Dodawanie warstw multimediów

W przeglądarce map Map Viewer można dodać do mapy jeden lub większą liczbę obrazów, aby utworzyć warstwy multimediów. Gdy tworzysz warstwę multimediów, umieszczasz i pozycjonujesz obraz w wybranej lokalizacji geograficznej na mapie bazowej. Na przykład, możesz zobrazować, jak miasto zmieniało się w czasie, przełączając się między zeskanowanymi obrazami historycznych map a aktualną cyfrową mapą internetową miasta.

Warstwy multimediów można utworzyć, dodając z urządzenia do mapy obrazy w formacie .jpg lub .png. Każda warstwa multimediów może zawierać jeden obraz. Dodając do mapy wiele obrazów, tworzysz wiele warstw multimediów. Możesz także zapisywać warstwy multimediów jako elementy warstwy multimediów i dodawać istniejące elementy warstw multimediów do map.

Aby utworzyć warstwę multimediów, wykonaj następujące czynności:

Wskazówka:

Możesz znaleźć i dodać istniejący element warstwy multimediów do mapy, przeglądając warstwy.

 1. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Dodaj i wybierz opcję Dodaj warstwę multimediów.
 2. Przeciągnij plik .jpg lub .png albo kliknij swoje urządzenie, aby znaleźć plik na urządzeniu.

  Obraz zostanie wyświetlony pośrodku mapy w trybie nakładki.

  Notatka:

  Większe obrazy mogą wczytywać się powoli i powodować problemy z wydajnością telefonów, dlatego należy pamiętać, aby je przetestować.

 3. Wyszukaj lokalizację na mapie, w której chcesz umieścić obraz, a następnie w oknie podręcznym kliknij Zmień położenie na bieżące.

  Możesz również powiększyć lub przesunąć obraz do tej lokalizacji.

 4. Opcjonalnie kliknij pozycję Zmień mapę bazową Zmień mapę bazową i wybierz inną mapę bazową.
 5. Opcjonalnie dopasuj suwak Przezroczystość, aby lepiej zwizualizować mapę bazową pod obrazem.

  Możesz również nacisnąć klawisz T, aby szybko dopasować przezroczystość obrazu.

 6. Wykonaj dowolną z poniższych czynności, aby umieścić i wyrównać obraz na mapie bazowej:
  • Przeciągnij obraz do nowej lokalizacji.
  • Przeciągnij uchwyty obrazu, aby zmienić jego rozmiar.
  • Przeciągnij okrąg poniżej obrazu, aby go obrócić.
  Wskazówka:

  Skróty klawiaturowe pomagają w umieszczaniu i wyrównywaniu obrazu. Na przykład za pomocą klawisza Shift i klawiszy strzałek można posunąć obraz o 1 piksel, a przytrzymanie klawisza Shift podczas zmiany rozmiaru obrazu pozwala zachować jego współczynnik proporcji. Aby wyświetlić pełną listę skrótów dla warstwy multimediów, kliknij niebieską żarówkę znajdującą się w górnym rogu okna Dodaj warstwę multimediów.

 7. Jeśli masz problem z osiągnięciem wystarczająco dokładnego wyrównania, kliknij opcję Obok siebie i użyj pinezek w następujący sposób:
  1. Na mapie kliknij pinezkę i przeciągnij ją do stałego punktu, na przykład skrzyżowania ulic lub rogu budynku. Powiększ odpowiednio, aby dokładnie umieścić pinezkę.
  2. Na obrazie kliknij odpowiednią niebieską pinezkę i przeciągnij ją do tego samego punktu.
  3. Kliknij drugą pinezkę na mapie i powtórz wcześniejsze czynności dla każdej z pozostałych pinezek.
  Wskazówka:

  Jeśli znasz współrzędne długości i szerokości geograficznej, możesz je wprowadzić zamiast ręcznego przeciągania pinezek.

 8. Aby sprawdzić wykonaną pracę, wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Nakładka, aby zobaczyć pozycję obrazu w trybie nakładki. Kliknij ponownie opcję Obok siebie, aby dodatkowo skorygować pinezki wyrównania.
  • Kliknij opcję Resetuj, aby przywrócić pierwotny obraz i zacząć od nowa.
 9. Po zakończeniu kliknij opcję Zaktualizuj i zamknij.

  Warstwa multimediów zostanie utworzona i dodana do mapy.

 10. Opcjonalnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Warstwy, aby zobaczyć nową warstwę w panelu Warstwy. Z tego miejsca możesz kliknąć Opcje Opcje, aby powiększyć, zmienić nazwę, usunąć, edytować lub wykonać inne działania w warstwie.
  • Zmień zakres widoczności warstwy multimediów lub zastosuj względem niej tryby mieszania, efekty albo przezroczystość.
  • Aby dodatkowo zmienić pozycję obrazu, wybierz warstwę na panelu Warstwy i kliknij opcję Edytuj umieszczone multimedia na panelu Właściwości.
  • Na panelu Warstwy kliknij Opcje Opcje w warstwie multimediów i kliknij Zapisz jako, aby zapisać warstwę multimediów jako element warstwy multimediów.
   Notatka:

   Konfiguracje właściwości warstwy, takie jak ustawienia stylizacji i widoczności, są zachowywane, gdy warstwa multimediów jest zapisywana jako element warstwy multimediów.

 11. Opcjonalnie powtórz powyższe czynności, aby dodać inne obrazy do mapy.

  Każda warstwa multimediów może zawierać jeden obraz.

 12. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij opcję Zapisz i otwórz > Zapisz jako i zapisz mapę z utworzonymi warstwami multimediów.

  W dowolnym momencie można wprowadzić zmiany względem warstwy multimediów, takie jak zmiana pozycji obrazu lub skorygowanie jego wyrównania, wybierając ją na panelu Warstwy i klikając opcję Edytuj umieszczone multimedia na panelu Właściwości.

  Notatka:

  Przycisk Edytuj umieszczone multimedia jest widoczny tylko wtedy, gdy bieżąca mapa bazowa mapy ma to samo odniesienie przestrzenne co mapa bazowa zastosowana w momencie umieszczania multimediów. Jeśli po umieszczeniu multimediów zostanie wybrana nowa mapa bazowa z innym odniesieniem przestrzennym, nie będzie można edytować umieszczonych multimediów.

Wskazówka:

Informacje o bardziej rozbudowanych i kompletnych możliwościach wpasowania i transformacji przestrzennych zawiera dokumentacja oprogramowania ArcGIS Pro.