Konfiguracja ustawień ogólnych

Członkowie z przypisaną rolą administratora domyślnego lub z rolami niestandardowymi z odpowiednimi uprawnieniami administracyjnymi mogą konfigurować ustawienia ogólne witryny. Można wpisać nazwę, logotyp i podsumowanie dotyczące witryny. Można także wybrać krótką nazwę instytucji, określić domyślny język i region, utworzyć niestandardowe łącze kontaktu, zdefiniować motyw udostępniony aplikacji internetowych tworzonych przez członków instytucji i udostępnić aplikacje internetowe członkom instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako domyślny administrator lub masz przypisaną rolę niestandardową z odpowiednimi uprawnieniami do zarządzania ustawieniami instytucji.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Ogólne.
 4. Skonfiguruj dowolne z następujących ogólnych ustawień:

Profil instytucji

Profil instytucji zawiera opcje nazwy, logotypu i podsumowania instytucji. Informacje te są wyświetlane dla członków instytucji i osób odwiedzających witrynę.

W polu tekstowym Nazwa podaj nazwę, która będzie wyświetlana na stronie głównej i stronie instytucji, w tytule galerii oraz w całej korespondencji z członkami instytucji. Nazwa może zawierać maksymalnie 55 znaków.

Aby dodać logotyp, kliknij opcję Prześlij logotyp i przejdź do lokalizacji na komputerze, w której znajduje się plik obrazu. Logotyp jest wyświetlany na stronie instytucji. Akceptowane są obrazy w formacie PNG, GIF i JPEG. W celu uzyskania najlepszego wyglądu logotyp powinien mieć szerokość i wysokość 300 pikseli. Przesuń i powiększ, aby uzyskać pożądany wygląd logotypu. W zależności od rozmiaru i rozdzielczości pliku obrazu oraz tego, ja bardzo został on powiększony w celu dostosowania miniatury, obraz może zostać przepróbkowany i wyskalowany podczas zapisywania. Aby usunąć istniejący logotyp, kliknij opcję Usuń.

Podaj krótki opis instytucji, który będzie wyświetlany na stronie logowania powiązanej z Twoimi niestandardowymi aplikacjami i witrynami, klikając opcję Dodaj podsumowanie. Podsumowanie może zawierać maksymalnie 310 znaków.

Weryfikacja instytucji

Administrator z odpowiednimi uprawnieniami może zwrócić się do firmy Esri z prośbą o sprawdzenie tożsamości swojej instytucji, aby stała się ona instytucją zweryfikowaną. Zweryfikowane instytucje mogą oznaczać elementy udostępnione wszystkim (publicznie) jako wiarygodne. Oznaczanie elementów publicznych jako wiarygodnych sprawia, że inne osoby w instytucji lub poza nią mogą znaleźć wiarygodne i aktualne zasoby. Elementy te mają też wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania i są zwracane, gdy stosowany jest filtr Status wiarygodności.

Gdy elementy publiczne są oznaczone jako wiarygodne, mają oznaczenie wiarygodności i nazwę instytucji będącej ich właścicielem. Po kliknięciu łącza właściciela elementu wyświetlane jest okno podręczne zawierające informacje o instytucji oraz łącza do galerii i stron głównych.

Wskazówka:

Ważne, aby strona główna była zawsze aktualna i zawierała dokładne informacje kontaktowe. Pomysły dotyczące dostosowywania strony głównej można znaleźć w sekcji Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia strony głównej instytucji.

Aby ustalić członka, który zarządza wiarygodnym elementem publicznym, zapoznaj się z kartą Informacje ogólne na stronie tego elementu. Aby znaleźć inne elementy należące do tego członka lub przez niego zarządzane, przeprowadź wyszukiwanie według jego nazwy użytkownika, używając pola owner (właściciel) w ciągu znakowym wyszukiwania (na przykład owner:esrica).

Notatka:

Nie można weryfikować następujących typów instytucji:

 • Do użytku osobistego
 • Wersje próbne
 • Wersje testowe
 • Konta programistów

Uzyskanie weryfikacji

Aby zwrócić się z prośbą o weryfikację instytucji, kliknij opcję Weryfikuj instytucję.

Notatka:

Przed kliknięciem opcji Weryfikuj instytucję upewnij się, że dla instytucji włączono dostęp anonimowy i że nazwa instytucji jest zgodna z nazwą klienta. Zweryfikowane instytucje muszą zezwalać na dostęp anonimowy, aby zapewnić, by wszyscy użytkownicy mogli poznać instytucję udostępniającą wiarygodne dane po kliknięciu łącza do właściciela elementu na stronie tego elementu.

Kliknięcie przycisku Weryfikuj instytucję ma następujące skutki:

 • Wyświetlana jest robocza wiadomość e-mail adresowana do zespołu obsługi klienta firmy Esri. Zaleca się, aby nie zmieniać tekstu znajdującego się w tej wiadomości e-mail.
 • Wyślij tę wiadomość e-mail do zespołu obsługi klienta firmy Esri. Gdy wiadomość e-mail dotrze do zespołu obsługi klienta, firma Esri zweryfikuje tożsamość instytucji, sprawdzając, czy nazwa instytucji jest zgodna z nazwą klienta.
 • Gdy firma Esri potwierdzi, że nazwa instytucji jest taka sama jak nazwa klienta, instytucja uzyska status zweryfikowanej. W miejsce przycisku Weryfikuj instytucję zostanie wyświetlone oznaczenie Zweryfikowana w czasie do 24 do 48 godzin roboczych po odebraniu wiadomości e-mail.
  Notatka:

  Jeśli nazwy instytucji i klienta są różne, weryfikacja instytucji będzie niemożliwa. Sposób rozwiązania tego problemu znajduje się w poniższej sekcji.

Rozwiązywanie problemów z weryfikacją

Firma Esrinie może zweryfikować instytucji, jeśli nazwa instytucji jest inna niż nazwa klienta. Jeśli te nazwy są różne, kontakty administracyjne instytucji odbiorą powiadomienie e-mail od firmy Esri, a przycisk Weryfikuj instytucję będzie nadal wyświetlany. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj nazwę instytucji, aby była zgodna z nazwą klienta, a następnie ponownie kliknij przycisk Weryfikuj instytucję, aby zrestartować proces weryfikowania instytucji.

Usunięcie statusu zweryfikowania

Gdy instytucja zostanie zweryfikowana, nie można zmienić nazwy tej instytucji ani wyłączyć dostępu anonimowego. W przypadku zweryfikowanych instytucji, dla których z jakiegoś powodu wymagana jest zmiana nazwy lub wyłączenie dostępu anonimowego, należy usunąć status zweryfikowania przed wprowadzeniem tych zmian.

Aby usunąć status zweryfikowania, można albo usunąć oznaczenie wiarygodności dla wszystkich elementów publicznych w instytucji, albo zmienić status udostępniania tych elementów tak, aby nie były one już udostępniane dla wszystkich użytkowników.

 1. Aby znaleźć wszystkie wiarygodne elementy publiczne w instytucji, wykonaj następujące czynności:
  1. U góry witryny kliknij opcję Zasoby, a następnie kliknij kartę Moja instytucja.
  2. Rozwiń filtr Udostępnianie i kliknij opcję Wszystkim użytkownikom (publiczne).
  3. Rozwiń filtr Status i kliknij opcję Wiarygodne.
 2. Dla każdego zwróconego elementu kliknij jego nazwę, aby otworzyć stronę tego elementu i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć informacje o wiarygodności, kliknij kartę Ustawienia i w obszarze Status zasobów kliknij opcję Cofnij.
  • Aby zmienić status udostępniania, kliknij kartę Przegląd, kliknij opcję Udostępnij, zmień poziom udostępniania i kliknij przycisk Zapisz.
 3. Skontaktuj się z zespołem obsługi klienta Esri w celu usunięcia statusu instytucji Zweryfikowana.
 4. Gdy instytucja nie jest już zweryfikowana, odpowiednio do potrzeb zmień nazwę instytucji lub wyłącz dostęp anonimowy.

Łącze kontaktu

Kliknij opcję Konfiguracja i wpisz adres URL witryny lub niestandardowe łącze mailto: Skontaktuj się z nami w dolnej części witryny. Należy mieć świadomość, że jeśli instytucja zezwala na dostęp anonimowy, każda osoba uzyskująca dostęp do jej adresu URL będzie mogła sprawdzić dane kontaktowe. Zaznacz pole Włącz, aby wyświetlić łącze kontaktu, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Aby ukryć łącze kontaktu, usuń zaznaczenie w polu wyboru. Łącze Kontakt z firmą Esri będzie zawsze wyświetlać się w stopce i nie można go ukryć.

Wartości domyślne instytucji

Dla instytucji można skonfigurować region domyślny, język, format liczb i dat, a także nazwę skróconą.

Region

Wybierz region domyślny Twojej instytucji. Region określa domyślną galerię map bazowych, domyślną mapę bazową oraz domyślny zasięg dla nowych map. (Mapy bazowe instytucji i ich zasięg można również określić w konfiguracji map).

Język

Wybierz język domyślny dla członków instytucji. Od podanego języka zależy język używany w interfejsie użytkownika, a także sposób wyświetlania czasu, dat i wartości liczbowych. Poszczególni członkowie instytucji i użytkownicy korzystający z kont publicznych mogą zmieniać język na stronie ustawień.

Jeżeli zezwalasz na dostęp anonimowy do witryny, zalecane jest ustawienie języka dla instytucji na wartość Domyślny przeglądarki. W przypadku użytkowników anonimowych usługa ArcGIS Online będzie wyświetlana z użyciem ustawień narodowych obowiązujących w przeglądarce. W przypadku zalogowanych użytkowników, którzy skonfigurowali język w swoich ustawieniach, będzie używany ten język.

Format liczb i daty

Jeśli w profilu jest skonfigurowany język angielski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański, możesz zmienić sposób wyświetlania liczb i dat w usłudze ArcGIS Online. Na przykład, jeśli ustawiony jest język angielski, możesz wybrać wyświetlanie dat i liczb w formacie określonym w dokumencie Common Locale Data Repository (CLDR) dla Australii, Wielkiej Brytanii, Kanady lub Stanów Zjednoczonych. Mogą obowiązywać niektóre ograniczenia.

Aby określić format liczb i dat dla dowolnego z tych języków, należy wybrać jedną z opcji ustawień regionalnych w menu rozwijanym Format liczb i dat.

Poszczególni członkowie instytucji i użytkownicy korzystający z kont publicznych mogą zmieniać format liczb i dat na stronie ustawień.

Krótka nazwa

Utwórz niestandardową nazwę skróconą instytucji, na przykład akronim lub skrót.

Notatka:

Nazwa skrócona jednoznacznie określa adres URL instytucji, dlatego należy dokładnie przemyśleć wybór nazwy. Ważne są również kwestie dotyczące zmiany nazwy skróconej, jeśli jest to wymagane.

Nazwa skrócona może zawierać maksymalnie 16 znaków, w tym następujące:

 • Litery (a–z) — litery alfabetu łacińskiego, które nie zawierają znaków diakrytycznych, takich jak umlaut.
 • Cyfry (0-9)
 • Łączniki (-)
  Notatka:

  Łączników nie można używać na początku ani na końcu adresu URL nazwy skróconej.

Kontakty administracyjne

Wybierz administratora lub administratorów, którzy będą wyświetlani jako osoby kontaktowe. Podani administratorzy wraz ze swoimi adresami e-mail zostaną wymienieni jako osoby kontaktowe w automatycznych powiadomieniach e-mail wysyłanych do członków instytucji, kiedy żądają oni zresetowania hasła, pomocy dotyczącej nazwy użytkownika, modyfikacji konta lub innych problemów dotyczących przydziału kredytów do ich konta. Osoby kontaktowe otrzymują także powiadomienia e-mail o statusie próśb o weryfikację instytucji, o subskrypcji instytucji i stanie kredytów, a także o użytkownikach, którzy w 100 procentach wyczerpali swój przydział kredytów, a także specyficzne dla dostawców wiadomości e-mail ArcGIS Marketplace.

Program poprawy satysfakcji użytkowników Esri

W obszarze Program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri włącz przełącznik Wysyłaj anonimowe dane o wykorzystaniu, aby zezwolić usłudze ArcGIS Online na zbieranie informacji o użytkowaniu pochodzących od członków instytucji w celu ulepszenia środowiska użytkownika. Musisz wyłączyć to ustawienie, aby korzystać z opcji analiz internetowych (takich jak Google Analytics), które są dostępne w aplikacjach ArcGIS Instant Apps i ArcGIS StoryMaps.

Pracując nad usługą ArcGIS Online, stale pracujemy nad udoskonalaniem swoich produktów, a najlepszym sposobem uzyskania informacji o tym, co można poprawić, jest zbieranie opinii klientów. Program poprawy satysfakcji użytkowników (EUEI) produktów firmy Esri umożliwia Twojej instytucji udział w projektowaniu i opracowywaniu usługi ArcGIS Online. W programie gromadzone są informacje o sposobie używania usługi ArcGIS Online (w tym właściwości sprzętu i przeglądarek), nie przeszkadzając użytkownikom w pracy. Program jest dobrowolny i anonimowy. Żadne ze zgromadzonych informacji nie pozwalają na identyfikację osób należących do instytucji ani na kontaktowanie się z nimi.

Motyw udostępniony

Podaj kolory marki i logotyp (jeśli jest taka potrzeba), które mają zostać zastosowane do aplikacji utworzonych z użyciem szablonów ArcGIS Experience Builder, Instant Apps, Web AppBuilder i ArcGIS Configurable Apps, narracji utworzonych w klasycznej aplikacji Esri Story Maps i witryn Open Data utworzonych przez członków instytucji.

Aby określić kolory, kliknij opcję Zarządzaj kolorami motywów udostępnionych i skonfiguruj kolory nagłówków, przycisków i treści. Zostanie wyświetlony współczynnik kontrastu dla podanych kolorów motywu udostępnionego. Współczynnik kontrastu jest miarą czytelności bazującą na standardach ułatwień dostępu WCAG 2.1. Aby uzyskać zgodność z tymi standardami, zalecane jest używanie współczynnika kontrastu o wartości 4,5.

Aby określić logotyp, kliknij opcję Prześlij logotyp motywu udostępnionego w celu przesłania pliku obrazu, który zostanie zapisany jako element publiczny w zasobach. Można też ustawić możliwość kliknięcia logotypu. W tym celu wprowadź adres URL docelowej witryny w polu tekstowym Łącze do logotypu. Te ustawienia będą automatycznie stosowane do wszystkich nowych obsługiwanych aplikacji i witryn Open Data tworzonych przez członków instytucji. Obecnie większość klasycznych aplikacji Story Maps i innych aplikacji konfigurowalnych obsługuje Motyw udostępniony.

Pasek nawigacyjny

Ustawienie Widoczność strony umożliwia określenie użytkowników, którzy mogą uzyskać dostęp do głównych stron witryny — galerii, grup itp. — i wyszukiwania na pasku nawigacyjnym u góry witryny. Można na przykład ustawić łącze Grupy jako widoczne tylko dla członków instytucji albo dla wszystkich odwiedzających witrynę. Kliknij opcję Zarządzaj łączami na pasku nawigacyjnym, wybierz żądane opcje i kliknij przycisk Zapisz.

Notatka:

Łącze Strona główna jest zawsze widoczne dla wszystkich, a łącze Zasoby jest zawsze widoczne dla członków instytucji. Łącze Instytucja jest widoczne dla członków, którzy mają odpowiednie uprawnienia.