Zmiana przezroczystości (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Zmiana przezroczystości warstwy na mapie umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie widoczności warstw bazowych. Istnieje możliwość dostosowania przezroczystości dowolnej warstwy w zakresie od 0 do 100 procent. Im bardziej przezroczysta warstwa, tym mniej jest ona widoczna na mapie i tym bardziej widoczne są inne warstwy na mapie. Domyślnie przezroczystość mapy bazowej wynosi 0 (co oznacza, że jest ona w pełni widoczna, lub nieprzezroczysta). Jeśli użytkownik chce zwrócić uwagę na warstwy danych na własnej mapie powinien rozważyć zwiększenie przezroczystości mapy bazowej. W podobny sposób można wyróżnić konkretną warstwę tematyczną poprzez określenie jej jako w pełni widocznej i zwiększenie przezroczystości innych warstw tematycznych. Użytkownik może zmienić przezroczystość warstw. Można również zmienić przezroczystość warstw podrzędnych w plikach CSV, plikach shape, GPX i notatkach mapy.

Zmiana przezroczystości za pomocą panelu Zmień styl

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy, której przezroczystość chcesz wyregulować, a następnie kliknij przycisk Zmień styl Zmień styl i kliknij przycisk Opcje na miniaturce warstwy.

  W dolnej części panelu zostanie wyświetlony suwak przezroczystości.

 4. Aby skonfigurować ogólną przezroczystość warstwy, przesuń suwak w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość). Można również kliknąć linię suwaka, aby przenieść uchwyt suwaka do tej lokalizacji.
 5. Przezroczystość poszczególnych obiektów można skonfigurować również wtedy, gdy z danymi lokalizacjami powiązane są dane numeryczne. Ustawienie przezroczystości w oparciu o wartości atrybutów umożliwia określenie zmiennej wartości przezroczystości stosowanej w danej lokalizacji w oparciu o atrybut numeryczny. Na przykład, jeśli warstwa zawiera dane o przychodach, można dostosować przezroczystość wszystkich lokalizacji proporcjonalnie względem wysokości przychodu.
  1. Kliknij opcję Wartości atrybutu, kliknij menu rozwijane Pole i wybierz atrybut liczbowy lub atrybut danych, który ma być używany jako podstawowy atrybut przezroczystości.
   Wskazówka:

   Podczas ustawiania przezroczystości dla obiektów można także używać niestandardowych wyrażeń opartych na atrybutach utworzonych w języku Arcade. Wyrażenia w języku Arcade są obsługiwane dla wszystkich stylów oprócz następujących: Mapa skupień, Kategoria dominująca, Dominująca kategoria i rozmiar oraz Wiek. Jeśli warstwa zawiera już wyrażenie renderowania, można wybrać je w dolnej części menu rozwijanego. Opcjonalnie można edytować to wyrażenie bezpośrednio w przeglądarce map Map Viewer Classic, klikając przycisk Edytuj wyrażenie i wprowadzając zmiany w oknie edytora.

   Dodatkowo można utworzyć wyrażenie niestandardowe, wybierając opcję Nowe wyrażenie z menu rozwijanego i używając okna edytora w celu utworzenia wyrażenia i nadania mu nazwy. Jeśli wyrażenie zostało wcześniej utworzone dla warstwy w celu stosowania w etykietach lub oknach podręcznych, można wykorzystać je do zbudowania wyrażenia, wybierając je na karcie Istniejące w oknie edytora.

  2. Atrybut można również wybrać w menu rozwijanym Dzielone przez w celu ustandaryzowania lub znormalizowania danych, np. podział zaludnienia wg terenu lub podział kosztów wg całkowitego zaludnienia.
  3. Dostosowanie położenia uchwytów pozwala na zmianę sposobu stosowania gradientu przezroczystości. Użytkownik może również kliknąć wartości liczbowe widoczne obok uchwytów suwaka i wprowadzić dokładne wartości. Jeśli uchwyty znajdują się blisko siebie, można użyć opcji Powiększ ułatwiającej wyświetlenie większej liczby szczegółów na niewielkiej części skali.
  4. W obszarze Zakres przezroczystości dostosuj wartość procentową przezroczystości w odniesieniu do obydwu końców powyższej skali. Przezroczystość o wartości 0 oznacza pełny kolor (nieprzezroczystość).
  5. Tylko w przypadku opcji Typy (symbole unikalne) kliknij kolor dostępny obok nazwy kategorii, aby dostosować wartość przezroczystości w przypadku danej kategorii.
  6. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany.
 6. Jeżeli bieżący użytkownik jest właścicielem mapy, należy kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienie przezroczystości mapy.

Zmiana przezroczystości za pomocą menu warstwy

Notatka:

Przezroczystość wszystkich typów warstw, w tym warstw obiektowych i map bazowych możesz zmienić za pomocą menu warstwy.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Szczegóły, a następnie kliknij przycisk Zasoby.
 3. Przejdź do warstwy, której przezroczystość chcesz wyregulować, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, kliknij Przezroczystość i przesuń suwak przezroczystości w lewo (mniejsza przezroczystość) lub w prawo (większa przezroczystość).
 4. Jeżeli bieżący użytkownik jest właścicielem mapy, należy kliknąć przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienie przezroczystości mapy.