka sama jak nazwa klienta.
 4. Po upływie od 24 do 48 godzin roboczych przycisk Weryfikuj instytucję zostanie zastąpiony oznaczeniem Zweryfikowana, które wskazuje, że instytucja jest zweryfikowana.
  Notatka:

  Firma Esrinie może zweryfikować instytucji, jeśli nazwa instytucji jest inna niż nazwa klienta. Jeśli te nazwy są różne, otrzymasz powiadomienie e-mail od firmy Esri, a przycisk Weryfikuj instytucję będzie nadal dostępny. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj nazwę instytucji, aby była zgodna z nazwą klienta, a następnie ponownie kliknij przycisk Weryfikuj instytucję, aby zrestartować proces weryfikowania instytucji.

  Gdy instytucja zostanie zweryfikowana, nie można zmienić nazwy tej instytucji ani wyłączyć dostępu anonimowego. W przypadku zweryfikowanych instytucji, dla których z jakiegoś powodu wymagana jest zmiana nazwy lub wyłączenie dostępu anonimowego, należy usunąć status zweryfikowania przed wprowadzeniem tych zmian.

Co należy wziąć pod uwagę, planując zmianę skróconej nazwy instytucji i co należy zrobić po zmianie?

Nazwę skróconą powinno się zmieniać, gdy instytucja jest nowa i ma niewiele zasobów oraz dostosowań. Jeśli instytucja jest bardziej dojrzała i posiada więcej zasobów, należy dokładnie przemyśleć tę zmianę. Nie można zmienić nazwy skróconej, jeśli dowolny członek instytucji ma wypożyczoną licencję lub jeśli w instytucji włączono funkcję Open Data.

W razie zmiany nazwy skróconej należy poinformować członków instytucji o zmianie adresu URL oraz o konieczności ponownego zalogowania się i zaktualizowania wszystkich zakładek kierujących do instytucji. Może być także konieczna ręczna aktualizacja adresów URL hostowanej treści i zasobów, w tym aplikacji internetowych. Adres URL hostowanych aplikacji internetowych można na przykład zaktualizować na karcie Ustawienia strony elementu. Ponadto, jeśli instytucja ma istniejące kooperacje rozproszone, należy je usunąć i utworzyć ponownie, zaprosić uczestników ArcGIS Enterprise do nowo utworzonych kooperacji i ponownie ustanowić zaufanie.

W jaki sposób mogę ograniczyć dostęp do zasobów niektórym członkom instytucji, takim jak współpracownicy zewnętrzni?

Aby ograniczyć niektórym członkom instytucji dostęp do zasobów, na przykład objętych szczególną ochroną, możesz przypisać im rolę niestandardową z wyłączonymi następującymi uprawnieniami:

 • Zasoby: Wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji
 • Grupy: Wyświetlanie grup udostępnianych instytucji

Członkowie bez tych uprawnień będą mogli wyświetlać wyłącznie zasoby udostępnione grupom, do których należą. Natomiast nie będą mogli wyświetlać innych zasobów instytucji.

Aby uniemożliwić niektórym członkom wyświetlanie listy członków w instytucji i dostęp do strony Instytucja, możesz wyłączyć następujące uprawnienie:

 • Członkowie: Wyświetl

Jak działa program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri?

Pracując nad usługą ArcGIS Online, stale pracujemy nad udoskonalaniem swoich produktów, a najlepszym sposobem uzyskania informacji o tym, co można poprawić, jest zbieranie opinii klientów. Program poprawy satysfakcji użytkowników (EUEI) produktów firmy Esri umożliwia Twojej instytucji udział w projektowaniu i opracowywaniu usługi ArcGIS Online. W programie gromadzone są informacje o sposobie używania usługi ArcGIS Online (w tym właściwości sprzętu i przeglądarek), nie przeszkadzając użytkownikom w pracy. Program jest dobrowolny i anonimowy. Żadne ze zgromadzonych informacji nie pozwalają na identyfikację osób należących do instytucji ani na kontaktowanie się z nimi.

Gromadzenie i przesyłanie informacji jest całkowicie dyskretne i nie ma żadnego wpływu na korzystanie z oprogramowania przez użytkowników. Gromadzone są na przykład informacje o tym, czy kliknięto wyniki wyszukiwania, jak często użytkownicy używają przycisku Anuluj w oknie, jakie błędy wystąpiły w procedurach wykonywania zadań, jak długo trwają sesje, jak również szczegółowe informacje o sprzęcie i przeglądarce.

Program poprawy obsługi klienta firmy Esri nie gromadzi danych personalnych dotyczących instytucji ani jej członków, takich jak adres IP czy dane logowania, ani żadnych szczegółów dotyczących używanych danych. Program nie gromadzi aktywnie żadnych informacji poza usługą ArcGIS Online.

Notatka:

Niezależnie od tego, czy instytucja bierze udział w tym programie, usługa ArcGIS Online jako produkt udostępniany w chmurze, dysponuje informacjami o użytkowaniu, takimi jak liczba wykorzystanych kredytów i utworzonych elementów. Firma Firma Esri ceni prywatność klientów, dystrybutorów i partnerów biznesowych, ponieważ jest to podstawa zaufania. Wszystkie informacje zgromadzone przez firmę Esri są chronione w ramach Esri.

Jak udostępnić warstwę jako mapę bazową w galerii map bazowych mojej instytucji?

Jeśli masz uprawnienia do tworzenia i udostępniania zasobów w instytucji oraz masz dostęp do grupy galerii map bazowych instytucji, możesz dodać niektóre typy warstw do galerii map bazowych. Aby dodać i udostępnić warstwę, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do swojej instytucji i otwórz przeglądarkę Map Viewer.
 2. Dodaj warstwę do mapy jako mapę bazową.
 3. Zapisanie mapy
 4. Kliknij opcję Udostępnij mapę i udostępnij mapę swojej grupie galerii map bazowych oraz instytucji. W razie konieczności zaktualizuj właściwości udostępniania, aby udostępnić warstwę w ten sam sposób.
  Notatka:

  Grupa galerii map bazowych jest określana za pośrednictwem ustawienia konfiguracyjnego Galeria map bazowych.

Na stronie Licencje widzę aplikację o nazwie Witryna instytucji. Jaki elementy zawiera ta aplikacja?

Licencja aplikacji Witryna instytucji zapewnia członkom dostęp do strony głównej, zasobów, galerii, grup i stron instytucji. Członkowie mogą pracować z zasobami i innymi członkami instytucji w witrynie instytucji ArcGIS Online.

Co to jest współczynnik kontrastu?

Współczynnik kontrastu jest wyświetlany podczas wybierania koloru czcionki i koloru tła banera informacyjnego lub motywu udostępnionego instytucji. Współczynnik kontrastu jest miarą czytelności bazującą na standardach ułatwień dostępu WCAG 2.1. Aby uzyskać zgodność z tymi standardami, zalecane jest używanie współczynnika kontrastu o wartości 4,5.