Wprowadzenie do usługi ArcGIS Online

ArcGIS Online to działające w chmurze rozwiązanie do analiz i tworzenia map. Umożliwia tworzenie map, analizowanie danych oraz udostępnianie i współpracę. Uzyskaj dostęp do aplikacji specyficznych dla procedury wykonywania zadań, map i danych z całego świata, a także narzędzi zapewniających mobilność w terenie. Dane i mapy są przechowywane przy użyciu bezpiecznej infrastruktury prywatnej. Można je skonfigurować w celu spełnienia wymagań w zakresie tworzenia map i wymogów działu IT.

Jakie zadania można wykonywać w usłudze ArcGIS Online

Wykorzystaj inteligentne style oparte na danych, aby eksplorować i wizualizować dane 2D i 3D. Udostępniaj mapy dowolnej osobie i w dowolnym miejscu lub zachowaj ich prywatność. Współpracuj z innymi użytkownikami przy budowaniu map, scen, aplikacji i notatników. Uzyskaj dostęp do intuicyjnych narzędzi analitycznych, które pomogą lepiej zrozumieć dane. Usługa ArcGIS Online zapewnia wszystkie te możliwości, a nawet więcej.

Więcej informacji oraz listę zasobów ułatwiających członkom i administratorem instytucji rozpoczęcie korzystania z usługi ArcGIS Online zawiera sekcja Wprowadzenie do usługi ArcGIS Online.

Tworzenie map, scen, aplikacji i notatników

Usługa ArcGIS Online zawiera wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia map internetowych, tworzenia scen 3D, tworzenia aplikacji internetowych i tworzenia notatników. Korzystając z przeglądarki map Map Viewer przeglądarki map Map Viewer Classic i przeglądarki scen 3D Scene Viewer, możesz uzyskać dostęp do galerii map bazowych i inteligentnych stylów w celu eksplorowania i wizualizowania danych. Masz również zapewniony dostęp do szablonów i widżetów do tworzenia aplikacji internetowych, które możesz opublikować w usłudze ArcGIS Online. Dodatkowo, używając aplikacji ArcGIS Notebooks, można uzyskiwać dostęp do zasobów języka Python i korzystać z nich do wykonywania analiz, automatyzowania procedur wykonywania zadań i wizualizowania danych.

Udostępnianie i współpraca

Można udostępniać zasoby innym użytkownikom w instytucji lub poza nią. Można w tym celu skonfigurować grupy prywatne dla zaproszonych użytkowników oraz grupy publiczne otwarte dla wszystkich. Można również skonfigurować kooperacje z innymi instytucjami w celu wzajemnego udostępniania sobie zasobów i współpracy nad nimi. Mapy i inne zasoby można również udostępniać, osadzając je na stronach internetowych, blogach, w aplikacjach internetowych i serwisach społecznościowych. Korzystaj ze specjalistycznych aplikacji, aby pracować z współpracownikami w biurze, terenie lub społeczności.

Eksplorowanie i analizowanie danych

Usługa ArcGIS Online obejmuje interaktywne mapy i sceny 3D, które umożliwiają całej instytucji przeglądanie danych geograficznych, zapoznawanie się z nimi oraz wykonywanie pomiarów z ich użyciem. Istnieje możliwość uzyskania dostępu do atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, dynamicznego zbioru map, scen, warstw danych, zobrazowań, analiz i aplikacji pochodzących od społeczności systemu ArcGIS. Skorzystaj z narzędzi analiz dostępnych w przeglądarce map Map Viewer, aby odkrywać nowe trendy, wyszukiwać odpowiednie lokalizacje i pobliskie obiekty, wzbogacać własne dane oraz sumować je. Można także korzystać z interfejsu ArcGIS API for Python, używając aplikacji ArcGIS Notebooks do uruchamiania skryptów naukowej analizy danych i uzyskiwania dodatkowych informacji na podstawie używanych danych.

Zarządzanie danymi

Dodawaj i udostępniaj własne dane oraz zarządzaj nimi. Dane można publikować w formie warstw internetowych w usłudze ArcGIS Online. Dzięki temu można zwalniać zasoby wewnętrzne, ponieważ te warstwy internetowe są hostowane w chmurze firmy Esri i skalowane dynamicznie w zależności od zmian zapotrzebowania. Warstwy te można dodawać do map oraz udostępniać je innym użytkownikom. Dane można publikować bezpośrednio z aplikacji ArcGIS Pro lub usługi ArcGIS Online oraz udostępniać je innym użytkownikom.

Zyskaj mobilność w terenie

Usługa ArcGIS Online obsługuje pracę w terenie. Skorzystaj z wbudowanych narzędzi i aplikacji, aby gromadzić dane, nawigować, koordynować i monitorować projekty. Twórz obszary map w celu pobrania ich w tryb offline. Skonfiguruj synchronizację, aby osoby edytujące w trybie offline mogły otrzymywać najnowsze aktualizacje map. Uzyskuj dostęp do swojej instytucji za pomocą aplikacji mobilnej ArcGIS Companion, która umożliwia eksplorowanie zawartości, wyświetlanie grup i wykonywanie innych czynności, gdy jesteś w terenie.

Konfiguruj witrynę

Korzystając z usługi ArcGIS Online, administrator ustawia i konfiguruje witrynę w celu spełnienia wymagań instytucji. Dostępne są narzędzia i ustawienia do zarządzania ludźmi, monitorowania działań, obsługi środków kontroli i określania warunków użytkowania danych.

Rozszerz działania

Rozszerz swoje działania o inne produkty ArcGIS.

Aplikacja ArcGIS Pro bezproblemowo współpracuje z usługą ArcGIS Online w zakresie tworzenia, wizualizacji i udostępniania danych 2D i 3D, wykonywania analiz i w wielu innych obszarach. Portal ArcGIS Enterprise zapewnia kompletny system GIS, który działa za zaporą, w infrastrukturze użytkownika, w siedzibie instytucji, a także w chmurze prywatnej. Udostępniaj zasoby w całym rozwiązaniu ArcGIS dzięki kooperacji.

Odwiedź witrynę ArcGIS Marketplace, aby odkryć aplikacje i dane partnerów i dystrybutorów firmy Esri. Programiści mogą również uzyskiwać dostęp do interfejsów ArcGIS Web API, środowisk ArcGIS Maps SDKs oraz innych narzędzi dostępnych w witrynie ArcGIS Developer umożliwiających budowanie niestandardowych aplikacji.

Dostęp do usługi ArcGIS Online

Dostęp do usługi ArcGIS Online jest możliwy przy użyciu przeglądarek internetowych i urządzeń przenośnych. Usługa jest również dostępna bezpośrednio z poziomu innych komponentów ArcGIS, w tym aplikacji ArcGIS.

Zaloguj się przy użyciu konta ArcGIS, aby wyświetlić dostosowany widok usługi ArcGIS Online. Możesz zobaczyć użytkowników należących do posiadanej subskrypcji, a także skonfigurować ustawienia zasobów i zabezpieczeń pod kątem swojej instytucji.

Jeśli instytucja zezwoliła na anonimowy dostęp do swojej witryny, wówczas dostęp do dowolnych zasobów udostępnionych tam publicznie można uzyskiwać nawet bez konieczności logowania. Na przykład instytucja mogła osadzić grupę opracowanych wewnętrznie map i aplikacji w usłudze ArcGIS Online oraz we własnej witrynie internetowej, a następnie może udostępnić te zasoby publicznie.

Innym sposobem uzyskania dostępu do usługi ArcGIS Online jest konto publiczne. Konto takie nie jest przypisane do instytucji, a jego funkcjonalność jest ograniczona. Konto publiczne podlega pewnym ograniczeniom, ale pozwala na tworzenie i przechowywanie map oraz aplikacji, zarządzanie nimi oraz udostępnianie ich innym osobom. Użytkownicy mają także dostęp do zasobów udostępnionych przez firmę Esri i użytkowników GIS z całego świata. Możesz rozpocząć pracę poprzez utworzenie konta publicznego. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz www.arcgis.com, zaloguj się z użyciem poświadczeń konta i zacznij korzystać z usługi ArcGIS Online. Konta publiczne są przeznaczone tylko do użytku niekomercyjnego.