Zasięg analizy sieciowej

Analizy sieciowe można wykonywać za pomocą usługi wyznaczania tras dostępnej w usłudze ArcGIS Online. Wiele aplikacji oferuje możliwość uzyskiwania dostępu do tej usługi, np. ArcGIS Pro, Map Viewer, Map Viewer Classic oraz aplikacje klienckie tworzone za pomocą interfejsu ArcGIS API, takiego jak ArcGIS REST API. Poniższa mapa przedstawia obszary świata, dla których usługi te są dostępne:

View in Map Viewer

Usługa ArcGIS Online zapewnia usługi wyznaczania tras w krajach oznaczonych półprzezroczystym kolorem wypełnienia. Różne kolory określają jakość dostępnych danych, informując m.in. o tym, czy dostępne są wyłącznie historyczne dane o ruchu drogowym, czy może historyczne, dynamiczne oraz prognozowane informacje o ruchu drogowym. Dane drogowe podzielone zostały na sześć następujących kategorii:

 • Dane drogowe do prognoz — kompletne dane drogowe zawierające historyczne, bieżące i prognozowane dane o ruchu drogowym. Podgląd ruchu drogowego lub wykonywanie analiz w obszarach zawierających prognostyczne dane o ruchu drogowym może uwzględniać zmieniające się warunki drogowe w oparciu o aktualne obserwacje, dane z przeszłości i prognozy.

  Notatka:
  Firma Esri zapisuje 4 godziny danych o aktualnym natężeniu ruchu i udostępnia dane prognostyczne sięgające 4 godzin w przyszłości.

 • Dynamiczne dane o ruchu drogowym — kompletne dane drogowe zawierające historyczne i bieżące dane o ruchu drogowym. Podgląd ruchu drogowego lub wykonywanie analiz w obszarach zawierających dynamiczne dane o ruchu drogowym może uwzględniać zmieniające się warunki drogowe w oparciu o aktualne obserwacje oraz dane z przeszłości.
 • Historyczne dane o ruchu drogowym - kompleksowe dane uliczne zawierające historyczne dane o ruchu drogowym. (Historyczne dane o ruchu drogowym zawierają typowe czasy przejazdu i prędkości dla każdego 15-minutowego okresu w ciągu całego typowego tygodnia.) W przypadku, gdy dostępne są historyczne dane o ruchu drogowym, podgląd ruchu drogowego lub wykonywanie analiz będą uwzględniać zmiany warunków drogowych, jednak prędkości podróży są wyznaczane wyłącznie na podstawie dokonanych w przeszłości obserwacji.

  Notatka:
  Historyczne dane o ruchu drogowym opierają się na średnich zaobserwowanych prędkościach w ciągu minionego roku.

 • Stałe prędkości — kompleksowe dane uliczne zawierające statyczne czasy podróży obliczone na podstawie historycznych średnich prędkości dla samochodów osobowych. Wyniki analiz nie będą ulegać zmianie w zależności od pory dnia.
 • Ograniczony zasięg ulic — w danych zawarte są drogi główne, ale drogi drugorzędne i lokalne nie są dostępne. Czasy podróży są statyczne i zostały obliczone na podstawie ograniczeń prędkości.
 • Minimalny zasięg ulic — dane są ograniczone tylko do najważniejszych autostrad, drogi drugorzędne i lokalne nie są uwzględnione. Ulice nie zostały gruntownie zweryfikowane pod kątem dokładności, a rozjazdy mogą być oznaczone niepoprawnie. W tych krajach nie zaleca się wyznaczania tras na potrzeby ważnych operacji.

Kliknij kraj lub zapoznaj się z legendą mapy, aby sprawdzić jakość danych dostępnych dla analizowanego przez Ciebie obszaru.