Dodawanie warstw do map (Map Viewer)

Warstwy stanowią zawartość mapy. Mogą one przedstawiać informacje związane np. z ludnością, całą planetą lub organizmami żywymi i zawierać wiele innych informacji. Warstwy mogą być złożone z zobrazowań, kafli, obiektów i innych elementów. Aby dodać warstwy do mapy, zaloguj się do swojej instytucji i otwórz narzędzie Map Viewer. Możesz wyszukiwać warstwy publiczne w usłudze ArcGIS Online, warstwy w swoich zasobach lub instytucji i warstwy subskrypcji w serwisie ArcGIS Marketplace. Możesz również dodawać warstwy, używając adresu URL lub pliku.

Kiedy zapisujesz mapę, zostają z nią zapisane dodane do niej warstwy, a sama mapa pojawia się na karcie Moje zasoby na stronie Zasoby.

Notatka:
Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

W poniższej tabeli przedstawiono warstwy, które można dodać do mapy, a także metodę ich dodawania. Kiedy zapisujesz mapę, wszystkie dodane do niej elementy zostają na niej zapisane, a sama mapa pojawia się na karcie Moje zasoby na stronie zasobów.

Typ warstwySposób dodawania

Usługa ArcGIS Server

Typy usług obejmują usługi obiektowe, mapowe, zobrazowań i kafli.

Dodaj warstwę z użyciem adresu URL.

Mapa bazowa przeglądarki Bing

Aby używać tego typu warstw, instytucja musi być skonfigurowana z użyciem klucza Bing Maps.

Dodaj warstwę z użyciem adresu URL.

Plik wartości rozdzielanymi przecinkami (CSV) (.csv)

Dodaj warstwę z pliku.

Plik CSV od dostawcy danych innej firmy

Dodaj warstwę z użyciem adresu URL.

Plik GeoJSON (.json lub .geojson)

Dodaj warstwę z pliku.

Źródło internetowe GeoRSS

Dodaj warstwę z użyciem adresu URL.

Dokument KML (Keyhole Markup Language)

Dodaj warstwę z użyciem adresu URL.

Warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World

Przeglądaj warstwy atlasu ArcGIS Living Atlas

Warstwa szkicu

Utwórz warstwę szkicu.

Warstwy subskrypcji Marketplace

Przeglądaj warstwy subskrypcji.

Warstwa Open Geospatial Consortium (OGC) Web Feature Service (WFS)

Dodaj warstwę z użyciem adresu URL.

Warstwa OGC Web Map Service (WMS)

Dodaj warstwę z użyciem adresu URL.

Warstwa OGC Web Map Tile Service (WMTS)

Dodaj warstwę z użyciem adresu URL.

Warstwy publiczne w usłudze ArcGIS Online

Wyszukaj warstwy w usłudze ArcGIS Online.

Trasa

Utwórz warstwę trasy lub wyszukaj warstwy dostępne w instytucji.

Plik shape (.zip)

Dodaj warstwę z pliku.

Warstwa kafli od dostawcy danych innej firmy

Dodaj warstwę z użyciem adresu URL.

Warstwy internetowe hostowane w instytucji

Typy warstw obejmują warstwy wysokościowe, warstwy obiektowe, warstwy rastrowe mapy, warstwy zobrazowań i warstwy kafli.

Wyszukaj warstwy dostępne w instytucji.