Udostępnianie aplikacji

Aplikacje internetowe umożliwiają efektywne udostępnianie informacji ze swojej mapy lub sceny oraz wyświetlanie elementów i powiązanych informacji dotyczących grupy udostępnianej. Aplikacja internetowa to dostosowany interfejs użytkownika, w którym mapa lub scena jest prezentowana pod kątem konkretnego celu, przesłania lub grupy docelowej. Na przykład, jeśli aplikacja ma prezentować mapę, potrzebuje tylko kilku podstawowych narzędzi nawigacyjnych. Jeśli mapa ma być używana do zbierania opinii w domenie publicznej, będzie wymagać specjalistycznych narzędzi do edycji danych oraz instrukcji dotyczących wprowadzania informacji.

W przypadku aplikacji utworzonych na podstawie map lub scen wszelkie zmiany mapy albo sceny wprowadzone przez autora, w tym dotyczące takich właściwości, jak zasięg, warstwy lub opis, znajdują swoje odzwierciedlenie w aplikacji. Jeśli status mapy lub sceny, która była dostępna dla wszystkich w instytucji, zostanie zmieniony na prywatny (lub zostanie usunięta), mapa lub scena nie będzie już wyświetlana w aplikacji.

W przypadku aplikacji utworzonych na podstawie grup wszelkie zmiany wprowadzane w grupie lub elementach są uwzględniane w aplikacji. Jeśli status publicznego lub udostępnionego innym grupom elementu zostaje zmieniony na prywatny albo element zostaje usunięty, nie jest już widoczny w aplikacji.

Jeśli instytucja nie zezwala na dostęp anonimowy, udostępnij publiczny adres URL aplikacji (https://www.arcgis.com), a nie adres URL zawierający nazwę instytucji (https://<organization_name>).

Publiczne udostępnianie aplikacji, które zawierają zasoby posiadacza subskrypcji

Udostępnianie map publicznie pomaga zwiększać zasięg przekazywanego komunikatu. Jeśli mapa używana przez aplikację zawiera zasoby z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, dostęp do tych zasobów w aplikacji może wymagać danych uwierzytelniających. Większość zasobów atlasu ArcGIS Living Atlas jest bezpłatna i może być przeglądana przez wszystkich. Jednak dostęp do podzestawu warstw, narzędzi i usług zwanych zasobami posiadacza subskrypcji wymaga konta instytucji. W skład zasobów posiadacza subskrypcji wchodzą zobrazowania Landsat 8 i warstwy analizy krajobrazu. Zasoby premium to rodzaj zasobów posiadacza subskrypcji, które również zużywają kredyty. W skład zasobów premium wchodzą mapy demograficzne i narzędzia do geokodowania i analiz.

Aby publicznie udostępnić aplikację zawierającą zasoby posiadaczy subskrypcji, możesz skonfigurować aplikację w taki sposób, aby dostęp do jej zasobów był możliwy przez Twoją subskrypcję instytucji. Dzięki temu użytkownicy aplikacji nie będą otrzymywali monitów o zalogowanie w celu uzyskania dostępu do tych warstw w Twojej aplikacji. Użytkowanie aplikacji można śledzić, a jej udostępnianie można w dowolnym momencie wyłączyć. Konfiguracja dostępu do zasobów posiadacza subskrypcji w aplikacji jest ustawieniem opcjonalnym niektórych kreatorów, takich jak ArcGIS Configurable Apps, ArcGIS Web AppBuilder i ArcGIS Dashboards. Inne kreatory aplikacji, takie jak ArcGIS Instant Apps, ArcGIS StoryMaps i ArcGIS Experience Builder automatycznie autoryzują publiczny dostęp do zasobów posiadacza subskrypcji w aplikacji i wyświetlają monit o autoryzację wszelkich zasobów premium po opublikowaniu aplikacji. Aby określić, w jaki sposób konkretny kreator aplikacji obsługuje zasoby posiadacza subskrypcji, odwołaj się do odpowiedniej dokumentacji aplikacji.

Notatka:

Kredyty wykorzystywane przez użytkowników celem uzyskania dostępu do zasobów premium w aplikacji zostaną naliczone instytucji. Jeśli nie chcesz wykorzystywać kredytów w imieniu użytkowników aplikacji, nie włączaj dostępności żadnych warstw premium ze swojej subskrypcji. W ten sposób użytkownicy będą potrzebować własnych danych uwierzytelniających, aby wykorzystać kredyty. Pamiętaj jednak, że jeśli tak zrobisz, ograniczysz dostęp do swojej aplikacji osobom z kontem instytucjonalnym z uprawnieniami do uzyskiwania dostępu do zasobów premium i dostępnych kredytów. W przypadku aplikacji publicznych należy usunąć z mapy całe zasoby premium lub skonfigurować aplikację w taki sposób, aby kredyty były naliczane Twojej instytucji. Aby zminimalizować koszty w postaci kredytów za użyte zasoby premium w aplikacji, można ograniczyć dozwoloną liczbę żądań dla każdej warstwy zasobów premium podczas konfigurowania aplikacji lub modyfikowania jej konfiguracji.

Skonfiguruj opcje zasobów posiadacza subskrypcji w aplikacjach ArcGIS Configurable Apps

Podczas tworzenia aplikacji przy użyciu ArcGIS Configurable Apps możesz autoryzować zasoby posiadacza subskrypcji w panelu konfiguracyjnym poprzez potwierdzenie warstw w celu zezwolenia na dostęp publiczny.

 1. Użyj szablonu Configurable Apps, aby utworzyć aplikację. Jeśli masz już utworzoną aplikację, kliknij przycisk Skonfiguruj aplikację w szczegółach elementu, aby otworzyć stronę konfiguracji.

  Ustawienie Zasoby posiadacza subskrypcji jest wyświetlane w panelu konfiguracyjnym w ramach listy zasobów posiadacza subskrypcji i zasobów premium w aplikacji. Zasoby premium są oznaczone ikoną Zasoby premium i wskazują, które warstwy wykorzystują kredyty.

  Notatka:

  W przypadku używania szablonu Instant Apps (środowisko konfiguracji instalacji ekspresowej i pełnej) zasoby posiadacza subskrypcji są zamiast tego autoryzowane w sposób automatyczny. Podczas publikacji aplikacji zostanie wyświetlona prośba o autoryzację wszelkich zasobów premium.

 2. Aby dać pełny dostęp do swojej aplikacji przez swoją subskrypcję, zaznacz wszystkie warstwy. Opcjonalnie wprowadź limit żądania i Interwał dla każdej warstwy.

  Aby na przykład ograniczyć liczbę żądań dla warstwy zasobów premium w aplikacji do 100 żądań na minutę, ustaw wartość Limit żądania na 100 oraz wartość Interwał na Minuta. Na koniec zapisz zmiany.

  Wskazówka:

  Jeśli nie zaznaczysz jakichś warstw, aplikacja będzie wymagać od użytkowników danych uwierzytelniających, co nie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku aplikacji publicznej. Zamiast tego rozważ usunięcie warstw ze swojej mapy.

 3. Udostępnij aplikację wszystkim (publicznie).
 4. Aby sprawdzić, czy ustawienia działają prawidłowo, wyloguj się z instytucji i otwórz aplikację.

  Nie powinien pojawić się monit z prośbą o zalogowanie.

 5. Aby dokonać przeglądu informacji dotyczących wykorzystania, w tym informacji na temat zużycia kredytów za zasoby premium, otwórz stronę elementu aplikacji i kliknij kartę Wykorzystanie.

  Raport można ustawić w taki sposób, aby wyświetlane były kredyty lub użytkownicy. Można także zmieniać ramy czasowe okresu, którego raport dotyczy. Jeśli masz uprawnienia do wyświetlania raportów o stanie, możesz wyświetlić sekcję Aplikacje z serwerem proxy dla zasobów Premium na karcie Aplikacje, aby śledzić liczbę żądań, wykorzystane kredyty i inne informacje o użyciu zasobów premium.

 6. Aby wyłączyć dostęp do zasobów posiadacza subskrypcji w swojej subskrypcji po jego wcześniejszym włączeniu, otwórz stronę elementu aplikacji, kliknij Skonfiguruj aplikację, wyłącz zaznaczenie warstw w sekcji Zasoby posiadacza subskrypcji i zapisz zmiany.

  Opcję Kredyty wykorzystane także wyłącza się z poziomu szczegółów elementu.