Korzystanie z trybów mieszania

W wielu mapach sposób wyświetlania warstw mapy w stosunku do siebie nawzajem ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia znaczenia mapy oraz dla odkrycia wzorców i informacji zawartych w danych. Ponieważ warstwy są wyświetlane jedna na drugiej, warstwy znajdujące się na dole są ukryte pod tymi, które znajdują się bliżej górnej części mapy. Podczas gdy modyfikowanie przezroczystości lub stopnia krycia warstw może pomóc Tobie wyświetlić w większym lub w mniejszym stopniu warstwy znajdujące się w najgłębszych obszarach mapy, stosowanie trybów mieszania zapewnia dodatkową kontrolę nad wyglądem mapy poprzez mieszanie wyświetlanych warstw na różne sposoby. Przykładowo można użyć trybów mieszania w celu precyzyjnego dostosowania sposobu łączenia oraz wyświetlania na mapie kolorów i tekstur. Zobacz przykład trybów mieszania.

Stosowanie trybu mieszania powoduje, że piksele, które zwykle są używane w celu wyświetlenia każdej warstwy na mapie, są mieszane w celu osiągnięcia określonego efektu. Map Viewer zawiera ponad 30 unikatowych trybów mieszania, które można zastosować, a efekty ich użycia będą natychmiast widoczne na mapie.

Wskazówka:

Spróbuj połączyć tryby mieszania z efektami, aby dopracować wygląd mapy. Zobacz przykład trybów mieszania i efektów na mapie.

Zastosuj tryby mieszania

Stosowanie trybu mieszania nie powoduje zmian w danych lub w oryginalnym sposobie renderowania warstw. Podczas zapisywania mapy zapisywany jest na niej tryb mieszania.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W aplikacji Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwy, które chcesz wymieszać lub dodaj warstwy do nowej mapy.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Warstwy Warstwy, jeśli panel Warstwy nie został otwarty.
 4. W panelu Warstwy kliknij warstwę najwyższego poziomu, aby ją wybrać.
 5. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij w razie potrzeby opcję Właściwości Właściwości.
 6. W sekcji Wygląd panelu Właściwości w obszarze Mieszanie kliknij opcję Normalne.
 7. W oknie Mieszanie wybierz tryb mieszania do zastosowania na mapie.
  Wskazówka:

  Użyj pola tekstowego Filtruj wyniki, aby zawęzić listę trybów mieszania lub wyszukaj tryb mieszania według nazwy. Przykładowo wpisz ciemne i naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić tryby mieszania, za pomocą których możesz przyciemnić, rozjaśnić, odwrócić lub zmienić kontrast warstw.

 8. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany na mapie.

Tryby mieszania

W aplikacji Map Viewer tryby mieszania są zorganizowane według motywu. Tabele w poniższych sekcjach zawierają krótki opis każdego motywu i trybu mieszania.

Rozjaśnione

Tryby mieszania Rozjaśnione powodują powstanie jaśniejszych kolorów w porównaniu z oryginalną warstwą. Użyj tych trybów mieszania, aby utworzyć warianty tego efektu. W trybach mieszania Rozjaśnione czarny kolor to punkt neutralny i wszystkie kolory jaśniejsze od czarnego mają wpływ na warstwę znajdującą się poniżej.

Tryb mieszaniaOpis

Jaśniejsze

Kolory w górnych warstwach i warstwach tła są powielane z użyciem ich wartości alfa (przezroczystość warstwy i przezroczystość danych warstwy), a kolory wynikowe są do siebie dodawane. Wszystkie nachodzące na siebie kolory ze środka spektrum są rozjaśniane w górnej warstwie. Przezroczystość warstwy i dane warstwy mają wpływ na wynik mieszania.

Rozjaśnione

Porównuje górne warstwy i warstwy tła oraz zachowuje jaśniejszy kolor w górnej warstwie. Kolory w górnej warstwie stają się przezroczyste, jeśli są ciemniejsze niż nachodzące na siebie kolory warstwy tła, powodując, że warstwa tła jest w pełni widoczna. Ten tryb mieszania można określić jako przeciwstawny wobec trybu mieszania Przyciemnione.

Ekran

Odwraca kolory warstwy tła i powiela kolory górnej warstwy. Kolory wynikowe są jaśniejsze i mniej kontrastowe od kolorów oryginalnych. Tryb mieszania Ekran może utworzyć wiele poziomów rozjaśnienia w zależności od wartości jasności górnej warstwy. Ten tryb mieszania można określić jako przeciwstawny wobec trybu mieszania Pomnożone.

Rozjaśnianie koloru

Tworzy jaśniejszy efekt przez obniżenie kontrastu między górnymi warstwami i warstwami tła, powodując utworzenie nasyconych półcieni i jasnych wyróżnień.

Plus

Kolory górnych warstw i warstw tła są do siebie dodawane. Wszystkie nachodzące na siebie kolory ze środka spektrum są rozjaśniane w górnej warstwie.

Przyciemnione

Tryby mieszania Przyciemnione powodują powstawanie ciemniejszych efektów w porównaniu z innymi warstwami. Podczas korzystania z tych trybów mieszania czysta biel występująca na górnej warstwie staje się przezroczysta, co pozwala na wyświetlenie znajdującej się pod nią warstwy tła. Czarny kolor na górnej warstwie pozostaje niezmieniony. Każdy kolor, który jest ciemniejszy niż czysta biel, powoduje zaciemnienie górnej warstwy w różnych natężeniach koloru aż do uzyskania czystej czerni.

Tryb mieszaniaOpis

Przyciemnione

Podkreśla najciemniejsze części nachodzących na siebie warstw. Kolory w górnej warstwie stają się przezroczyste, jeśli są jaśniejsze niż nachodzące na siebie kolory warstwy tła, powodując, że warstwa tła jest w pełni widoczna.

Przyciemnianie koloru

Intensyfikuje ciemne obszary na wszystkich warstwach. Tryb mieszania Przyciemnianie koloru zwiększa kontrast między górnymi warstwami i warstwami tła poprzez barwienie kolorów nachodzących na siebie obszarów w kierunku koloru znajdującego się na górze. W tym celu Przyciemnianie koloru odwraca kolory warstwy tła, dzieli wyniki według kolorów górnej warstwy i odwraca wyniki.

Pomnóż

Podkreśla najciemniejsze części nachodzących na siebie warstw przez pomnożenie kolorów górnej warstwy i warstwy tła. Kolory ze środka spektrum z górnych warstw i warstw tła są mieszane w bardziej równomierny sposób.

Kontrast

Tryby mieszania Kontrast zwiększają kontrast i nasycenie w celu uzyskania bardziej żywych kolorów warstw. Poniższe tryby mieszania tworzą kontrast zarówno poprzez rozjaśnienie jaśniejszych obszarów, jak i przyciemnienie obszarów ciemniejszych występujących w górnej warstwie.

Tryb mieszaniaOpis

Nakładanie

Korzysta z kombinacji trybów mieszania Pomnóż i Ekran na potrzeby przyciemniania i rozjaśniania kolorów w górnej warstwie z zawsze widoczną warstwą tła. Powoduje to uzyskanie ciemniejszych wartości kolorów w warstwie tła przy zintensyfikowaniu górnej warstwy, podczas gdy jaśniejsze kolory warstwy tła rozmywają nachodzące na siebie obszary górnej warstwy.

Twarde światło

Mnoży lub zasłania kolory w zależności od kolorów znajdujących się w górnej warstwie. Efekt jest zbliżony do oświetlania górnej warstwy przy użyciu jaskrawego światła reflektora punktowego.

Miękkie światło

Stosuje połowę mocy trybu mieszania Ekran w jaśniejszych obszarach i połowę mocy trybu mieszania Pomnóż w ciemniejszych obszarach górnej warstwy. Tryb mieszania Miękkie światło to łagodniejsza wersja trybu mieszania Nakładanie.

Jaskrawe światło

Korzysta z kombinacji trybów mieszania Przyciemnianie koloru i Rozjaśnianie koloru poprzez zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu w zależności od kolorów znajdujących się w górnej warstwie.

Składnik

Tryby mieszania Składnik korzystają ze składników kolorów podstawowych — barwy, nasycenia i jasności — na potrzeby wymieszania górnych warstw i warstw tła.

Tryb mieszaniaOpis

Kolor

Uzyskuje efekt przy użyciu barwy i nasycenia górnej warstwy oraz jasności warstwy tła. Ten tryb mieszania jest odwrotnością trybu mieszania Jasność.

Nasycenie

Uzyskuje efekt przy użyciu nasycenia górnej warstwy oraz barwy i jasności warstwy tła. Ten tryb mieszania nie powoduje żadnej zmiany, gdy warstwa tła ma 50-procentową wartość szarości bez nasycenia.

Jasność

Uzyskuje efekt przy użyciu jasności górnej warstwy oraz barwy i nasycenia warstwy tła. Ten tryb mieszania jest odwrotnością trybu mieszania Kolor.

Barwa

Uzyskuje efekt przy użyciu barwy górnej warstwy oraz jasności i nasycenia warstwy tła.

Kompozytowanie

Tryby mieszania Kompozytowanie maskują zawartość górnej warstwy, warstwy tła lub obu warstw. Tryby docelowe maskują dane górnej warstwy przy użyciu danych warstwy tła. Tryby źródłowe maskują dane warstwy tła przy użyciu danych górnej warstwy.

Tryb mieszaniaOpis

Docelowe - nad

Warstwa docelowa (tła) przykrywa górną warstwę. Górna warstwa jest wyświetlana pod warstwą docelową, przy czym górna warstwa jest widoczna zawsze wtedy, gdy warstwa tła jest przezroczysta lub nie zawiera danych.

Docelowe – na

Warstwa docelowa (tła) jest wyświetlana tylko w miejscach, w których nachodzi na górną warstwę. Górna warstwa jest wyświetlana pod warstwą tła, przy czym górna warstwa jest widoczna zawsze wtedy, gdy warstwa tła jest przezroczysta lub nie zawiera danych.

Docelowe – w

Warstwa docelowa (tła) jest wyświetlana tylko w miejscach, w których nachodzi na górną warstwę. Wszystko inne staje się przezroczyste.

Docelowe – poza

Warstwa docelowa (tła) jest wyświetlana w miejscach, w których nie nachodzi na górną warstwę. Wszystko inne staje się przezroczyste.

Źródłowe - na

Warstwa źródłowa (górna) jest wyświetlana tylko w miejscach, w których nachodzi na warstwę tła. Warstwa tła jest widoczna w miejscach, w których warstwa źródłowa jest przezroczysta lub nie zawiera danych.

Źródłowe – w

Warstwa źródłowa (górna) jest wyświetlana tylko w miejscach, w których nachodzi na warstwę tła. Wszystko inne staje się przezroczyste.

Źródłowe – poza

Warstwa źródłowa (górna) jest wyświetlana w miejscach, w których nie nachodzi na warstwę tła. Wszystko inne staje się przezroczyste.

XOR

Górne warstwy i warstwy tła stają się przezroczyste w miejscach, w których nachodzą na siebie. We wszystkich innych miejscach obie warstwy są wyświetlane normalnie.

Odwróć

Tryby mieszania Odwróć odwracają albo znoszą kolory w zależności od kolorów znajdujących się w warstwie tła. Te tryby mieszania identyfikują różnice między górnymi warstwami i warstwami tła.

Tryb mieszaniaOpis

Odwróć

Odwraca kolory tła zawsze, gdy górne warstwy i warstwy tła nachodzą na siebie. Tryb mieszania Odwróć odwraca warstwę w sposób przypominający negatyw fotograficzny.

Odbij

Tworzy wygląd błyszczących obiektów lub obszarów światła, które zostały dodane do warstwy. Czarne piksele w warstwie tła są ignorowane, jakby były przezroczyste.

Średnia

Korzysta ze średniej arytmetycznej górnej warstwy i warstwy tła. Wynik działania tego trybu mieszania często bywa podobny do efektu uzyskanego przez ustawienie przezroczystości warstwy na 50 procent.

Różnica

Odejmuje ciemniejsze z nakładających się kolorów od jaśniejszego koloru. Podczas odejmowania dwóch pikseli o takiej samej wartości, wynikiem jest kolor czarny. Mieszanie z czarnym nie przynosi żadnej zmiany, natomiast mieszanie z białym powoduje odwrócenie kolorów. Ten tryb mieszania jest przydatny podczas wyrównywania warstw o podobnych zasobach.

Wykluczenie

Podobny do trybu mieszania Różnica, z tym że uzyskiwany obraz jest ogólnie jaśniejszy. Nachodzące na siebie obszary o jaśniejszych wartościach kolorów są rozjaśniane, natomiast ciemniejsze wartości nakładających się na siebie kolorów stają się przezroczyste.

Minus

Odejmuje kolory górnej warstwy od kolorów warstwy tła, powodując uzyskanie ciemniejszego wyniku mieszania. W przypadku wartości ujemnych wyświetlany jest kolor czarny.