Tworzenie konta

Wszyscy członkowie instytucji ArcGIS wymagają konta instytucji ArcGIS. Konto instytucji ArcGIS umożliwia wyświetlanie dostosowanego widoku witryny internetowej instytucji. Umożliwia również dostęp do wiarygodnych danych i innych zasobów geoprzestrzennych instytucji, których można użyć do tworzenia map i aplikacji. Członek instytucji możne również udostępniać wyniki swojej pracy innym członkom instytucji, pracować w grupach i zapisywać swoją pracę.

Jeśli nie jesteś członkiem instytucji ArcGIS Online, w celu uzyskania dostępu do usługi ArcGIS Online możesz utworzyć konto publiczne z użyciem loginu ArcGIS albo utworzyć konto publiczne z użyciem loginu społecznościowego. Konto publiczne ArcGIS jest bezpłatnym kontem przeznaczonym do osobistego, niekomercyjnego użytku. Konto publiczne ArcGIS ma pewne ograniczenia. Po utworzeniu konta można go użyć do zalogowania się w usłudze ArcGIS Online.

Tworzenie konta instytucji

Użytkownik staje się członkiem instytucji ArcGIS, gdy zostanie dodany lub zaproszony do dołączenia do instytucji. Członek instytucji musi mieć konto instytucji ArcGIS, aby zalogować się do witryny ArcGIS dostosowanej przez instytucję i uzyskać dostęp do jej zasobów. Administrator może utworzyć konto dla Ciebie albo pozwolić Tobie na utworzenie własnego.

Jeśli administrator utworzy konto, otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami logowania do tego konta. Natomiast jeśli administrator zaprosi Cię do dołączenia za pomocą nowo utworzonego konta, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem zawierającą instrukcje tworzenia własnego konta instytucji.

Wskazówka:

Jeśli masz konto publiczne i otrzymasz zaproszenie do dołączenia do istniejącej instytucji ArcGIS, możesz przekształcić swoje konto publiczne w konto instytucji. Konto publiczne staje się kontem instytucji i wszystkie Twoje zasoby zostaną przeniesione do instytucji.

Tworzenie konta publicznego z użyciem loginu ArcGIS

Konto publiczne ArcGIS jest bezpłatnym kontem dostępnym dla osób indywidualnych, które umożliwia tworzenie oraz udostępnianie zasobów w ograniczonym zakresie. Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć publiczne konto ArcGIS z użyciem loginu ArcGIS:

 1. W witrynie internetowej kliknij łącze Zaloguj się znajdujące się u góry witryny lub przejdź bezpośrednio do strony logowania pod adresem https://www.arcgis.com/home/signin.html.
 2. Kliknij opcję Utwórz konto.
 3. W obszarze Utwórz bezpłatne konto publiczne kliknij opcję Utwórz konto publiczne ArcGIS.
 4. Wpisz swoje imię, nazwisko i adres e-mail. Ponownie wpisz adres e-mail, aby go potwierdzić.
 5. Zapoznaj się z Warunkami użytkowania i Polityką prywatności usługi ArcGIS Online. Zaznacz pola, aby wyrazić zgodę na warunki i politykę, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Usługa ArcGIS Online wyśle Tobie wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym kontynuację tworzenia konta.

 6. Otwórz wiadomość e-mail i kliknij podane łącze lub skopiuj je do paska adresu przeglądarki i naciśnij klawisz Enter.
 7. Wprowadź nazwę użytkownika, zawierającą od 6 do 128 znaków alfanumerycznych. Można użyć także następujących znaków specjalnych: . (kropka), _ (podkreślenie), - (myślnik) i @. Użycie innych znaków specjalnych, znaków niealfanumerycznych oraz spacji jest niedozwolone. Nazwa użytkownika nie może być taka sama jak hasło.
  Notatka:

  Następujących znaków nie można używać na początku ani na końcu nazwy użytkownika: . (kropka), _ (podkreślenie), - (myślnik) i @.

 8. Wprowadź hasło, które zawiera co najmniej osiem znaków oraz co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. We wprowadzanym haśle rozróżniane są małe i wielkie litery. Hasło nie może być takie samo jak nazwa użytkownika.
  Notatka:

  Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

 9. Ponownie wpisz hasło, aby je potwierdzić.
 10. Wybierz pytanie weryfikacyjne i podaj odpowiedź. Ta informacja jest używana do weryfikacji tożsamości w przypadku zapomnienia hasła.
 11. Kliknij przycisk Utwórz konto.

  Automatycznie logujesz się w witrynie.

Tworzenie konta publicznego z użyciem loginu społecznościowego

Konto publiczne ArcGIS jest bezpłatnym kontem dostępnym dla osób indywidualnych, które umożliwia tworzenie oraz udostępnianie zasobów w ograniczonym zakresie. Możesz utworzyć konto publiczne ArcGIS z użyciem danych logowania na konto GitHub, Facebook, Google lub Apple. Po utworzeniu konta publicznego możesz logować się w systemie ArcGIS i innych witrynach firmy Esri, np. Społeczność Esri i ArcGIS StoryMaps przy użyciu loginu społecznościowego.

 1. W witrynie internetowej kliknij łącze Zaloguj się znajdujące się w prawej górnej części ekranu lub przejdź bezpośrednio do strony logowania pod adresem https://www.arcgis.com/home/signin.html.
 2. Kliknij opcję Utwórz konto.
 3. W obszarze Utwórz bezpłatne konto publiczne kliknij opcję Utwórz konto publiczne ArcGIS.
 4. Kliknij logotyp GitHub, Facebook, Google lub Apple.
  Notatka:

  Aby zalogować się w systemie ArcGIS, należy utworzyć publiczne konto ArcGIS lub dołączyć do instytucji ArcGIS, używając loginu Apple. Dla konta Apple musi być włączone uwierzytelnianie wielopoziomowe.

 5. W razie potrzeby postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na koncie serwisu społecznościowego.
  Wskazówka:

  Usługa ArcGIS Online może poprosić o wprowadzenie adresu e-mail, jeśli nie można go uzyskać z serwisu społecznościowego. Na Twój adres e-mail będą przychodzić powiadomienia o zmianach konta.

 6. Opcjonalnie wprowadź nową nazwę użytkownika konta publicznego ArcGIS.
 7. Zapoznaj się z warunkami korzystania i polityką prywatności, a następnie zaznacz pole w celu zaakceptowania warunków i polityki.
 8. Kliknij przycisk Utwórz konto.
  Automatycznie logujesz się w witrynie.