Najważniejsze wskazówki dotyczące tworzenia strony głównej instytucji

Strona główna jest miejscem, w którym powstaje pierwsze wrażenie dotyczące instytucji GIS oraz jakości map i aplikacji udostępnianych przez instytucję.

Twoja strona główna może zawierać zasoby i informacje przeznaczone dla członków wewnątrz instytucji, partnerów biznesowych lub udostępniane publicznie. Administrator odpowiada za utrzymywanie strony głównej zgodnej ze wskazówkami dotyczącymi stylu lub marki danej instytucji i przekonywająco prezentującej mapy, dane, sceny, warstwy i aplikacje obsługiwane i tworzone w usłudze ArcGIS Online przez członków instytucji.

Wprowadzenie

Administrator instytucji lub użytkownik z uprawnieniami do administrowania stroną główną może w każdej chwili modyfikować stronę główną instytucji.

Dostęp do konfiguracji strony głównej administratorzy uzyskują z poziomu strony głównej instytucji za pomocą przycisku Edytuj stronę główną (po zalogowaniu). Mogą również uruchomić edytor na karcie Strona główna w ustawieniach instytucji.

Po uruchomieniu edytora zostaną wyświetlone następujące informacje:

  • Sekcje definiujące nagłówek, stopkę i zawartość strony głównej oraz opcje koloru i projektu typograficznego
  • Podgląd bieżących ustawień
  • Opcje podglądu strony głównej na różnych urządzeniach

Sekcja Konfiguracja strony głównej zawiera informacje o sposobie konfigurowania komponentów strony głównej instytucji.

Ulepszanie nawigacji witryny

Na stronie głównej instytucji są udostępniane zasoby i treść przeznaczone zarówno dla wszystkich, jak i dla zalogowanych członków instytucji. Szerokiemu gronu odbiorców są prezentowane mapy, aplikacje i pozostałe treści. Istotne jest rozważenie sposobu korzystania z witryny zarówno przez anonimową osobę odwiedzającą, jak i przez członka instytucji.

Administrator może podać, które łącza są wyświetlone na pasku nawigacyjnym, oraz kto może je widzieć. Można na przykład skonfigurować pasek nawigacyjny w taki sposób, aby strona Galeria była dostępna dla każdego, całkiem ją ukryć lub udostępnić wyłącznie członkom instytucji po zalogowaniu.

Ponadto można skonfigurować strony Galeria i Grupy tak, aby wyświetlać konkretny zbiór zasobów na podstawie grupy, do której należy użytkownik (zalogowany członek instytucji lub anonimowa dowolna osoba).

Uwzględnij projekt ułatwień dostępu

Niemal każdy w pewnym momencie swojego życia doświadczył jakiegoś rodzaju niepełnosprawności, trwale, tymczasowo lub w konkretnej sytuacji. Poniżej znajdują się podstawowe wskazówki dotyczące uwzględnienia projektu ułatwień dostępu w witrynie.

Kontrast koloru

Odpowiedni kontrast koloru między elementami może pomóc w korzystaniu z witryny użytkownikom niedowidzącym. Chociaż można dostosować schemat kolorów strony głównej pod kątem preferencji danej instytucji, podane wstępnie ustawione motywy kolorystyczne zaprojektowano w celu zmaksymalizowania kontrastu kolorów z uwagi na użytkowników niedowidzących lub o pogorszonym wzroku. Jeśli korzystasz z niestandardowych stylów w celu utworzenia motywu oznaczonego własną marką instytucji, upewnij się, że wybrane kolory spełniają warunki kontroli czytelności dostępne w oknie konfiguracji niestandardowego stylu.

Czytelne czcionki

Podobnie jak w przypadku kontrastu koloru, chociaż można dostosować typografię strony głównej pod kątem preferencji danej instytucji, podane wstępnie ustawione motywy czcionki są zaprojektowane z uwagi na dostosowanie do translacji i czytelności w różnych przeglądarkach i do szeregu czytników ekranowych.

Unikaj tekstu w obrazach

Strona główna jest zaprojektowana tak, aby była responsywna i można ją było przeglądać na dowolnym urządzeniu. Unikaj umieszczania tekstu lub elementów graficznych bezpośrednio w obrazach banerów, ponieważ może to powodować niepożądane efekty przy wyświetlaniu w różnych rozdzielczościach lub na różnych urządzeniach. Ponadto osadzanie tekstu uniemożliwia użytkownikom niedowidzącym lub o pogorszonym wzroku dostęp do informacji osadzonych w obrazie. Użyj bloków tytułu i tekstu danej instytucji, aby przekazać użytkownikom te informacje.

Eksperymentuj z kolorem i stylem

Zharmonizuj wygląd i zachowanie całej strony głównej, włącznie z grafikami banerów, kolorami teł, miniaturami elementów itp. Użyj kolorów niestandardowych, aby szybko zmienić swój motyw, lub skorzystaj z jednego ze wstępnie ustawionych motywów kolorystycznych.

Edytuj zawartość

Bloki tekstu powinny być krótkie i konkretne. W tekście podaj wystarczającą ilość informacji, aby był on przydatny, ale unikaj nadmiernej rozwlekłości. Każdy blok tekstu może zawierać maksymalnie 1000 znaków. Aby pomóc użytkownikom przyswoić informacje, używaj jednego do dwóch zdań na blok lub akapit. Złożone zasoby tekstowe możesz podzielić na wiele bloków tekstu lub możesz dodać podsumowania tekstów u góry galerii elementów.

Zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • Upewnij się, że przekazywane wiadomości są istotne dla danej instytucji.
  • Liczba słów powinna odzwierciedlać złożoność lub prostotę tematu.
  • Unikaj używania tekstu w obrazie tytułowym lub w miniaturach elementów.
  • Dbaj o wysoką jakość zasobów i zawsze zrób korektę przed opublikowaniem witryny.

Usprawnij galerie elementów

Być może nie trzeba wyświetlać wszystkich informacji o elementach w galeriach elementów. Przykładowo typ elementu lub podsumowanie mogą nie być potrzebne. Często Twoja witryna może zyskać na czytelności i wyglądać profesjonalnie, gdy zobaczysz, co możesz usunąć, zamiast dodawać zbędne informacje.

Używaj klarownych miniatur

Stosuj proste miniatury. Gdy tworzysz miniatury elementów lub grup, unikaj używania rozmazanych obrazów lub niewielkiego tekstu bez kontrastu. Nie powielaj tytułu lub typu elementu w miniaturze. Akceptowane są obrazy w formacie PNG, GIF i JPEG. Współczynnik proporcji miniatur elementów (galerie) wynosi 3:2.

Dodaj łącza i informacje kontaktowe

Tam, gdzie to jest odpowiednie, rozważ dodanie w sekcji stopki witryny łączy takich jak konta mediów społecznościowych oraz łącze e-mail Skontaktuj się z nami.

Uzyskaj opinie

Upewnij się, że wszystkie treści i elementy powiązane z Twoją instytucją są obsługiwane i często przeglądane pod kątem dokładności. Łącza mogą ulec zmianie i informacje mogą stać się nieaktualne.

Przykładowe strony główne instytucji

Powiat Faribault w Minnesocie ma dobrze obsługiwaną witrynę z miniaturami oznaczonymi własną marką, tworząc przyjemne dla oka środowisko użytkownika z informacjami prezentowanymi klarownie w krótkich, opisowych tekstach.

Portal GIS powiatu Chatham w Północnej Karolinie ma wygląd i interfejs pasujący do swojej marki z odpowiednimi miniaturami i minimalną ilością tekstu. Ta witryna jest atrakcyjna wizualnie i klarownie objaśnia cel poszczególnych łączy i obrazów. Zwróć uwagę na to, że instytucja korzysta z łączy okna tekstowego banera informacji oraz stopki, aby udostępnić użytkownikowi dodatkowe informacje.

Portal GIS miasta Seattle dzieli swoją stronę główną między aplikacje internetowe i warstwy obiektowe, wyświetlając tylko cztery spośród każdych z nich z wielkimi obrazami miniatur i klarownymi opisami każdego łącza. Jest to przykład minimalistycznej, czytelnej kompozycji.