Wymagania przeglądarki scen Scene Viewer

Przeglądarki scen Scene Viewer można używać na urządzeniach przenośnych lub w przeglądarkach internetowych obsługujących internetową technologię WebGL2 będącą standardem renderowania grafiki 3D. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, sprawdź, czy Twoje urządzenie przenośne, przeglądarka i sprzęt spełniają wymagania przeglądarki scen Scene Viewer.

Wymagania dotyczące przeglądarki

Przeglądarka scen Scene Viewer obsługuje najnowsze wersje następujących przeglądarek:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Safari

WebGL2

Obsługiwane są tylko 64-bitowe przeglądarki obsługujące WebGL2.

Technologia WebGL2 została wbudowana w najnowsze wersje najpopularniejszych przeglądarek. Aby sprawdzić, czy w przeglądarce jest włączona technologia WebGL2, otwórz witrynę get.webgl.org/webgl2. Aby rozwiązać problemy związane z WebGL2, odwiedź witrynę rozwiązywania problemów dotyczących WebGL2.

Upewnij się, że przeglądarka jest aktualna, ponieważ WebGL2 to rozwijająca się technologia i każda wersja przeglądarki wprowadza ulepszenia, od których zależy optymalne działanie przeglądarki scen Scene Viewer. Aby uzyskać więcej informacji o wymaganiach technologii WebGL2, odwiedź serwis wiki khronos.

Ponadto, jeśli korzystasz w przeglądarce z przeglądarki scen Scene Viewer, pamiętaj o następujących zagadnieniach:

Wymagania sprzętowe

Aby uzyskać najwyższą wydajność, zaleca się, aby przeglądarka dysponowała co najmniej 8 GB pamięci systemowej i nowoczesnym sprzętem do wyświetlania grafiki 3D.

Wymagania minimalne to karta graficzna o wysokiej wydajności z co najmniej 512 MB pamięci wideo. Aby uzyskać najwyższą wydajność, zaleca się korzystanie z karty graficznej z co najmniej 1 GB pamięci, zwłaszcza przy pracy z większymi lub wymagającymi większej ilości pamięci scenami 3D. Autonomiczne karty graficzne o wysokiej wydajności charakteryzują się zwykle lepszą wydajnością niż zintegrowane karty graficzne.

Wymagania dotyczące urządzeń mobilnych

Scene Viewer oferuje wsparcie mobilne dla następujących przeglądarek i urządzeń:

 • Safari na urządzeniach iPhone 12 i nowszych, iPad Pro (11-calowa 2. generacja 2020 i nowsze)
 • Android Chrome na urządzeniach Samsung Galaxy S20 i nowszych, Samsung Tab S7 i nowszych

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego innego niż wymienione powyżej, powinno ono mieć co najmniej 4 GB pamięci RAM, wydajny, wielordzeniowy procesor i procesor graficzny oraz zainstalowaną najnowszą wersję systemu Android lub iOS.

Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem

Przeglądarka scen Scene Viewer do właściwego działania wymaga optymalnych funkcji przeglądarki. Jeśli przeglądarka scen Scene Viewer wykryje niepełną obsługę wyświetlania obrazu w przeglądarce, pojawi się komunikat informujący o problemie z wczytywaniem przeglądarki scen Scene Viewer. Ten komunikat o błędzie zawiera dodatkowe szczegóły dotyczące przyczyny wystąpienia problemu:

Przeglądarka scen Scene Viewer może też otworzyć się bez żadnego komunikatu o błędzie, ale jakość wyświetlanego obrazu nie będzie zadowalająca.

Sprzęt nie korzysta z przyspieszania sprzętowego na potrzeby renderowania

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli przeglądarka scen Scene Viewer nie wykryje przyspieszania sprzętowego w przeglądarce. Najczęstszą przyczyną braku przyspieszania sprzętowego w przeglądarce może być niepoprawne skonfigurowanie ustawień przeglądarki lub blokowanie przez przeglądarkę karty graficznej.

Konfigurowanie przyspieszania sprzętowego w ustawieniach przeglądarki

Poszczególne przeglądarki mają własne opcje konfiguracji sprawiające, że przyspieszanie sprzętowe może być wyłączone. Poniżej zamieszczono wskazówki dotyczące włączania sprzętowego przyspieszania wyświetlania obrazu w przeglądarkach.

Konfigurowanie przyspieszania sprzętowego w przeglądarce Chrome

W przypadku przeglądarki Chrome wykonaj następujące czynności:

 1. W menu przeglądarki przejdź do opcji Ustawienia > Zaawansowane > System.
 2. Kliknij przełącznik Korzystaj z akceleracji sprzętowej, jeśli jest dostępna.
 3. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić przeglądarkę.

Konfigurowanie przyspieszania sprzętowego w przeglądarce Firefox

W przypadku przeglądarki Firefox wykonaj następujące czynności:

 1. W menu przeglądarki przejdź do opcji Menu > Opcje > System.
 2. Kliknij opcję Ogólne.
 3. W obszarze Wydajność włącz zaznaczenie pola wyboru Użyj zalecanych ustawień wydajności.
 4. Zrestartuj przeglądarkę.

Konfigurowanie przyspieszania sprzętowego w przeglądarce Microsoft Edge

W przypadku przeglądarki Microsoft Edge wykonaj następujące czynności:

 1. W menu przeglądarki przejdź do opcji Ustawienia > System.
 2. Kliknij przełącznik Korzystaj z akceleracji sprzętowej, jeśli jest dostępna.
 3. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić przeglądarkę.

Przeglądarka zablokowała Twoją kartę graficzną

Niektóre przeglądarki wykrywają, że konkretne karty graficzne nie spełniają wymagań i blokują je. W takim przypadku istnieje możliwość obejścia blokady karty graficznej nałożonej przez przeglądarkę. Mimo że nie jest to zawsze zalecane, może to rozwiązać problem z przeglądarką scen Scene Viewer.

Obchodzenie blokady karty graficznej w przeglądarce Chrome

W przypadku przeglądarki Chrome wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku adresu wpisz chrome://flags.
 2. Kliknij odsyłacz Włącz w obszarze Zastąp listę renderowania programowego.
 3. Zrestartuj przeglądarkę.

Obchodzenie blokady karty graficznej w przeglądarce Firefox

W przypadku przeglądarki Firefox wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku adresu wpisz about:config.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz webgl.enable-webgl2.
 3. Skonfiguruj wartość true.
 4. Zrestartuj przeglądarkę.

Twoja przeglądarka nie obsługuje rozszerzenia WebGL2.

Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli przeglądarka scen Scene Viewer nie wykryje w przeglądarce technologii WebGL2. Aby się upewnić, czy rzeczywiście jest to prawda, można przejść do witryny get.webgl.org/webgl2. Jeśli technologia WebGL2 jest dostępna w przeglądarce, powinien być widoczny obracający się sześcian. W przeciwnym razie w witrynie internetowej zostanie wyświetlony komunikat, że Twoja przeglądarka nie obsługuje technologii WebGL2. Jeśli nie jest widoczny obracający się sześcian, upewnij się, że w ustawieniach przeglądarki jest włączona technologia WebGL2 oraz że Twoja przeglądarka i sprzęt spełniają wymagania przeglądarki scen Scene Viewer.

Przeglądarka scen Scene Viewer otwiera się, ale jakość renderowania jest niezadowalająca

Czasami przeglądarka scen Scene Viewer otwiera się bez żadnego komunikatu o błędzie, ale mimo to występują problemy. Poniżej podano przykłady:

 • Nie wyświetlają się żadne ikony ani etykiety, mimo że widać je w innej przeglądarce lub na innym urządzeniu.
 • Podczas wyświetlania obrazu widoczne są artefakty (np. atmosfera i cienie są wyświetlane w kolorze czarnym lub figury geometryczne są wyświetlane z kropkami).
 • Występuje poważny problem z wyświetlaniem kolorów sceny (np. wszystkie kolory są odwrócone lub wszystkie kolory są wyświetlane jako zielone lub czarne).

Jeśli występują jakiekolwiek z opisanych powyżej problemów, upewnij się, że spełniono następujące warunki:

Jeśli w przeglądarce scen Scene Viewer nadal występują problemy, spróbuj przełączyć się do innej przeglądarki. Innym rozwiązaniem jest zaktualizowanie sterownika wideo. Zaleca się pobranie najnowszego sterownika z witryny internetowej producenta. Jeśli żadne z wymienionych powyżej sugestii nie spowodują rozwiązania problemu, zgłoś go na forach Esri Community lub skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej firmy Esri w celu uzyskania dodatkowej pomocy.