Geokodowanie i geowyszukiwanie

Lokalizatory umożliwiają znajdowanie adresów i miejsc, które można wizualizować na mapie, wprowadzać jako przystanki trasy oraz wczytywać jako dane wejściowe do analizy przestrzennej. Lokalizatory usługi ArcGIS Online obejmują następujące lokalizatory geowyszukiwania i geokodowania:

 • Geowyszukiwanie (noszące też nazwę wyszukiwania lokalizacji) — umożliwia znalezienie adresu lub punktu zainteresowania i powiększenie mapy do tej lokalizacji. Wynik może zostać wyświetlony na mapie, ale nie zostaje w żaden sposób przechowany w celu użycia w późniejszym terminie. Geowyszukiwanie jest dostępne dla każdego, kto może uzyskać dostęp do przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic lub aplikacji publicznej, która obsługuje wyszukiwanie lokalizacji na mapie. Nie wymaga to konta instytucji ani nie zużywa kredytów (przy czym limit geolokalizacji wynosi 1 milion wyszukań miesięcznie).
 • Geokodowanie — przekształca adres lub miejsce na współrzędne x, y oraz dodaje wynik do istniejącego rekordu w bazie danych. Nie obejmuje to za każdym razem tworzenia mapy, ale umieszczenie wyników na mapie może być częścią procedury wykonywania zadania. Geokodowanie wsadowe oraz geokodowanie odwrotne należą do tej kategorii. Wymagane jest konto instytucji z uprawnieniem geokodowania zasobów premium, aby uzyskać dostęp do usługi ArcGIS World Geocoding Service oraz jej dowolnych widoków w celu wykonania geokodowania wsadowego.

  Notatka:

  Niektóre właściwości widoku lokalizatora nie są obsługiwane w przypadku geokodowania odwrotnego.

Domyślnie usługa ArcGIS Online używa usługi ArcGIS World Geocoding Service do znajdowania adresów, miast, charakterystycznych obiektów geograficznych, nazw firm i kodów pocztowych w ponad 100 krajach na całym świecie. Dodatkowo usługa ArcGIS World Geocoding Service służy do wyszukiwania lokalizacji współrzędnych x, y na podstawie długości i szerokości geograficznej, a także układów współrzędnych odniesienia, takich jak Military Grid Reference System (MGRS) oraz United States National Grid (USNG).

Jeśli Twoja instytucja chce zoptymalizować wyniki wyszukiwania interesujących adresów i miejsc, członkowie posiadający uprawnienia do tworzenia zasobów mogą skorzystać z usługi ArcGIS World Geocoding Service celem utworzenia nowego widoku usługi pozwalającego na wyszukiwanie tylko określonych typów lokalizacji w obszarze zainteresowania. Na przykład można utworzyć widok lokalizatora pozwalający ograniczyć wyniki wyszukiwania do określonego obszaru lub kraju albo zwracający wyniki należące do określonych kategorii, jak np. adresy ulic lub lotniska. Po utworzeniu widoku lokalizatora użytkownicy z domyślną rolą administratora mogą tak skonfigurować instytucję, aby podczas przeprowadzania przez użytkowników geowyszukiwań używany był Twój widok lokalizatora.

Notatka:

Korzystanie z usługi ArcGIS World Geocoding Service lub widoków tego lokalizatora do geokodowania wsadowego (włącznie z publikowaniem plików CSV lub plików programu Microsoft Excel jako hostowanych warstw obiektowych) powoduje wykorzystanie kredytów. Używanie lokalizatorów do geolokalizacji nie powoduje wykorzystania kredytów.

Wymagane jest konto instytucji z uprawnieniem geokodowania zawartości premium, aby korzystać z widoków lokalizatora w celu wykonania geokodowania wsadowego.

Ponadto jeśli instytucja chce geokodować adresy lub miejsca w oparciu o własne dane, administratorzy mogą skonfigurować instytucję w taki sposób, aby podczas przeprowadzania zadań geowyszukiwania i/lub geokodowania korzystała z własnych lokalizatorów działających na serwerze ArcGIS Server. Na przykład: firma z branży paliwowej może dodać lokalizatory umożliwiające wyszukiwanie posiadanych szybów naftowych, a instytucja miejska może dodać lokalizator w celu wyszukania hydrantów przeciwpożarowych w mieście.

W przypadku dodania kolejnych lokalizatorów lub widoków lokalizatora, w polu geowyszukiwania widoczna będzie strzałka umożliwiająca wybór używanego lokalizatora lub widoku.

Typy i kategorie lokalizacji

W tej sekcji opisano typy, kategorie i podkategorie lokalizacji dostępne podczas konfigurowania widoku lokalizatora.

Adresy, kody pocztowe i miejsca zamieszkałe

Po wybraniu opcji Adresy, kody pocztowe i miejsca zamieszkałe jako typów lokalizacji do wybrania, istnieje możliwość dalszego zawężenia wyników wyszukiwania w widoku lokalizatora poprzez wybór wyszukiwanej kategorii i podkategorii. Dla opcji Adresy, kody pocztowe i miejsca zamieszkałe dostępne są następujące kategorie:

 • Adres — po wybraniu tej kategorii automatycznie są uwzględniane wszystkie podkategorie adresów wymienione w poniższej tabeli. Ta kategoria ogranicza wyniki wyszukiwania do miejsc, które można sklasyfikować jako adresy podczas filtrowania wyników pod kątem miejsc zainteresowania, kodów pocztowych, krajów i stanów/województw. Aby uzyskać bardziej dokładne wyniki wyszukiwania, należy wybrać dowolną kombinację podkategorii adresów spełniającą wymagania wyszukiwania.
 • Kod pocztowy — wybranie tej kategorii ogranicza wyniki wyszukiwania do tych, które są zgodne z dowolnym typem kodu pocztowego, w tym z formatami pięciocyfrowymi i dłuższymi. Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do tych, które mają co najmniej taki stopień dokładności, wybierz zarówno kategorię Kod pocztowy, jak i kategorię najwyższego poziomu Adres.
 • Miejsce zamieszkałe — po wybraniu tej kategorii automatycznie są uwzględniane wszystkie podkategorie miejsc zamieszkałych wyszczególnione w poniższej tabeli. Ta kategoria ogranicza wyniki wyszukiwania do jednostek administracyjnych (lub granic), takich jak miasta, prowincje lub kraje, filtrując wyniki pod kątem adresów, miejsc zainteresowania i kodów pocztowych. Aby uzyskać bardziej dokładne wyniki wyszukiwania, należy wybrać dowolną kombinację podkategorii miejsc zamieszkałych spełniającą wymagania wyszukiwania.

KategoriaPodkategoriaOpis

Adres

Adres punktu

Adres punktu to adres ulicy odnoszący się do punktu reprezentującego lokalizację domu lub budynku. Adres punktu reprezentuje szczyt dachu lub faktyczną lokalizację adresową. Zwykle jest to najdokładniejszy pod względem przestrzennym poziom dopasowania. Dane referencyjne zawierają punkty adresowe wraz z powiązanymi numerami domów i nazwami ulic oraz z informacją o jednostce administracyjnej i opcjonalnie informacją o kodzie pocztowym, na przykład 380 New York St, Redlands, CA, 92373.

Widok lokalizatora skonfigurowany przy użyciu tej podkategorii ogranicza wyniki do takich bardzo szczegółowo określonych punktów adresowych. Pozwala to uniknąć dopasowania do punktów adresowych określonych z mniejszą dokładnością, jeśli wymagana jest wysoka precyzja dopasowania.

Adres ulicy

Adres ulicy różni się od adresu punktu tym, że numer domu będący częścią adresu ulicy jest interpolowany z pewnego zakresu numerów. Dane referencyjne zawierają linie reprezentujące ulice wraz z zakresami numerów domów oraz informacją o jednostce administracyjnej i opcjonalnie informacją o kodzie pocztowym, na przykład 647 Haight St, San Francisco, CA, 94117.

Widok lokalizatora skonfigurowany przy użyciu tej podkategorii podaje tylko wyniki interpolowane. Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do tych, które mają co najmniej taki stopień dokładności, wybierz zarówno tę podkategorię, jak i kategorię Adres punktu.

Przecięcie

Skrzyżowanie to adres ulicy składający się z nazwy skrzyżowania ulic wraz z informacją o mieście oraz opcjonalnie informacjami o stanie/województwie i kodzie pocztowym, na przykład Redlands Blvd & New York St, Redlands, CA, 92373.

Widok lokalizatora skonfigurowany przy użyciu tej podkategorii ogranicza wyniki do skrzyżowań zamiast do kompletnych adresów przy jednej tylko ulicy.

Nazwa ulicy

Nazwa ulicy jest podobna do adresu ulicy, ale nie zawiera numeru domu. Zawiera linie reprezentujące ulice wraz z powiązanymi nazwami ulic (bez zakresów numerów adresowych) wraz z informacją o jednostce administracyjnej i opcjonalnie informacją o kodzie pocztowym, na przykład W Olive Ave, Redlands, CA, 92373.

Widok lokalizatora skonfigurowany przy użyciu tej podkategorii podaje tylko nazwy ulic. Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do tych, które mają co najmniej taki stopień dokładności, wybierz zarówno tę podkategorię, jak i podkategorie Adres punktu oraz Adres ulicy.

Adres dodatkowy

Adres dodatkowy jest częścią adresu punktu reprezentującą lokalizację części domu lub budynku, jak mieszkanie, piętro lub pojedynczy budynek w kompleksie budynków, na przykład 3836 Emerald Ave, Suite C, La Verne, CA, 91750.

Widok lokalizatora skonfigurowany przy użyciu tej podkategorii ogranicza wyniki do punktów odpowiadających adresom dodatkowym zawierające numer domu, nazwę ulicy i składniki adresu dodatkowego wraz z informacją o jednostce administracyjnej i opcjonalnie informacją o kodzie pocztowym, pomijając dopasowania do pozostałych typów adresu.

Pocztowy

Brak podkategorii

Widok lokalizatora skonfigurowany przy użyciu kategorii Kod pocztowy zwraca wyniki wyszukiwania zgodne z dowolnym typem kodu pocztowego, w tym z formatami pięciocyfrowymi (na przykład 92373) i innymi. Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do tych, które mają co najmniej taki stopień dokładności, wybierz kategorię Kod pocztowy oraz kategorię najwyższego poziomu Adres.

Miejsce zamieszkane

Dzielnica

Dzielnica jest częścią miasta mniejszą od okręgu, ale większą niż sektor.

Miasto

Lokalizator skonfigurowany przy użyciu tej podkategorii ogranicza wyniki tylko do miast, na przykład miasto Wenecja we Włoszech.

Podregion

Podregion jest częścią stanu/województwa lub prowincji, jak np. powiat w Stanach Zjednoczonych, na przykład Adams County w stanie Wisconsin.

Region

Region jest częścią kraju, zazwyczaj jest to stan/województwo lub prowincja, na przykład prowincja Ontario w Kanadzie.

Kraj

Kraj jest najwyższą jednostką administracyjną, określaną także jako naród, na przykład Japonia.

Sektor

Sektor jest jednostką administracyjną większą od bloku, ale mniejszą niż dzielnica. Reprezentuje część dzielnicy lub okręgu albo kilka bloków.

Blok

Blok jest najmniejszym obszarem administracyjnym kraju reprezentującym część sektora albo dzielnicy lub nazwane osiedle.

Okręg

Okręg jest jednostką administracyjną mniejszą niż miasto, ale większą od dzielnicy — na przykład okręg miejski.

Obszar metra

Obszar miejski jest miejskim zespołem, w skład którego wchodzi duże miasto i mniejsze miejscowości otaczające, na przykład Aglomeracja Tokio.

Obszar

Obszar jest dużą jednostką administracyjną mniejszą niż kraj, ale większą od stanu albo prowincji, na przykład terytorium Jukon w Kanadzie.

Strefa

Strefa to kategoria reprezentująca nieoficjalny obszar administracyjny, który nie należy do kraju, taki jak obszar sporny lub grupa innych stref administracyjnych, na przykład Ameryka Środkowa.

Współrzędne

Po wybraniu opcji Współrzędne jako rodzajów lokalizacji do wybrania, istnieje możliwość dalszego zawężenia wyników wyszukiwania w widoku lokalizatora poprzez wybór wyszukiwanej kategorii. Zostały one opisane w poniższej tabeli.

KategoriaOpis

Długość geograficzna, szerokość geograficzna

Ta kategoria reprezentuje współrzędne geograficzne (x,y). X odnosi się do długości geograficznej (współrzędne wschód-zachód), a y do szerokości geograficznej (współrzędne północ-południe). Współrzędne są wprowadzane i zwracane w postaci x,y.

Szerokość geograficzna, długość geograficzna

Ta kategoria reprezentuje współrzędne geograficzne (x,y). X odnosi się do długości geograficznej (współrzędne wschód-zachód), a y do szerokości geograficznej (współrzędne północ-południe). Współrzędne są wprowadzane i zwracane w postaci y,x.

MGRS

Ta kategoria reprezentuje współrzędne Military Grid Reference System (MGRS).

USNG

Ta kategoria reprezentuje układ współrzędnych United States National Grid (USNG).

Miejsca zainteresowania

Po wybraniu opcji Miejsca zainteresowania jako typów lokalizacji do wybrania, istnieje możliwość dalszego zawężenia wyników wyszukiwania w widoku lokalizatora poprzez wybór wyszukiwanej kategorii. Zostały one opisane w poniższej tabeli.

KategoriaOpis

Edukacja

Ta kategoria reprezentuje wszystkie rodzaje instytucji edukacyjnych, w tym uniwersytety, szkoły podstawowe i szkoły zawodowe.

Kuchnia i żywność

Ta kategoria reprezentuje restauracje wszystkich typów.

Sklepy i zakłady usługowe

Ta kategoria reprezentuje wszystkie rodzaje placówek komercyjnych i detalicznych.

Lotnisko

Ta kategoria reprezentuje lotniska. Mogą być one określone poprzez nazwę lub kod lotniska.

Wymagania dotyczące konfigurowania własnych lokalizatorów

Usługa ArcGIS Online obsługuje lokalizatory działające na serwerze ArcGIS Server 10.0 i jego nowszych wersjach jako lokalizatory na potrzeby geowyszukiwania. Lokalizatory używane do geowyszukiwania mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne. Wewnętrzne lokalizatory obsługują funkcję geowyszukiwania tylko wtedy, gdy przeglądarka map Map Viewer Classic lub inny klient usługi ArcGIS Online dysponuje dostępem do tych wewnętrznych lokalizatorów. Na przykład jeśli instytucja udostępnia aplikacje publicznie, wyłącznie użytkownicy z dostępem do wewnętrznych lokalizatorów mają możliwość wyszukiwania miejsc z poziomu tych aplikacji.

Usługa ArcGIS Online obsługuje także lokalizatory działające na serwerze ArcGIS Server 10.1 i jego nowszych wersjach jako geokodery na potrzeby geokodowania wsadowego. Inaczej niż w przypadku geowyszukiwania, do geokodowania wsadowego są wymagane lokalizatory zewnętrzne hostowane poza zaporą systemową. Jest to spowodowane tym, że usługa ArcGIS Online w celu wykonania geokodowania wsadowego wymaga dostępu do operacji geocodeAddresses dla lokalizatora. Jeśli zewnętrzny lokalizator jest bezpieczny, należy najpierw utworzyć element bezpiecznej usługi w usłudze ArcGIS Online przechowującej poświadczenia wymagane do uzyskania dostępu do lokalizatora. Następnie można skonfigurować adres URL usługi udostępniany przez bezpieczny element usługi jako lokalizator.

Po skonfigurowaniu własnego lokalizatora do geokodowania wsadowego należy zapewnić dla niego wystarczające zasoby obliczeniowe. W trakcie geokodowania wsadowego usługa ArcGIS Online przesyła wiele współbieżnych żądań w celu poprawienia wydajności. Dlatego własne lokalizatory powinny mieć wystarczające zasoby obliczeniowe, aby obsłużyć te współbieżne żądania bez istotnego wpływu na czas przetwarzania żądań.

Usługa ArcGIS Online obsługuje lokalizatory pojedynczych pól utworzone na serwerze ArcGIS Server w wersji 10.0 i nowszej. Lokalizatory utworzone na serwerze ArcGIS Server w wersji 10.0 oraz lokalizatory wewnętrzne mogą być wykorzystywane do geowyszukiwania, nie można ich jednak używać do wykonywania geokodowania wsadowego. Do przeprowadzania geokodowania wsadowego wymagane są lokalizatory zewnętrzne dostępne na serwerze ArcGIS Server w wersji 10.1 lub nowszej. Wewnętrzne lokalizatory obsługują funkcję geowyszukiwania tylko wtedy, gdy przeglądarka map Map Viewer, Map Viewer Classic lub inny klient usługi ArcGIS Online dysponuje dostępem do tych wewnętrznych lokalizatorów. Na przykład jeśli instytucja udostępnia aplikacje publicznie, wyłącznie użytkownicy z dostępem do wewnętrznych lokalizatorów mają możliwość wyszukiwania miejsc z poziomu tych aplikacji. Bezpieczne elementy usług ArcGIS Online nie są aktualnie obsługiwane w aplikacji ArcGIS Desktop. Przeprowadzenie geokodowania wsadowego wymaga, aby lokalizator był hostowany poza zaporą systemową, co zapewni usłudze ArcGIS Online dostęp do operacji geocodeAddresses w lokalizatorze w celu wykonania geokodowania wsadowego.

Wzbogacanie warstwy informacjami o adresach

Gdy hostowana warstwa obiektowa jest publikowana z pliku CSV, dostępna jest opcja dołączenia informacji z procesu geokodowania jako części hostowanej warstwy obiektowej. Informacje te są generowane przez lokalizator i przechowywane w polach w hostowanej warstwie obiektowej.

Do hostowanej warstwy obiektowej domyślnie dołączane są tylko informacje o lokalizacji (współrzędne x,y). Dostępne są dwie opcje uwzględniania dodatkowych informacji w hostowanej warstwie obiektowej:

 • Dołącz cztery pola pokazujące, jak dobrze dopasowane są adresy — dołącza pola oraz wartości status, score, match_addr i addr_type. Te pola i wartości są opisane w poniższej tabeli.
 • Dołącz 50 pól, aby uzyskać pełne informacje o lokalizacji — dołącza wszystkie pola wymienione w poniższej tabeli.

Należy pamiętać, że te dodatkowe pola i wartości zwiększą wielkość hostowanej warstwy obiektowej. Zwiększenie wielkości warstwy zależy od liczby rekordów w pliku wejściowym i wybranej opcji. W poniższej tabeli opisano pola, które można dołączyć do hostowanej warstwy obiektowej opublikowanej z pliku .csv:

PoleOpisObsługiwane typy żądań

spatialReference

Odniesienie przestrzenne danych wynikowych odpowiada współrzędnym lokalizacji, jak to określono za pomocą właściwości wkid i latestWkid. Parametr wejściowy outSR określa odniesienie przestrzenne.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

address

Pełny adres dopasowania zwracany dla żądań geokodowania findAddressCandidates i geocodeAddresses.

Przykład: 380 New York St, Redlands, California, 92373

findAddressCandidates

geocodeAddresses

address (reverseGeocode only)

Pełny adres pocztowy lokalizacji włącznie z numerem domu i nazwą ulicy.

Przykład: 380 New York St

Notatka:
Różni się to od pola address zwracanego w odpowiedziach na żądania findAddressCandidates i geocodeAddresses. Jest zwracane tylko w przypadku żądania reverseGeocode. Funkcjonuje analogicznie do pola wyjściowego StAddr dla żądań findAddressCandidates i geocodeAddresses.

reverseGeocode

location

Współrzędne punktu danych wynikowych odpowiadają lokalizacji określonej za pomocą właściwości x i y. Odniesienie przestrzenne współrzędnych x i y jest określone za pomocą pola wynikowego spatialReference. Więcej informacji o tym, jak pole wynikowe lokalizacji odnosi się do atrybutów wynikowych locationType i X, zawiera opis parametru Y.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

ResultID

Zwracane jest tylko dla żądań geocodeAddresses. Każdy rekord w odpowiedzi geokodowania wsadowego zawiera wartość ResultID, która jest równa wartości OBJECTID odpowiedniego rekordu adresu wejściowego. Można jej używać do łączenia pól wynikowych w odpowiedzi z atrybutami w tabeli adresów pierwotnych.

geocodeAddresses

Loc_name

Nazwa lokalizatora używanego do zwracania konkretnego wyniku dopasowania.

Notatka:

Pole Loc_name jest używane wewnętrznie przez oprogramowanie ArcGIS i nie jest przeznaczone do użycia w aplikacjach klienckich.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Status

Wskazuje, czy żądanie geokodowania wsadowego daje w wyniku dopasowanie, remis, czy anulowanie dopasowania.

Możliwe wartości są następujące:

 • M — dopasowanie. Zwrócony adres pasuje do żądania i jest propozycją o najwyższej ocenie.
 • T — remis. Zwrócony adres pasuje do żądania, ale ma taką samą ocenę, jak jedna lub większa liczba dodatkowych propozycji.
 • U — brak dopasowania. Brak adresu pasującego do żądania.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Score

Liczba z zakresu od 1 do 100 wskazująca stopień dopasowania tokenów wejściowych w żądaniu geokodowania do komponentów adresu w rekordzie propozycji. Ocena o wartości 100 reprezentuje idealne dopasowanie, a niższe oceny reprezentują coraz mniejszą dokładność dopasowania.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Match_addr

Pełny adres zwracany dla żądania geokodowania. Format ten opiera się na standardach adresowych określonych dla kraju, w którym znajduje się adres.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

LongLabel

Dłuższa wersja wartości Match_addr zawierająca więcej informacji administracyjnych.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

ShortLabel

Skrócona wersja wartości Match_addr.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

Addr_type

Poziom dopasowania żądania geokodowania. Obsługiwane poziomy dopasowania różnią się w zależności od kraju.

Możliwe wartości są następujące:

 • Subaddress — podzbiór wartości PointAddress reprezentujący lokalizację adresu dodatkowego domu lub budynku, np. mieszkanie, piętro lub pojedynczy budynek w kompleksie. Wartości pól UnitName,UnitType, LevelName, LevelType, BldgName i BldgType pomagają odróżnić adresy dodatkowe, które mogą być powiązane z tą samą wartością pola PointAddress. Dane referencyjne zawierają obiekty punktowe z powiązanymi numerem domu, nazwą ulicy i elementami adresu dodatkowego, a także informacje o jednostce administracyjnej i opcjonalnie kod pocztowy. Przykład: 3836 Emerald Ave, Suite C, La Verne, CA, 91750.
 • PointAddress — adres ulicy odnoszący się do punktu reprezentującego lokalizację domu lub budynku. Zwykle jest to najdokładniejszy pod względem przestrzennym poziom dopasowania. Dane referencyjne zawierają punkty adresowe wraz z powiązanymi numerami domów i nazwami ulic oraz z informacją o jednostce administracyjnej i opcjonalnie informacją o kodzie pocztowym. Wartości wynikowe X / Y i geometry dla dopasowania PointAddress reprezentują lokalizację pozycji ulicy dla adresu. Jest to lokalizacja używana na potrzeby wyznaczania tras. Wartości DisplayX i DisplayY reprezentują dach lub faktyczną lokalizację adresową. Przykład: 380 New York St, Redlands, CA, 92373.
 • StreetAddress — adres ulicy różniący się od wartości PointAddress, ponieważ numer domu jest interpolowany z zakresu numerów. Dane referencyjne zawierają linie reprezentujące ulice wraz z zakresami numerów domów oraz informacjami o jednostce administracyjnej i opcjonalnie kodem pocztowym. Przykład: 647 Haight St, San Francisco, CA, 94117.
 • StreetInt — adres ulicy, na który składa się skrzyżowanie ulic i miasto oraz opcjonalnie informacja o stanie i kodzie pocztowym. Obliczane na podstawie danych referencyjnych StreetAddress. Przykład: Redlands Blvd & New York St, Redlands, CA, 92373.
 • StreetAddressExt — interpolowany adres ulicy, który jest zwracany, gdy parametr matchOutOfRange=true i wejściowy numer domu przekraczają zakres numerów domów dla dopasowanego segmentu ulicy.
 • DistanceMarker — adres ulicy, który reprezentuje liniową odległość wzdłuż ulicy, zazwyczaj w kilometrach lub milach, od wyznaczonej lokalizacji początkowej. Przykład: Carr 682 KM 4, Barceloneta, 00617.
 • StreetMidBlock — szacowany punkt środkowy zakresu numerów domów wzdłuż segmentu ulicy, który odpowiada dzielnicy miasta. Lokalizacja zwrócona w wyniku dopasowania StreetMidBlock jest dokładniejsza niż dopasowanie StreetName, ale mniej dokładna niż dopasowanie StreetAddress. Wartość ta działa obecnie tylko dla Stanów Zjednoczonych. Przykład: 100 Block of Grant Ave, Millville, New Jersey.
 • StreetName — podobne do adresu ulicy, ale nie zawiera numeru domu. Dane referencyjne zawierają linie reprezentujące ulice wraz z powiązanymi nazwami ulic (bez zakresów numerów adresowych) wraz z informacjami o jednostce administracyjnej i opcjonalnie kodem pocztowym. Przykład: W Olive Ave, Redlands, CA, 92373.
 • Locality — nazwa miejsca reprezentująca miejsce zamieszkałe. Pole wynikowe Type zawiera bardziej szczegółowe informacje o typie miejsca zamieszkałego. Dozwolone wartości pola Type dla dopasowań Locality to Block, Sector, Neighborhood,District, City, MetroArea, County, State or Province,Territory, Country i Zone. Przykład: Bogotá, COL
 • PostalLoc — połączenie kodu pocztowego i nazwy miasta. Dane referencyjne to zazwyczaj połączenie granic pocztowych i administracyjnych (lokalizacja). Przykład: 7132 Frauenkirchen.
 • PostalExt — kod pocztowy z dodatkowym rozszerzeniem, np. kod pocztowy ZIP+4 (United States Postal Service). Dane referencyjne obejmują punkty kodów pocztowych z rozszerzeniami. Przykład: 90210-3841.
 • Postal — kod pocztowy. Dane referencyjne obejmują punkty kodów pocztowych. Przykład: 90210 USA.
 • POI — punkty POI. Dane referencyjne obejmują obiekty biznesowe, punkty orientacyjne i obiekty geograficzne. Przykład: Starbucks.
 • LatLong — para współrzędnych x,y. Typ LatLong addr_typejest zwracany, gdy na wejściu wyszukiwania znajduje się para współrzędnych x,y, np. 117.155579,32.703761.
 • XY — jest dopasowaniem opartym na założeniu, że pierwsza współrzędna danych wejściowych to długość geograficzna, a druga to szerokość geograficzna.
 • YX — jest zwracane jako Addr_type dla propozycji przy założeniu, że pierwszą wartością w danych wejściowych jest szerokość geograficzna, a po niej znajduje się długość geograficzna.
 • MGRS — lokalizacja w układzie Military Grid Reference System (MGRS), na przykład 46VFM5319397841.
 • USNG — lokalizacja w układzie United States National Grid (USNG), na przykład 15TXN29753883. Ta wartość Addr_type jest zwracana tylko wtedy, gdy parametr category ma ustawioną wartość USNG w żądaniu findAddressCandidates lub geocodeAddresses.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

Type

Typ obiektów dla wyników zwracanych przez wyszukiwanie. Pole Type zawiera wartość tylko dla propozycji z ustawieniem Addr_type = POI lub Locality. Na przykład dla Starbucks: Type=Coffee Shop.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

PlaceName

Nazwa formalna propozycji dopasowania geokodowania. Przykład: Paris lub Starbucks.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

Place_addr

Pełny adres pocztowy miejsca, w tym ulica, miasto i region. Przykład: 275 Columbus Ave, New York, New York.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Phone

Główny numer telefonu interesującego miejsca (POI, point of interest). Przykład: Knott's Berry Farm, Phone=(714)220-5200. Dla innych wyszukiwań takich jak według adresu, skrzyżowania i kodu pocztowego, to pole jest puste.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

URL

Adres URL głównej witryny interesującego miejsca (POI, point of interest). Przykład: Uniwersytet Georgii, URL =http://www.uga.edu/. Dla innych wyszukiwań takich jak według adresu, skrzyżowania i kodu pocztowego, to pole jest puste.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Rank

Liczba zmiennoprzecinkowa wskazująca priorytet wyniku w stosunku do innych wyników o takiej samej nazwie. Na przykład Paryż to nazwa miasta istniejącego we Francji, ale też w Teksasie. W Paryżu we Francji mieszka więcej ludzi niż w Paryżu w Teksasie, dlatego to pierwsze miasto ma wyższą rangę. Pole Rank służy do sortowania wyników w niejednoznacznych zapytaniach takich jak Lincoln, gdy nie ma żadnych dodatkowych informacji takich jak stan lub województwo. Rank — wartości tego pola są oparte na populacji lub typie obiektu.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

AddBldg

Nazwa budynku. Przykład: Empire State Building.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

AddNum

Wartość alfanumeryczna reprezentująca część adresu, która jest zwykle znana jako numer domu lub numer budynku. Przykład: AddNum = 380 w adresie 380 New York Street.

Ta wartość jest zwracana tylko dla dopasowań PointAddress i StreetAddress.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

AddNumFrom

Wartość reprezentująca początkowy numer zakresu adresów ulicy. Wartość ta jest względna w stosunku do kierunku cyfryzacji obiektów i nie zawsze jest najmniejszym numerem w zakresie. Ta wartość jest dostarczana dla wyników StreetAddress.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

AddNumTo

Wartość reprezentująca końcowy numer zakresu adresów ulicy. Wartość ta jest względna w stosunku do kierunku cyfryzacji obiektów i nie zawsze jest największym numerem w zakresie. Ta wartość jest dostarczana dla wyników StreetAddress.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

AddRange

Pełny zakres numerów domów dla segmentu ulicy, w którym znajduje się adres, w formacie AddNumFrom-AddNumTo. Na przykład wartość AddRange dla adresu 123 Main St może wynosić 101-199.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Side

Strona ulicy, po której znajduje się adres, względem kierunku cyfryzacji obiektów. Ta wartość nie jest względna w stosunku do kierunku podróżowania wzdłuż ulicy. Dozwolone wartości to R (po prawej) i L (po lewej).

Notatka:

Side jest polem starszego typu, które zostało zachowane tylko po to, by obsługiwać aplikacje oczekujące jego obecności w odpowiedzi REST. Pole to jest puste dla większości adresów zwracanych przez usługę geokodowania. Nie należy go wykorzystywać do celów analitycznych.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

StPreDir

Element adresu definiujący kierunek ulicy występujący przed główną nazwą ulicy. Przykład: termin „North” w adresie North Main Street.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

StPreType

Początkowy element adresu definiujący rodzaj ulicy. Przykład: hiszpański termin „Avenida” w adresie Avenida Central, francuski termin „Rue” w adresie Rue Lapin.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

StName

Element adresu definiujący główną nazwę ulicy. Przykład: termin „Main” w adresie North Main Street.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

StType

Końcowy element adresu definiujący rodzaj ulicy. Przykład: termin „Street” w adresie Main Street.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

StDir

Element adresu definiujący kierunek ulicy występujący po głównej nazwie ulicy. Przykład: termin „North” w adresie Main Street North.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

BldgName

Nazwa lub numer jednostki podrzędnej budynku. Przykład: symbol A w adresie „budynek A”.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

BldgType

Klasyfikacja jednostki podrzędnej budynku. Przykłady: budynek, hangar i wieża.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

LevelType

Klasyfikacja jednostki podrzędnej kondygnacji. Przykłady: kondygnacja, poziom, dział i skrzydło.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

LevelName

Nazwa lub numer jednostki podrzędnej kondygnacji. Przykład: symbol 3 w adresie „poziom 3”.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

UnitType

Klasyfikacja jednostki podrzędnej jednostki. Przykłady: jednostka, apartament, mieszkanie, biuro i apartament dwupokojowy.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

UnitName

Nazwa lub numer jednostki podrzędnej jednostki. Przykład: symbol 2B w adresie „mieszkanie 2B”.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

SubAddr

Pełna wartość jednostki podrzędnej dla propozycji z ustawieniem Addr_type=Subaddress zawierająca <subunit type> + <subunit name>. Jeśli na przykład propozycją adresu dodatkowego jest jednostka mieszkania, to SubAddr = UnitType + UnitName. Przykład: mieszkanie 4B

findAddressCandidates

geocodeAddresses

StAddr

Adres pocztowy miejsca bez miasta i regionu. Przykład: 275 Columbus Ave.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Block

Nazwa jednostki administracyjnej propozycji na poziomie bloku. Wartość Block jest najmniejszym obszarem administracyjnym w kraju. Jednostkę tę można opisać jako część sektora albo dzielnicy lub nazwane osiedle. To pole nie jest często używane.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

Sector

Nazwa jednostki administracyjnej propozycji na poziomie sektora. Wartość Sector jest częścią dzielnicy lub okręgu albo reprezentuje kilka bloków. To pole nie jest często używane.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

Nbrhd

Nazwa jednostki administracyjnej propozycji na poziomie dzielnicy. Wartość Nbhrhd jest częścią miasta lub okręgu.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Neighborhood

Nazwa jednostki administracyjnej propozycji na poziomie dzielnicy. Wartość Neighborhood jest częścią miasta lub okręgu.

Notatka:
Jest to odpowiednik pola wyjściowego Nbhrhd żądań findAddressCandidates i geocodeAddresses.

reverseGeocode

District

Nazwa jednostki administracyjnej propozycji na poziomie okręgu. Przykład: część miasta.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

City

Nazwa jednostki administracyjnej propozycji na poziomie miasta. Wartość City jest częścią podregionu lub regionu.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

MetroArea

Nazwa jednostki administracyjnej propozycji na poziomie obszaru metropolitalnego. Jest to obszar zurbanizowany obejmujący duże miasto i mniejsze otaczające go miasta. Wartość ta może przecinać wiele podregionów lub regionów. Przykładem jest obszar metropolitalny Kalkuta w Indiach.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

Subregion

Nazwa jednostki administracyjnej propozycji na poziomie podregionu. Wartość Subregion jest częścią regionu.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

Region

Nazwa jednostki administracyjnej propozycji na poziomie regionu. Jest to część kraju lub terytorium. Zwykle jest to największy obszar administracyjny w kraju, jeśli nie jest używana jednostka administracyjna Territory.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

RegionAbbr

Skrócona nazwa regionu. Wartością RegionAbbr dla Kalifornii jest CA.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

Territory

Nazwa jednostki administracyjnej propozycji na poziomie terytorium. Jest to część kraju. To pole nie jest często używane. Przykładem jest makroregion Sudeste w Brazylii obejmujący stany Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro i São Paulo.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

Postal

Alfanumeryczny element adresu definiujący główny kod pocztowy. Przykład: V7M 2B4 w przypadku kanadyjskich kodów pocztowych, 92374 w przypadku kodów pocztowych USA.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

PostalExt

Alfanumeryczny element adresu definiujący rozszerzenie kodu pocztowego. Przykład: liczba 8100 w kodzie pocztowym USA 92373-8110.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

Country

Trzyliterowy kod kraju. Przykład: Kanada ma kod CAN. Lista obsługiwanych krajów i kodów jest dostępna w temacie Zasięg danych geokodowania. To pole jest zwracane przez operacje findAddressCandidates i geocodeAddresses.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

CountryCode

Trzyliterowy kod kraju. Przykład: Kanada ma kod CAN. Lista obsługiwanych krajów i kodów jest dostępna w temacie Zasięg danych geokodowania.

Notatka:
Jest to odpowiednik pola wyjściowego Country żądań findAddressCandidates i geocodeAddresses.

reverseGeocode

CntryName

Pełna nazwa kraju propozycji adresu. Przykład: 日本 (Japonia). Nazwa może być napisana w tym samym języku co adres wejściowy lub w języku określonym przez parametr langCode żądania. Jeśli pełna nazwa kraju nie jest dostępna w podanym języku, używany jest język podstawowy kraju, w którym znajduje się propozycja adresu. Informacje o obsługiwanych językach według kraju są dostępne w temacie Zasięg danych geokodowania. To pole jest zwracane przez operacje findAddressCandidates, geocodeAddresses i reverseGeocode.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

reverseGeocode

LangCode

Trzyliterowy kod języka wskazujący język adresu. Przykład: ENG dla języka angielskiego.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Distance

Wyrażona w metrach fizyczna odległość od propozycji do określonej lokalizacji. Wartość wynikowa Distance jest obliczana dla każdej propozycji, gdy parametr wejściowy Location jest przekazywany w żądaniu przy użyciu operacji findAddressCandidates. Jeśli parametr Location nie zostanie przekazany w żądaniu, wartością Distance będzie zero.

findAddressCandidates

X

Główna współrzędna x adresu zwracana przez usługę ArcGIS World Geocoding Service w odniesieniu przestrzennym WGS84 (WKID 4326).

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Y

Główna współrzędna y adresu zwracana przez usługę ArcGIS World Geocoding Service w odniesieniu przestrzennym WGS84 (WKID 4326).

findAddressCandidates

geocodeAddresses

DisplayX

Wyświetlana współrzędna x adresu zwracana przez usługę ArcGIS World Geocoding Service w odniesieniu przestrzennym WGS84 (WKID 4326). Dla większości typów dopasowań X i DisplayX mają takie same wartości. Wartości te mogą być inne zwłaszcza dla dopasowań Addr_type, PointAddress i Subaddress. Ogólnie rzecz biorąc, dla dopasowań PointAddress i Subaddress, DisplayX reprezentuje wartość współrzędnej x centroidu dachu budynku lub działki dla adresu, a wartość X reprezentuje współrzędną x lub lokalizację strony ulicy dla adresu. Istnieją jednak pewne wyjątki. Niektóre źródła danych adresów używane przez usługę ArcGIS World Geocoding Service udostępniają tylko lokalizacje dachów obiektów PointAddress i Subaddress. Jednak dla niektórych obiektów PointAddress i Subaddress dostępne są tylko lokalizacje strony ulicy. W takich przypadkach wartości X i DisplayX są równoważne.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

DisplayY

Wyświetlana współrzędna y adresu zwracana przez usługę ArcGIS World Geocoding Service w odniesieniu przestrzennym WGS84 (WKID 4326). Dla większości typów dopasowań Y i DisplayY mają takie same wartości. Wartości te mogą być inne zwłaszcza dla dopasowań Addr_type, PointAddress i Subaddress. Ogólnie rzecz biorąc, dla dopasowań PointAddress i Subaddress, DisplayY reprezentuje wartość współrzędnej y centroidu dachu budynku lub działki dla adresu, a wartość Y reprezentuje współrzędną y lub lokalizację strony ulicy dla adresu. Istnieją jednak pewne wyjątki. Niektóre źródła danych adresów używane przez usługę ArcGIS World Geocoding Service udostępniają tylko lokalizacje dachów obiektów PointAddress i Subaddress. Jednak dla niektórych obiektów PointAddress i Subaddress dostępne są tylko lokalizacje strony ulicy. W takich przypadkach wartości Y i DisplayY są równoważne.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Xmin

Minimalna współrzędna x dla zasięgu wyświetlania obiektu zwracanego przez usługę ArcGIS World Geocoding Service. Wartości Xmin, Xmax, Ymin i Ymax można łączyć, aby ustawić zasięg mapy na potrzeby wyświetlania wyniku geokodowania. Współrzędne zasięgu wykorzystują odniesienie przestrzenne WGS84.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Xmax

Maksymalna współrzędna x dla zasięgu wyświetlania obiektu zwracanego przez usługę ArcGIS World Geocoding Service. Wartości Xmin, Xmax, Ymin i Ymax można łączyć, aby ustawić zasięg mapy na potrzeby wyświetlania wyniku geokodowania. Współrzędne zasięgu wykorzystują odniesienie przestrzenne WGS84.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Ymin

Minimalna współrzędna y dla zasięgu wyświetlania obiektu zwracanego przez usługę ArcGIS World Geocoding Service. Wartości Xmin, Xmax, Ymin i Ymax można łączyć, aby ustawić zasięg mapy na potrzeby wyświetlania wyniku geokodowania. Współrzędne zasięgu wykorzystują odniesienie przestrzenne WGS84.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

Ymax

Maksymalna współrzędna y dla zasięgu wyświetlania obiektu zwracanego przez usługę ArcGIS World Geocoding Service. Wartości Xmin, Xmax, Ymin i Ymax można łączyć, aby ustawić zasięg mapy na potrzeby wyświetlania wyniku geokodowania. Współrzędne zasięgu wykorzystują odniesienie przestrzenne WGS84.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

ExInfo

Zbiór ciągów znakowych z danych wejściowych, których nie można było dopasować do żadnej części adresu i które zostały wykorzystane do określenia oceny wyniku.

findAddressCandidates

geocodeAddresses

extent

Minimalny prostokąt ograniczający wynikowego obiektu dopasowywania określony za pomocą wartości pól Xmin, Ymin, Xmax i Ymax. Odniesienie przestrzenne współrzędnych x i y jest określone za pomocą pola wynikowego spatialReference. Domyślnie jest zawsze zwracane tylko dla żądań geokodowania findAddressCandidates.

findAddressCandidates