Zaloguj się

Jeśli dysponujesz kontem instytucji ArcGIS lub kontem publicznym ArcGIS, możesz zalogować się do platformy ArcGIS. Zalogowanie się do platformy ArcGIS umożliwia dostęp do różnorodnych zasobów, takich jak mapy, sceny, aplikacje i warstwy z całego globu, a także udostępnia możliwości wymagane do utworzenia produktów geoprzestrzennych.

Notatka:

Logowanie do systemu ArcGIS może być nieco inne niż opisane w tym temacie w przypadku niektórych aplikacji i starszych wersji przeglądarek. W przypadku wystąpienia problemów z logowaniem zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów z kontem.

Niektóre obszary oprogramowania ArcGIS Online wymagają podania nazwy użytkownika, w której wielkość liter jest rozróżniana.

Konto instytucji

Członkowie instytucji, którzy zostali dodani lub zaproszeni do dołączenia do instytucji ArcGIS, mogą się zalogować z użyciem konta instytucji ArcGIS. W zależności od sposobu zaproszenia lub dodania użytkownika do instytucji i ustawień zabezpieczeń instytucji można zalogować się do konta instytucji, używając danych logowania ArcGIS, specyficznych dla instytucji lub społecznościowych (GitHub, Facebook, Google lub Apple).

Jeśli użytkownik został zaproszony do instytucji, zaproszenie użytkownika będzie zawierało dane logowania do konta. W przypadku automatycznego dodania z użyciem loginu ArcGIS szczegółowe dane logowania do konta zostaną przekazane przez administratora.

Konto publiczne

Jeśli nie należysz do instytucji ArcGIS, możesz utworzyć konto publiczne ArcGIS w celu tworzenia i udostępniania zasobów z uwzględnieniem ograniczeń użytkowania. Użytkownik może użyć danych logowania ArcGIS lub społecznościowych (GitHub, Facebook lub Google) w celu utworzenia konta publicznego. Jeśli masz konto Esri, jest ono automatycznie kontem publicznym i możesz go używać do zalogowania.

Logowanie się przy użyciu loginu ArcGIS

Wykonaj poniższe czynności, aby zalogować się do konta instytucji ArcGIS lub konta publicznego ArcGIS, używając loginu ArcGIS:

 1. W witrynie internetowej kliknij łącze Zaloguj się znajdujące się w górnej części tej witryny, przejdź do strony logowania bezpośrednio za pomocą adresu URL swojej instytucji lub przejdź do strony logowania bezpośrednio z witryny internetowej https://www.arcgis.com/home/signin.html.
 2. Jeśli to konieczne, kliknij opcję Login ArcGIS, aby rozwinąć tę sekcję.
 3. Wpisz dokładnie taką samą nazwę użytkownika, jaka została podana podczas tworzenia konta przez Ciebie lub administratora.
 4. Wpisz dokładnie takie samo hasło, jakie zostało podane podczas tworzenia hasła przez Ciebie lub administratora.

  We wprowadzanym haśle rozróżniane są małe i wielkie litery.

 5. Włącz zaznaczenie pola wyboru Zapamiętaj mnie, aby zapobiec wylogowaniu się nawet po zamknięciu okna przeglądarki.

  Wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki spowoduje wylogowanie.

  Jeśli użytkownik nie włączy zaznaczenia tego pola wyboru, pozostanie zalogowany do chwili wylogowania się, zamknięcia okna przeglądarki lub wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki.

  Notatka:

  Użytkownik pozostanie zalogowany przez okres do dwóch tygodni, niezależnie od tego, czy pole wyboru Zapamiętaj mnie zostało włączone, czy nie.

 6. Kliknij przycisk Zaloguj się.
  Notatka:

  Może także pojawić się prośba o zweryfikowanie adresu e-mail. Weryfikowanie poprawności adresów e-mail ułatwia użytkownikom i administratorom usługi ArcGIS Online uzyskiwanie najważniejszych informacji z usługi ArcGIS Online, takich jak te dotyczące resetowania hasła i zmiany konta.

 7. Jeśli na koncie jest włączone uwierzytelnianie wielopoziomowe, wprowadź sześciocyfrowy kod podany przez aplikację uwierzytelniającą i kliknij przycisk Weryfikuj.

  Jeśli instytucja egzekwuje uwierzytelnianie wielopoziomowe, należy najpierw skonfigurować uwierzytelnianie wielopoziomowe.

  Wskazówka:

  Jeśli w instytucji są włączone kody odzyskiwania i masz wydrukowaną lub pobraną listę takich kodów (ze strony ustawień), możesz użyć opcji Nie masz dostępu? Użyj opcji kodów odzyskiwania, aby zalogować się przy użyciu jednego z posiadanych kodów.

Zaloguj się, używając loginu specyficznego dla instytucji

Jeśli konto instytucji ArcGIS jest skonfigurowane na potrzeby loginów specyficznych dla instytucji, do zalogowania się możesz użyć istniejącego loginu specyficznego dla instytucji.

 1. W witrynie internetowej kliknij łącze Zaloguj się znajdujące się w górnej części tej witryny, przejdź do strony logowania bezpośrednio za pomocą adresu URL swojej instytucji lub przejdź do strony logowania bezpośrednio z witryny internetowej https://www.arcgis.com/home/signin.html.
 2. Jeśli to konieczne, kliknij opcję Adres URL Twojej instytucji ArcGIS, aby rozwinąć tę sekcję.
 3. Wprowadź adres URL Twojej instytucji ArcGIS.
 4. Jeśli ten adres URL ma być wprowadzany automatycznie przy następnym logowaniu, zaznacz pole wyboru Pamiętaj ten adres URL.
 5. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Kliknij nazwę instytucji.
 7. Wpisz dokładnie taką samą nazwę użytkownika, jaka została podana przez Ciebie podczas tworzenia konta specyficznego dla instytucji.
 8. Wpisz dokładnie takie samo hasło, jakie zostało podane przez Ciebie podczas tworzenia konta specyficznego dla instytucji.
 9. Kliknij przycisk Zaloguj się.
 10. Notatka:

  Może także pojawić się prośba o zweryfikowanie adresu e-mail. Weryfikowanie poprawności adresów e-mail ułatwia użytkownikom i administratorom usługi ArcGIS Online uzyskiwanie najważniejszych informacji z usługi ArcGIS Online, takich jak te dotyczące resetowania hasła i zmiany konta.

  Jeśli została wybrana opcja zapamiętania adresu URL instytucji, odpowiednia nazwa instytucji zostanie domyślnie wyświetlona na stronie logowania przy następnym logowaniu.

  Notatka:

  Platforma ArcGIS zapamięta maksymalnie trzy instytucje. Kliknij opcję Wprowadź inną instytucję, aby dodać więcej instytucji.

Logowanie się przy użyciu loginu społecznościowego

Niektóre instytucje zezwalają swoim członkom na utworzenie konta instytucji z użyciem loginu społecznościowego. Jeśli zostanie wybrana ta opcja, można zalogować się za pomocą loginu serwisu GitHub, Facebook, Google lub Apple. Loginu społecznościowego można także użyć do zalogowania się do konta publicznego utworzonego za pomocą tego loginu społecznościowego.

Notatka:

Wylogowanie z usługi ArcGIS Online nie powoduje wylogowania z serwisu społecznościowego. Aby zalogować się w usłudze ArcGIS Online za pomocą innych danych logowania, musisz najpierw wylogować się z serwisu społecznościowego.

 1. W witrynie internetowej kliknij łącze Zaloguj się znajdujące się w górnej części tej witryny, przejdź do strony logowania bezpośrednio za pomocą adresu URL swojej instytucji lub przejdź do strony logowania bezpośrednio z witryny internetowej https://www.arcgis.com/home/signin.html.
 2. Kliknij logotyp GitHub, Facebook, Google lub Apple.
  Notatka:

  Aby zalogować się w systemie ArcGIS, należy utworzyć publiczne konto ArcGIS lub dołączyć do instytucji ArcGIS, używając loginu Apple. Dla konta Apple musi być włączone uwierzytelnianie wielopoziomowe.

 3. Podaj dane logowania do serwisu GitHub, Facebook, Google lub Apple i się zaloguj.
  Notatka:

  Może także pojawić się prośba o zweryfikowanie adresu e-mail. Weryfikowanie poprawności adresów e-mail ułatwia użytkownikom i administratorom usługi ArcGIS Online uzyskiwanie najważniejszych informacji z usługi ArcGIS Online, takich jak te dotyczące resetowania hasła i zmiany konta.

Przełącz konta

Jeśli na potrzeby usługi ArcGIS Online i witryn internetowych Esri używa się wielu kont, można je powiązać, aby można było przełączać się między nimi i udostępniać dane klientów Esri przy użyciu witryny My Esri, e-Learning i Społeczność Esri. Można połączyć konta instytucji (ArcGIS, specyficzne dla instytucji i społecznościowe) i publiczne (ArcGIS i społecznościowe). Twoje zasoby i uprawnienia są unikalne dla każdego konta. Na Twojej liście powiązanych kont witryn Esri wyświetlane są tylko te konta, dla których włączono dostęp Esri.

Aby skonfigurować powiązane konta i używać ich, kliknij swoją nazwę użytkownika u góry witryny i kliknij opcję Przełącz konta lub kliknij opcję Zarządzaj powiązanymi kontami na karcie Ogólne na stronie ustawień. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Aby dodać konto, kliknij przycisk Podłącz konto i zaloguj się na koncie, które ma zostać powiązane.
 • Aby przełączyć się na inne konto, wybierz je i jeśli to konieczne, zaloguj się na nim przy użyciu odpowiednich poświadczeń.
 • Aby usunąć powiązanie konta, kliknij przycisk Odłącz konto, wybierz konto i kliknij przycisk Odłącz konta.

Uwagi

Pamiętaj o następujących kwestiach:

 • Automatycznie łączone są konta pochodzące z tej samej sieci społecznościowej lub od tego samego dostawcy specyficznego dla instytucji.
 • Podczas przełączania się między kontami użytkownik pozostanie zalogowany na bieżącym koncie, chyba że przed przełączeniem wyłączy zaznaczenie pola wyboru Pozostań zalogowany na bieżącym koncie podczas przełączania. Można się zalogować do jednego publicznego konta jednocześnie. Jeśli użytkownik ma wiele kont w tej samej instytucji, może pozostawać zalogowany tylko do jednego z nich.
 • Aby móc przełączać się między kontami, w przeglądarce muszą być włączone okna podręczne.

Sprawdzanie nazwy użytkownika

Jeśli nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika, możesz poprosić o przesłanie wiadomości e-mail zawierającej wszystkie należące do Ciebie nazwy użytkownika platformy ArcGIS powiązane z podanym adresem e-mail.

Notatka:

Niektóre obszary oprogramowania ArcGIS Online wymagają podania nazwy użytkownika, w której wielkość liter jest rozróżniana.

 1. W witrynie internetowej kliknij opcję Zaloguj się znajdującą się w górnej części tej witryny, przejdź do strony logowania bezpośrednio za pomocą adresu URL swojej instytucji lub przejdź do strony logowania bezpośrednio z witryny internetowej https://www.arcgis.com/home/signin.html.
 2. Kliknij łącze Nie pamiętasz nazwy użytkownika, wpisz adres e-mail i kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Otrzymasz wiadomość e-mail z nazwą lub nazwami użytkowników powiązanymi z Twoim adresem e-mail.
  Notatka:

  W przypadku kont ArcGIS utworzonych z użyciem loginu serwisu społecznościowego nazwa użytkownika zwrócona w wiadomości e-mail jest nazwą przypisaną przez ArcGIS do tego konta. Aby zweryfikować nazwę użytkownika służącą do logowania się bezpośrednio do konta w serwisie społecznościowym, skontaktuj się z dostawcą serwisu społecznościowego.

Resetowanie hasła

Firma Esri nie może odtworzyć hasła użytkownika. Możesz utworzyć nowe hasło do platformy ArcGIS za pomocą łącza Nie pamiętasz hasła na stronie logowania. Hasło można także zresetować na stronie profilu. Aby zresetować swoje hasło logowania specyficzne dla organizacji, skontaktuj się z dostawcą tożsamości instytucji. Aby zresetować hasło do logowania społecznościowego, skontaktuj się z dostawcą serwisu społecznościowego.

 1. W witrynie internetowej kliknij opcję Zaloguj się znajdującą się w górnej części tej witryny, przejdź do strony logowania bezpośrednio za pomocą adresu URL swojej instytucji lub witryny https://www.arcgis.com/home/signin.html.
 2. Kliknij łącze Nie pamiętasz hasła, wpisz swoją nazwę użytkownika i kliknij przycisk Kontynuuj.

  Usługa ArcGIS Online wysyła wiadomość e-mail z instrukcjami i łącze do resetowania hasła.

 3. Otwórz tę wiadomość e-mail, kliknij łącze, a następnie wykonaj poniższe czynności po wczytaniu strony Resetuj hasło:
  1. Odpowiedz na pytanie weryfikacyjne.
  2. Wpisz i potwierdź nowe hasło.

   Jeśli masz konto instytucji ArcGIS, Twoje hasło musi spełniać wymagania Twojej instytucji. Jeśli Twoja instytucja używa dla haseł domyślnej polityki ArcGIS lub jeśli masz publiczne konto ArcGIS, hasło musi się składać z co najmniej ośmiu znaków oraz zawierać co najmniej jedną literę i jedną cyfrę. W haśle jest rozróżniana wielkość liter i nie może być ono takie same jak nazwa użytkownika.

   Notatka:

   Słabe hasła nie będą akceptowane. Hasło jest uznawane za słabe, jeśli jest często używanym słowem, takim jak hasło1 lub zawiera powtarzające się znaki lub sekwencję kolejnych znaków — na przykład: aaaabbbb lub 1234abcd.

  3. Kliknij opcję Zmień hasło.

Wyloguj się

Gdy chcesz się wylogować, kliknij swoją nazwę użytkownika w górnej części witryny, a następnie kliknij opcję Wyloguj się. Wylogowanie się z usługi ArcGIS Online spowoduje także wylogowanie się z powiązanych aplikacji ArcGIS Online firmy Esri, które są otwarte na innych kartach przeglądarki, wszystkich witryn esri.com, takich jak My Esri, oraz wszystkich szkoleń, do których zalogowano się przy użyciu konta ArcGIS Online. Użytkownik nie zostanie wylogowany z aplikacji ArcGIS Online dostarczonych przez inne firmy.

Notatka:

Jeśli użytkownik jest zalogowany do wielu powiązanych kont, ma opcje umożliwiające wylogowanie się ze wszystkich powiązanych kont na raz lub wylogowanie się tylko z bieżącego konta. Po kliknięciu przycisku Wyloguj się na liście rozwijanej nazwy użytkownika, kliknij przycisk Wyloguj się ze wszystkich kont, aby wylogować się ze wszystkich powiązanych kont lub przycisk Zamknij, aby wylogować się tylko z bieżącego powiązanego konta.