Dodawanie warstw do map (Map Viewer)

Warstwy stanowią zawartość mapy. Mogą one przedstawiać informacje związane np. z ludnością, całą planetą lub organizmami żywymi i zawierać wiele innych informacji. Warstwy mogą być złożone z zobrazowań, kafli, obiektów i innych elementów. Aby dodać warstwy do mapy, zaloguj się do swojej instytucji i otwórz narzędzie Map Viewer. Możesz wyszukiwać warstwy publiczne w usłudze ArcGIS Online, warstwy w swoich zasobach lub instytucji i warstwy subskrypcji w serwisie ArcGIS Marketplace. Możesz również dodawać warstwy, używając adresu URL.

Kiedy zapisujesz mapę, zostają z nią zapisane dodane do niej warstwy, a sama mapa pojawia się na karcie Moje zasoby na stronie Zasoby.

Notatka:
Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Przeglądaj warstwy

Aby dodać informacje do mapy, wyszukaj warstwy w zasobach, ulubionych, grupach, do których należysz, instytucji, zasobach subskrypcji, atlasie ArcGIS Living Atlas of the World lub usłudze ArcGIS Online w następujący sposób:

 • Moje zasoby — warstwy należące do użytkownika.
 • Moje ulubione — warstwy oznaczone przez użytkownika jako ulubione.
 • Moje grupy — warstwy z grup, do których należysz.
 • Moja instytucja — warstwy pochodzące z instytucji użytkownika.
 • Zasoby subskrypcji — gotowe do użycia warstwy i usługi zakupione przez instytucję w witrynie ArcGIS Marketplace.
 • Living Atlas — wybrane warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, w tym warstwy ruchu drogowego, warstwy danych demograficznych i pokrycia terenu.

  Większość warstw atlasu ArcGIS Living Atlas można wykorzystywać na mapach bezpłatnie. Mogą one być także wyświetlane przez wszystkich. Niektóre warstwy zawierają zasoby posiadacza subskrypcji lub zasoby premium, co oznacza, że wykorzystują kredyty (są one wskazane w opisach elementów) i nie mogą być wyświetlane publicznie. Jeśli jednak mapa zawiera jedną lub większą liczbę takich warstw i ma być udostępniona publicznie, można utworzyć aplikację opartą na mapie i skonfigurować ją w taki sposób, aby zezwolić na dostęp do zasobów przy użyciu Twojej subskrypcji w instytucji. (Użycie Twojej subskrypcji spowoduje naliczenie kosztów w postaci kredytów).

 • ArcGIS Online — warstwy dodane przez użytkownika, warstwy z grup, do których należy użytkownik i warstwy publiczne.
Notatka:

Użytkownik niezalogowany lub użytkownik zalogowany przy użyciu konta publicznego będzie widział tylko niektóre z tych opcji.

Przy wyszukiwaniu warstw do dodania do mapy można zmienić sposób wyświetlania wyników, można sortować i filtrować wyniki, aby ułatwić znalezienie potrzebnych warstw, a także dodawać wyniki do listy ulubionych. Ponadto można wyświetlać szczegóły dotyczące poszczególnych warstw, aby uzyskać więcej informacji na ich temat przed dodaniem warstw do mapy.

Obsługiwane warstwy

W aplikacji Map Viewer możesz wyszukiwać i dodawać następujące warstwy do mapy:

 • Warstwy, które są Twoją własnością lub które zostały Tobie udostępnione.
 • Warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World
 • Warstwy subskrypcji Marketplace
 • Warstwy publiczne w usłudze ArcGIS Online
 • Warstwy tabelaryczne
 • Warstwy szkicu

Niektóre typy warstw możesz także dodać, używając adresu URL.

Wyszukiwanie i dodawanie warstw

Aby wyszukać i dodać warstwy w aplikacji Map Viewer, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędziowym Zawartość (ciemny) wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij opcję Dodaj Add, a następnie kliknij opcję Przeglądaj warstwy Browse layers, aby wyszukać warstwy przestrzenne.
  • Kliknij opcję Tabele Tables, a następnie opcję Dodaj tabelę, aby wyszukać warstwy tabelaryczne.

   Panel Dodaj tabelę jest wstępnie filtrowany i wyświetla tylko warstwy tabelaryczne.

 2. Wybierz, gdzie chcesz szukać warstw: Moje zasoby, Moje ulubione, Moje grupy, Moja instytucja, Zasoby dla subskrypcji, Living Atlas lub usługa ArcGIS Online.

  Dla użytkownika niezalogowanego będą dostępne tylko opcje ArcGIS Online i Living Atlas. Dla użytkownika zalogowanego przy użyciu konta publicznego będą dostępne wszystkie opcje, oprócz opcji Moja instytucja.

 3. Opcjonalnie, aby znaleźć warstwy, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane terminy. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz także użyć wyszukiwania zaawansowanego.
  • Wyniki wyszukiwania warstw możesz wyświetlać na różne sposoby za pomocą przycisków widoku (Tabela Tabela lub Lista Lista).
  • Kliknij przycisk Sortuj Sortuj, aby posortować wyniki zawierające warstwy i zmienić kierunek sortowania.
  • Kliknij opcję Filtruj Filter, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Jeśli na przykład szukasz warstw w instytucji i skonfigurowano kategorie zasobów, możesz użyć filtru Kategorie, aby zawęzić wyniki. Ponadto możesz filtrować wyniki zawierające warstwy ArcGIS Living Atlas za pomocą zestawu kategorii standardowych platformy ArcGIS lub filtru Region. Użyj filtru Status, aby zwracać tylko te warstwy, które zostały oznaczone jako wiarygodne. To, które opcje filtrowania są dostępne, zależy od miejsca, w którym wyszukiwane są warstwy, a także od tego, czy i w jaki sposób użytkownik jest zalogowany.
   Notatka:

   Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania na podstawie bieżącego zasięgu mapy, włącz przełącznik Pokazuj tylko zasoby znajdujące się w obszarze mapy. Jeżeli na przykład mapa jest powiększona do stanu Nevada (USA), wyniki wyszukiwania zostaną uporządkowane i oparte na zasięgu mapy. Zmiana zasięgu mapy na stan Pensylwania spowoduje wyświetlenie innych wyników (zależnie od słów kluczowych). Pojawią się wszystkie warstwy nachodzące na bieżący zasięg mapy (i odpowiadające Twoim słowom kluczowym).

  • Kliknij tytuł warstwy, aby wyświetlić jej szczegóły. Na panelu szczegółów warstwy kliknij opcję Wyświetl pełne szczegóły elementu Share map, aby otworzyć stronę elementu w celu sprawdzenia dodatkowych informacji o warstwie.
 4. Kliknij opcję Dodaj Add w wynikach zawierających warstwy, aby dodać warstwę do mapy.
 5. Powtarzaj poprzedni etap dla każdej warstwy, którą chcesz dodać.
  Wskazówka:

  Aby do ulubionych dodać dowolne spośród wyników zawierających warstwy, kliknij opcję Dodaj do ulubionych znajdującą się poniżej miniatury warstwy na panelu szczegółów warstwy. Aby wyświetlić pełną listę ulubionych, wybierz opcję Moje ulubione podczas wyszukiwania warstw w aplikacji Map Viewer lub na karcie Moje ulubione na stronie Zasoby.

  Po dodaniu warstw do przeglądarki map Map Viewer można skonfigurować każdą z tych warstw. Na każdej warstwie dodanej do mapy można na przykład zmienić styl, utworzyć etykiety i skonfigurować okna podręczne.

 6. Kliknij opcję Usuń Remove na warstwie na liście wyników wyszukiwania, aby usunąć warstwę z mapy.
 7. Kliknij przycisk Wstecz, aby zamknąć panel wyszukiwania.

Dodawanie warstw za pomocą adresu URL

Następujące typy warstw można dodać, używając adresu URL:

CSV

Plik tekstowy z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) to internetowy plik tekstowy, który zawiera zwykle informacje o lokalizacji.

Aby dodać warstwę CSV, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Add.
 2. Kliknij opcję CSV CSV.
 3. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 4. Kliknij przycisk Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Layers.

KML

Plik KML to plik w formacie opierającym się na XML, który służy do nanoszenia na mapę obiektów geograficznych.

Aby dodać warstwę KML, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Add.
 2. Kliknij opcję KML KML.
 3. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 4. Kliknij przycisk Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Layers.

Usługi internetowe ArcGIS Server

Usługa internetowa serwera ArcGIS Server to mapa, obraz lub zasoby obiektowe znajdujące się w witrynie ArcGIS Server.

Aby dodać usługę internetową serwera ArcGIS Server wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Add.
 2. Kliknij opcję Usługa internetowa Usługi internetowe.
 3. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.

  Użyj następującego formatu adresu URL, jeśli skonfigurowana jest aplikacja ArcGIS Web Adaptor: https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/servicetype. Jeżeli usługa znajduje się w folderze głównym, nie trzeba umieszczać nazwy folderu w adresie URL. Format adresu URL w tym przypadku wygląda następująco https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname/rest/services/service/servicetype.

  Aby na przykład połączyć się z usługą mapową ArcGIS Server, wpisz adres URL, który wygląda podobnie do następującego adresu: https://webadaptorhost/webadaptorname/rest/services/service/MapServer. Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zapoznaj się z tematem Komponenty adresów URL ArcGIS.

 4. Opcjonalnie, aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj następujące czynności:
  1. W obszarze Parametry niestandardowe kliknij opcję Dodaj parametr.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Kliknij przycisk Dodaj.

  Podane parametry niestandardowe są automatycznie stosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 5. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Kliknij opcję Dodaj do mapy, aby dodać dane jako warstwę operacyjną.
  • Kliknij opcję Użyj jako mapę bazową, aby użyć danych jako warstwy mapy bazowej.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Layers lub na panelu Mapa bazowa Basemap.

GeoRSS

GeoRSS to aktualizowane na bieżąco źródło internetowe zawierające obiekty i lokalizacje geograficzne.

Aby dodać warstwę GeoRSS, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Add.
 2. Kliknij opcję GeoRSS GeoRSS.
 3. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 4. Kliknij przycisk Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Layers.

GeoJSON

GeoJSON to format otwartego standardu wymiany danych geoprzestrzennych, który reprezentuje proste obiekty geograficzne oraz ich atrybuty o charakterze nieprzestrzennym.

Aby dodać warstwę GeoJSON, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Add.
 2. Kliknij opcję GeoJSON GeoJSON.
 3. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 4. Opcjonalnie dołącz parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonując następujące czynności:
  1. Kliknij opcję Parametry niestandardowe, a następnie opcję Dodaj parametr.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Dołącz tylko do żądań, które wyświetlają warstwy lub wysyłają do nich zapytania.

   Jeśli to pole wyboru pozostanie niezaznaczone, parametr ten jest dołączany do wszystkich żądań wysyłanych do tej usługi.

  5. Kliknij przycisk Dodaj.
  6. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.

   Jeśli określono parametry niestandardowe, są one stosowane do wszystkich wybranych warstw. Aby dodać inne parametry niestandardowe tylko do określonych warstw, należy dodać te warstwy osobno.

 5. Kliknij przycisk Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Layers.

Warstwa kafli

Warstwa kafli to zestaw dostępnych w sieci kafli, które znajdują się na serwerze.

Aby dodać warstwę kafli, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Add.
 2. Kliknij opcję Warstwa kafli Tile layer.
 3. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.

  Wpisz adres URL zawierający symbole zastępcze poziomu, kolumny i wiersza, w następującym formacie: https:// ... /{level}/{col}/{row}.png lub https:// ... / {z}/{x}/{y}.png. Adres URL może także zawierać symbol zastępczy domen podrzędnych, w których są przechowywane kafle mapy. Użytkownik może otrzymać ten adres URL od dostawcy danych.

  Na przykład adres URL dla warstwy kafli OpenCycleMap zawiera sparametryzowane wartości w nawiasach {}: https://www.opencyclemap.org/:https://{subdomain}.tile.opencyclemap.org/cycle/{level}/{col}/{row}.png.

  Notatka:

  Aby w aplikacji Map Viewer zapewnić poprawność wyświetlania warstw kafli dodanych z Internetu, musi być w ich przypadku stosowany układ współrzędnych Web Mercator (Auxiliary Sphere).

 4. W polu tekstowym Tytuł wpisz tytuł warstwy.

  Podany tytuł zostanie wyświetlony na panelu Warstwy (lub na panelu Mapa bazowa w przypadku dodania jako mapa bazowa).

 5. W polu tekstowym Prawa autorskie wprowadź informacje o prawach autorskich lub wymagane informacje o źródle dostawcy warstwy kafli.

  Informacje te będą wyświetlane w dolnej części mapy.

 6. Jeżeli warstwa kafli zawiera co najmniej jedną domenę podrzędną, użyj listy wartości rozdzielanych przecinkami, aby określić etykiety domen podrzędnych warstwy w polu tekstowym Domeny podrzędne.

  Poddomeny są wykorzystywane przez dostawcę warstwy do rozprowadzania żądań kafli w obrębie wielu serwerów. Nie wszystkie warstwy kafli posiadają poddomeny. Jeżeli warstwa kafli nie posiada domen podrzędnych, w oknie Dodaj tytuł warstwy nie jest wyświetlane pole domeny podrzędnej. W przypadku wątpliwości dotyczących etykiet poddomeny skontaktuj się z dostawcą warstwy kafli.

  Jeżeli kafle znajdują się na wielu serwerach, musisz podać informacje o domenach podrzędnych.

 7. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Skonfiguruj zasięg kafla na bieżący zasięg mapy.

  Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przeglądarka map Map Viewer ustawia zasięg kafli tak, aby obejmował tylko te kafle, które są widoczne na mapie w momencie włączenia opcji. Przeglądarka map Map Viewer wyświetli wyłącznie kafle będące w tym zasięgu. Ponieważ jednak kafle nie są przycinane w celu dopasowania do zasięgu, mogą one wychodzić poza określony zasięg.

 8. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Kliknij opcję Dodaj do mapy, aby dodać dane jako warstwę operacyjną.
  • Kliknij opcję Użyj jako mapę bazową, aby użyć danych jako warstwy mapy bazowej.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Layers lub na panelu Mapa bazowa Basemap.

OGC API – funkcje

OGC API — obiekty to usługa obiektowa zgodna ze specyfikacją OGC API - Features.

Aby dodać warstwę OGC API — obiekty, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Add.
 2. Kliknij opcję OGC API — obiekty OGC API – funkcje.
  Notatka:

  Warstwa ta musi zawierać pole przestrzenne.

 3. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 4. Kliknij strzałkę listy rozwijanej Warstwa i wybierz warstwę do dodania.

  Możesz wybrać tylko jedną warstwę.

 5. Opcjonalnie dołącz parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonując następujące czynności:
  1. Kliknij opcję Parametry niestandardowe, a następnie opcję Dodaj parametr.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Kliknij przycisk Dodaj.
  5. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.

  Podane parametry niestandardowe zostaną automatycznie zastosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 6. Kliknij przycisk Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Layers.

Usługa internetowa OGC WFS

OGC WFS to usługa obiektowa zgodna ze specyfikacją OGC Web Feature Service.

Aby dodać warstwę usługi internetowej OGC WFS, wykonaj następujące czynności:

Notatka:

Można dodać tylko warstwy WFS 2.0, które obsługują dane wynikowe GeoJSON.

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Add.
 2. Kliknij opcję Usługa internetowa OGC WFS Usługa internetowa OGC WFS.
 3. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 4. Kliknij strzałkę listy rozwijanej Warstwa i wybierz warstwę do dodania.

  Możesz wybrać tylko jedną warstwę.

 5. Opcjonalnie dołącz parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonując następujące czynności:
  1. Kliknij opcję Parametry niestandardowe, a następnie opcję Dodaj parametr.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Kliknij przycisk Dodaj.
  5. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.

  Podane parametry niestandardowe zostaną automatycznie zastosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 6. Kliknij przycisk Dodaj do mapy.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Layers.

Usługa internetowa OGC WMS

OGC WMS to mapa zgodna ze specyfikacją OGC Web Map Service.

Aby dodać warstwę usługi internetowej OGC WMS, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Add.
 2. Kliknij opcję Usługa internetowa OGC WMS Usługa internetowa OGC WMS.
 3. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 4. Opcjonalnie wybierz konkretne warstwy w usłudze OGC WMS, które chcesz dodać do mapy.

  Pomiń ten etap, aby dodać całą usługę.

 5. Opcjonalnie dołącz parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonując następujące czynności:
  1. Kliknij opcję Parametry niestandardowe, a następnie opcję Dodaj parametr.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Dołącz tylko do żądań, które wyświetlają warstwy lub wysyłają do nich zapytania.

   Jeśli to pole wyboru pozostanie niezaznaczone, parametr ten jest dołączany do wszystkich żądań wysyłanych do tej usługi.

  5. Kliknij przycisk Dodaj.
  6. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.

   Jeśli określono parametry niestandardowe, są one stosowane do wszystkich wybranych warstw. Aby dodać inne parametry niestandardowe tylko do określonych warstw, należy dodać te warstwy osobno.

 6. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Kliknij opcję Dodaj do mapy, aby dodać dane jako warstwę operacyjną.
  • Kliknij opcję Użyj jako mapę bazową, aby użyć danych jako warstwy mapy bazowej.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Layers lub na panelu Mapa bazowa Basemap.

Usługa internetowa OGC WMTS

OGC WMTS jest zestawem kafli rastrowych buforowanych w pamięci podręcznej, które są zgodne ze specyfikacją OGC Web Map Tile Service.

Aby dodać warstwę usługi internetowej OGC WMTS, wykonaj następujące czynności:

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj Add.
 2. Kliknij opcję Usługa internetowa OGC WMTS Usługa internetowa OGC WMTS.
 3. W polu tekstowym Adres URL skopiuj adres URL warstwy.
 4. Opcjonalnie dołącz parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonując następujące czynności:
  1. Kliknij opcję Parametry niestandardowe, a następnie opcję Dodaj parametr.
  2. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  3. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  4. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Dołącz tylko do żądań, które wyświetlają warstwy lub wysyłają do nich zapytania.

   Jeśli to pole wyboru pozostanie niezaznaczone, parametr ten jest dołączany do wszystkich żądań wysyłanych do tej usługi.

  5. Kliknij przycisk Dodaj.
  6. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.
 5. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Kliknij opcję Dodaj do mapy, aby dodać dane jako warstwę operacyjną.
  • Kliknij opcję Użyj jako mapę bazową, aby użyć danych jako warstwy mapy bazowej.

  Dane zostały dodane do mapy i są obecnie wyświetlane na panelu Warstwy Layers lub na panelu Mapa bazowa Basemap.

 6. Powtórz te etapy, jeśli chcesz dodać więcej warstw z usługi WMTS.