Korzystanie z efektów

Aby stworzyć unikalną i przyciągającą wzrok mapę w przeglądarce map Map Viewer, możesz zastosować efekty do warstw na mapie. Można na przykład zastosować efekt poświaty do warstwy przedstawiającej erupcje wulkanów lub wyróżnić etykiety na mapie, stosując efekt cienia na warstwie odniesienia mapy bazowej. Eksperymentuj z dostępnymi efektami, aby uzyskać pożądany wygląd i przekaz. Można szybko zastosować jeden lub więcej efektów bez zmiany ustawień domyślnych lub dostosować efekty do własnych potrzeb.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Efekty można zastosować do całej warstwy lub do podzbioru obiektów w warstwie. Na przykład w warstwie z danymi o trzęsieniach ziemi można zastosować efekt Poświata + przezroczystość, aby podkreślić trzęsienia ziemi o określonej wielkości. Efekty można stosować do punktów, linii i obszarów, jak również do warstw rastrowych i warstw zobrazowań.

Stosowanie efektów nie powoduje zmian w danych ani w oryginalnym sposobie wyświetlania warstw. Podczas zapisywania mapy zapisywany jest na niej efekt.

Wskazówka:

Spróbuj połączyć efekty z wykorzystaniem trybów mieszania i różnych opcji nadawania stylu, aby dopracować wygląd mapy. Zobacz przykład efektów i trybów mieszania na mapie.

Więcej informacji na temat korzystania z efektów w przeglądarce map Map Viewer zawiera lista odtwarzania Wprowadzenie do efektów w przeglądarce Map Viewer.

Stosowanie efektów

Aby zastosować efekty do warstwy, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę, do której chcesz zastosować efekty, lub dodaj warstwy do nowej mapy.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Warstwy Warstwy, jeśli panel Warstwy nie został otwarty.
 4. Na panelu Warstwy kliknij warstwę, aby ją wybrać.
 5. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Efekty Efekty.
 6. Aby zastosować efekt do całej warstwy, wykonaj następujące czynności:
  Notatka:

  Dla tej samej warstwy można zastosować wiele efektów. Więcej informacji o poszczególnych efektach i ich ustawieniach zawiera poniższa tabela.

  1. Upewnij się, że u góry panelu Efekty wybrana jest opcja Cała warstwa.
  2. Włącz przełącznik efektu, np. takiego jak Poświata.
  3. Opcjonalnie dostosuj ustawienia efektu, np. Siła.
   Wskazówka:

   Aby powrócić do ustawień domyślnych, w dowolnym momencie kliknij opcję Przywróć wartości domyślne Przywróć wartości domyślne.

  4. Powtórz te czynności, aby zastosować dodatkowe efekty do warstwy.
 7. Aby zastosować efekt do podzbioru obiektów w warstwie, wykonaj następujące czynności:
  1. Upewnij się, że u góry panelu Efekty wybrana jest opcja Specyficzne dla obiektów.
  2. Upewnij się, że przełącznik Włączone jest włączony.
  3. Kliknij efekt, np. Poświata + szarość, aby zastosować go do obiektów.

   Więcej informacji o poszczególnych efektach zawiera poniższa tabela.

   Mapa zostanie zaktualizowana w celu wyświetlenia efektu z zastosowanym domyślnym wyrażeniem filtrującym.

  4. W oknie efektu kliknij opcjonalnie przycisk Dodaj wyrażenie i zmodyfikuj wyrażenie filtrujące. Wyrażenie można zmodyfikować, zmieniając instrukcję warunkową, używając innej zmiennej w wyrażeniu lub wchodząc w interakcje z histogramem.
   Wskazówka:

   Warunki możesz też ze sobą łączyć, co umożliwia tworzenie zestawów złożonych wyrażeń. Dowiedz się więcej o tworzeniu wyrażeń filtrujących.

  5. Aby zduplikować lub usunąć wyrażenie, kliknij przycisk Opcje Opcje, a następnie kliknij opcję Duplikuj lub Usuń wyrażenie.
  6. Aby usunąć z warstwy efekt specyficzny dla danego obiektu, kliknij opcję Usuń filtr Usuń.
  7. Na koniec zamknij panel efektu.
 8. Opcjonalnie możesz wybrać inną warstwę z selektora warstw i powtórzyć poprzednią czynność, aby zastosować efekty do innych warstw na mapie.
 9. Opcjonalnie wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby dokonać zmian w zastosowanych efektach całej warstwy:
  • Kliknij nazwę efektu, aby zaktualizować jego ustawienia.
  • Jeśli do warstwy zastosowano wiele efektów, przeciągnij efekty na liście, aby zmienić kolejność ich stosowania do obiektów. Efekty, które są wyżej na liście, są wyświetlane na efektach, które są niżej na liście.
 10. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Efekty

Poniższe tabele zawierają informacje o efektach całej warstwy i efektach specyficznych dla poszczególnych obiektów dostępnych w przeglądarce map Map Viewer.

Cała warstwa

EfektOpisUstawienia

Poświata

Poświata

Efekt Poświata dodaje kolorową, neonową poświatę. Tworzy on frędzle światła wychodzące z granic jasnych obszarów w warstwie.

Efekt ten jest przydatny do tworzenia map pożarów, erupcji wulkanów itp.

Zobacz przykład efektu Poświata.

Wskazówka:

Zalecenia dotyczące stosowania efektu poświaty do zagęszczonych zestawów danych zawiera sekcja Najważniejsze wskazówki dotyczące wizualizowania zagęszczonych danych.

Efekt Poświata ma następujące ustawienia:

 • Siła — określa intensywność efektu. Im wyższa wartość, tym jaśniejsza poświata.
 • Promień — określa promień rozmycia. Obiekty wewnątrz promienia pozostają nietknięte.
 • Próg — określa, jak jasny musi być kolor, aby miał poświatę. Kolory, które są jaśniejsze niż określona wartość progowa, mają poświatę, podczas gdy te poniżej progu jej nie mają.
 • Koryguj automatycznie w zależności od skali — wyłącz tę opcję, aby zachować ten sam efekt niezależnie od skali mapy.

Cień

Cień

Efekt Cień powoduje, że obiekty wyglądają tak, jakby się unosiły. Stosuje on cień zgodny z zarysem obiektu.

Efekt ten jest przydatny, gdy niektóre obiekty mają się wyróżniać spośród innych obiektów na mapie pełnej elementów. Można na przykład zastosować ten efekt, aby wynieść symbole proporcjonalne ponad mapę bazową i uczynić je bardziej czytelnymi.

Zobacz przykład efektu Cień.

Efekt Cień ma następujące ustawienia:

 • Kolor — określa kolor cienia. Wybierz kolor lub określ kolor niestandardowy za pomocą wartości RGB, HSV lub wartości szesnastkowej.
 • Szerokość — określa szerokość cienia. Im większa wartość, tym większy i bardziej rozmyty jest cień.
 • Przesunięcie — określa odległość między cieniem a powiązanym z nim obiektem. Przeciągnij element sterujący przesunięciem na miejsce w jednym z czterech kwadrantów, aby określić pozycję cieni względem obiektów, lub wpisz wartości w polach tekstowych Przesunięcie X i Przesunięcie Y. Ujemne wartości X powodują umieszczenie cieni na lewo od obiektów, a ujemne wartości Y powodują umieszczenie cieni nad obiektami.
 • Przezroczystość — określa przezroczystość efektu.
 • Koryguj automatycznie w zależności od skali — wyłącz tę opcję, aby zachować ten sam efekt niezależnie od skali mapy.

Rozmycie

Rozmycie

Efekt Rozmycie rozmywa lub zmiękcza krawędzie obiektów. Sprawia on, że warstwa wygląda na nieostrą lub rozmytą, jakby była oglądana przez półprzezroczysty ekran.

Tego efektu można użyć do zmiękczenia krawędzi poligonu, jeśli dokładna granica jest nieznana lub przesunięta, np. w przypadku mapy zasięgów gatunków.

Zobacz przykład efektu Rozmycie.

Efekt Rozmycie ma następujące ustawienia:

 • Siła — określa intensywność efektu. Im wyższa wartość, tym silniejsze rozmycie.

Jasność i kontrast

Jasność i kontrast

Efekt Jasność i kontrast reguluje jasność i zaciemnienie obiektów.

Efekt ten może rozjaśnić lub przyciemnić warstwę mapy, a także zwiększyć lub zmniejszyć kontrast kolorów w warstwie. Zwiększając kontrast, można na przykład uwypuklić subtelne różnice w rozmytych warstwach mapy.

Zobacz przykład efektu Jasność i kontrast.

Efekt Jasność i kontrast ma następujące ustawienia:

 • Jasność — sprawia, że obiekty w warstwie wyświetlane są jako jaśniejsze lub ciemniejsze.
 • Kontrast — określa kontrast pomiędzy obiektami w warstwie.

Odcienie szarości

Odcienie szarości

Efekt Odcienie szarości zmniejsza lub usuwa kolor.

Efekt ten jest przydatny do wytłumienia lub zmniejszenia wizualnej siły warstwy mapy — na przykład po to, aby kolorowa mapa bazowa lub sieć dróg była mniej widoczna, dzięki czemu nie będzie konkurować z innymi warstwami na mapie.

Zobacz przykład efektu Odcienie szarości.

Efekt Odcienie szarości ma następujące ustawienia:

 • Siła — określa intensywność efektu. Im wyższa wartość, tym bardziej szare są obiekty.

Zmiana barw

Zmiana barw

Efekt Zmiana barw wykorzystuje koło kolorów do transformacji kolorów względem siebie. Kolory w warstwie są przesuwane do kolorów pod określonym kątem.

Możesz użyć tego efektu do szybkiej zmiany barw mapy, aby dostosować ją do swoich potrzeb bez konieczności jej ponownego tworzenia.

Zobacz przykład efektu Zmiana barw.

Efekt Zmiana barw ma następujące ustawienia:

 • Stopnie — określa liczbę stopni wokół koła kolorów.

Nasycenie

Nasycenie

Efekt Nasycenie zwiększa lub zmniejsza intensywność kolorów.

Można na przykład wykorzystać ten efekt do wzmocnienia i uwydatnienia odcieni zieleni w obszarach leśnych.

Zobacz przykład efektu Nasycenie.

Efekt Nasycenie ma następujące ustawienia:

 • Siła — określa intensywność efektu. Im wyższa wartość, tym intensywniejszy kolor.

Odwróć

Odwróć

Efekt Odwróć przekształca wszystkie kolory w ich przeciwieństwo, podobnie jak w przypadku negatywu filmowego.

Zastosowanie tego efektu jest jak odwrócenie skali barw podczas nadawania stylu warstwie. Na przykład efekt ten może być przydatny, gdy chcesz zastąpić jasną mapę bazową ciemną, ale nie chcesz zmieniać stylu pozostałych warstw mapy. Pozwala to na odwrócenie warstw tak, aby pozostały one widoczne, gdy używana jest nowa mapa bazowa.

Zobacz przykład efektu Odwróć.

Efekt Odwróć ma następujące ustawienia:

 • Siła — określa proporcje inwersji. Im wyższa wartość, tym bardziej kolor jest odwrócony.

Sepia

Sepia

Efekt Sepia zmienia kolory na odcienie brązu, aby imitować stare fotografie. Efekt ten nadaje warstwie cieplejszy, bardziej żółty i brązowy wygląd.

Efekt ten może być użyty do ocieplenia każdej z monochromatycznych map bazowych Esri, takich jak Jasne, szare płótno czy Geografia ludności. Jest on również przydatny do wytłumiania map bazowych mających żywe kolory.

Zobacz przykład efektu Sepia.

Efekt Sepia ma następujące ustawienia:

 • Siła — określa stopień zastosowanej sepii. Im wyższa wartość, tym bardziej żółta i brązowa wyświetlana jest warstwa.

Specyficzne dla poszczególnych obiektów.

Notatka:

Efekty specyficzne dla poszczególnych obiektów są podane na panelu Efekty w zależności od tego, czy są zalecane dla ciemnego czy jasnego tła.

SkutekOpis

Cień + szarość

Cień + szarość

Efekt Cień + szarość jest zalecany dla jasnych map bazowych. Stosuje on cień, aby podkreślić niektóre obiekty, i skalę szarości, aby marginalizować pozostałe. Efekt Cień powoduje, że wyróżnione obiekty wyglądają tak, jakby się unosiły.

Zobacz przykład efektu Cień + szarość.

Silny cień

Silny cień

Efekt Silny cień jest zalecany dla jasnych map bazowych. Stosuje on silny cień, aby podkreślić niektóre obiekty, powodując, że wyglądają tak, jakby się unosiły.

Zobacz przykład efektu Silny cień.

Cień + przezroczystość

Cień + przezroczystość

Efekt Cień + przezroczystość jest zalecany dla jasnych map bazowych. Stosuje on cień, aby podkreślić niektóre obiekty, i półprzezroczystość, aby marginalizować pozostałe. Efekt Cień powoduje, że wyróżnione obiekty wyglądają tak, jakby się unosiły.

Zobacz przykład efektu Cień + przezroczystość.

Cień + rozmycie

Cień + rozmycie

Efekt Cień + rozmycie jest zalecany dla jasnych map bazowych. Stosuje on cień, aby podkreślić niektóre obiekty, i rozmycie, aby marginalizować pozostałe. Efekt Cień powoduje, że wyróżnione obiekty wyglądają tak, jakby się unosiły. Efekt Rozmycie rozmywa lub zmiękcza krawędzie marginalizowanych obiektów, przez co wyglądają one na nieostre lub rozmyte.

Zobacz przykład efektu Cień + rozmycie.

Stonowane zamazanie

Stonowane zamazanie

Efekt Stonowane zamazanie jest zalecany dla jasnych lub ciemnych map bazowych. Stosuje on rozmycie, aby marginalizować niektóre obiekty. Efekt Rozmycie rozmywa lub zmiękcza krawędzie marginalizowanych obiektów, przez co wyglądają one na nieostre lub rozmyte.

Zobacz przykład efektu Stonowane zamazanie z jasną mapą bazową i ciemną mapą bazową.

Stonowana skala szarości

Stonowana skala szarości

Efekt Stonowana skala szarości jest zalecany dla jasnych lub ciemnych map bazowych. Stosuje on skalę szarości, aby marginalizować niektóre obiekty. Efekt Skala szarości zmniejsza lub usuwa kolor.

Zobacz przykład efektu Stonowana skala szarości z jasną mapą bazową i ciemną mapą bazową.

Poświata + szarość

Poświata + szarość

Efekt Poświata + szarość jest zalecany dla ciemnych map bazowych. Stosuje on poświatę, aby podkreślić niektóre obiekty, i skalę szarości, aby marginalizować pozostałe. Efekt Poświata dodaje kolorową, neonową poświatę i tworzy frędzle światła wychodzące z granic jasnych obiektów. Efekt Skala szarości zmniejsza lub usuwa kolor.

Zobacz przykład efektu Poświata + szarość.

Poświata + rozmycie

Poświata + rozmycie

Efekt Poświata + rozmycie jest zalecany dla ciemnych map bazowych. Stosuje on poświatę, aby podkreślić niektóre obiekty, i rozmycie, aby marginalizować pozostałe. Efekt Poświata dodaje kolorową, neonową poświatę i tworzy frędzle światła wychodzące z granic jasnych obiektów. Efekt Rozmycie rozmywa lub zmiękcza krawędzie obiektów, przez co wyglądają one na nieostre lub rozmyte.

Zobacz przykład efektu Poświata + rozmycie.

Poświata + przezroczystość

Poświata + przezroczystość

Efekt Poświata + przezroczystość jest zalecany dla ciemnych map bazowych. Stosuje on poświatę, aby podkreślić niektóre obiekty, i przezroczystość, aby marginalizować pozostałe. Efekt Poświata dodaje kolorową, neonową poświatę i tworzy frędzle światła wychodzące z granic jasnych obiektów.

Zobacz przykład efektu Poświata + przezroczystość.