Zarządzaj licencjami

Administrator lub członek roli niestandardowej z uprawnieniami do zarządzania licencjami może w usłudze ArcGIS Online decydować o tym, którzy członkowie mają mieć dostęp do licencjonowanych aplikacji, które nie zostały jeszcze uwzględnione w przypisanym do nich typie użytkownika. Można na przykład przypisać licencje aplikacji dodatkowych dla aplikacji licencjonowanych, takich jak ArcGIS Pro, ArcGIS Navigator, ArcGIS AppStudio, aplikacja internetowa ArcGIS Business Analyst, ArcGIS Insights i inne aplikacje sprzedawane w sklepie ArcGIS Marketplace, które wymagają licencji. Ponadto można przypisywać licencje aplikacji dodatkowych dla aplikacji, które zostały kupione oddzielnie, dla funkcji i aplikacji dołączanych do rozszerzeń instytucji, a także dla rozszerzeń typów użytkownika, takich jak ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Notatka:

Rozszerzenia instytucji w usłudze ArcGIS Online mają unikalne konfiguracje. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji rozszerzenia.

Można wyświetlać szczegółowe informacje o licencji i typie użytkownika, jak również konfigurować licencje aplikacji dodatkowych dla pojedynczego produktu oraz wielu produktów jednocześnie. Instytucje posiadające licencje na aplikację ArcGIS Pro mogą też wyłączyć możliwość korzystania z aplikacji ArcGIS Pro w trybie offline dla wszystkich użytkowników w instytucji.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o licencji i typie użytkownika

Na stronie licencjonowania znajdują się informacje o licencjach aplikacji dodatkowych i typach użytkowników w danej instytucji, włącznie ze wskazówkami dotyczącymi zgodności, które pomagają w podejmowaniu decyzji podczas zarządzania licencjami.

Wskazówka:

Aby wyświetlić podgląd liczby licencji i typów użytkowników dostępnych oraz przypisanych do członków, przejdź do kart Licencje aplikacji dodatkowych i Członkowie znajdujących się na karcie Przegląd Twojej instytucji.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. Kliknij kartę Typy użytkowników, aby wyświetlić przypisane i dostępne typy użytkowników w Twojej instytucji, jak również dołączone licencje, zgodne licencje aplikacji dodatkowych i zgodne role dla każdego typu użytkownika.
 4. Kliknij kartę Licencje aplikacji dodatkowych, aby wyświetlić licencje aplikacji dodatkowych, które są dostępne i zostały przypisane w Twojej instytucji, jak również zgodne typy użytkowników dla każdej z nich.
 5. W sekcji ArcGIS Pro kliknij opcję Wyświetl aktywność licencji, aby zobaczyć, którzy członkowie aktualnie używają aplikacji ArcGIS Pro, kiedy po raz ostatni używali tej aplikacji i czy członkowie pobrali swoje licencje (jeśli w instytucji dozwolone jest korzystanie z aplikacji w trybie offline).

  Aby przefiltrować listę, można wyszukać członków według nazwy. Zielona kropka znajdująca się obok daty ostatniego użycia wskazuje, że członek używał aplikacji ArcGIS Pro w okresie ostatnich 30 minut. Czerwona kropka i etykieta Rozłączony wskazuje, że członek pobrał swoją licencję ArcGIS Pro i korzysta z aplikacji w trybie offline.

Konfigurowanie licencji aplikacji dodatkowych dla pojedynczego produktu

Jeśli chcesz skonfigurować licencje aplikacji dodatkowych dla określonego produktu, użyj następującej procedury wykonywania zadań. Tej procedury wykonywania zadań można używać do jednoczesnego przypisywania (lub anulowania przypisania) tego samego produktu do jednego lub większej liczby członków.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. Znajdź licencję aplikacji dodatkowej, którą chcesz zmienić. W razie potrzeby wyszukaj licencje według nazwy. Kliknij przycisk Zarządzaj.
 4. W wyświetlonym oknie odszukaj członka lub członków, których licencją chcesz zarządzać. Aby przeszukać listę członków instytucji, wpisz nazwę członka w polu wyszukiwania. Użyj filtrów, aby zawęzić listę członków.

  Listę możesz na przykład filtrować w taki sposób, aby wyświetlać tylko członków o konkretnym typie użytkownika i roli, użytkowników, którzy zalogowali się w ciągu ostatniego dnia lub w określonym zakresie dat, lub członków w określonej grupie, którzy mają przypisaną licencję na aplikację ArcGIS Pro.

 5. Włącz przypisanie licencji obok poszczególnych członków i wybierz, czy chcesz powiadomić członka za pomocą wiadomości e-mail. Aby przypisać podaną licencję aplikacji dodatkowej dla wszystkich członków wyświetlanych na tej stronie, kliknij przycisk Zarządzaj wszystkimi członkami na stronie.

  Jeśli nie zostanie wyświetlone zapytanie o wysłanie wiadomości e-mail do członków, być może ustawienie wiadomości e-mail zostało zapisane w momencie wcześniejszego przypisywania licencji. Wyloguj się, zamknij przeglądarkę i zaloguj się z powrotem, aby ponownie zobaczyć opcje wiadomości e-mail.

  Uwaga:

  Aby powiadomienia e-mail nie były zwracane jako niedostarczone, zweryfikuj najpierw adres e-mail członka.

  Jeśli nie można przypisać licencji do określonego członka, ponieważ nie jest ona zgodna z jego typem użytkownika, można zaktualizować typy użytkowników na karcie Członkowie.

 6. Jeśli chcesz usunąć przypisanie licencji, wyłącz przypisanie licencji obok poszczególnych członków. Aby anulować przypisanie podanej licencji aplikacji dodatkowej wszystkim odpowiednim członkom, włącz filtr, aby wyświetlić tylko członków z przypisaną tą licencją i kliknij przycisk Zarządzaj wszystkimi członkami na stronie.

  Nie można usunąć przypisania licencji na aplikacje ArcGIS Pro ani ArcGIS Drone2Map w przypadku użytkowników, którzy pobrali licencję.

 7. Zamknij okno, aby wrócić do strony licencji.

Kończenie aktywnej sesji ArcGIS Pro

Czasami konieczne jest zakończenie aktywnej sesji ArcGIS Pro członka w celu zwolnienia licencji aplikacji dodatkowej, dzięki czemu inny członek będzie mógł jej używać.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. W sekcji ArcGIS Pro kliknij opcję Wyświetl aktywność licencji.
 4. W wyświetlonym oknie przeszukaj listę członków i kliknij wiersz członka, aby wyświetlić szczegóły aktywności.
 5. Kliknij przycisk Zakończ sesję.

  Jeśli członek ustawił nazwę aliasu dla stacji roboczej w aplikacji ArcGIS Pro, można jej użyć do potwierdzenia zamknięcia sesji. Członek korzystający z aplikacji ArcGIS Pro otrzyma powiadomienie o kończącej się sesji w chwili, gdy aplikacja rozpocznie proces zamykania. Członek może uruchomić do trzech równoczesnych sesji aplikacji ArcGIS Pro.

Konfigurowanie licencji aplikacji dodatkowych dla wielu produktów

Aby skonfigurować licencje aplikacji dodatkowych jednocześnie dla wielu produktów, użyj następującej procedury wykonywania zadań. Tej procedury wykonywania zadań można użyć do zmodyfikowania licencji aplikacji dodatkowych jednego członka lub wybranego zbioru członków.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji w wierszu tego członka i kliknij przycisk Zarządzaj licencjami aplikacji dodatkowych.
  Wskazówka:

  Aby zmienić wielu członków na raz, zaznacz pola wyboru obok nazw poszczególnych członków, którym chcesz przypisać (lub anulować przypisanie) te same licencje aplikacji dodatkowych. Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. Jeśli to konieczne, kliknij wybrani członkowie, aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru. Kliknij przycisk Zarządzaj licencjami aplikacji dodatkowych znajdujący się powyżej listy członków.

 5. W wyświetlonym oknie wybierz lub anuluj wybór licencji aplikacji dodatkowych, które chcesz zmienić.
  • Jeśli wybrano wielu członków, można przypisać tylko te licencje aplikacji dodatkowych, które są zgodne ze wszystkimi typami użytkowników wybranych członków. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby usunąć członków z niezgodnym typem użytkownika. Aby sprawdzić, jakie licencje są zgodne z typami użytkowników w Twojej instytucji, przejdź na kartę Licencje i kliknij przycisk Typy użytkowników.
  • Nie można usunąć przypisania licencji aplikacji ArcGIS Pro ani ArcGIS Drone2Map w przypadku członków, którzy pobrali licencję.
 6. Aby powiadomić członka przy użyciu wiadomości e-mail, że została mu przypisana licencja, włącz opcję Informuj członków o nowo przypisanych licencjach przy użyciu wiadomości e-mail.
  Uwaga:

  Aby powiadomienia e-mail nie były zwracane jako niedostarczone, zweryfikuj najpierw adres e-mail członka.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie ustawieniami aplikacji ArcGIS Pro

Instytucje wymagające większej kontroli nad licencjami na aplikację ArcGIS Pro, w tym nad ich wykorzystaniem w trybie offline, mogą zarządzać ustawieniami aplikacji ArcGIS Pro z poziomu karty Licencje.

Aby zarządzać ustawieniami aplikacji ArcGIS Pro, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. Kliknij kartę Licencje aplikacji dodatkowych.
 4. W sekcji ArcGIS Pro kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami aplikacji ArcGIS Pro.
 5. Opcjonalnie włącz przełącznik Zablokuj członkom możliwość przełączenia aplikacji ArcGIS Pro do trybu offline, aby uniemożliwić członkom instytucji korzystanie z aplikacji ArcGIS Pro w trybie offline.

  Użytkownicy aplikacji ArcGIS Pro, którzy korzystają z niej w trybie offline, gdy to ustawienie zostanie włączone, nie utracą dostępu, ale wszystkie przyszłe próby pobrania licencji na aplikację ArcGIS Pro w trybie offline spowodują wyświetlenie błędu.

 6. Opcjonalnie w sekcji Informacja o wygaśnięciu licencji ustaw okres powiadamiania, w którym użytkownicy aplikacji ArcGIS Pro będą informowani o zbliżającym się wygaśnięciu licencji ArcGIS Pro.

  Usługa ArcGIS Online może wyświetlać powiadomienia od 1 do 15 dni (wliczając weekendy) przed datą wygaśnięcia. Po odnowieniu licencji powiadomienia nie będą już wyświetlane. Dłuższy okres powiadomień jest zalecany w przypadku instytucji, w których to użytkownicy aplikacji ArcGIS Pro informują administratorów, że wkrótce wygaśnie ich licencja. W przypadku subskrypcji odnawianych automatycznie — zwykle na 4 do 7 dni przed datą wygaśnięcia — rozpoczęcie wyświetlania powiadomień na 4 do 7 dni przed wygaśnięciem może zmniejszyć liczbę wysyłanych do administratorów próśb o odnowienie licencji aplikacji ArcGIS Pro. Jeśli w instytucji nie jest planowane odnowienie licencji, skonfigurowanie odpowiedniego okresu powiadamiania sprawi, że członkowie instytucji będą mieli dość czasu na dokończenie pracy, zanim licencja aplikacji ArcGIS Pro wygaśnie.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie rozszerzeń typów użytkownika

Rozszerzenia typu użytkownika to licencje, które rozszerzają możliwości usługi ArcGIS Online dla konkretnych użytkowników w instytucji. Mogą być one uwzględnione jako część typu użytkownika lub występować jako licencja dodatkowa. Na przykład ArcGIS Image for ArcGIS Online jest rozszerzeniem typu użytkownika, które przypisuje się poszczególnym członkom instytucji na potrzeby analiz zobrazowań i analiz danych rastrowych, a także tworzenia hostowanych warstw zobrazowań.

Przypisywanie licencji rozszerzenia typu użytkownika na karcie Licencje

Aby przypisać rozszerzenie typu użytkownika do członka instytucji na karcie Licencje, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Licencje.
 3. Kliknij kartę Licencje aplikacji dodatkowych.
 4. W sekcji Rozszerzenia typów użytkowników znajdź licencję, którą chcesz zarządzać. Kliknij przycisk Zarządzaj.

  Możesz także kliknąć opcję Zgodne typy użytkowników, aby wyświetlić listę typów użytkowników zgodnych z rozszerzeniem z uwzględnieniem uprawnień nadanych tym typom użytkowników.

 5. Włącz przypisanie licencji obok poszczególnych członków i wybierz, czy chcesz powiadomić członka za pomocą wiadomości e-mail. Aby przypisać podaną licencję na rozszerzenie typu użytkownika dla wszystkich członków wyświetlanych na tej stronie, kliknij opcję Zarządzaj wszystkimi członkami na stronie.

  Jeśli nie można przypisać licencji do określonego członka, ponieważ nie jest ona zgodna z jego typem użytkownika lub rolą, można zaktualizować typy użytkowników i role na karcie Członkowie lub przypisać rolę z uprawnieniami wymaganymi dla funkcji dostarczanych przez rozszerzenie.

 6. Aby usunąć przypisanie licencji, wyłącz przypisanie licencji obok poszczególnych członków. Aby usunąć przypisanie podanej licencji na rozszerzenie użytkownika wszystkim odpowiednim członkom, włącz filtr, aby wyświetlić tylko członków z przypisaną tą licencją i kliknij opcję Zarządzaj wszystkimi członkami na stronie.

Rozszerzeniami typów użytkowników można także zarządzać z poziomu karty Członkowie.

Przypisywanie licencji rozszerzenia typu użytkownika na karcie Członkowie

Aby przypisać licencję na rozszerzenie typu użytkownika do co najmniej jednego członka instytucji na karcie Członkowie, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym jako administrator instytucji lub członek roli niestandardowej z uprawnieniem do zarządzania licencjami.
 2. Kliknij przycisk Instytucja znajdujący się w górnej części witryny, a następnie kliknij kartę Członkowie.
 3. Wyszukaj członków według nazwiska lub nazwy użytkownika i zastosuj filtry, aby zawęzić listę członków. Posortuj listę w wybrany sposób, na przykład według nazwy lub daty ostatniego logowania.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji w wierszu tego członka i kliknij przycisk Zarządzaj licencjami aplikacji dodatkowych.
  Wskazówka:

  Aby zmienić wielu członków na raz, zaznacz pola wyboru obok nazw poszczególnych członków, którym chcesz przypisać (lub anulować przypisanie) te same licencje aplikacji dodatkowych. Można wybrać do 100 członków jednocześnie. Wybrany zbiór nie zmienia się podczas wyszukiwania i filtrowania wszystkich członków w instytucji, nawet między wieloma stronami. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby przejrzeć i zmienić wybór po zmodyfikowaniu początkowego wyszukiwania lub filtru. Kliknij przycisk Zarządzaj licencjami aplikacji dodatkowych znajdujący się powyżej listy członków.

 5. W wyświetlonym oknie wybierz lub anuluj wybór licencji na rozszerzenia typów użytkowników, które chcesz zmienić.

  Jeśli wybrano wielu członków, można przypisać tylko te licencje na rozszerzenia typów użytkowników, które są zgodne ze wszystkimi typami użytkowników wybranych członków. W razie potrzeby kliknij menu rozwijane wybrani członkowie, aby usunąć członków z niezgodnym typem użytkownika. Aby sprawdzić, jakie licencje są zgodne z typami użytkowników w Twojej instytucji, przejdź na kartę Licencje i kliknij przycisk Typy użytkowników.

 6. Aby powiadomić członka przy użyciu wiadomości e-mail, że została mu przypisana licencja, włącz opcję Informuj członków o nowo przypisanych licencjach przy użyciu wiadomości e-mail.
  Uwaga:

  Aby powiadomienia e-mail nie były zwracane jako niedostarczone, zweryfikuj najpierw adres e-mail członka.

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwagi dotyczące zarządzania licencjami

W przypadku zarządzania licencjami w usłudze ArcGIS Online należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Jeśli typ użytkownika przypisany do członka obejmuje daną aplikację, nie trzeba przypisywać członkowi licencji aplikacji dodatkowej dla tej aplikacji. Na przykład członek, któremu przypisano typ użytkownika GIS Professional ma już licencję na aplikację ArcGIS Pro, więc nie trzeba mu przypisywać licencji aplikacji dodatkowej na aplikację ArcGIS Pro. Jeśli nie wiesz, do jakich aplikacji członek już ma dostęp, wyświetl jego profil, aby zobaczyć licencje uwzględnione w jego typie użytkownika i wszelkie przypisane licencje aplikacji dodatkowych. (Przejdź na stronę Instytucja i kliknij kartę Członkowie. Znajdź członka, którego profil chcesz wyświetlić, kliknij przycisk Więcej opcji Więcej opcji, a następnie kliknij opcję Wyświetl profil).
 • Instytucji musi zostać udostępniona aplikacja ArcGIS Pro lub konkretne produkty dodatkowe, takie jak ArcGIS Navigator, aby te produkty były widoczne na karcie Licencje i możliwe było zarządzanie licencjami aplikacji dodatkowych dla tych produktów.
 • W przypadku aplikacji ArcGIS Marketplace można zarządzać tylko licencjami dla członków. Elementy objęte licencją dla instytucji muszą być udostępniane grupom w instytucji.
 • Przy pierwszym logowaniu licencjonowanego członka do aplikacji ArcGIS Navigator konieczne jest połączenie z portalem licencyjnym. Następnie możliwe jest pobieranie pakietów map mobilnych, przejście do trybu offline i korzystanie z aplikacji Navigator w trybie offline. Jeśli użytkownik postanowi wylogować się z aplikacji Navigator, musi uzyskać połączenie z portalem licencyjnym, aby z powrotem się zalogować.
 • Każdy produkt ma swoją kartę na stronie licencji, na której wyświetlana jest liczba możliwych do przypisania licencji aplikacji dodatkowych i zgodne typy użytkowników.
 • Może dojść do przekroczenia przez instytucję ilościowego limitu dostępnych dla niej licencji, co spowoduje wyświetlanie ujemnej liczby dostępnych licencji. Sytuacja taka może mieć miejsce w razie przypisania licencji członkom, którzy w późniejszym czasie tracą uprawnienia do niektórych z nich, np. w przypadku zmiany warunków umowy na subskrypcję usług serwisowych lub w przypadku korzystania z licencji próbnych. Po wygaśnięciu licencji w instytucji należy cofnąć przypisanie wygasłych licencji, aby członkowie instytucji korzystali wyłącznie z ważnych licencji. Członkowie o typie użytkownika, który wygasł, nie będą mogli zalogować się. Członkowie posiadający licencję aplikacji dodatkowej, która wygasła, nie będą mogli używać tej licencji.
 • Po przypisaniu rozszerzenia typu użytkownika ArcGIS Image for ArcGIS Online do członków z rolą Publisher, Facilitator lub Administrator członkowie ci natychmiast uzyskują uprawnienia do publikowania hostowanych warstw zobrazowań kafelkowych i przeprowadzania analiz zobrazowań. Alternatywnie można utworzyć rolę niestandardową z uprawnieniami do publikowania tylko hostowanych warstw zobrazowań kafelkowych lub z uprawnieniami do publikowania hostowanych warstw zobrazowań kafelkowych i wykonywania analiz zobrazowań, a następnie przypisać rolę niestandardową członkom z rozszerzeniem typu użytkownika ArcGIS Image for ArcGIS Online.