Elementy w usłudze ArcGIS Online

Elementy to zasoby udostępniane przez usługę ArcGIS Online. Elementy zawierają zasoby takie jak pliki, warstwy (usługi), mapy, sceny, aplikacje, narzędzia i szablony.

Zestaw elementów jest dostępny dla Ciebie automatycznie z usługi ArcGIS Living Atlas of the World. W większości przypadków to członkowie będą tworzyć lub dodawać kolejne elementy do instytucji.

Niektóre elementy są dodawane w wyniku procesu tworzenia zasobów. Jeśli na przykład uruchamiasz narzędzie analizy, może ono utworzyć element warstwy zawierający wyniki analizy. Podobnie, gdy tworzysz panel lub szablon w innych aplikacjach, albo gdy tworzysz i zapisujesz mapę lub scenę, są one zapisywane jako elementy w instytucji. Elementy są także tworzone podczas dodawania plików do przeglądarki Map Viewer.

W innych przypadkach zasoby istnieją gdzie indziej — na przykład w postaci pliku zapisanego na dysku twardym, usługi dostępnej przez Internet lub intranet albo aplikacji lub pliku dostępnego pod adresem URL. Możesz dodać te zasoby, aby były dostępne jako element w twojej instytucji, jeśli masz uprawnienia do tworzenia zasobów.

Następujące istniejące zasoby możesz dodać jako element za pomocą opcji Nowy element:

Po dodaniu elementu zapisywana jest data jego utworzenia, która jest wyświetlana na górze zakładki Przegląd na stronie szczegółów elementu.

Elementy, które dodajesz, są dostępne tylko dla ciebie, dopóki nie udostępnisz ich innym osobom.

Tematy pokrewne