Konfigurowanie diagramów

Diagram stanowi graficzną reprezentację danych. Podobnie jak mapy, diagramy pomagają odkryć wzorce, trendy i relacje w danych. Diagramy w połączeniu z mapami mogą pomóc Ci opowiedzieć pełniejszą historię z wykorzystaniem danych. Wybór najbardziej przydatnego typu diagramu zależy od rodzaju danych w warstwie i informacji, które chcesz przedstawić. Na przykład diagramy słupkowe są przydatne do podsumowywania i porównywania danych kategorialnych, histogramy dobrze nadają się do przedstawiania rozkładu ciągłej zmiennej liczbowej, a diagramy punktowe wizualizują relacje między zmiennymi liczbowymi.

Obsługiwane dane

Diagramy można tworzyć, korzystając z następujących typów warstw i danych:

 • Warstwy obiektowe hostowane w usłudze ArcGIS Online
 • Tabele
Notatka:

Warstwy obiektowe i tabele obiektów zapisane w warstwie grupowej są obsługiwane, jeśli są hostowane w usłudze ArcGIS Online.

Tworzenie diagramów nie jest obsługiwane dla warstw CSV, warstw obiektowych z udostępnianiem lokalizacji, hostowanych warstw zobrazowań ani warstw rastrów map.

Tworzenie diagramów

W przeglądarce map Map Viewer można utworzyć jeden lub większą liczbę diagramów na podstawie warstwy obiektowej lub tabeli na mapie. Aby utworzyć diagram, wykonaj poniższe czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Warstwy Warstwy lub Tabele Tabele.
 4. Wybierz warstwę, której chcesz użyć dla diagramu.
 5. Na pasku narzędzi Ustawienia (jasny) kliknij opcję Skonfiguruj diagramy Konfigurowanie diagramów.
 6. Kliknij opcję Dodaj diagram.
 7. Wybierz typ diagramu i skonfiguruj właściwości diagramu.

  Nowy diagram jest dodawany u dołu mapy.

 8. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz, aby zapisać mapę, warstwy i diagramy.

Interakcja z diagramami

Po utworzeniu diagramu możesz go otworzyć i pracować z nim interaktywnie, aby eksplorować dane i uzyskiwać więcej informacji. Możesz dokonywać dynamicznych wyborów pomiędzy diagramami i mapami. Wybranie jednego lub wielu obiektów na diagramie spowoduje wybranie tych samych obiektów na mapie. Diagramy można otworzyć, klikając opcję Diagramy na pasku narzędzi Zawartość lub opcję Konfiguruj diagramy Konfigurowanie diagramów na pasku narzędzi Ustawienia. Aby otworzyć diagram za pomocą paska narzędzi Zawartość, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Diagramy Diagramy.
 4. Wybierz diagram, który chcesz otworzyć.
 5. Kliknij i przeciągnij diagram, aby dokonać wyboru.
 6. Pracuj z diagramem za pomocą jego paska narzędzi, wykonując dowolną z poniższych czynności:
  • Kliknij opcję Edytuj diagram Właściwości mapy, aby otworzyć panel właściwości diagramu i wprowadzić zmiany w diagramie.
  • Kliknij opcję Legenda Legenda, aby przełączyć widoczność legendy diagramu.
  • Kliknij opcję Obróć diagram Obróć diagram, aby przełączyć orientację diagramu słupkowego lub liniowego między orientacją pionową i poziomą.
  • Kliknij przycisk Filtruj według wyboru Filtrowanie wg wyboru, aby wyświetlić na diagramie tylko wybrane obiekty. Kliknięcie przycisku Filtruj według wyboru po raz drugi powoduje wyczyszczenie filtra.
  • Kliknij przycisk Filtruj wg zasięgu Filtruj wg zasięgu, aby wyświetlić na diagramie obiekty w zasięgu mapy. Kliknięcie przycisku Filtruj według zasięgu po raz drugi powoduje wyczyszczenie filtra.
   Notatka:

   Przycisków Filtruj według wyboru i Filtruj według zasięgu nie można używać jednocześnie.

   Funkcja Filtruj wg zasięgu nie jest aktualnie obsługiwana w przypadku diagramów liniowych, w których pole daty jest używane jako zmienna osi X.

  • Kliknij opcję Wyczyść selekcję Wyczyść wybór, aby wyczyścić selekcje dokonane na diagramie.
  • Kliknij opcję Odwróć selekcję Odwróć selekcję, aby odwrócić bieżącą selekcję.

Modyfikowanie istniejących diagramów

Po utworzeniu diagramu możesz go zmodyfikować, zmienić jego nazwę lub usunąć diagram. Aby otworzyć i zmodyfikować istniejący diagram, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Warstwy Warstwy lub Tabele Tabele.
 4. Wybierz warstwę z diagramem, który chcesz zmodyfikować.
 5. Na pasku narzędzi Ustawienia (jasny) kliknij opcję Skonfiguruj diagramy Konfigurowanie diagramów.
 6. Kliknij opcję Opcje Opcje dla diagramu, który chcesz zmienić i wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Edytuj, aby otworzyć panel właściwości i wprowadzić zmiany w diagramie.
  • Kliknij opcję Zmień nazwę, wprowadź nową nazwę i kliknij opcję Zapisz.
  • Kliknij opcję Usuń, aby usunąć diagram.
 7. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz, aby zapisać mapę, warstwy i diagramy.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: