Wprowadzenie do przeglądarki scen Scene Viewer

W przeglądarce Scene Viewer możesz wizualizować i analizować sceny przedstawiające informacje geograficzne w intuicyjnym i interaktywnym środowisku 3D. Możesz także tworzyć sceny po zalogowaniu się w przeglądarce Scene Viewer i na przykład dodawać warstwy lub zmieniać ich właściwości.

Aplikacja Scene Viewer zawiera narzędzia do badania, analizowania i przeglądania scen, takie jak pomiary, scena i światło dzienne.

Notatka:

Przed otwarciem przeglądarki scen Scene Viewer należy upewnić się, że dana przeglądarka obsługuje sceny.

Obecny

Bieżące slajdy umożliwiają przełączanie się do trybu prezentacji, przechodzenie między slajdami i wyświetlanie informacji o scenie.

Nawiguj

Nawigację wśród scen umożliwiają narzędzia Scene Viewer, a do poruszania się po scenach można użyć myszy lub urządzenia dotykowego.

Szukaj

Za pomocą narzędzia Szukaj Szukaj można wyszukiwać lokalizacje i obiekty. Można także skonfigurować operację wyszukiwania obiektów w scenie.

Warstwy

Opcja Warstwy Warstwy umożliwia wyświetlanie widoczności warstw w legendzie.

Mapa bazowa

Klikając opcję Mapa bazowa Mapa bazowa, można wybrać mapę bazową z galerii. Obejmuje to między innymi mapy bazowe 3D, topografię, zobrazowania i ulice. Można też ustawić przezroczystość podłoża dla sceny.

Światło dzienne

Kliknij opcję Światło dzienne, aby zmienić wpływ światła słonecznego i cieni na scenę w różnych porach dnia i roku.

Pogoda

Kliknij opcję Pogoda, aby dodać do sceny wizualizacje pogody, takie jak deszcz, śnieg i mgła.

Mierzenie

Narzędzia Zmierz umożliwiają pomiar odległości między dwoma punktami oraz obliczanie pól powierzchni w scenie.

Przekrój

Narzędzia Przekrój Przekrój można używać do tworzenia przekrojów zasobów sceny i wyświetlania ukrytych zasobów w scenie.

Profil wysokościowy

Narzędzie Profil wysokościowy Profil wysokościowy umożliwia wygenerowanie profilu wysokościowego wzdłuż linii.

Udostępnianie

Kliknij przycisk Udostępnij Udostępnij mapę, aby udostępnić scenę w wiadomości e-mail bądź mediach społecznościowych, zamieścić ją w witrynie lub utworzyć aplikację internetową na jej podstawie.

Ustawienia

Opcja Ustawienia Ustawienia pozwala dostosować ustawienia sceny, takie jak równowaga między wydajnością a jakością czy nawigacja przy użyciu myszy.

Eksplorator budynków

Gdy są dostępne warstwy sceny budynków, narzędzie Eksplorator budynków Eksplorator budynków pozwala eksplorować warstwy sceny budynków, przeglądając warstwy, izolując warstwy i stosując filtry.