Model informacji geograficznych ArcGIS

System ArcGIS umożliwia tworzenie, używanie i udostępnianie informacji geograficznych w ramach instytucji, społeczności i w sieci Internet. Informacje te obejmują mapy, sceny, warstwy, dane analityczne i aplikacje. Elementy pochodzące z różnych źródeł można łączyć ze sobą w nowe elementy i udostępniać za pośrednictwem witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz komputerów stacjonarnych odbiorcom takim jak zwykli obywatele, programiści i specjaliści od systemów GIS.

Portal

Portal ma postać kolekcji elementów. W systemie ArcGIS elementy są organizowane w galerie zasobów umieszczane w niestandardowej witrynie internetowej, która jest obsługiwana przez usługę ArcGIS Online lub oprogramowanie ArcGIS Enterprise. Niestandardowe witryny internetowe są konfigurowane i zarządzane przez instytucję posiadającą członków i mogę być otwarte dla publiczności. Istnieje galeria z zasobami osobistymi, galeria z zasobami należącymi do instytucji i (w usłudze ArcGIS Online) galeria elementów udostępnionych przez społeczność ArcGIS, w tym ArcGIS Living Atlas of the World. Portal można umieścić w chmurze, w lokalnej sieci lub w obu tych miejscach jednocześnie. Dostęp do portalu i określonych elementów może być prywatny, publiczny lub być kombinacją obu tych form.

Portal z galeriami zasobów
ArcGIS porządkuje elementy zawierające informacje geograficzne i je udostępnia za pośrednictwem aplikacji. W portalu znajdują się zasoby prywatne, zasoby należące do Twojej instytucji i zasoby publiczne, w tym atlas ArcGIS Living Atlas of the World.

Mapy i sceny

Mapy 2D i sceny 3D są podstawowym sposobem udostępniania szeroko pojętych danych geograficznych. Posiadają one interfejs użytkownika i można je wyświetlać za pomocą przeglądarki internetowej, urządzenia mobilnego lub komputera stacjonarnego. Każda mapa i scena zawierają mapę bazową, która dostarcza kontekst geograficzny i zestaw warstw z danymi. Mapy służą do przedstawienia danych 2D takich jak zmiany wielkości populacji. Sceny podobnie jak mapy łączą mapę bazową z warstwami operacyjnymi. Są one jednak trójwymiarowe, dzięki czemu można sterować takimi elementami jak oświetlenie, nachylenie kamery i kąt widzenia. Sceny pomagają zrozumieć trendy i przewidywania dotyczące wzrostu, ponieważ powiązania, które mogą być niewidoczne na mapach 2D, stają się jasne w widoku trójwymiarowym. Zarówno mapy, jak i sceny to mechanizmy nie tylko do przedstawiania i wyświetlania informacji, ale również do ich analizowania.

Przykład mapy i sceny

Warstwy

Warstwy to uporządkowane logicznie kolekcje danych geograficznych takich jak wodociągi, hydranty i inne elementy w rozwiązaniach przeznaczonych dla sieci wodociągów lub jednostki ratunkowe i ulice miasta w rozwiązaniu zaprojektowanym dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Warstwy określają sposób zorganizowania i kompilowania danych geograficznych tworzących mapy i sceny. Są również podstawą do analizy geograficznej. W ramach portalu użytkownicy pracują z danymi za pośrednictwem warstw. Można konfigurować właściwości takie jak uprawnienia do edytowania i tworzyć kopie warstw, aby utworzyć inne wizualizacje. Na przykład warstwa danych dotyczących opieki zdrowotnej zsumowanych według obszarów usług szpitalnych prawdopodobnie zawiera atrybuty odpowiadające wielu rodzajom chorób. W takim przypadku można utworzyć kopię warstwy i zastosować do tej kopii style, aby wyróżnić wskaźnik występowania depresji. Można utworzyć kolejną kopię warstwy i nadać jej styl wyróżniający wskaźniki występowania choroby Alzheimera.

Analizy

Analizy umożliwiają znajdowanie trendów i zależności na podstawie danych. Nakładanie na siebie warstw zawierających rożne typy danych i porównywanie ich ze sobą na postawie lokalizacji stanowi podstawę analizy przestrzennej. W ramach tej samej przestrzeni geograficznej znajdują się warstwy z danymi na temat wysokości terenu, użytkowania gruntów, ulic i granic politycznych.

Nałożone warstwy i mapa
Przez łączenie warstw z wykorzystaniem operatorów logicznych i wyświetlanie rezultatów, system GIS umożliwia pracę z tymi warstwami, stawianie pytań i znajdowanie odpowiedzi. Na przykład, można napisać aplikację modelującą obszary, przez które mogą przechodzić pumy i określić bezpieczne korytarze, w tym naturalne mosty, po których koty z izolowanych populacji mogą się nawzajem odnaleźć.

Portal ArcGIS zawiera duży zestaw funkcji modelujących umożliwiających wykonywanie analiz. Wynikiem analiz są nowe warstwy danych i powiązane dane tabelaryczne w systemie GIS, które umożliwiają oprogramowaniu ArcGIS modelowanie różnych zjawisk i udostępnianie wyników. W skład narzędzi do analizy wchodzą wbudowane narzędzia do analizy przestrzennej w przeglądarce map Map Viewer Classic (uprzednio zwanej również Map Viewer), lokalizator i pakiety geoprzetwarzania, które można dodać do instytucji.

Aplikacje

Aplikacje to niewielkie programy komputerowe oparte na mapach zawierające dedykowane procedury wykonywania zadań i narzędzia przeznaczone dla określonych odbiorców. Może ich używać do zadań takich jak śledzenie zasobów w terenie, znajdowanie nowych lokalizacji detalicznych i konfigurowanie miejsce do zbierania danych od ogółu użytkowników. Niektóre aplikacje zostały zaprojektowane do działania na urządzeniach mobilnych, w przeglądarkach internetowych lub komputerach stacjonarnych. Niektóre aplikacje mogą działać w każdym z tych środowisk. Aplikacje mogą być udostępniane jako część portalu lub mogą być zarządzane niezależnie.

Aplikacje na różnych urządzeniach

Gdzie można znaleźć informacje geograficzne?

Misją wielu instytucji GIS jest wykonywanie określonych zadań w ramach ich jurysdykcji. Celem każdego z tych departamentów, grup czy agencji jest gromadzenie w warstwach wiarygodnych danych, które będą pomagać im w pracy. Praca ta polega na kompilowaniu warstw z danymi podstawowymi oraz standardowych warstw map bazowych w celu zastosowania ich w swoich regionach i aplikacjach. Coraz więcej danych jest dostępnych za pośrednictwem atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, aktywnej sieci, do której wkład wnosi wiele instytucji. Obejmuje on zdjęcia, mapy bazowe, granice, miejsca, dane o transporcie, obserwacje ziemi, systemy miejskie i mapy historyczne. Użytkownik portalu może łączyć treści z tych źródeł ze swoimi danymi, aby tworzyć mapy, sceny i aplikacje oraz wykonywać analizy.

Witryna atlasu Living Atlas