Wprowadzenie do tworzenia map (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Etap 1
1Wybór mapy bazowej
Etap 2
2Dodawanie warstw
Etap 3
3Zmiana stylu
Etap 4
4Konfigurowanie okien podręcznych
Etap 5
5Zapisywanie mapy

1. Wybór mapy bazowej

Mapy powinny służyć ważnym celom, takim jak, opowiedzenie pewnej historii, przedstawienie pomysłu lub zaprezentowanie sytuacji. W tym celu należy wybrać mapę bazową i warstwy z doskonałą kartografią, działające w wielu skalach, szybko wyświetlające się, zawierające użyteczne i dokładne informacje, skierowane na konkretną grupę odbiorców i zawierające widoczną legendę, jeśli symbolizacja nie jest intuicyjna. Dowiedz się więcej o mapach bazowych.

2. Dodawanie warstw

Warstwy można porównać do treści opowiadanej historii. Mogą one prezentować tematy dotyczące życia ludzi, środowiska na Ziemi i zobrazowań różnych zjawisk. Można dodać jedną warstwę lub wiele warstw. Wprowadzając do jednej mapy wiele warstw, czyli źródeł danych, można pomóc opowiedzieć bardziej interesującą historię. Trzeba jednak uważać, aby nie dodawać zbyt wielu elementów na jedną mapę, gdyż mogłaby się stać nieczytelna. Ponadto, w zrozumieniu mapy przez odbiorców może pomóc dodanie pewnych obiektów niebędących częścią istniejącej warstwy. Na przykład: można dodać kilka zdjęć i napisów w obszarze niedawnego pożaru. Obiekty mogą być dodawane poprzez dodanie warstwy notatek mapy lub importowanie obiektów z pliku. Dowiedz się więcej o warstwach.

3. Zmiana stylu

Danym geograficznym można nadać styl na mapie na wiele różnych sposobów. Jeżeli chcesz zmienić styl warstwy, istnieje wiele sposobów nadania stylu danym, jak również różne opcje dla wybranych rozwiązań. Rozwiązania, które zobaczysz, będą się zmieniać na podstawie właściwości samych danych. Użytkownicy mają możliwość wyboru różnych symboli reprezentujących obiekty dodane do mapy. Na przykład obiekty wodne i cieki mogą być wyświetlane w jednym, identycznym niebieskim kolorze. Symbole dróg mogą różnić się w zależności od klasy drogi. Zdarzenia sejsmiczne, takie jak trzęsienia ziemi, mogą być reprezentowane za pomocą symboli stopniowanych wyrażających stopień ich siły. Natomiast poligony mogą przedstawiać klasyfikację sposobu użytkowania terenu. Dowiedz się więcej o stylach.

4. Konfigurowanie okien podręcznych.

Okna podręczne zapewniają dostęp do informacji dotyczących każdej z warstw obiektowych na mapie, takich jak szlaki turystyczne, wartości gruntów lub wskaźniki bezrobocia. Mogą być w nich wyświetlane załączniki, obrazy i diagramy. Mogą one również zawierać łącza do zewnętrznych stron internetowych. Domyślnie okna podręczne są wyświetlane w warstwie w postaci zwykłych list atrybutów i wartości. W celu zdefiniowania listy widocznych i ukrytych pól oraz sposobu prezentowania tych informacji można skonfigurować okna podręczne. Na przykład: możesz wyświetlić prostą listę atrybutów albo zapewnić bogate możliwości interakcji w celu wizualizacji i porównywania obiektów z danej warstwy poprzez dodanie niestandardowo sformatowanego tekstu i wykresów.

5. Zapisywanie mapy

Po utworzeniu mapy można zapisać mapę jako element karcie Moje zasoby na stronie zasobów.

Teraz, gdy masz już podstawową mapę, możesz ją dopracować, konfigurując właściwości mapy i warstw, takie jak zakładki i przezroczystość, a następnie użyć jej do utworzenia aplikacji. W zależności od uprawnień do udostępniania możesz udostępnić mapę i udostępnić aplikację grupom, swojej instytucji, a także publicznie.

Kolejne etapyKolejne etapy

Użyj tych szybkich zasobów, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i udostępnianiu map: