Tworzenie warstw szkicu

W przeglądarce map Map Viewer można tworzyć obiekty na mapie, tworząc warstwę szkicu. Warstwa szkicu jest typem zbioru obiektów. Podczas tworzenia warstwy szkicu są tworzone obiekty symbolizujące elementy, które mają pojawić się na mapie. Można również dodać informacje opisowe wyświetlane w oknach podręcznych po kliknięciu obiektu.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Obiekty w warstwie szkicu są zapisywane wraz z mapą, zatem tylko autor mapy może je edytować i zapisywać. Utworzenie warstwy szkicu to dobry sposób na dodanie małej liczby obiektów do mapy, na przykład basenów zarządzanych przez wydział ds. parków miejskich i terenów rekreacyjnych. Warstwy szkicu są również sposobem na tworzenie warstw obiektowych, jeśli użytkownik nie ma konta instytucji z uprawnieniami do publikowania lub dostępem do serwera ArcGIS Server.

Są trzy typy obiektów, które można rysować w warstwie szkicu. Do wyboru są znaczniki, linie, poligony, prostokąty, okręgi i tekst.

Wskazówka:

Podczas wyszukiwania lokalizacji lub obiektów na mapie możesz dodać wyniki wyszukiwania do nowej lub istniejącej warstwy szkiców.

Tworzenie warstwy szkicu

Aby utworzyć warstwę szkicu, wykonaj poniższe czynności:

 1. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Dodaj szkic Add sketch.

  Zostanie wyświetlony panel Szkic, a na mapie zostaną wyświetlone narzędzia do szkicowania.

 2. Wskazówka:
  Aby dodać do mapy dodatkowe warstwy szkicu, kliknij opcję Dodaj Add na pasku narzędzi Zawartość i wybierz opcję Szkic Sketch.
 3. Aby dodać obiekty do mapy, postępuj zgodnie z instrukcjami dowolnego z następujących narzędzi do szkicowania:
 4. Opcjonalnie kliknij Dociąganie i zmień w następujący sposób opcje dociągania:

  Funkcja dociągania udostępnia prowadnice wizualne, które ułatwiają rysowanie kształtów — na przykład rysowanie pod kątem prostym czy rysowanie linii prostych — oraz umożliwia umieszczanie obiektów bezpośrednio na krawędziach i wierzchołkach innych obiektów.

  • Aby wyłączyć dociąganie, wyłącz przełącznik Włącz dociąganie.
  • Wyłącz przełącznik Prowadnice geometryczne, aby wyłączyć prowadnice wizualne wyświetlane podczas rysowania lub aktualizacji obiektów szkicu — na przykład prowadnice pomagające przy rysowaniu linii i kątów prostych.
  • Wyłącz przycisk Obiekt do obiektu, aby wyłączyć możliwość dociągania do wierzchołków i krawędzi innych obiektów podczas rysowania i aktualizacji obiektów szkicu na mapie.
  • Jeśli dociąganie jest włączone, kliknij opcję Dociąganie warstw i wybierz dodatkowe warstwy na mapie, aby umożliwić dociąganie do obiektów w innych warstwach obiektowych podczas rysowania i aktualizacji obiektów szkicu. Kliknij opcję Wybierz wszystkie, aby umożliwić dociąganie do obiektów we wszystkich warstwach na mapie.
  Wskazówka:

  Dociąganie obiektów może być używane w hostowanych warstwach obiektowych i warstwach WFS, CSV i GeoJSON.

 5. Opcjonalnie dodaj okna wywoływane do obiektów szkicu.
 6. Po zakończeniu zamknij panel Szkic.

Dodawanie znaczników

Znaczniki mogą na mapie symbolizować punkty zainteresowania. Przykładowo można użyć symboli specjalnych do reprezentowania szpitali, punktów ewakuacyjnych czy szlaków turystycznych.

Aby dodać znacznik, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz warstwę szkicu zgodnie z powyższym opisem lub wybierz istniejącą warstwę szkicu na panelu Warstwy.
 2. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Znacznik Stamp.
 3. Na mapie kliknij punkt, w którym chcesz umieścić znacznik.

  Na mapie zostanie umieszczony znacznik domyślny.

 4. Użyj poniższych opcji (zależnie od symbolu), aby zmienić wygląd znacznika:
  • Symbol — wybierz zestaw symboli z rozwijanego menu i wybierz symbol z zestawu symboli. Opcjonalnie kliknij opcję Odwróć kolor tła Invert background color, aby zobaczyć, jak będą wyglądać symbole na ciemnym tle.
   Notatka:

   Te symbole są w formacie skalowanej grafiki wektorowej (SVG), który jest formatem obrazów wektorowych przeznaczonym dla grafiki 2D. Symbole wektorowe są obsługiwane tylko w niektórych aplikacjach, takich jak ArcGIS Instant Apps, ArcGIS StoryMaps i ArcGIS Field Maps. Gdy mapa jest używana w aplikacjach, które jeszcze nie obsługują tych symboli, zamiast symboli wektorowych stosowanych na mapie, stosuje się symbol domyślny.

  • Rozmiar — użyj suwaka, aby zmienić rozmiar symbolu, albo zmień wartość pikseli w polu tekstowym.
  • Obrót — użyj suwaka, aby zmienić obrót symbol, albo zmień wartość stopni w polu tekstowym.
  • Wypełnienie — włącz przełącznik. Wybierz kolor ze wstępnie ustawionych opcji lub z okna wyboru kolorów niestandardowych. Kolor niestandardowy można również podać, korzystając z wartości szesnastkowej. Kliknij przycisk Dodaj Add, aby zapisać kolor niestandardowy. Kliknij przycisk Usuń Remove, aby usunąć zapisany kolor. Możesz też użyć suwaka Przezroczystość wypełnienia, aby zastosować przezroczystość do wypełnienia, albo zmienić wartość przezroczystości w polu tekstowym.
  • Obrys — włącz przełącznik. Wybierz kolor i przezroczystość obrysu jak dla opcji Wypełnienie. W sekcji Kontur użyj suwaka, aby zmienić szerokość linii, albo zmień wartość piksela w oknie tekstowym.
 5. Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Dodawanie linii

Za pomocą linii można symbolizować granice i trasy.

Aby dodać linię, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Utwórz warstwę szkicu zgodnie z powyższym opisem lub wybierz istniejącą warstwę szkicu na panelu Warstwy.
 2. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Linia Line.
 3. Kliknij punkt na mapie, aby rozpocząć rysowanie.

  Na mapie zostaje wyświetlony punkt i od niego rozciąga się linia sterowana kursorem myszy.

 4. Kliknij inny punkt na mapie, aby połączyć linię z tym punktem. Klikaj pozostałe punkty na mapie, aby dodać więcej wierzchołków i segmentów linii.

  Pomyłki podczas rysowania można korygować za pomocą skrótów klawiaturowych, które umożliwiają wycofywanie i ponawianie wierzchołków.

 5. Kliknij dwukrotnie lub użyj skrótu klawiaturowego, aby umieścić punkt końcowy i zakończyć linię.

  Linia zostanie wyświetlona na mapie.

 6. Aby zmienić wygląd linii, na panelu Szkic wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz kolor ze wstępnie ustawionych opcji lub z okna wyboru kolorów niestandardowych. Kolory niestandardowe można również podać, korzystając z wartości szesnastkowych. Kliknij przycisk Dodaj Add, aby zapisać kolor niestandardowy. Kliknij przycisk Usuń Remove, aby usunąć zapisany kolor. Opcjonalnie użyj suwaka Przezroczystość obrysu, aby zastosować przezroczystość do linii.
  • W obszarze Kontur wybierz wzorzec linii i opcjonalnie strzałkę. Użyj suwaka, aby zmienić szerokość linii, albo zmień wartość pikseli w polu tekstowym.
 7. Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Dodawanie poligonów

Poligonów można użyć do symbolizowania obszarów o nieregularnych kształtach.

Aby dodać poligon, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz warstwę szkicu zgodnie z powyższym opisem lub wybierz istniejącą warstwę szkicu na panelu Warstwy.
 2. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Poligon Polygon.
 3. Kliknij punkt na mapie, aby umieścić wierzchołek. Linie są wyświetlane automatycznie, łącząc wierzchołki w miarę ich umieszczania.

  Pomyłki podczas rysowania można korygować za pomocą skrótów klawiaturowych, które umożliwiają wycofywanie i ponawianie wierzchołków.

 4. Kliknij dwukrotnie lub użyj skrótu klawiaturowego, aby umieścić ostatni wierzchołek i zakończyć poligon.

  Poligon zostanie wyświetlony na mapie.

 5. Aby zmienić wygląd poligonu, użyj dowolnej z następujących opcji na panelu Szkic:
  • Wypełnienie — włącz przełącznik. Wybierz kolor ze wstępnie ustawionych opcji lub z okna wyboru kolorów niestandardowych. Kolor niestandardowy można również podać, korzystając z wartości szesnastkowej. Kliknij przycisk Dodaj Add, aby zapisać kolor niestandardowy. Kliknij przycisk Usuń Remove, aby usunąć zapisany kolor. Możesz też użyć suwaka Przezroczystość wypełnienia, aby zastosować przezroczystość do wypełnienia, albo zmienić wartość przezroczystości w polu tekstowym.
  • Obrys — włącz przełącznik. Wybierz kolor i przezroczystość obrysu jak dla opcji Wypełnienie. W sekcji Kontur użyj suwaka, aby zmienić szerokość linii, albo zmień wartość piksela w oknie tekstowym.
 6. Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Dodawanie prostokątów i okręgów

Prostokątów i okręgów można użyć do symbolizowania obszarów o regularnych kształtach.

Aby dodać prostokąt lub okrąg, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz warstwę szkicu zgodnie z powyższym opisem lub wybierz istniejącą warstwę szkicu na panelu Warstwy.
 2. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Prostokąt Rectangle lub Okrąg Circle.
 3. Przeciągnij, aby rozpocząć rysowanie kształtu na mapie w miejscu, w którym chcesz umieścić obiekt.
 4. Zwolnij przycisk myszy, aby zakończyć obiekt i umieścić go na mapie.
 5. Opcjonalnie, aby zmienić wygląd obiektu, na panelu Szkic wykonaj następujące czynności:
  • Upewnij się, że przełącznik Wypełnienie jest włączony, aby zmienić wypełnienie. Wybierz kolor ze wstępnie ustawionych opcji lub z okna wyboru kolorów niestandardowych. Kolor niestandardowy można również podać, korzystając z wartości szesnastkowej. Kliknij przycisk Dodaj Add, aby zapisać kolor niestandardowy. Kliknij przycisk Usuń Remove, aby usunąć zapisany kolor. Możesz też użyć suwaka Przezroczystość wypełnienia, aby zastosować przezroczystość do wypełnienia, albo zmienić wartość przezroczystości w polu tekstowym.
  • Upewnij się, że przełącznik Obrys jest włączony, aby zmienić obrys. Wybierz kolor i przezroczystość obrysu jak dla opcji Wypełnienie. W sekcji Kontur użyj suwaka, aby zmienić szerokość linii, albo zmień wartość piksela w oknie tekstowym.
 6. Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Dodawanie tekstu

Tekstu można użyć do oznaczenia etykietą lub podania informacji o dowolnym elemencie na mapie.

Aby dodać tekst, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz warstwę szkicu zgodnie z powyższym opisem lub wybierz istniejącą warstwę szkicu na panelu Warstwy.
 2. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Tekst Text.
 3. Na mapie kliknij punkt, w którym chcesz umieścić tekst.
 4. Wpisz tekst w polu Zasoby na panelu Szkic.
 5. Opcjonalnie określ styl tekstu, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  • Wybierz czcionkę z menu rozwijanego Czcionka.
  • Zmień wartość w polu tekstowym Rozmiar lub użyj strzałek w celu zwiększenia albo zmniejszenia rozmiaru.
  • Wybierz kolor ze wstępnie ustawionych opcji Kolor lub wpisz w polu tekstowym wartość szesnastkową.
  • Włącz lub wyłącz przełącznik Otoczka i skonfiguruj kolor oraz wielkość.
 6. Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Dodanie okna podręcznego do obiektu szkicu

Aby udostępnić więcej informacji o lokalizacji, do obiektu szkicu można dodać okno podręczne.

Aby dodać okno podręczne do obiektu szkicu, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli jest to konieczne, otwórz panel Szkic, wykonując następujące czynności:
  1. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Szkic Sketch.

   Zostanie otworzony panel Szkic, a na mapie zostaną wyświetlone narzędzia do szkicowania.

  2. Jeśli na mapie istnieje wiele warstw szkiców, wybierz odpowiednią z nich z selektora warstw na panelu Szkic.
 2. Notatka:

  Panel Szkic możesz również otworzyć, klikając opcję Warstwy Layers na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość. Wybierz warstwę szkicu lub kliknij przycisk Opcje Options w warstwie i wybierz opcję Szkic.

 3. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Wybór Select.
 4. Kliknij obiekt, do którego chcesz dodać okno podręczne.
 5. Na panelu Szkic kliknij opcję Okno podręczne.
 6. Włącz przełącznik Włącz okna podręczne.
 7. Rozwiń sekcję Tytuł i wpisz nazwę w polu tekstowym.
 8. Kliknij domyślny element Tekst Text i wpisz w polu tekstowym informacje dodatkowe o obiekcie.
 9. Kliknij przycisk Dodaj zasoby, aby dodać nowe elementy tekstu lub obrazów.
 10. Kliknij przycisk Opcje Options, aby usunąć lub zduplikować element.
 11. Po zakończeniu kliknij strzałkę wstecz, aby powrócić do panelu Szkic.
 12. Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Edycja obiektu szkicu

Po wyświetleniu na mapie obiektu szkicu można zmienić jego styl, kształt, rozmiar lub pozycję.

Aby edytować obiekt szkicu, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli jest to konieczne, otwórz panel Szkic, wykonując następujące czynności:
  1. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Szkic Sketch.

   Zostanie otworzony panel Szkic, a na mapie zostaną wyświetlone narzędzia do szkicowania.

  2. Jeśli na mapie istnieje wiele warstw szkiców, wybierz odpowiednią z nich z selektora warstw na panelu Szkic.
 2. Notatka:

  Panel Szkic możesz również otworzyć, klikając opcję Warstwy Layers na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość. Wybierz warstwę szkicu lub kliknij przycisk Opcje Options w warstwie i wybierz opcję Szkic.

 3. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Wybór Select.
 4. Kliknij obiekt na mapie.

  Obiekt zostanie wybrany na mapie.

 5. Opcjonalnie przeciągnij obiekt do nowej lokalizacji.
 6. Opcjonalnie przeciągnij uchwyty obiektu, aby zmienić jego rozmiar lub go obrócić.
 7. Opcjonalnie, aby zmienić kształt linii, poligonu, prostokąta lub okręgu:
  1. Kliknij wybrany obiekt.

   Wierzchołki kształtu zostaną wyświetlone na pomarańczowo, a punkty środkowe segmentów linii zostaną wyświetlone na biało.

  2. Przeciągnij wierzchołek lub punkt środkowy do nowej lokalizacji.
  3. Kliknij punkt środkowy, aby dodać wierzchołki.

   Punkt środkowy stanie się wierzchołkiem, a po jego obu stronach zostaną dodane dwa nowe punkty środkowe.

 8. Opcjonalnie, aby usunąć obiekt, kliknij opcję Usuń Delete na panelu Szkic.
 9. Zamknij panel Szkic, aby potwierdzić zmiany i wyczyścić wybór.

Edycja wielu obiektów szkicu

Po wyświetleniu na mapie wielu obiektów można je jednocześnie obracać, zmieniać ich rozmiar lub pozycję.

Aby edytować wiele obiektów szkicu, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli jest to konieczne, otwórz panel Szkic, wykonując następujące czynności:
  1. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Szkic Sketch.

   Zostanie otworzony panel Szkic, a na mapie zostaną wyświetlone narzędzia do szkicowania.

  2. Jeśli na mapie istnieje wiele warstw szkiców, wybierz odpowiednią z nich z selektora warstw na panelu Szkic.
 2. Notatka:

  Panel Szkic możesz również otworzyć, klikając opcję Warstwy Layers na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość. Wybierz warstwę szkicu lub kliknij przycisk Opcje Options w warstwie i wybierz opcję Szkic.

 3. Z poziomu narzędzi do szkicowania wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję Wybierz prostokątem Select by rectangle, aby wybrać obiekty, rysując prostokąt.
  • Wybierz opcję Wybierz lassem Select by lasso, aby wybrać obiekty, rysując kształt.
 4. Przeciągnij, aby rysować kształt na mapie i wybrać obiekty.

  Obiekty na mapie zostaną zgrupowane w jeden wybór.

 5. Opcjonalnie przeciągnij wybór do nowej lokalizacji.
 6. Opcjonalnie przeciągnij uchwyty wyboru, aby zmienić rozmiar obiektów lub obrócić obiekty.
 7. Aby usunąć obiekt, kliknij opcję Usuń Delete na panelu Szkic.
 8. Zamknij panel Szkic, aby potwierdzić zmiany i wyczyścić wybór.

Skróty klawiaturowe używane przy szkicowaniu

Skróty klawiaturowe ułatwiają rysowanie obiektów szkicu, takich jak linie i poligony. Poniższa tabela zawiera dostępne skróty klawiaturowe i ich opis:

SkrótOpis

Ctrl

Naciśnij podczas rysowania, aby wyłączyć dociąganie.

Funkcja dociągania udostępnia prowadnice wizualne, które ułatwiają rysowanie pod kątem prostym, rysowanie linii prostych oraz pozwalają umieścić obiekty bezpośrednio na krawędziach i wierzchołkach innych obiektów szkicu.

Wprowadź

Zakończ rysowanie.

Z

Wycofaj ostatni wierzchołek.

P

Ponów ostatni wierzchołek.

Esc

Anuluj wyświetlanie.