Bezpieczeństwo hostowanych warstw

Po pierwszej publikacji hostowana warstwa jest domyślnie prywatna i dostępna tylko dla publikującego i administratora. Nie jest ona dostępna dla innych; na przykład, nie pojawia się na stronie wyników wyszukiwania i nie jest elementem należącym do jakiejś grupy. Aby hostowana warstwa była dostępna dla innych użytkowników, właściciel warstwy lub administrator musi jawnie udostępnić tę warstwę.

ArcGIS Online zabezpiecza pełny dostęp do Twoich informacji. Tożsamość użytkownika jest ustalana podczas procesu logowania, który zawsze odbywa się przez połączenie szyfrowane (HTTPS). Kolejne transakcje wymagają wprowadzenia tokena uzyskanego podczas logowania i mogą nastąpić przy użyciu szyfrowanego lub nieszyfrowanego połączenia.

Więcej informacji o zaangażowaniu firmy Esri w sprawy bezpieczeństwa i zgodności zawiera witryna Trust ArcGIS.