Zasięg danych geokodowania

Różne aplikacje mają dostęp do usługi ArcGIS World Geocoding Service, w tym ArcGIS Pro, Map Viewer, Map Viewer Classic i aplikacje klienckie tworzone za pomocą interfejsów ArcGIS Web API, np. ArcGIS REST API.

Mapa oraz tabele w tym temacie przedstawiają listę krajów, z których adresy są przetwarzane przez usługę ArcGIS World Geocoding Service, oraz języków obsługiwanych dla tych państw. Dane te pogrupowano według względnej jakości geokodowania. Ogólna jakość geokodowania jest odwzorowaniem stopnia zasięgu adresów ulic w danym kraju, znajomości konwencji zapisu adresów w tym państwie oraz wydajności geokodowania adresów w tym miejscu. Poziomy jakości mogą ulegać zmianie. Zazwyczaj jakość geokodowania w danym kraju jest z biegiem czasu coraz wyższa i może zostać zaktualizowana na wyższy poziom, jednak mogą także wystąpić przypadki zmiany poziomu dla poszczególnych krajów na podstawie opinii użytkowników.

View the map in Map Viewer Classic

Kraje, z których adresy nie są przetwarzane, zostały sklasyfikowane jako państwa poziomu 4 i stanowią niezacieniowany obszar na mapie. Mimo iż dla tych krajów nie ma zasięgu na poziomie adresów i ulic, dostępny jest zasięg na poziomie administracyjnym. Oznacza to, że można w nich znaleźć jednostki administracyjne, takie jak miasta, powiaty i województwa, a w niektórych przypadkach także punkty orientacyjne.

Szczegółowe informacje na temat danych open source wykorzystanych w usłudze ArcGIS World Geocoding Service są dostępne w dokumencie Esri Geocoding Address Acknowledgements.

Kody obsługiwanych krajów

Kolumna Kody obsługiwanych krajów w poniższych tabelach zawiera prawidłowe wartości wejściowe parametrów REST API sourceCountry i countryCode, które mogą być używane z żądaniami findAddressCandidates, geocodeAddresses i suggest. Wartości te są zgodne z normą ISO 3166 dla 2- i 3-znakowych kodów krajów, z kilkoma wyjątkami.

W następujących przypadkach nie ma oficjalnego kodu ISO 3166 dla danego kraju lub strefy:

  • EUR = Unia Europejska
  • NCY = Cypr Północny
  • PLI = Wyspy Paracelskie
  • RKS = Kosowo
  • SPI = Wyspy Spratly

W przypadku niektórych krajów obsługiwanych jest wiele kodów krajów. Krajom tym przypisany jest oficjalny kod ISO 3166, ale mogą one być również uznawane za obszary innych krajów. Oficjalny kod kraju jest zawsze prezentowany jako pierwszy w kolumnie Kody obsługiwanych krajów w poniższych tabelach. Wszystkie wartości z tej kolumny mogą być używane z parametrami REST API sourceCountry i countryCode.

Trzyznakowe kody krajów wymienione w tabelach są również zwracane w polach wynikowych Country (dla żądań findAddressCandidates i geocodeAddresses) i CountryCode (dla żądań reverseGeocode) odpowiedzi geokodowania.

Notatka:
Jeśli geokodowana lokalizacja znajduje się w regionie spornym, pola wynikowe Country i CountryCode są puste.

Notatka:

Istnieją dodatkowe wymagania dotyczące geokodowania adresów w Chinach.

Do geokodowania adresów po angielsku lub w hanyu pinyin w Chinach wymagane jest uwzględnienie w żądaniu parametru sourceCountry: sourceCountry=CHN.

Notatka:

Istnieją dodatkowe wymagania dotyczące geokodowania adresów w Korei Południowej.

Do geokodowania adresów po angielsku lub transliterowanych adresów w Korei Południowej wymagane jest uwzględnienie w żądaniu parametru sourceCountry: sourceCountry=KOR.

Kody obsługiwanych języków

Kolumna Kody obsługiwanych języków zawiera prawidłowe wartości, których można użyć jako danych wejściowych w parametrze langCode używanym w operacjach reverseGeocode, findAddressCandidates i geocodeAddresses.

Pierwszy kod języka na liście w tej kolumnie to domyślny kod języka dla kraju. Domyślny kod języka stanowi wartość używaną domyślnie dla każdego kraju, gdy parametr langCode nie jest wyraźnie przekazany w żądaniu. Ta kolumna jest stosowana przede wszystkim w krajach, w których używanych jest wiele języków.

Kodu języka EN należy używać do reprezentowania transliterowanych lub transkrybowanych wersji języka albo do reprezentowania hanyu pinyin. W kolumnie Obsługiwane języki są wskazane kraje, dla których takie języki są dostępne.

Notatka:

To, że dla danego kraju obsługiwanych jest wiele języków, nie oznacza, że wszystkie adresy w tym kraju są dostępne w każdym z tych języków. Adresy w wielu językach mogą być stosowane tylko w jednym regionie kraju lub poszczególne języki mogą być używane wyłącznie w określonych regionach, a obszary ich stosowania się nie pokrywają. W kolumnie Kody obsługiwanych języków wyświetlane są prawidłowe wartości, które mogą być używane w parametrze langCode żądania reverseGeocode, findAddressCandidates lub geocodeAddresses. Kolumna Obsługiwane języki zawiera nazwy języków odpowiadające kodom w kolumnie Kody obsługiwanych języków.

Globalne źródła danych

ArcGIS World Geocoding Service obejmuje globalne źródła danych dla obiektów, z którymi nie są powiązane kody krajów.

Źródło danychTyp danych

Fizyczna mapa świata

Obiekty oceaniczne

GEBCO

Obiekty dna oceanicznego

Poziom 1

Kraje zacieniowane na najciemniejszy kolor należą do Poziomu 1. Zapewniają najwyższą jakość geokodowania. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wyszukiwanie adresów zwróci trafne wyniki na poziomach PointAddress oraz StreetAddress.

Nazwa krajuKody obsługiwanych krajówObsługiwane językiKody obsługiwanych językówŹródła danych

Argentyna

ARG, AR

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Australia

AUS, AU

Angielski

EN, ENG

Geoscape Australia, Australian Bureau of Statistics (ABS), HERE, Geonames

Austria

AUT, AT

Niemiecki, chorwacki, chorwacki transliterowany

DE, GER, CR, CRE, EN, ENG

BEV, HERE, Geonames

Belgia

BEL, BE

Holenderski, francuski, niemiecki

NL, DUT, FR, FRE, DE, GER

Geoportal of Wallonia, BOSA Digitale Transformatie, FPS Finance, HERE, Geonames

Brazylia

BRA, BR

Portugalski

PT, POR

HERE, Geonames

Kanada

CAN, CA

Angielski, francuski

EN, ENG, FR, FRE

Lightbox, Safegraph, HERE, Geonames

Chile

CHL, CL

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Chorwacja

HRV, HR

Chorwacki, chorwacki transliterowany

CR, CRE, EN, ENG

HERE, Geonames

Czechy

CZE, CZ

Czeski, czeski transliterowany

CS, CZE, EN, ENG

CÚZK Czech Republic, HERE, Geonames

Dania

DNK, DK

Duński

DA, DAN

GeoDanmark Data, HERE, Geonames

Estonia

EST, EE

Estoński, estoński transliterowany

ET, EST, EN, ENG

Maa-amet, HERE, Geonames

Finlandia

FIN, FI

Fiński, szwedzki

FI, FIN, SV, SWE

Digital and Population Data Services Agency (fińska agencja cyfrowa), HERE, Geonames

Francja

FRA, FR

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Niemcy

DEU, DE

Niemiecki

DE, GER

Stadt Frankfurt am Main, Office for Statistics Berlin, State Office for Geoinformation and Surveying — Hamburg, Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen GeoSN, Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg, Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein (LVG), HERE, Geonames

Grecja

GRC, GR

Grecki, grecki transliterowany

EL, GRE, EN, ENG

HERE, Geonames

Hongkong

HKG, HK

Chiński (tradycyjny), hanyu pinyin

ZH, CHT, EN, ENG

HERE, Starnet Technology Ltd., Geonames

Węgry

HUN, HU

Węgierski, węgierski transliterowany

HU, HUN, EN, ENG

HERE, Geonames

Islandia

ISL, IS

Islandzki

IS, ICE

Samsyn Ehf, HERE, Geonames

Irlandia

IRL, IE

Angielski, irlandzki gaelicki

EN, ENG, GA, GLE

HERE, Geonames

Izrael

ISR, IL

Hebrajski, hebrajski transliterowany, arabski, arabski transliterowany, angielski, rosyjski, rosyjski transliterowany

HE, HEB, EN, ENG, AR, ARA, RU, RUS

HERE, Geonames, CBS, SPNI NETIVEI, NPA

Włochy

ITA, IT

Włoski, kataloński, francuski, niemiecki

IT, ITA, CA, CAT, FR, FRE, DE, GER

HERE, Geonames

Japonia

JPN, JP

Japoński, japoński transliterowany, angielski

JA, JPN, EN, ENG

GeoTechnologies, Inc., HERE, Geonames, GSI Japan, MEXT, Esri Japan

Łotwa

LVA, LV

Łotewski, łotewski transliterowany

LV, LAV, EN, ENG

Valsts zemes dienests (State Land Service), Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LGIA), HERE, Geonames

Liechtenstein

LIE, LI

Niemiecki

DE, GER

Amt fur Bau und Infrastruktur (ABI), HERE, Geonames

Litwa

LTU, LT

Litewski, litewski transliterowany

LT, LIT, EN, ENG

Registru Centras (State Enterprise Centre of Registers/SECR), HERE, Geonames

Luksemburg

LUX, LU

Francuski, niemiecki

FR, FRE, DE, GER

Administration du cadastre et de la topographie (Administration of Cadastre and Topography/ACT), HERE, Geonames

Holandia

NLD, NL

Holenderski

NL, DUT

BAG, PDOK, BRT, HERE, Geonames

Nowa Zelandia

NZL, NZ

Angielski

EN, ENG

Land Information New Zealand (LINZ), HERE, New Zealand Post, Geonames

Norwegia

NOR, NO

Norweski

NO, NOR

GeoNorge, HERE, Geonames

Peru

PER, PE

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Telematica, Geonames

Polska

POL, PL

Polski, polski transliterowany

PL, POL, EN, ENG

GUGIK – Główny Urząd Geodezji i Kartografii, HERE, Geonames

Portugalia

PRT, PT

Portugalski

PT, POR

HERE, Geonames

Portoryko

PRI, PR, USA, US

Hiszpański

ES, SPA

Puerto Rico Address Data, LLC, HERE, GMT, Federal Aviation Administration (FAA), Geonames, TIGER

Reunion

REU, RE

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Rumunia

ROU, RO

Rumuński, rumuński transliterowany

RO, RUM, EN, ENG

HERE, Geonames

Federacja Rosyjska

RUS, RU

Rosyjski, rosyjski transliterowany

RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Singapur

SGP, SG

Angielski

EN, ENG

GeoLogic Pte Ltd., HERE, Geonames

Słowacja

SVK, SK

Słowacki, słowacki transliterowany

SK, SLO, EN, ENG

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej, Geodeticky A Kartograficky Usatav (GKU), HERE, Geonames

Słowenia

SVN, SI

Słoweński, słoweński transliterowany

SL, SLV, EN, ENG

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), HERE, Geonames

Korea Południowa

KOR, KR

Koreański, koreański transliterowany

KO, KOR, EN, ENG

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa (Korea Południowa), Geonames

Hiszpania

ESP, ES

Hiszpański, kataloński, galicyjski, baskijski

ES, SPA, CA, CAT, GL, GLG, EU, BAQ

Ciudad de Madrid, Municipo de Valencia, HERE, Centro Nacional de Información Geográfica, Geonames

Surinam

SUR, SR

Holenderski

NL, DUT

mv GISsat, HERE, Geonames

Szwecja

SWE, SE

Szwedzki

SV, SWE

HERE, Geonames

Szwajcaria

CHE, CH

Francuski, niemiecki, włoski

FR, FRE, DE, GER, IT, ITA

Federal Office of Topography SwissTopo, HERE, Geonames

Türkiye

TUR, TR

Turecki, turecki transliterowany

TR, TUR, EN, ENG

HERE, Geonames

Wielka Brytania

GBR, GB

Angielski, francuski, walijski

EN, ENG, FR, FRE, CY, WEL

HERE, Ordinance Survey Open Names, Geonames

Stany Zjednoczone

USA, US

Angielski, hiszpański

EN, ENG, ES, SPA

Infutor, opendata.dc.gov, MassGIS, State of New York (ITS), AR GIS, State of Maine, USDOT NAD, NC OneMap, Safegraph, Federal Aviation Administration (FAA), Esri, HERE, USPS, Geonames oraz społeczność użytkowników GIS

Urugwaj

URY, UY

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Poziom 2

Kraje zacieniowane w średnim stopniu należą do Poziomu 2. Zapewniają dobrą jakość geokodowania. Wyszukiwanie adresów często zwraca proponowane wyniki na poziomie PointAddress lub StreetAddress. Czasem wyświetlane są dopasowania na poziomie StreetName bądź Admin.

Nazwa krajuKody obsługiwanych krajówObsługiwane językiKody obsługiwanych językówŹródła danych

Andora

AND, AD

Kataloński

CA, CAT

HERE, Geonames

Białoruś

BLR, BY

Białoruski, białoruski transliterowany, rosyjski, rosyjski transliterowany

BE, BEL, RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Bułgaria

BGR, BG

Bułgarski, bułgarski transliterowany

BG, BUL, EN, ENG

HERE, Geonames

Kajmany

CYM, KY

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Kolumbia

COL, CO

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Wyspy Owcze

FRO, FO

język Wysp Owczych

FO, FAO

Foroyakort, HERE, Geonames

Gujana Francuska

GUF, GF

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Gibraltar

GIB, GI

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Guam

GUM, GU, USA, US

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames, Federal Aviation Administration (FAA)

Gwatemala

GTM, GT

Hiszpański

ES, SPA

Geosistemas, HERE, Geonames

Kazachstan

KAZ, KZ

Kazachski, kazachski transliterowany, rosyjski, rosyjski transliterowany

KK, KAZ, RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Kuwejt

KWT, KW

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Macedonia

MKD, MK

Macedoński, macedoński transliterowany

MK, MKD, EN, ENG

HERE, Geonames

Malezja

MYS, MY

Malajski

MS, MAY

HERE, Geonames

Meksyk

MEX, MX

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Monako

MCO, MC

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Filipiny

PHL, PH

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Katar

QAT, QA

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

San Marino

SMR, SM

Włoski

IT, ITA

HERE, Geonames

Arabia Saudyjska

SAU, SA, KSA

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Serbia

SRB, RS

Serbian, Serbian Transliterated

SR, SRB, EN, ENG

HERE, Geonames

Afryka Południowa

ZAF, ZA, RSA

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Tajwan

TWN, TW, ROC

Chiński (tradycyjny), hanyu pinyin

ZH, CHT, EN, ENG

HERE, Geonames

Tajlandia

THA, TH

Tajski, tajski transliterowany

TH, THA, EN, ENG

Globetech, HERE, Geonames

Ukraina

UKR, UA

Ukraiński, ukraiński transliterowany, rosyjski, rosyjski transliterowany

UK, UKR, RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Zjednoczone Emiraty Arabskie

ARE, AE, UAE

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

Abu Dhabi DMT, UAE; HERE, Geonames

Watykan

VAT, VA

Włoski

IT, ITA

HERE, Geonames

Wenezuela

VEN, VE

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Wietnam

VNM, VN

Wietnamski, wietnamski uproszczony

VI, VIE, EN, ENG

HERE, Geonames

Poziom 3

Kraje zacieniowane w najmniejszym stopniu należą do Poziomu 3. Zapewniają średnią jakość geokodowania. Wyszukiwania adresów będą zazwyczaj zgodne z obiektem StreetName (Nazwa ulicy) lub poziomami administracyjnymi.

Nazwa krajuKody obsługiwanych krajówObsługiwane językiKody obsługiwanych językówŹródła danych

Albania

ALB, AL

albański

SQ, ALB

HERE, Geonames

Algieria

DZA, DZ

Arabski, francuski

AR, ARA, FR, FRE

HERE, Geonames

Samoa Amerykańskie

ASM, AS, USA, US

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames, Federal Aviation Administration (FAA)

Armenia

ARM, AM

Ormiański, ormiański transliterowany

HY, ARM, EN, ENG

HERE, Geonames

Aruba

ABW, AW

Holenderski

NL, DUT

HERE, Geonames

Bahama

BHS, BS

Angielski

EN, ENG

Grand Bahamas Port Authority (GBPA), HERE, Geonames

Bahrajn

BHR, BH

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Bangladesz

BGD, BD

Bengalski, bengalski transliterowany, angielski

BN, BEN, EN, ENG

HERE, Geonames

Belize

BLZ, BZ

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Bermudy

BMU, BM

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Boliwia

BOL, BO

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Bośnia i Hercegowina

BIH, BA

Bośniacki, bośniacki transliterowany, serbski, serbski transliterowany

BS, BOS, SR, SRB, EN, ENG

HERE, Geonames

Botswana

BWA, BW

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Brunei

BRN, BN

Malajski

MS, MAY

HERE, Geonames

Kambodża

KHM, KH

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Chiny

CHN, CN

Chiński (uproszczony), pinyin

ZH, CHI, EN, ENG

Osoby zaangażowane w rozwój OpenStreetMap, Geonames

Wyspa Bożego Narodzenia

CXR, CX, AUS

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Wyspy Kokosowe

CCK, CC, AUS

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Kostaryka

CRI, CR

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Wybrzeże Kości Słoniowej

CIV, CI

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Kuba

CUB, CU

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Cypr

CYP, CY

Grecki, grecki transliterowany, turecki, turecki transliterowany, angielski

EL, GRE, TR, TUR, EN, ENG

HERE, Geonames

Dominikana

DOM, DO

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Ekwador

ECU, EC

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Egipt

EGY, EG

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Salwador

SLV, SV

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Fidżi

FJI, FJ

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Polinezja Francuska

PYF, PF

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Gabon

GAB, GA

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Gruzja

GEO, GE

Gruziński, gruziński transliterowany, rosyjski, rosyjski transliterowany

KA, GEO, RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Gwadelupa

GLP, GP

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Honduras

HND, HN

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Indie

IND, IN

Angielski, asamski, asamski transliterowany, bengalski, bengalski transliterowany, hindi, hindi transliterowany

EN, ENG, AS, ASM, BN, BEN, HI, HIN

HERE, Geonames

Indonezja

IDN, ID

Indonezyjski (Bahasa Indonesia)

ID, IND

HERE, Geonames

Jamajka

JAM, JM

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Jordan

JOR, JO

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Kenia

KEN, KE

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Kosowo

RKS, KOS, XKS, XK

Albański, chorwacki, chorwacki transliterowany

SQ, ALB, CR, CRE

HERE, Geonames

Liban

LBN, LB

Arabski, francuski

AR, ARA, FR, FRE

HERE, Geonames

Lesotho

LSO, LS

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Liberia

LBR, LR

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Libia

LBY, LY

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Makau

MAC, MO

Chiński (tradycyjny), portugalski

ZH, CHT, PT, POR

HERE, Geonames

Malediwy

MDV, MV

Angielski

EN, ENG

City of Hulhumale, HERE, Geonames

Malta

MLT, MT

Maltański, maltański transliterowany, angielski

MT, MLT, EN, ENG

HERE, Geonames

Martynika

MTQ, MQ

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Mauritius

MUS, MU

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Majotta

MYT, YT

Francuski

FR, FRE

Etalab, IGN Geoservices, HERE, Geonames

Mołdawia

MDA, MD

Rumuński, rumuński transliterowany

RO, RUM, EN, ENG

HERE, Geonames

Czarnogóra

MNE, ME

Czarnogórski, czarnogórski transliterowany

SR, SRB, EN, ENG

HERE, Geonames

Maroko

MAR, MA

Arabski, francuski

AR, ARA, FR, FRE

HERE, Geonames

Mozambik

MOZ, MZ

Portugalski

PT, POR

HERE, Geonames

Mjanma

MMR, MM

Burmese, Burmese Transliterated

MY, BUR, EN, ENG

HERE, Geonames

Namibia

NAM, NA

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Nepal

NPL, NP

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Nowa Kaledonia

NCL, NC

Francuski

FR, FRE

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, HERE, Geonames

Nigeria

NGA, NG

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Wyspa Norfolk

NFK, NF, AUS

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Mariany Północne

MNP, MP, USA, US

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames, Federal Aviation Administration (FAA)

Oman

OMN, OM

Arabski, arabski transliterowany, angielski

AR, ARA, EN, ENG

HERE, Geonames

Panama

PAN, PA

Hiszpański

ES, SPA

HERE, Geonames

Papua-Nowa Gwinea

PNG, PG

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Paragwaj

PRY, PY

Guarani, hiszpański

GN, GRN, ES, SPA

HERE, Geonames

Republika Azerbejdżanu

AZE, AZ

Azerski, azerski transliterowany, rosyjski, rosyjski transliterowany

AZ, AZE, RU, RUS, EN, ENG

HERE, Geonames

Wyspa Świętej Heleny

SHN, SH

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Senegal

SEN, SN

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Seszele

SYC, SC

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Sri Lanka

LKA, LK

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Saint-Barthélemy

BLM, BL

Francuski

FR, FRE

HERE, Geonames

Suazi

SWZ, SZ

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Tunezja

TUN, TN

Arabski, francuski

AR, ARA, FR, FRE

HERE, Geonames

Turecka Republika Cypru Północnego

NCY, CYP

Turecki, turecki transliterowany

TR, TUR, EN, ENG

HERE, Geonames

Uganda

UGA, UG

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych

VIR, VI, USA, US

Angielski

EN, ENG

Biuro gubernatora – Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, HERE, Geonames, Federal Aviation Administration (FAA)

Uzbekistan

UZB, UZ

Uzbecki, uzbecki transliterowany

UZ, UZB, EN, ENG

HERE, Geonames

Zimbabwe

ZWE, ZW

Angielski

EN, ENG

HERE, Geonames

Poziom 4

Kraje niezacieniowane należą do Poziomu 4. jedynie dopasowanie do miejsc zamieszkałych i niektóre punkty POI. Dla niektórych krajów w tej tabeli może być dostępnych bardzo mało miejsc do wyszukiwania.

Nazwa krajuKody obsługiwanych krajówObsługiwane językiKody obsługiwanych językówŹródła danych

Afganistan

AFG, AF

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Angola

AGO, AO

Portugalski

PT, POR

Geonames, HERE

Anguilla

AIA, AI

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Antarktyka

ATA, AQ

Angielski

EN, ENG

Geonames, Natural Earth, HERE

Antigua i Barbuda

ATG, AG

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Barbados

BRB, BB

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Benin

BEN, BJ

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Bhutan

BTN, BT

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Holandia Karaibska

BES, BQ

Holenderski

NL, DUT

Geonames, HERE

Wyspa Bouveta

BVT, BV

Norweski

NO, NOR

Geonames, HERE

Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

IOT, IO

Angielski, francuski

EN, ENG, FR, FRE

Geonames, HERE

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

VGB, VG

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Burkina Faso

BFA, BF

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Burundi

BDI, BI

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Kamerun

CMR, CM

Francuski, angielski

FR, FRE, EN, ENG

Geonames, HERE

Republika Zielonego Przylądka

CPV, CV

Portugalski

PT, POR

Geonames, HERE

Republika Środkowoafrykańska

CAF, CF

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Czad

TCD, TD

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Komory

COM, KM

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Wyspy Cooka

COK, CK

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Curaçao

CUW, CW

Holenderski

NL, DUT

Geonames, HERE

Demokratyczna Republika Konga

COD, CD

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Dżibuti

DJI, DJ

Francuski, arabski

FR, FRE, AR, ARA

Geonames, HERE

Dominika

DMA, DM

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Gwinea Równikowa

GNQ, GQ

Hiszpański

ES, SPA

Geonames, HERE

Erytrea

ERI, ER

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Etiopia

ETH, ET

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Falklandy

FLK, FK

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Francuskie Terytoria Południowe

ATF, TF

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Gambia

GMB, GM

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Ghana

GHA, GH

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Grenlandia

GRL, GL

Grenlandzki

KL, KAL

Geonames, HERE

Grenada

GRD, GD

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Guernsey

GGY, GG, GBR, GB

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Gwinea

GIN, GN

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Gwinea Bissau

GNB, GW

Portugalski

PT, POR

Geonames, HERE

Gujana

GUY, GY

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Haiti

HTI, HT

Haitański, francuski

HT, HAT, FR, FRE

Geonames, HERE

Wyspy Heard i McDonalda

HMD, HM, AUS, AU

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Iran

IRN, IR

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Irak

IRQ, IQ

Angielski, arabski

EN, ENG, AR, ARA

Geonames, HERE

Wyspa Man

IMN, IM, GBR, GB

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Jersey

JEY, JE, GBR, GB

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Kiribati

KIR, KI

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Kirgistan

KGZ, KG

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Laos

LAO, LA

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Madagaskar

MDG, MG

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Malawi

MWI, MW

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Mali

MLI, ML

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Wyspy Marshalla

MHL, MH, USA, US

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Mauretania

MRT, MR

Francuski, arabski

FR, FRE, AR, ARA

Geonames, HERE

Mikronezja

FSM, FM, USA, US

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Mongolia

MNG, MN

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Montserrat

MSR, MS

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Nauru

NRU, NR

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Nikaragua

NIC, NI

Hiszpański

ES, SPA

Geonames, HERE

Niger

NER, NE

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Niue

NIU, NU

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Korea Północna

PRK, KP

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Pakistan

PAK, PK

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Palau

PLW, PW, USA, US

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Palestyna

PSE, PS

Angielski, arabski

EN, ENG, AR, ARA

Geonames, HERE

Wyspy Paracelskie

PLI

Angielski

EN, ENG

HERE

Wyspy Pitcairn

PCN, PN

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Republika Konga

COG, CG

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Rwanda

RWA, RW

Angielski, francuski

EN, ENG, FR, FRE

Geonames, HERE

Saint Kitts i Nevis

KNA, KN

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Saint Lucia

LCA, LC

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Saint-Martin

MAF, MF

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Saint-Pierre i Miquelon

SPM, PM

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Saint Vincent i Grenadyny

VCT, VC

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Samoa

WSM, WS

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

STP, ST

Portugalski

PT, POR

Geonames, HERE

Sierra Leone

SLE, SL

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Sint Maarten

SXM, SX

Holenderski

NL, DUT

Geonames, HERE

Wyspy Salomona

SLB, SB

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Somalia

SOM, SO

Somalijski

SO, SOM, EN, ENG, AR, ARA

Geonames, HERE

Georgia Południowa i Sandwich Południowy

SGS, GS

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Sudan Południowy

SSD, SS

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Wyspy Spratly

SPI

Angielski

EN, ENG

HERE

Sudan

SDN, SD

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Svalbard

SJM, SJ

Norweski

NO, NOR

Geonames, HERE

Syria

SYR, SY

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Tadżykistan

TJK, TJ

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Tanzania

TZA, TZ

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Timor Wschodni

TLS, TL

Portugalski

PT, POR

Geonames, HERE

Togo

TGO, TG

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Wyspy Tokelau

TKL, TK

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Tonga

TON, TO

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Trynidad i Tobago

TTO, TT

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Turkmenistan

TKM, TM

Turkmeński

TK, TUK, EN, ENG

Geonames, HERE

Turks i Caicos

TCA, TC

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Tuvalu

TUV, TV

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych

UMI, UM, USA, US

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Republika Vanuatu

VUT, VU

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Wyspy Wallis i Futuna

WLF, WF

Francuski

FR, FRE

Geonames, HERE

Zachodnia Sahara

ESH, EH

Francuski, arabski

FR, FRE, AR, ARA

Geonames, HERE

Jemen

YEM, YE

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE

Zambia

ZMB, ZM

Angielski

EN, ENG

Geonames, HERE