Tworzenie warstw szkicu

W przeglądarce map Map Viewer można tworzyć obiekty na mapie, tworząc warstwę szkicu. Warstwa szkicu jest typem zbioru obiektów. Podczas tworzenia warstwy szkicu są tworzone obiekty symbolizujące elementy, które mają pojawić się na mapie. Można również dodać informacje opisowe wyświetlane w oknach podręcznych po kliknięciu obiektu.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Obiekty w warstwie szkicu są zapisywane wraz z mapą, zatem tylko autor mapy może je edytować i zapisywać. Utworzenie warstwy szkicu to dobry sposób na dodanie małej liczby obiektów do mapy, na przykład basenów zarządzanych przez wydział ds. parków miejskich i terenów rekreacyjnych.

Istnieje sześć typów obiektów, które można narysować w warstwie szkicu: znaczki, linie, poligony, prostokąty, okręgi i tekst.

Wskazówka:

Podczas wyszukiwania lokalizacji lub obiektów na mapie możesz dodać wyniki wyszukiwania do nowej lub istniejącej warstwy szkiców.

Tworzenie warstwy szkicu

Aby utworzyć warstwę szkicu, wykonaj poniższe czynności:

 1. Aby dodać obiekty do mapy, postępuj zgodnie z instrukcjami dowolnego z następujących narzędzi do szkicowania:
 2. Opcjonalnie kliknij opcję Ustawienia i zmień dowolną z następujących opcji:
  • Włącz przełącznik Włącz etykiety narzędzi, aby wyświetlać rozmiary obiektów podczas rysowania obiektów szkicu.
  • Aby wyłączyć dociąganie, wyłącz przełącznik Włącz dociąganie.
   Wskazówka:

   Funkcja dociągania udostępnia prowadnice wizualne, które ułatwiają rysowanie kształtów — na przykład rysowanie pod kątem prostym czy rysowanie linii prostych — oraz umożliwia umieszczanie obiektów bezpośrednio na krawędziach i wierzchołkach innych obiektów.

  • Wyłącz przełącznik Prowadnice geometryczne, aby wyłączyć prowadnice wizualne wyświetlane podczas rysowania lub aktualizacji obiektów szkicu — na przykład prowadnice pomagające przy rysowaniu linii i kątów prostych.
  • Wyłącz przełącznik Obiekt do obiektu, aby wyłączyć możliwość dociągania do wierzchołków i krawędzi innych obiektów podczas rysowania i aktualizacji obiektów szkicu na mapie.
  • Jeśli dociąganie jest włączone, kliknij opcję Dociąganie warstw i wybierz dodatkowe warstwy na mapie, aby umożliwić dociąganie do obiektów w innych warstwach obiektowych podczas rysowania i aktualizacji obiektów szkicu.
   Wskazówka:

   Dociąganie obiektów może być używane w hostowanych warstwach obiektowych i warstwach WFS, CSV i GeoJSON.

 3. Aby dodać tytuł do obiektu szkicu, kliknij opcję Edytuj Edycja i wpisz tytuł w polu tekstowym.

  Tytuł obiektu pojawia się podczas przeglądania listy obiektów szkicu w oknie Właściwości.

 4. Opcjonalnie dodaj okna wywoływane do obiektów szkicu.
 5. Po zakończeniu zamknij panel Szkic.

  Warstwa szkicu pojawia się na panelu Warstwy. Lista wszystkich obiektów w warstwie szkicu pojawia się na panelu Właściwości.

 6. Wskazówka:
  Aby dodać do mapy więcej warstw szkicu, kliknij opcję Dodaj Dodaj na pasku narzędzi Zawartość i wybierz opcję Utwórz warstwę szkicu Szkic.

Dodawanie znaczników

Znaczniki mogą na mapie symbolizować punkty zainteresowania. Na przykład można użyć symboli specjalnych do reprezentowania szpitali, punktów ewakuacyjnych czy szlaków turystycznych.

Aby dodać znacznik, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz warstwę szkicu zgodnie z powyższym opisem lub wybierz istniejącą warstwę szkicu na panelu Warstwy.
 2. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Znacznik Znacznik.
 3. Na mapie kliknij punkt, w którym chcesz umieścić znacznik.

  Na mapie zostanie umieszczony znacznik domyślny.

 4. Użyj poniższych opcji (zależnie od symbolu), aby zmienić wygląd znacznika:
  • Ostatni symbol — wybierz symbol z listy Ostatnie symbole. Kliknij opcję Wyczyść, aby wyczyścić listę Ostatnie symbole. Symbole są zapisywane tylko na czas sesji przeglądarki.
  • Bieżący symbol — wybierz zestaw symboli z rozwijanego menu Kategoria i wybierz symbol. Niektóre symbole zawierają wiele warstw symboli, co umożliwia dostosowanie stylu każdej warstwy symboli.
   Notatka:

   Symbole wektorowe obejmują symbole domyślne Esri oraz, jeśli są skonfigurowane, symbole w stylach internetowych publikowane z poziomu aplikacji ArcGIS Pro, które mają co najmniej jedną warstwę symboli. Symbole wektorowe są obsługiwane tylko w niektórych aplikacjach, takich jak ArcGIS Instant Apps, ArcGIS StoryMaps i ArcGIS Field Maps. Gdy mapa jest używana w aplikacjach, które jeszcze nie obsługują tych symboli, zamiast symboli wektorowych stosowanych na mapie, stosuje się symbol domyślny.

   Można przesłać symbol z urządzenia i użyć jako znacznika w szkicu. W menu rozwijanym Kategoria kliknij opcję Przesłane symbole w obszarze Dodane style. Możesz przeciągnąć plik .jpg, .png, .gif lub .svg do obszaru plików na panelu Styl symbolu lub kliknąć opcję Przeglądaj w celu lokalizacji pliku na urządzeniu, a następnie kliknąć przycisk Gotowe.

   Wskazówka:

   Aby wyświetlić symbole w zestawie symboli jako listę, kliknij przycisk Widok listy Widok listy. Jeśli zestaw symboli zawiera 10 lub więcej symboli, wyszukaj symbole, podając słowa kluczowe w polu wyszukiwania. Kliknij Widok siatki Widok siatki, aby powrócić do widoku siatki.

  • Kolor — wybierz kolor w oknie wyboru kolorów. Kolory niestandardowe można również podać, korzystając z wartości szesnastkowych. Kliknij przycisk Dodaj Dodaj, aby zapisać kolor niestandardowy. Kliknij przycisk Usuń Usuń, aby usunąć zapisany kolor. Kolory są zapisywane tylko na czas sesji przeglądarki.
  • Przezroczystość — użyj suwaka, aby zastosować przezroczystość do wypełnienia, lub zmień wartość przezroczystości w polu wejściowym.
  • Szerokość — użyj suwaka, aby zmienić szerokość linii, lub zmień wartość wyrażoną w pikselach w polu wejściowym.
  • Rozmiar — użyj suwaka, aby zmienić rozmiar symbolu, lub zmień wartość wyrażoną w pikselach w polu wejściowym.
  • Obrót — użyj suwaka, aby zmienić obrót symbolu, lub zmień wartość stopni w polu wejściowym.
 5. Wskazówka:

  Aby użyć opcji stylu z istniejącego stylu internetowego, kliknij opcję Dodaj style Dodaj style i wyszukaj style internetowe w zasobach, ulubionych, grupach, do których należysz, w instytucji ArcGIS Living Atlas of the World lub usłudze ArcGIS Online. Zaznacz pole obok stylu internetowego i kliknij opcję Dodaj, aby dodać go do kategorii Dodane style. Aby usunąć styl internetowy z kategorii Dodane style, kliknij go, przewiń do dołu siatki lub listy i kliknij opcję Usuń styl.

  Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Dodawanie linii

Za pomocą linii można symbolizować granice i trasy.

Aby dodać linię, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Utwórz warstwę szkicu zgodnie z powyższym opisem lub wybierz istniejącą warstwę szkicu na panelu Warstwy.
 2. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Linia Linia.
 3. Kliknij punkt na mapie, aby rozpocząć rysowanie.

  Na mapie zostaje wyświetlony punkt i od niego rozciąga się linia sterowana kursorem myszy.

 4. Kliknij inny punkt na mapie, aby połączyć linię z tym punktem. Klikaj pozostałe punkty na mapie, aby dodać więcej wierzchołków i segmentów linii.

  Pomyłki podczas rysowania można korygować za pomocą skrótów klawiaturowych, które umożliwiają wycofywanie i ponawianie wierzchołków.

 5. Kliknij dwukrotnie lub użyj skrótu klawiaturowego, aby umieścić punkt końcowy i zakończyć linię.

  Linia zostanie wyświetlona na mapie.

 6. Aby zmienić wygląd linii, na panelu Szkic wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Ostatni symbol — wybierz symbol z listy Ostatnie symbole. Kliknij opcję Wyczyść, aby wyczyścić listę Ostatnie symbole. Symbole są zapisywane tylko na czas sesji przeglądarki.
  • Bieżący symbol — wybierz zestaw symboli z rozwijanego menu Kategoria i wybierz symbol.
  • Symbol — wybierz zestaw symboli z rozwijanego menu i wybierz symbol. Niektóre symbole wektorowe zawierają wiele warstw symboli, co umożliwia dostosowanie stylu każdej warstwy symboli.
   Notatka:

   Symbole wektorowe obejmują symbole domyślne Esri oraz, jeśli są skonfigurowane, symbole w stylach internetowych publikowane z poziomu aplikacji ArcGIS Pro, które mają co najmniej jedną warstwę symboli. Symbole wektorowe są obsługiwane tylko w niektórych aplikacjach, takich jak ArcGIS Instant Apps, ArcGIS StoryMaps i ArcGIS Field Maps. Gdy mapa jest używana w aplikacjach, które jeszcze nie obsługują tych symboli, zamiast symboli wektorowych stosowanych na mapie, stosuje się symbol domyślny.

   Notatka:

   Aby wyświetlić symbole w zestawie symboli jako listę, kliknij przycisk Widok listy Widok listy. Jeśli zestaw symboli zawiera 10 lub więcej symboli, wyszukaj symbole, podając słowa kluczowe w polu wyszukiwania. Kliknij Widok siatki Widok siatki, aby powrócić do widoku siatki.

  • W przypadku symbolu Linia podstawowa wybierz opcję Wzór i opcjonalnie dodaj strzałkę, korzystając z menu rozwijanego Strzałka.
  • Kolor — wybierz kolor w oknie wyboru kolorów. Kolory niestandardowe można również podać, korzystając z wartości szesnastkowych. Kliknij przycisk Dodaj Dodaj, aby zapisać kolor niestandardowy. Kliknij przycisk Usuń Usuń, aby usunąć zapisany kolor. Kolory są zapisywane tylko na czas sesji przeglądarki.
  • Przezroczystość — użyj suwaka, aby zastosować przezroczystość do wypełnienia, lub zmień wartość przezroczystości w polu wejściowym.
  • Szerokość — użyj suwaka, aby zmienić szerokość linii, lub zmień wartość wyrażoną w pikselach w polu wejściowym.
  • Rozmiar — użyj suwaka, aby zmienić rozmiar symbolu, lub zmień wartość wyrażoną w pikselach w polu wejściowym.
  • Obrót — użyj suwaka, aby zmienić obrót symbolu, lub zmień wartość stopni w polu wejściowym.
 7. Wskazówka:

  Aby użyć opcji stylu z istniejącego stylu internetowego, kliknij opcję Dodaj style Dodaj style i wyszukaj style internetowe w zasobach, ulubionych, grupach, do których należysz, w instytucji ArcGIS Living Atlas of the World lub usłudze ArcGIS Online. Zaznacz pole obok stylu internetowego i kliknij opcję Dodaj, aby dodać go do kategorii Dodane style. Aby usunąć styl internetowy z kategorii Dodane style, kliknij go, przewiń do dołu siatki lub listy i kliknij opcję Usuń styl.

  Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Dodawanie poligonów

Poligonów można użyć do symbolizowania obszarów o nieregularnych kształtach.

Aby dodać poligon, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz warstwę szkicu zgodnie z powyższym opisem lub wybierz istniejącą warstwę szkicu na panelu Warstwy.
 2. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Poligon Poligon.
 3. Kliknij punkt na mapie, aby umieścić wierzchołek.

  Linie są wyświetlane automatycznie, łącząc wierzchołki w miarę ich umieszczania.

  Pomyłki podczas rysowania można korygować za pomocą skrótów klawiaturowych, które umożliwiają wycofywanie i ponawianie wierzchołków.

 4. Kliknij dwukrotnie lub użyj skrótu klawiaturowego, aby umieścić ostatni wierzchołek i zakończyć poligon.

  Poligon zostanie wyświetlony na mapie.

 5. Aby zmienić wygląd poligonu, użyj dowolnej z następujących opcji na panelu Szkic:
  • Ostatni symbol — wybierz symbol z listy Ostatnie symbole. Kliknij opcję Wyczyść, aby wyczyścić listę Ostatnie symbole. Symbole są zapisywane tylko na czas sesji przeglądarki.
  • Bieżący symbol — wybierz zestaw symboli z rozwijanego menu Kategoria i wybierz symbol. Niektóre symbole wektorowe zawierają wiele warstw symboli, co umożliwia dostosowanie stylu każdej warstwy symboli.
   Notatka:

   Symbole wektorowe obejmują symbole domyślne Esri oraz, jeśli są skonfigurowane, symbole w stylach internetowych publikowane z poziomu aplikacji ArcGIS Pro, które mają co najmniej jedną warstwę symboli. Symbole wektorowe są obsługiwane tylko w niektórych aplikacjach, takich jak ArcGIS Instant Apps, ArcGIS StoryMaps i ArcGIS Field Maps. Gdy mapa jest używana w aplikacjach, które jeszcze nie obsługują tych symboli, zamiast symboli wektorowych stosowanych na mapie, stosuje się symbol domyślny.

   Notatka:

   Aby wyświetlić symbole w zestawie symboli jako listę, kliknij przycisk Widok listy Widok listy. Jeśli zestaw symboli zawiera 10 lub więcej symboli, wyszukaj symbole, podając słowa kluczowe w polu wyszukiwania. Kliknij Widok siatki Widok siatki, aby powrócić do widoku siatki.

  • Kolor — wybierz kolor w oknie wyboru kolorów. Kolory niestandardowe można również podać, korzystając z wartości szesnastkowych. Kliknij przycisk Dodaj Dodaj, aby zapisać kolor niestandardowy. Kliknij przycisk Usuń Usuń, aby usunąć zapisany kolor. Kolory są zapisywane tylko na czas sesji przeglądarki.
  • Przezroczystość — użyj suwaka, aby zastosować przezroczystość do wypełnienia, lub zmień wartość przezroczystości w polu wejściowym.
  • Szerokość — użyj suwaka, aby zmienić szerokość linii, lub zmień wartość wyrażoną w pikselach w polu wejściowym.
  • Rozmiar — użyj suwaka, aby zmienić rozmiar symbolu, lub zmień wartość wyrażoną w pikselach w polu wejściowym.
  • Obrót — użyj suwaka, aby zmienić obrót symbolu, lub zmień wartość stopni w polu wejściowym.
 6. Opcjonalnie, w przypadku warstw sygnatur wektorowych w wektorowych symbolach poligonowych możesz skonfigurować opcje Umiejscowienie sygnatury w następujący sposób:
  • Położenie — zaznacz opcję Stałe lub Losowe, aby określić sposób wypełniania poligonu przez sygnaturę.
  • Losowość — jeśli wybrano opcję Losowe, użyj suwaka lub wpisz wartość procentową w polu wejściowym, aby określić stopień randomizacji umiejscowienia sygnatury.
  • Odstęp X — użyj suwaka lub wprowadź wartość piksela, aby określić odstępy w poziomie między symbolami sygnatury.
  • Odstęp Y — użyj suwaka lub wprowadź wartość piksela, aby określić odstępy w pionie między symbolami sygnatury.
  • Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Przesuń wiersze nieparzyste, aby zmienić położenie wierszy symboli.
 7. Wskazówka:

  Aby użyć opcji stylu z istniejącego stylu internetowego, kliknij opcję Dodaj style Dodaj style i wyszukaj style internetowe w zasobach, ulubionych, grupach, do których należysz, w instytucji ArcGIS Living Atlas of the World lub usłudze ArcGIS Online. Zaznacz pole obok stylu internetowego i kliknij opcję Dodaj, aby dodać go do kategorii Dodane style. Aby usunąć styl internetowy z kategorii Dodane style, kliknij go, przewiń do dołu siatki lub listy i kliknij opcję Usuń styl.

  Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Dodawanie prostokątów i okręgów

Prostokątów i okręgów można użyć do symbolizowania obszarów o regularnych kształtach.

Aby dodać prostokąt lub okrąg, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz warstwę szkicu zgodnie z powyższym opisem lub wybierz istniejącą warstwę szkicu na panelu Warstwy.
 2. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Prostokąt Prostokąt lub Okrąg Okrąg.
 3. Przeciągnij, aby rozpocząć rysowanie kształtu na mapie w miejscu, w którym chcesz umieścić obiekt.
 4. Zwolnij przycisk myszy, aby zakończyć obiekt i umieścić go na mapie.
 5. Opcjonalnie, aby zmienić wygląd obiektu, na panelu Szkic wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Ostatni symbol — wybierz symbol z listy Ostatnie symbole. Kliknij opcję Wyczyść, aby wyczyścić listę Ostatnie symbole. Symbole są zapisywane tylko na czas sesji przeglądarki.
  • Bieżący symbol — wybierz zestaw symboli z rozwijanego menu Kategoria i wybierz symbol. Niektóre symbole wektorowe zawierają wiele warstw symboli, co umożliwia dostosowanie stylu każdej warstwy symboli.
   Notatka:

   Symbole wektorowe obejmują symbole domyślne Esri oraz, jeśli są skonfigurowane, symbole w stylach internetowych publikowane z poziomu aplikacji ArcGIS Pro, które mają co najmniej jedną warstwę symboli. Symbole wektorowe są obsługiwane tylko w niektórych aplikacjach, takich jak ArcGIS Instant Apps, ArcGIS StoryMaps i ArcGIS Field Maps. Gdy mapa jest używana w aplikacjach, które jeszcze nie obsługują tych symboli, zamiast symboli wektorowych stosowanych na mapie, stosuje się symbol domyślny.

   Notatka:

   Aby wyświetlić symbole w zestawie symboli jako listę, kliknij przycisk Widok listy Widok listy. Jeśli zestaw symboli zawiera 10 lub więcej symboli, wyszukaj symbole, podając słowa kluczowe w polu wyszukiwania. Kliknij Widok siatki Widok siatki, aby powrócić do widoku siatki.

  • W przypadku symbolu Linia podstawowa wybierz opcję Wzór i opcjonalnie dodaj strzałkę, korzystając z menu rozwijanego Strzałka.
  • Kolor — wybierz kolor w oknie wyboru kolorów. Kolory niestandardowe można również podać, korzystając z wartości szesnastkowych. Kliknij przycisk Dodaj Dodaj, aby zapisać kolor niestandardowy. Kliknij przycisk Usuń Usuń, aby usunąć zapisany kolor. Kolory są zapisywane tylko na czas sesji przeglądarki.
  • Przezroczystość — użyj suwaka, aby zastosować przezroczystość do wypełnienia, lub zmień wartość przezroczystości w polu wejściowym.
  • Szerokość — użyj suwaka, aby zmienić szerokość linii, lub zmień wartość wyrażoną w pikselach w polu wejściowym.
  • Rozmiar — użyj suwaka, aby zmienić rozmiar symbolu, lub zmień wartość wyrażoną w pikselach w polu wejściowym.
  • Obrót — użyj suwaka, aby zmienić obrót symbolu, lub zmień wartość stopni w polu wejściowym.
 6. Opcjonalnie, w przypadku warstw sygnatur wektorowych w wektorowych symbolach poligonowych możesz skonfigurować opcje Umiejscowienie sygnatury w następujący sposób:
  • Położenie — zaznacz opcję Stałe lub Losowe, aby określić sposób wypełniania poligonu przez sygnaturę.
  • Losowość — jeśli wybrano opcję Losowe, użyj suwaka lub wpisz wartość procentową w polu wejściowym, aby określić stopień randomizacji umiejscowienia sygnatury.
  • Odstęp X — użyj suwaka lub wprowadź wartość piksela, aby określić odstępy w poziomie między symbolami sygnatury.
  • Odstęp Y — użyj suwaka lub wprowadź wartość piksela, aby określić odstępy w pionie między symbolami sygnatury.
  • Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Przesuń wiersze nieparzyste, aby zmienić położenie wierszy symboli.
 7. Wskazówka:

  Aby użyć opcji stylu z istniejącego stylu internetowego, kliknij opcję Dodaj style Dodaj style i wyszukaj style internetowe w zasobach, ulubionych, grupach, do których należysz, w instytucji ArcGIS Living Atlas of the World lub usłudze ArcGIS Online. Zaznacz pole obok stylu internetowego i kliknij opcję Dodaj, aby dodać go do kategorii Dodane style. Aby usunąć styl internetowy z kategorii Dodane style, kliknij go, przewiń do dołu siatki lub listy i kliknij opcję Usuń styl.

  Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Dodawanie tekstu

Tekstu można użyć do oznaczenia etykietą lub podania informacji o dowolnym elemencie na mapie.

Aby dodać tekst, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz warstwę szkicu zgodnie z powyższym opisem lub wybierz istniejącą warstwę szkicu na panelu Warstwy.
 2. Z narzędzi do szkicowania wybierz opcję Tekst Tekst.
 3. Na mapie kliknij punkt, w którym chcesz umieścić tekst.
 4. Wpisz tekst w polu tekstowym Zasoby na panelu Szkic.
 5. Opcjonalnie określ styl tekstu, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  • Ostatni symbol — wybierz symbol z listy Ostatnie symbole. Kliknij opcję Wyczyść, aby wyczyścić listę Ostatnie symbole. Symbole są zapisywane tylko na czas sesji przeglądarki.
  • Wybierz czcionkę z menu rozwijanego Czcionka.
  • Zmień wartość w polu wejściowym Rozmiar lub użyj strzałek w celu zwiększenia albo zmniejszenia rozmiaru.
  • Wybierz kolor w oknie wyboru koloru lub wpisz wartość szesnastkową albo RGB w polu wejściowym.
  • Włącz lub wyłącz przełącznik Otoczka i skonfiguruj kolor oraz wielkość.
  • Włącz lub wyłącz przełącznik Tło i skonfiguruj kolor tła.
 6. Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Dodanie okna podręcznego do obiektu szkicu

Aby udostępnić więcej informacji o lokalizacji, do obiektu szkicu można dodać okno podręczne.

Aby dodać okno podręczne do obiektu szkicu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz obiekt na mapie, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Na panelu Szkic wybierz opcję Wybierz Wybierz i kliknij obiekt szkicu na mapie.
  • Na panelu Właściwości kliknij opcję Edytuj Edycja obok podglądu obiektu szkicu, który chcesz edytować.

  Obiekt zostanie wybrany na mapie.

 2. Na panelu Szkic kliknij opcję Okno podręczne.
 3. Włącz przełącznik Włącz okna podręczne.
 4. Rozwiń sekcję Tytuł i wpisz nazwę w polu tekstowym.
 5. Kliknij domyślny element Tekst Tekst i wpisz w polu tekstowym informacje dodatkowe o obiekcie.
 6. Kliknij przycisk Dodaj zasoby, aby dodać nowe elementy tekstu lub obrazów.
 7. Kliknij przycisk Opcje Opcje, aby usunąć lub zduplikować element.
 8. Po zakończeniu kliknij strzałkę wstecz, aby powrócić do panelu Szkic.
 9. Notatka:

  Po skonfigurowaniu stylu szkicowanego obiektu styl i zawartość okna podręcznego są zachowywane i używane w przypadku kolejnych obiektów tego typu. Zmiany stylu dotyczą ostatnio umieszczonego obiektu i kolejnych obiektów.

Edycja obiektu szkicu

Po wyświetleniu na mapie obiektu szkicu można zmienić jego styl, kształt, rozmiar lub pozycję.

Aby edytować obiekt szkicu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz obiekt na mapie, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Na panelu Szkic wybierz opcję Wybierz Wybierz i kliknij obiekt szkicu na mapie.
  • Na panelu Właściwości kliknij opcję Edytuj Edycja obok podglądu obiektu szkicu, który chcesz edytować.

  Obiekt zostanie wybrany na mapie.

 2. Opcjonalnie przeciągnij obiekt do nowej lokalizacji.
 3. Opcjonalnie przeciągnij uchwyty obiektu, aby zmienić jego rozmiar lub go obrócić.
 4. Opcjonalnie, aby zmienić kształt linii, poligonu, prostokąta lub okręgu:
  1. Kliknij wybrany obiekt.

   Wierzchołki kształtu zostaną wyświetlone na pomarańczowo, a punkty środkowe segmentów linii zostaną wyświetlone na biało.

  2. Przeciągnij wierzchołek lub punkt środkowy do nowej lokalizacji.
  3. Kliknij punkt środkowy, aby dodać wierzchołki.

   Punkt środkowy stanie się wierzchołkiem, a po jego obu stronach zostaną dodane dwa nowe punkty środkowe.

 5. Aby zduplikować obiekt, kliknij opcję Duplikuj Duplikuj na panelu Szkic.
 6. Aby usunąć obiekt, kliknij opcję Usuń Usuń na panelu Szkic.
 7. Zamknij panel Szkic, aby potwierdzić zmiany i wyczyścić wybór.

Edycja wielu obiektów szkicu

Po wyświetleniu na mapie wielu obiektów można z nimi pracować i nimi zarządzać jednocześnie.

Aby edytować wiele obiektów szkicu, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli jest to konieczne, otwórz panel Szkic, wykonując następujące czynności:
  1. Na (jasnym) pasku narzędzi Ustawienia kliknij opcję Szkic Szkic.

   Zostanie wyświetlony panel Szkic, a na mapie zostaną wyświetlone narzędzia do szkicowania.

  2. Jeśli na mapie istnieje wiele warstw szkiców, wybierz warstwę szkicu z selektora warstw na panelu Szkic.
 2. Notatka:

  Panel Szkic możesz również otworzyć, klikając opcję Warstwy Warstwy na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość. Wybierz warstwę szkicu lub kliknij przycisk Opcje Opcje w warstwie i wybierz opcję Szkic.

 3. Z poziomu narzędzi do szkicowania wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję Wybierz prostokątem Wybierz prostokątem, aby wybrać obiekty, rysując prostokąt.
  • Wybierz opcję Wybierz lassem Wybierz lassem, aby wybrać obiekty, rysując kształt.
 4. Przeciągnij, aby rysować kształt na mapie i wybrać obiekty.

  Obiekty na mapie zostaną zgrupowane w jeden wybór.

 5. Notatka:
  Można również wybrać wiele obiektów szkicu na panelu Właściwości i nimi zarządzać. Na (ciemnym) pasku narzędziowym Zasoby kliknij opcję Warstwy, a następnie wybierz warstwę szkicu z listy warstw. Na panelu Właściwości w obszarze Naszkicuj obiekty zaznacz pole wyboru obok każdego obiektu szkicu, aby dokonać wyboru. Wybierz dowolną opcję z listy Działania, aby zarządzać wybranymi obiektami szkicu, lub kliknij przycisk Edytuj Edycjaobok obiektu szkicu, aby nim zarządzać.
 6. Opcjonalnie przeciągnij wybór do nowej lokalizacji.
 7. Opcjonalnie przeciągnij uchwyty wyboru, aby zmienić rozmiar obiektów lub obrócić obiekty.
 8. Aby dodać tytuł do wybranego obiektu szkicu, kliknij opcję Edytuj Edycja i wpisz tytuł w polu tekstowym.
 9. Aby dodać okno podręczne do wybranych obiektów, kliknij opcję Okno podręczne, a następnie wykonaj etapy od 3 do 8 procedury Dodanie okna podręcznego do obiektu szkicu. Kliknij przycisk Zastosuj zmiany, aby zastosować zmiany.
 10. Kliknij opcję Duplikuj Duplikuj na panelu Szkic, aby zduplikować wybrane obiekty.
 11. Kliknij opcję Kopiuj do nowej warstwy szkicu na panelu Szkic, aby skopiować wybrane obiekty do nowej warstwy szkicu.

  Nowa warstwa szkicu zostanie dodana do panelu Warstwy.

 12. Aby usunąć wybrane obiekty, kliknij opcję Usuń Usuń na panelu Szkic.
 13. Zamknij panel Szkic, aby potwierdzić zmiany i wyczyścić wybór.

Skróty klawiaturowe używane przy szkicowaniu

Skróty klawiaturowe ułatwiają rysowanie obiektów szkicu, takich jak linie i poligony.

Na panelu Szkic kliknij opcję Skróty klawiaturowe używane przy szkicowaniu Skróty klawiaturowe, aby zobaczyć dostępne skróty.

Poniższa tabela zawiera opis dostępnych skrótów klawiaturowych.

SkrótOpis

Ctrl

Naciśnij podczas rysowania, aby wyłączyć dociąganie.

Funkcja dociągania udostępnia prowadnice wizualne, które ułatwiają rysowanie pod kątem prostym, rysowanie linii prostych oraz pozwalają umieścić obiekty bezpośrednio na krawędziach i wierzchołkach innych obiektów szkicu.

Wprowadź

Zakończ rysowanie.

Z

Wycofaj ostatni wierzchołek.

P

Ponów ostatni wierzchołek.

Esc

Anuluj wyświetlanie.