Wyświetlanie map (przeglądarka map Map Viewer)

Za pomocą przeglądarki map Map Viewer można tworzyć i eksplorować wiele map w usłudze ArcGIS Online.

Otwieranie przeglądarki map Map Viewer

Aby otworzyć przeglądarkę map Map Viewer, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do usługi ArcGIS Online.
 2. U góry witryny kliknij przycisk App Launcher App Launcher.

  Zostanie wyświetlona siatka ikon aplikacji.

 3. Kliknij opcję Map Viewer.

  Przeglądarka map Map Viewer zostanie otwarta w nowej karcie.

Wskazówka:

Aby otworzyć aplikację Map Viewer, nie logując się w usłudze ArcGIS Online, otwórz w przeglądarce internetowej stronę www.arcgis.com i kliknij opcję Mapa.

Znajdowanie i otwieranie mapy

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Aby znaleźć i otworzyć istniejącą mapę w przeglądarce map Map Viewer, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Map Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz, a następnie kliknij opcję Otwórz mapę Otwórz mapę.
 3. Z menu rozwijanego w górnej części wyświetlonego panelu wybierz miejsce, w którym chcesz szukać, na przykład Moje zasoby, Moja instytucja lub ArcGIS Online.

  Dostępne opcje zależą od tego, czy użytkownik jest zalogowany, a także od rodzaju używanego konta (publiczne lub instytucji).

 4. Znajdź mapę, wykonując dowolną z poniższych czynności:
  • W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane terminy. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz także użyć wyszukiwania zaawansowanego.
  • Kliknij opcję Filtruj Filtr, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.

   Dostępność opcji filtrowania zależy od miejsca, w którym są wyszukiwane mapy, a także od tego, czy i w jaki sposób się zalogowano.

   Jeśli na przykład szukasz map w instytucji i skonfigurowano kategorie zasobów, możesz zawęzić wyniki przy użyciu filtru Kategorie. Filtr Stan pozwala zwrócić tylko te warstwy, które zostały oznaczone przez administratora jako wiarygodne.

   Notatka:

   Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania na podstawie bieżącego zasięgu mapy, włącz przełącznik Pokazuj tylko zasoby znajdujące się w obszarze mapy. Jeżeli na przykład mapa jest powiększona do stanu Nevada (USA), wyniki wyszukiwania zostaną uporządkowane i oparte na zasięgu mapy. Zmiana zasięgu mapy na stan Pensylwania spowoduje wyświetlenie innych wyników (zależnie od słów kluczowych). Pojawią się wszystkie mapy nachodzące na zasięg bieżącej mapy (i odpowiadające Twoim słowom kluczowym).

  • Kliknij tytuł elementu, aby wyświetlić jego szczegóły. W panelu szczegółów elementu rozwiń opcje Przegląd, Opis i Szczegóły, aby wyświetlić więcej informacji o elemencie. Aby otworzyć stronę elementu i wyświetlić dodatkowe informacje o mapie, kliknij opcję Wyświetl szczegóły.
 5. Kliknij opcję Otwórz mapę w wynikach wyszukiwania.
Wskazówka:

Elementy w przeglądarce map Map Viewer można też otwierać za pomocą opcji otwierania na stronach zasobów lub elementów.

Nawigowanie na mapie

Aby przejść do mapy, wykonaj następujące czynności:

 • Aby zmienić powiększenie, użyj opcji Powiększ Powiększ lub Pomniejsz Pomniejsz, myszy oraz jej kółka przewijania albo kombinacji klawiszy Shift + znak plus (powiększenie) lub Shift + znak minus (pomniejszenie) na klawiaturze. Aby powiększyć, można również nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i przeciągnąć ramkę zaznaczenia na mapie.
 • Aby zmienić powiększenie mapy do jej początkowego zasięgu, kliknij opcję Domyślny widok mapy Domyślny widok mapy. Możesz również przejść do wcześniej zdefiniowanego zasięgu mapy, korzystając z zakładki.
 • W celu przesunięcia obrazu mapy użyj myszy lub klawiszy strzałek na klawiaturze.
 • Aby obrócić mapę, kliknij prawym przyciskiem myszy podczas przeciągania wskaźnika. Aby przywrócić widok mapy w kierunku północnym, kliknij opcję Resetuj orientację kompasu Resetuj orientację kompasu.
 • Jeśli masz komputer Mac z systemem OS X 10.6 lub nowszym, możesz użyć gestów, takich jak przyciągnięcie dwóch palców, w celu przesuwania i zmiany powiększenia mapy. Domyślnym zachowaniem jest przesuwanie. Aby powiększyć lub pomniejszyć, naciśnij klawisz Shift podczas przeciągania dwóch palców ku sobie w celu powiększenia lub w kierunku od siebie w celu pomniejszenia.