Warunki użytkowania online

Witryna internetowa usługi ArcGIS Online umożliwia tworzenie i udostępnianie map, scen, aplikacji i zasobów o innych typach, a także zarządzanie tymi elementami. Użytkownik może również uzyskać dostęp do zasobów udostępnionych przez społeczność łącznie z firmą Esri i innymi komercyjnymi dostawcami danych. Będąc użytkownikiem witryny internetowej, bez względu na to, czy użytkownik przechowuje, udostępnia lub użytkuje zasoby, zgadzasz się na pewne warunki i zasady użytkowania obejmujące m.in. wymienione poniżej.

Dowiedz się więcej o warunkach użytkowania witryny internetowej i usługi firmy Esri

Zasoby podlegają warunkom użytkowania. Usługa ArcGIS Online zawiera zasoby publiczne i udostępniane zazwyczaj dostępne do użytku osobistego lub niekomercyjnego. Określone warunki użytkowania dla elementów zasobów można znaleźć w warunkach użytkowania danych zasobów. Jako użytkownik zasobów odpowiadasz za przestrzeganie warunków użytkowania właściciela danego zasobu. Jako właściciel zasobu odpowiadasz za jasne zdefiniowanie warunków użytkowania w polu Warunki użytkowania na stronie elementu.

Zgoda na reprodukcję. Udostępniając zasoby publicznie i tworząc grupy publiczne w serwisie ArcGIS Online, użytkownik jawnie udziela firmie Esri i użytkownikom końcowym usługi ArcGIS Online zezwolenia na używanie, reprodukowanie, przygotowywanie dzieł pochodnych i dystrybucję zasobów z uwzględnieniem wszelkich określonych przez użytkownika ograniczeń użytkowania.

Przestrzegaj wszystkich praw autorskich. W serwisie ArcGIS Online nie wolno publikować materiałów chronionych prawem autorskim, chyba że użytkownik ma na to wyraźne pozwolenie. Dotyczy to m.in. map, warstw, usług, tekstu, zdjęć, obrazów i zrzutów ekranu. Naruszenia praw autorskich należy zgłaszać do firmy Esri za pośrednictwem strony Digital Millennium Copyright Act Notification.

Uczestniczysz na własne ryzyko. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za zasoby i grupy udostępniane pod jego nazwą użytkownika, a ponadto korzysta z zasobów na własne ryzyko.

Szanuj innych. Nie wolno używać języka obscenicznego, rasistowskiego ani o podtekstach seksualnych. Firma Esri zastrzega sobie prawo do usunięcia opisów elementu i grupy, które są obelżywe, nienawistne albo kogoś szkalują lub obrażają. Firma Esri zastrzega sobie również prawo do usuwania elementów i grup, które nie są związane z informacjami geograficznymi.

Zarówno nagabywanie, jak i reklamy są niedozwolone. Grupy komercyjne, których celem jest promowanie usługi lub produktu, są niedozwolone. Łącza do innych informacyjnych witryn internetowych można podawać, jeśli jest to zgodne z grupą lub zasobem.

Prawa własności i prywatność. Informacje dodane do usługi ArcGIS Online podlegają potwierdzeniu praw własności przez firmę Esri i będą zarządzane zgodnie z Zasadami zachowania prywatności firmy Esri.