Zasięg analizy sieciowej

Analizy sieciowe można wykonywać za pomocą usługi wyznaczania tras dostępnej w usłudze ArcGIS Online. Możliwość uzyskiwania dostępu do tej usługi oferuje wiele aplikacji, w tym ArcGIS Pro, Map Viewer i Map Viewer Classic, oraz aplikacje klienckie tworzone za pomocą interfejsu ArcGIS API, takiego jak ArcGIS REST API. Poniższa mapa przedstawia obszary świata, dla których usługi te są dostępne:

View in Map Viewer

Usługa ArcGIS Online zapewnia usługi wyznaczania tras w krajach oznaczonych półprzezroczystym kolorem wypełnienia. Różne kolory określają jakość dostępnych danych, informując m.in. o tym, czy dostępne są wyłącznie historyczne dane o ruchu drogowym, czy może historyczne, dynamiczne oraz prognozowane informacje o ruchu drogowym. Dane drogowe podzielone zostały na sześć następujących kategorii:

 • Dane drogowe do prognoz — kompletne dane drogowe zawierające historyczne, bieżące i prognozowane dane o ruchu drogowym. Podgląd ruchu drogowego lub wykonywanie analiz w obszarach zawierających prognostyczne dane o ruchu drogowym może uwzględniać zmieniające się warunki drogowe w oparciu o aktualne obserwacje, dane z przeszłości i prognozy.

  Notatka:
  Firma Esri zapisuje 4 godziny danych o aktualnym natężeniu ruchu i udostępnia dane prognostyczne sięgające 4 godzin w przyszłości.

 • Dynamiczne dane o ruchu drogowym — kompletne dane drogowe zawierające historyczne i bieżące dane o ruchu drogowym. Podgląd ruchu drogowego lub wykonywanie analiz w obszarach zawierających dynamiczne dane o ruchu drogowym może uwzględniać zmieniające się warunki drogowe w oparciu o aktualne obserwacje oraz dane z przeszłości.
 • Historyczne dane o ruchu drogowym - kompleksowe dane uliczne zawierające historyczne dane o ruchu drogowym. (Historyczne dane o ruchu drogowym zawierają typowe czasy przejazdu i prędkości dla każdego 15-minutowego okresu w ciągu całego typowego tygodnia.) W przypadku, gdy dostępne są historyczne dane o ruchu drogowym, podgląd ruchu drogowego lub wykonywanie analiz będą uwzględniać zmiany warunków drogowych, jednak prędkości podróży są wyznaczane wyłącznie na podstawie dokonanych w przeszłości obserwacji.

  Notatka:
  Historyczne dane o ruchu drogowym opierają się na średnich zaobserwowanych prędkościach w ciągu minionego roku.

 • Stałe prędkości — kompleksowe dane uliczne zawierające statyczne czasy podróży obliczone na podstawie historycznych średnich prędkości dla samochodów osobowych. Wyniki analiz nie będą ulegać zmianie w zależności od pory dnia.
 • Ograniczony zasięg ulic — w danych zawarte są drogi główne, ale drogi drugorzędne i lokalne nie są dostępne. Czasy podróży są statyczne i zostały obliczone na podstawie ograniczeń prędkości.
 • Minimalny zasięg ulic — dane są ograniczone tylko do najważniejszych autostrad, drogi drugorzędne i lokalne nie są uwzględnione. Ulice nie zostały gruntownie zweryfikowane pod kątem dokładności, a rozjazdy mogą być oznaczone niepoprawnie. W tych krajach nie zaleca się wyznaczania tras na potrzeby ważnych operacji.

Kliknij kraj lub zapoznaj się z legendą mapy, aby sprawdzić jakość danych dostępnych dla analizowanego przez Ciebie obszaru.