Zasięg danych geokodowania

Różne aplikacje mają dostęp do usługi ArcGIS World Geocoding Service, w tym ArcGIS Pro, Map Viewer, Map Viewer Classic i aplikacje klienckie tworzone za pomocą interfejsów ArcGIS Web API, np. ArcGIS REST API.

Mapa oraz tabele w tym temacie przedstawiają listę krajów, z których adresy są przetwarzane przez usługę ArcGIS World Geocoding Service oraz języków obsługiwanych dla tych państw. Dane te pogrupowano według względnej jakości geokodowania. Ogólna jakość geokodowania jest odwzorowaniem stopnia zasięgu adresów ulic w danym kraju, znajomości konwencji zapisu adresów w tym państwie oraz wydajności geokodowania adresów w tym miejscu. Poziomy jakości mogą ulegać zmianie. Zazwyczaj jakość geokodowania w danym kraju jest z biegiem czasu coraz wyższa i może zostać zaktualizowana na wyższy poziom, jednak mogą także wystąpić przypadki obniżenia poziomu dla poszczególnych krajów na podstawie opinii użytkowników.

View in Map Viewer Classic

Kraje, z których adresy nie są przetwarzane, zostały sklasyfikowane jako państwa poziomu 4 i stanowią biały obszar na mapie. Mimo iż dla tych krajów nie ma zasięgu na poziomie adresów i ulic, dostępny jest zasięg na poziomie administracyjnym. Oznacza to, że można w nich znaleźć jednostki administracyjne, takie jak miasta, powiaty i województwa, a w niektórych przypadkach także punkty orientacyjne.

Fakt, że w kolumnie danego kraju podanych jest kilka obsługiwanych języków niekoniecznie oznacza, że wszystkie adresy w tym państwie są dostępne w danym języku. W niektórych przypadkach język może być obsługiwany tylko w określonym regionie kraju lub dla małej podgrupy adresów. Na ogół w tabelach z państwami poziomu 1 i 2 pierwszy podany język jest językiem głównym.

Szczegółowe informacje na temat danych open source wykorzystanych w usłudze ArcGIS World Geocoding Service są dostępne w dokumencie Esri Geocoding Address Acknowledgements.

Notatka:

Istnieją dodatkowe wymagania dotyczące geokodowania adresów w Chinach.

Do geokodowania adresów w Chinach wymagane jest podanie poprawnej nazwy miasta w żądaniu geokodowania.

Do geokodowania adresów po angielsku lub w hanyu pinyin w szczególności w Chinach wymagane jest uwzględnienie w żądaniu parametru sourceCountry: sourceCountry=CHN.

Kody obsługiwanych języków

Kolumna Kody obsługiwanych języków zawiera prawidłowe wartości, których można użyć jako danych wejściowych w parametrze langCode używanym w operacjach reverseGeocode, findAddressCandidates i geocodeAddresses.

Pierwszy kod języka na liście w tej kolumnie (zapisany pogrubioną czcionką) to domyślny kod języka dla kraju. Domyślny kod języka stanowi wartość używaną domyślnie dla każdego kraju, gdy parametr langCode nie jest wyraźnie przekazany w żądaniu. Ta kolumna jest stosowana przede wszystkim w krajach, w których używanych jest wiele języków.

Kod języka EN powinien być używany do reprezentowania transliterowanych lub transkrybowanych wersji języka lub do reprezentowania hanyu pinyin. W kolumnie Obsługiwane języki są wskazane kraje, dla których takie języki są dostępne.

Notatka:

To, że dla danego kraju obsługiwanych jest wiele języków, nie oznacza, że wszystkie adresy w tym kraju są dostępne we wszystkich językach. Adresy w wielu językach mogą być stosowane tylko w jednym regionie kraju lub poszczególne języki mogą być używane wyłącznie w określonych regionach, a obszary ich stosowania nie pokrywają się w żadnym stopniu. W kolumnie Kody obsługiwanych języków wyświetlane są prawidłowe wartości, które mogą być używane w parametrze langCode żądania reverseGeocode, findAddressCandidates lub geocodeAddresses. Kolumna Obsługiwane języki zawiera nazwy języków odpowiadające kodom w kolumnie Kody obsługiwanych języków.

Globalne źródła danych

Kolumna ArcGIS World Geocoding Service obejmuje globalne źródła danych dla obiektów, z którymi nie są powiązane kody krajów.

Źródło danychTyp danych

Fizyczna mapa świata

Obiekty oceaniczne

Poziom 1

Kraje zacieniowane na najciemniejszy kolor należą do Poziomu 1. najwyższą jakość geokodowania. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wyszukiwanie adresów zwróci trafne wyniki na poziomach PointAddress oraz StreetAddress.

Nazwa krajuKody obsługiwanych krajówObsługiwane językiKody obsługiwanych językówŹródła danych

Argentyna

ARG, AR

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Australia

AUS, AU

Angielski

EN, ENG

PSMA Australia, HERE, Geonames

Austria

AUT, AT

Niemiecki, chorwacki, chorwacki transliterowany

DE, GER, CR, CRE, EN, ENG

BEV, HERE, Geonames

Belgia

BEL, BE

Holenderski, francuski, niemiecki

NL, DUT, FR, FRE, DE, GER

Geoportal of Wallonia, BOSA Digitale Transformatie. HERE, Geonames

Brazylia

BRA, BR

Portugalski

PT, POR

HERE, Geonames

Kanada

CAN, CA

Angielski, francuski

EN, ENG, FR, FRE

Lightbox, Safegraph, HERE, Geonames

Chile

CHL, CL

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Chorwacja

HRV, HR

Chorwacki, chorwacki transliterowany

CR, CRE, EN, ENG

HERE, Geonames

Czechy

CZE, CZ

Czeski, czeski transliterowany

CS, CZE, EN, ENG

CÚZK Czech Republic, HERE, Geonames

Dania

DNK, DK

Duński

DA, DAN

GeoDanmark Data, HERE, Geonames

Estonia

EST, EE

Estoński, estoński transliterowany

ET, EST, EN, ENG

Maa-amet, HERE, Geonames

Finlandia

FIN, FI

Fiński, szwedzki

FI, FIN, SV, SWE

Digital and Population Data Services Agency (fińska agencja cyfrowa), HERE, Geonames

Francja

FRA, FR

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Niemcy

DEU, DE

Niemiecki

DE, GER

Stadt Frankfurt am Main, Office for Statistics Berlin, State Office for Geoinformation and Surveying - Hamburg, Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen GeoSN, HERE, Geonames

Grecja

GRC, GR

Grecki, grecki transliterowany

EL, GRE, EN, ENG

HERE, Geonames

Hongkong

HKG, HK

Chiński (tradycyjny), hanyu pinyin

ZH, CHT, EN, ENG

HERE, Starnet Technology Ltd., Geonames

Węgry

HUN, HU

Węgierski, węgierski transliterowany

HU, HUN, EN, ENG

HERE, Geonames

Islandia

ISL, IS

Islandzki

IS, ICE

Samsyn Ehf, HERE, Geonames

Irlandia

IRL, IE

Angielski, irlandzki gaelicki

EN, ENG, GA, GLE

HERE, Geonames

Izrael

ISR, IL

Hebrajski, hebrajski transliterowany, arabski, arabski transliterowany, angielski, rosyjski, rosyjski transliterowany

HE, HEB, EN, ENG, AR, ARA, RU, RUS

HERE, Geonames, CBS, SPNI NETIVEI, NPA

Włochy

ITA, IT

Włoski, kataloński, francuski, niemiecki

IT, ITA, CA, CAT, FR, FRE, DE, GER

HERE, Geonames

Japonia

JPN, JP

Japoński, japoński transliterowany, angielski

JA, JPN, EN, ENG

GeoTechnologies, Inc., HERE, Geonames, GSI Japan, MEXT, Esri Japan

Łotwa

LVA, LV

Łotewski, łotewski transliterowany

LV, LAV, EN, ENG

HERE, Geonames

Liechtenstein

LIE, LI

Niemiecki

DE, GER

Amt fur Bau und Infrastruktur (ABI), HERE, Geonames

Litwa

LTU, LT

Litewski, litewski transliterowany

LT, LIT, EN, ENG

Registru Centras (State Enterprise Centre of Registers/SECR), HERE, Geonames

Luksemburg

LUX, LU

Francuski, niemiecki

FR, FRE, DE, GER

Administration du cadastre et de la topographie (Administration of Cadastre and Topography/ACT), HERE, Geonames

Holandia

NLD, NL

Holenderski

NL, DUT

BAG, HERE, Geonames

Nowa Zelandia

NZL, NZ

Angielski

EN, ENG

Land Information New Zealand (LINZ), HERE, New Zealand Post, Geonames

Norwegia

NOR, NO

Norweski

NO, NOR

GeoNorge, HERE, Geonames

Peru

PER, PE

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Telematica, Geonames

Polska

POL, PL

Polski, polski transliterowany

PL, POL, EN, ENG

GUGIK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, HERE, Geonames

Portugalia

PRT, PT

Portugalski

PT, POR

HERE, Geonames

Portoryko

PRI, PR, USA, US

Hiszpański

ES, SPA

Puerto Rico Address Data, LLC, HERE, GMT, Federal Aviation Administration (FAA), Geonames, TIGER

Reunion

REU, RE

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Rumunia

ROU, RO

Rumuński, rumuński transliterowany

RO, RUM, EN, ENG

HERE, Geonames

Federacja Rosyjska

RUS, RU

Rosyjski, rosyjski transliterowany

RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Singapur

SGP, SG

Angielski

EN, ENG

GeoLogic Pte Ltd., HERE, Geonames

Słowacja

SVK, SK

Słowacki, słowacki transliterowany

SK, SLO, EN, ENG

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, HERE, Geonames

Słowenia

SVN, SI

Słoweński, słoweński transliterowany

SL, SLV, EN, ENG

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), HERE, Geonames

Hiszpania

ESP, ES

Hiszpański, kataloński, galicyjski, baskijski

ES, SPA, CA, CAT, GL, GLG, EU, BAQ

HERE, Centro Nacional de Información Geográfica, Geonames

Surinam

SUR, SR

Holenderski

NL, DUT

mv GISsat, HERE, Geonames

Szwecja

SWE, SE

Szwedzki

SV, SWE

HERE, Geonames

Szwajcaria

CHE, CH

Francuski, niemiecki, włoski

FR, FRE, DE, GER, IT, ITA

Federal Office of Topography SwissTopo, HERE, Geonames

Türkiye

TUR, TR

Turecki, turecki transliterowany

TR, TUR, EN, ENG

HERE, Geonames

Wielka Brytania

GBR, GB

Angielski, francuski, walijski

EN, ENG, FR, FRE, CY, WEL

HERE, Ordinance Survey Open Names, Geonames

Stany Zjednoczone

USA, US

Angielski, hiszpański

EN, ENG, ES, SPA

Infutor, opendata.dc.gov, MassGIS, State of New York (ITS), AR GIS, State of Maine, Safegraph, Federal Aviation Administration (FAA), Esri, HERE, USPS, Geonames i społeczność użytkowników systemu GIS

Urugwaj

URY, UY

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Poziom 2

Kraje zacieniowane w średnim stopniu należą do Poziomu 2. Zapewniają dobrą jakość geokodowania. Wyszukiwanie adresów często zwraca proponowane wyniki na poziomie PointAddress lub StreetAddress. Czasem wyświetlane są dopasowania na poziomie StreetName bądź Admin.

Nazwa krajuKody obsługiwanych krajówObsługiwane językiKody obsługiwanych językówŹródła danych

Andora

AND, AD

Kataloński

CA, CAT

HERE, Geonames

Białoruś

BLR, BY

Białoruski, białoruski transliterowany, rosyjski, rosyjski transliterowany

BE, BEL, RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Bułgaria

BGR, BG

Bułgarski, bułgarski transliterowany

BG, BUL, EN, ENG

HERE, Geonames

Kajmany

CYM, KY

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Chiny

CHN, CN

Chiński (uproszczony)

ZH, CHT

AutoNavi Software Company, Ltd., Geonames

Kolumbia

COL, CO

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Wyspy Owcze

FRO, FO

język Wysp Owczych

FO, FAO

HERE, Geonames

Gujana Francuska

GUF, GF

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Gibraltar

GIB, GI

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Guam

GUM, GU, USA, US

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames, Federal Aviation Administration (FAA)

Gwatemala

GTM, GT

Hiszpański

ES, SPA

Geosistemas, HERE, Geonames

Kazachstan

KAZ, KZ

Kazachski, kazachski transliterowany, rosyjski, rosyjski transliterowany

KK, KAZ, RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Kuwejt

KWT, KW

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Macedonia

MKD, MK

Macedoński, macedoński transliterowany

MK, MKD, EN, ENG

HERE, Geonames

Malezja

MYS, MY

Malajski

MS, MAY

HERE, Geonames

Meksyk

MEX, MX

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Monako

MCO, MC

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Filipiny

PHL, PH

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Katar

QAT, QA

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

San Marino

SMR, SM

Włoski

IT, ITA

HERE, Geonames

Arabia Saudyjska

SAU, SA

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Serbia

SRB, RS

Serbian, Serbian Transliterated

SR, SRB, EN, ENG

HERE, Geonames

Afryka Południowa

ZAF, ZA

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Korea Południowa

KOR, KR

Koreański

KO, KOR

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa (Korea Południowa), Geonames

Tajwan

TWN, TW

Chiński (tradycyjny), hanyu pinyin

ZH, CHT, EN, ENG

HERE, Geonames

Tajlandia

THA, TH

Tajski, tajski transliterowany

TH, THA, EN, ENG

Globetech, HERE, Geonames

Ukraina

UKR, UA

Ukraiński, ukraiński transliterowany, rosyjski, rosyjski transliterowany

UK, UKR, RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Zjednoczone Emiraty Arabskie

ARE, AE

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

Abu Dhabi DMT, UAE; HERE, Geonames

Watykan

VAT, VA

Włoski

IT, ITA

HERE, Geonames

Wenezuela

VEN, VE

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Wietnam

VNM, VN

Wietnamski, wietnamski uproszczony

VI, VIE, EN, ENG

HERE, Geonames

Poziom 3

Kraje zacieniowane w najmniejszym stopniu należą do Poziomu 3. Zapewniają średnią jakość geokodowania. Wyszukiwania adresów będą zazwyczaj zgodne z obiektem StreetName (Nazwa ulicy) lub poziomami administracyjnymi.

Nazwa krajuKody obsługiwanych krajówObsługiwane językiKody obsługiwanych językówŹródła danych

Albania

ALB, AL

albański

SQ, ALB

HERE, Geonames

Algieria

DZA, DZ

Arabski, francuski

AR, ARA, FR, FRE

HERE, Geonames

Samoa Amerykańskie

ASM, AS, USA, US

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames, Federal Aviation Administration (FAA)

Armenia

ARM, AM

Ormiański, ormiański transliterowany

HY, ARM, EN, ENG

HERE, Geonames

Aruba

ABW, AW

Holenderski

NL, DUT

HERE, Geonames

Bahama

BHS, BS

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Bahrajn

BHR, BH

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Bangladesz

BGD, BD

Bengalski, bengalski transliterowany, angielski

BN, BEN, EN, ENG

HERE, Geonames

Belize

BLZ, BZ

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Bermudy

BMU, BM

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Boliwia

BOL, BO

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Bośnia i Hercegowina

BIH, BA

Bośniacki, bośniacki transliterowany, serbski, serbski transliterowany

BS, BOS, SR, SRB, EN, ENG

HERE, Geonames

Botswana

BWA, BW

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Brunei

BRN, BN

Malajski

MS, MAY

HERE, Geonames

Kambodża

KHM, KH

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Wyspa Bożego Narodzenia

CXR, CX

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Wyspy Kokosowe

CCK, CC

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Kostaryka

CRI, CR

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Wybrzeże Kości Słoniowej

CIV, CI

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Kuba

CUB, CU

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Cypr

CYP, CY

Grecki, grecki transliterowany, turecki, turecki transliterowany, angielski

EL, GRE, TR, TUR, EN, ENG

HERE, Geonames

Dominikana

DOM, DO

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Ekwador

ECU, EC

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Egipt

EGY, EG

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Salwador

SLV, SV

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Fidżi

FJI, FJ

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Polinezja Francuska

PYF, PF

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Gabon

GAB, GA

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Gruzja

GEO, GE

Gruziński, gruziński transliterowany, rosyjski, rosyjski transliterowany

KA, GEO, RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Gwadelupa

GLP, GP

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Honduras

HND, HN

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Indie

IND, IN

Angielski, asamski, asamski transliterowany, bengalski, bengalski transliterowany, hindi, hindi transliterowany

EN, ENG, AS, ASM, BN, BEN, HI, HIN

HERE, Geonames

Indonezja

IDN, ID

Indonezyjski (Bahasa Indonesia)

ID, IND

HERE, Geonames

Jamajka

JAM, JM

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Jordan

JOR, JO

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Kenia

KEN, KE

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Kosowo

RKS, KOS, XK

Albański, chorwacki, chorwacki transliterowany

SQ, ALB, CR, CRE

HERE, Geonames

Liban

LBN, LB

Arabski, francuski

AR, ARA, FR, FRE

HERE, Geonames

Lesotho

LSO, LS

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Liberia

LBR, LR

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Libia

LBY, LY

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Makau

MAC, MO

Chiński (tradycyjny), portugalski

ZH, CHT, PT, POR

HERE, Geonames

Malediwy

MDV, MV

Angielski

EN, ENG

City of Hulhumale, HERE, Geonames

Malta

MLT, MT

Maltański, maltański transliterowany, angielski

MT, MLT, EN, ENG

HERE, Geonames

Martynika

MTQ, MQ

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Mauritius

MUS, MU

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Majotta

MYT, YT

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Mołdawia

MDA, MD

Rumuński, rumuński transliterowany

RO, RUM, EN, ENG

HERE, Geonames

Czarnogóra

MNE, ME

Czarnogórski, czarnogórski transliterowany

SR, SRB, EN, ENG

HERE, Geonames

Maroko

MAR, MA

Arabski, francuski

AR, ARA, FR, FRE

HERE, Geonames

Mozambik

MOZ, MZ

Portugalski

PT, POR

HERE, Geonames

Mjanma

MMR, MM

Burmese, Burmese Transliterated

MY, BUR, EN, ENG

HERE, Geonames

Namibia

NAM, NA

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Nepal

NPL, NP

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Nowa Kaledonia

NCL, NC

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Nigeria

NGA, NG

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Wyspa Norfolk

NFK, NF

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Mariany Północne

MNP, MP, USA, US

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames, Federal Aviation Administration (FAA)

Oman

OMN, OM

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Panama

PAN, PA

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Papua-Nowa Gwinea

PNG, PG

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Paragwaj

PRY, PY

Guarani, hiszpański

GN, GRN, ES, SPA

HERE, Geonames

Republika Azerbejdżanu

AZE, AZ

Azerski, azerski transliterowany, rosyjski, rosyjski transliterowany

AZ, AZE, RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Wyspa Świętej Heleny

SHN, SH

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Seszele

SYC, SC

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Senegal

SEN, SN

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Sri Lanka

LKA, LK

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Saint-Barthélemy

BLM, BL

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Suazi

SWZ, SZ

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Tunezja

TUN, TN

Arabski, francuski

AR, ARA, FR, FRE

HERE, Geonames

Turecka Republika Cypru Północnego

NCY

Turecki, turecki transliterowany

TR, TUR, EN, ENG

HERE, Geonames

Uganda

UGA, UG

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

VIR, VI, USA, US

Angielski

EN, ENG

Biuro gubernatora – Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, HERE, Geonames, Federal Aviation Administration (FAA)

Uzbekistan

UZB, UZ

Uzbecki, uzbecki transliterowany

UZ, UZB, EN, ENG

HERE, Geonames

Zimbabwe

ZWE, ZW

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Poziom 4

Kraje niezacieniowane należą do Poziomu 4. Wyświetlane są tylko dopasowania na poziomie Admin.