Wprowadzenie do przeglądarki scen Scene Viewer

Za pomocą przeglądarki scen Scene Viewer w usłudze ArcGIS Online można wyświetlać sceny 3D i wykonywać na nich operacje. Przeglądarka scen Scene Viewer współpracuje z urządzeniami obsługującymi technologię WebGL (technologia internetowa dostępna w większości nowoczesnych przeglądarek pozwalająca na wyświetlanie grafik 3D). Po zalogowaniu do przeglądarki scen Scene Viewer można również tworzyć własne sceny.

Notatka:

Przed otwarciem przeglądarki scen Scene Viewer należy upewnić się, że dana przeglądarka obsługuje sceny.

Nawiguj

Nawigację wśród scen umożliwiają narzędzia Scene Viewer, a do poruszania się po scenach można użyć myszy lub urządzenia dotykowego.

Eksplorator budynków

Za pomocą narzędzia Eksplorator budynków Eksplorator budynków można eksplorować warstwy sceny budynków, przeglądając warstwy, izolując warstwy i stosując filtry.

Mierzenie

Narzędzia Zmierz umożliwiają pomiar odległości między dwoma punktami oraz obliczanie pól powierzchni w scenie.

Przekrój

Narzędzia Przekrój Przekrój można używać do tworzenia przekrojów zasobów sceny i wyświetlania ukrytych zasobów w scenie.

Profil wysokościowy

Narzędzie Profil wysokościowy Profil wysokościowy umożliwia wygenerowanie profilu wysokościowego wzdłuż linii.

Światło dzienne

Kliknij opcję Światło dzienne, aby zmienić wpływ światła słonecznego i cieni na scenę w różnych porach dnia i roku.

Pogoda

Narzędzie Pogoda umożliwia dodawanie do sceny wizualizacji pogodowych, takich jak deszcz, śnieg i mgła.

Warstwy

Użyj narzędzia Warstwy Warstwy do zarządzania widocznością warstw w scenie. Za pomocą przełącznika pól wyboru można włączać i wyłączać warstwy na scenie. Dostępne są następujące opcje:

  • Aby wyświetlić listę warstw w scenie, kliknij opcję Warstwy Warstwy.
  • Aby powiększyć scenę do zasięgu warstwy, kliknij przycisk Powiększ do Powiększ do.
  • Kliknij przycisk Legenda, aby zobaczyć symbolizację warstw.
  • Kliknij Warstwy lub inne narzędzie, aby zamknąć.

Mapa bazowa

Kliknij przycisk Mapa bazowaMapa bazowa, aby przełączyć mapę bazową i ustawić przezroczystość podłoża dla sceny.

Szukaj

Za pomocą narzędzia Szukaj Szukaj można wyszukiwać lokalizacje i obiekty. Można także skonfigurować operację wyszukiwania obiektów w scenie.

Ustawienia

Ustawienia Ustawienia zawierają narzędzia umożliwiające dopasowywanie ustawień dotyczących jakości i wydajności oraz nawigowanie przy użyciu myszy w przeglądarce.

Wydajność i jakość

Wybierz ustawienie w celu optymalizacji renderowania grafiki 3D:

  • Jakość — użyj opcji wyższej jakości wizualizacji, na przykład odbić w wodzie lub realistycznej atmosfery.
  • Zrównoważona — skonfiguruj optymalizację pod kątem zrównoważenia jakości i wydajności.
  • Wydajność — zwiększ stabilność i szybkość dzięki ograniczeniu wczytywanych danych.

Nawigacja 3D

Dla opcji Nawigacja 3D wybierz domyślną nawigację przeglądarki scen Scene Viewer lub nawigację przy użyciu myszy w aplikacji ArcGIS Pro.

Udostępnianie

Kliknij przycisk Udostępnij Udostępnij mapę, aby udostępnić scenę w wiadomości e-mail bądź mediach społecznościowych, zamieścić ją w witrynie lub utworzyć aplikację internetową na jej podstawie.

Pełny ekran

Aby przełączyć się na tryb pełnoekranowy, kliknij opcję Pełny ekran Pełny ekran w prawym dolnym rogu. W celu wyjścia z trybu pełnoekranowego kliknij Zakończ pełny ekran (ESC) lub naciśnij klawisz ESC na klawiaturze.