Skip To Content

Wymagania przeglądarki scen Scene Viewer

Przeglądarki scen Scene Viewer i aplikacji opartych na scenach można używać w komputerowych przeglądarkach internetowych obsługujących technologię WebGL — standard internetowy renderowania grafiki 3D. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki w przeglądarce scen Scene Viewer, upewnij się, że przeglądarka i sprzęt komputerowy spełniają wymagania przeglądarki scen Scene Viewer. Zaleca się również, aby używać najnowszej wersji przeglądarek Chrome lub Firefox.

Wymagania dotyczące przeglądarki

Przeglądarka scen Scene Viewer i oparte na scenach aplikacje wymagają przeglądarki internetowej z obsługą technologii WebGL. Technologia WebGL została wbudowana w najnowsze wersje najpopularniejszych przeglądarek. Aby sprawdzić, czy obsługa technologii WebGL została włączona w przeglądarce, przejdź do strony get.webgl.org. Aby rozwiązać problemy związane z WebGL, odwiedź stronę rozwiązywania problemów dotyczących WebGL. Upewnij się, że przeglądarka jest aktualna, ponieważ WebGL to rozwijająca się technologia i każda wersja przeglądarki wprowadza ulepszenia, od których zależy optymalne działanie przeglądarki scen Scene Viewer. Aby móc korzystać z przeglądarki scen Scene Viewer, Twoja przeglądarka powinna mieć włączone przyspieszanie sprzętowe.

Przeglądarka scen Scene Viewer i oparte na scenach aplikacje obsługują następujące przeglądarki internetowe:

 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer 11*
 • Edge*
 • Safari 9 lub nowsza*

*Wdrożenie technologii WebGL tej przeglądarki nie jest zoptymalizowane na potrzeby aplikacji wymagających dużej ilości pamięci, w związku z czym mogą wystąpić problemy podczas otwierania niektórych scen.

Wskazówka:

Dostosuj ustawienia wydajność-jakość w przeglądarce, aby zoptymalizować obraz pod kątem wydajności lub jakości w swojej scenie.

Internet Explorer 11

W przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer 11 (IE 11) należy zaktualizować ją do najnowszej wersji. Przeglądarka scen Scene Viewer jest obsługiwana tylko w przeglądarce IE 11 z obsługą WebGL 0.94. Wcześniejsze wersje technologii WebGL są nieaktualne i nie działają z przeglądarką scen Scene Viewer ani aplikacjami opartymi na scenach. Aby sprawdzić wersję rozszerzenia WebGL, należy przejść na stronę www.webglreport.com.

Notatka:

Występuje znany problem z pamięcią w przypadku używania przeglądarki IE 11 z przeglądarką scen Scene Viewer i aplikacjami opartymi na scenach. Jeśli pojawią się problemy z wydajnością, zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę. Ponowne wczytanie strony lub otworzenie nowej karty nie czyści pamięci. Musisz zamknąć i ponownie otworzyć przeglądarkę.

Dodatkowe wymagania związane z technologią WebGL

Oprócz podstawowej obsługi technologii WebGL przeglądarka scen Scene Viewer i aplikacje oparte na scenach mają następujące wymagania dotyczące technologii WebGL:

 • Cieniowanie fragmentów o wysokiej precyzji
 • Samplery cieniowania wierzchołków
 • Wskaźniki wierzchołków Uint (rozszerzenie OES_element_index_uint)

Spełnianie tych wymagań w przeglądarce można sprawdzić w witrynie www.webglreport.com.

Wymagania sprzętowe

Komputer powinien być wyposażony w co najmniej 2 GB pamięci systemowej i kartę graficzną obsługującą technologię WebGL z 1 GB pamięci wideo. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się posiadanie co najmniej 4 GB pamięci systemowej, zwłaszcza przy pracy ze scenami większymi lub wymagającymi większej ilości pamięci.

Karty graficzne

Karta graficzna musi obsługiwać technologię OpenGL 3.0 (Shader Model 4.0) oraz mieć następującą specyfikację:

 • AMD/ATI: Radeon 4xxx lub mocniejsza
 • NVIDIA: GeForce 2xx lub mocniejsza, Quadro FX 3800 lub mocniejsza
 • Intel: HD 4000 lub nowsza.

Niemobilne wersje kart graficznych zwykle charakteryzują się lepszą wydajnością niż mobilne karty graficzne (oznaczane ”m” lub ”mobile”).

Notatka:

Niektóre systemy oferują możliwość automatycznego przełączania między zintegrowaną i dedykowaną kartą graficzną w celu renderowania grafiki 3D. Przeglądarka scen Scene Viewer i oparte na scenach aplikacje działają najlepiej z dedykowaną kartą graficzną. W związku z tym należy sprawdzić, czy w ustawieniach sterownika karty graficznej dotyczących danej aplikacji (w tym wypadku przeglądarki internetowej) wybrano dedykowaną kartę graficzną. Jeżeli nie zostało to skonfigurowane, niektóre symbole punktowe oraz etykiety mogą nie wyświetlać się prawidłowo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań związanych z obsługą technologii WebGL, odwiedź witrynę Rozwiązywanie problemów z technologią WebGL.

Wymagania dotyczące urządzeń mobilnych

Przeglądarka scen Scene Viewer zapewnia obsługę następujących urządzeń przenośnych:

 • iOS: iPhone 8, iPhone XS, iPad Pro (przeglądarka Safari)
 • Android: Samsung S8, Samsung S9, Samsung Tab S3 (przeglądarka Chrome)

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego innego niż wymienione powyżej, urządzenie powinno mieć co najmniej 2 GB pamięci RAM (zalecane jest 4 GB), wydajny procesor wielordzeniowy i procesor graficzny oraz zainstalowaną najnowszą wersję systemu Android lub iOS.

Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem

Przeglądarka scen Scene Viewer do właściwego działania wymaga optymalnych funkcji przeglądarki. Jeśli przeglądarka scen Scene Viewer wykryje niepełną obsługę renderowania w przeglądarce, zostanie wyświetlony komunikat Problem z wczytywaniem przeglądarki scen Scene Viewer. Dodatkowe szczegóły dotyczące przyczyny wystąpienia problemu znajdują się w komunikacie o błędzie:

Może się też zdarzyć, że przeglądarka scen Scene Viewer otworzy się bez wyświetlenia komunikatu o błędzie, ale jakość renderowania nie będzie satysfakcjonująca.

Sprzęt nie korzysta z przyspieszania sprzętowego na potrzeby renderowania

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli przeglądarka scen Scene Viewer nie wykryje przyspieszania sprzętowego w przeglądarce. Najczęstszą przyczyną braku przyspieszania sprzętowego w przeglądarce może być niepoprawne skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub umieszczenie przez przeglądarkę karty graficznej na czarnej liście.

Konfigurowanie przyspieszania sprzętowego w ustawieniach przeglądarki

Poszczególne przeglądarki mają własne opcje konfiguracji sprawiające, że przyspieszanie sprzętowe może zostać wyłączone. Poniżej zamieszczono wskazówki dotyczące włączania przyspieszania sprzętowego na potrzeby renderowania w przeglądarkach:

W przypadku przeglądarki Chrome wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia > Zaawansowane > System.
 2. Kliknij przełącznik Użyj akceleracji sprzętowej, gdy jest dostępna, aby włączyć renderowanie karty graficznej.
 3. Zrestartuj przeglądarkę.

W przypadku przeglądarki Firefox wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do obszaru Opcje narzędzia > Zaawansowane > Przeglądanie.
 2. Zaznacz opcję Korzystaj z akceleracji sprzętowej, jeśli jest dostępna.
 3. Zrestartuj przeglądarkę.

W przypadku przeglądarki IE 11 wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ustawienia Zaawansowane.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Użyj renderowania programowego zamiast renderowania GPU. Jeśli ta opcja jest zaznaczona i nie można jej zmienić, oznacza to, że Twoja karta graficzna lub jej sterownik wymaga aktualizacji.
 3. Zrestartuj komputer.

Przeglądarka umieściła Twoją kartę graficzną na czarnej liście

Niektóre przeglądarki wykrywają, że konkretne karty graficzne nie spełniają wymagań i blokują (umieszczają na czarnej liście) te karty graficzne. W takim przypadku istnieje możliwość obejścia blokady karty graficznej nałożonej przez przeglądarkę. Mimo że nie jest to zawsze zalecane, może to rozwiązać problem z przeglądarką scen Scene Viewer.

W przypadku przeglądarki Chrome wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku adresu wpisz chrome://flags.
 2. Kliknij odsyłacz Włącz w obszarze Zastąp listę renderowania programowego.
 3. Zrestartuj przeglądarkę.

W przypadku przeglądarki Firefox wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku adresu wpisz about:config.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz webgl.force-enabled.
 3. Skonfiguruj wartość true.
 4. Zrestartuj przeglądarkę.

Twoja przeglądarka nie obsługuje rozszerzenia WebGL.

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli przeglądarka scen Scene Viewer nie wykryje w przeglądarce technologii WebGL. Aby się upewnić, czy rzeczywiście jest to prawda, można przejść do witryny get.webgl.org. Jeśli technologia WebGL jest dostępna w przeglądarce, powinien być widoczny obracający się sześcian. W przeciwnym razie w witrynie internetowej zostanie wyświetlony komunikat, że Twoja przeglądarka nie obsługuje technologii WebGL. Jeśli nie widzisz obracającego się sześcianu, możesz spróbować wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że technologia WebGL jest włączona w ustawieniach przeglądarki.
 2. Upewnij się, że Twoja przeglądarka i sprzęt spełniają wymagania przeglądarki scen Scene Viewer.

Przeglądarka scen Scene Viewer otwiera się, ale jakość renderowania jest niezadowalająca

Czasami przeglądarka scen Scene Viewer otwiera się bez wyświetlania komunikatu o błędzie, ale mimo tego mogą występować problemy. Poniżej przedstawiono kilka przykładów:

 • Nie wyświetlają się żadne ikony ani etykiety, mimo że widać je w innej przeglądarce lub na innym urządzeniu.
 • Podczas renderowania widoczne są artefakty (np. atmosfera i cienie są renderowane w kolorze czarnym, figury geometryczne są renderowane z kropkami).
 • Występuje poważny problem z wyświetlaniem kolorów sceny (np. wszystkie kolory są odwrócone, wszystkie kolory są renderowane jako zielone lub czarne).

Jeśli występują jakiekolwiek z opisanych powyżej problemów, upewnij się, że spełniono następujące warunki:

Jeśli w przeglądarce scen Scene Viewer nadal występują problemy, spróbuj przełączyć się do innej przeglądarki. Innym rozwiązaniem jest zaktualizowanie sterownika wideo. Zaleca się pobranie najnowszego sterownika z witryny internetowej producenta. Jeśli żadne z wymienionych powyżej sugestii nie spowodują rozwiązania problemu, zgłoś go na forach GeoNet lub skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy Esri w celu uzyskania dodatkowej pomocy.