Wyświetlanie dostępnych bibliotek języka Python

Każde środowisko wykonawcze notatników w aplikacji ArcGIS Notebooks zawiera pakiety dokładnie zdefiniowanych bibliotek języka Python, w tym określone wersje każdej z nich.

Dokumenty w poniższej tabeli zawierają pełną listę bibliotek języka Python spakowanych w każdym domyślnym środowisku wykonawczym:

Wersja środowiska wykonawczegoData dostępnościData przedawnieniaDostępne biblioteki

9.0

Październik 2023

Październik 2025

Biblioteki języka Python w wersji 9.0

8.0

Czerwiec 2023

Czerwiec 2025

Biblioteki języka Python w wersji 8.0

7.0

Czerwiec 2022

Czerwiec 2024 r.

Biblioteki języka Python w wersji 7.0

6.0

Grudzień 2021

Grudzień 2023

Biblioteki języka Python w wersji 6.0

5.0

Kwiecień 2021

Październik 2023

Biblioteki języka Python w wersji 5.0

4.0

Czerwiec 2020

Czerwiec 2022

Biblioteki języka Python w wersji 4.0

3.0

Marzec 2020

Marzec 2022

Biblioteki języka Python w wersji 3.0

Podczas tworzenia lub przeglądania notatnika można wyświetlić biblioteki dostępne w środowisku wykonawczym notatników. Kliknij panel Informacje edytora notatników, a następnie kliknij łącze środowiska wykonawczego w sekcji Ogólne. Biblioteki dostępne w środowisku wykonawczym pojawią się w oknie dialogowym.