Wprowadzenie do tworzenia scen

Etap 1
1Wybieranie opcji globalnej lub lokalnej
Etap 2
2Przełączanie mapy bazowej
Etap 3
3Dodawanie warstwy
Etap 4
4Konfigurowanie zasobów
Etap 5
5Rejestrowanie slajdów
Etap 6
6Zapisywanie sceny

1. Wybieranie opcji globalnej lub lokalnej

Zasoby 3D można wyświetlać w dwóch różnych środowiskach scen: scenie globalnej lub scenie lokalnej.

Więcej informacji na temat scen globalnych i lokalnych

2. Przełączanie mapy bazowej

Mapa bazowa stanowi tło w postaci kontekstu geograficznego dla zawartości, która ma być wyświetlana w scenie. Podczas tworzenia nowej sceny wybierz mapę bazową z kolekcji w galerii map bazowych.

Więcej informacji na temat przełączania map bazowych

3. Dodawanie warstwy

Warstwy można porównać do treści opowiadanej historii. Mogą one przedstawiać zagadnienia związane z ludnością danego miejsca, planetą lub organizmami żywymi, a także zawierać obrazy. Można dodawać własne warstwy oraz warstwy udostępnione przez innych.

Więcej informacji na temat dodawania warstw

4. Konfigurowanie zasobów

Skonfigurowanie zasobów umożliwia ulepszenie wizualizacji scen i lepsze przekazywanie informacji. Przeglądarka Scene Viewer umożliwia konfigurowanie zasobów sceny, takich jak style inteligentnego tworzenia map punktów na panelu Konfigurowanie warstwy, nawigacja pod powierzchnią na panelu Konfigurowanie podłoża lub kolor tła sceny na panelu Właściwości.

Więcej informacji na temat konfigurowania zasobów

5. Rejestrowanie slajdów

Slajdy pokazują konkretny widok sceny. Przechwytuj slajdy, aby zachować kilka widoków tej samej sceny.

Więcej informacji na temat przechwytywania slajdów

6. Zapisywanie sceny

Zapisz scenę, tak aby można było do niej wrócić w późniejszym terminie lub udostępnić ją innym użytkownikom.

Więcej informacji na temat zapisywania scen

Kolejne etapyKolejne etapy

Użyj tych zasobów, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu scen: