Organizowanie warstw (Map Viewer)

W przeglądarce Map Viewer warstwy są wyświetlane na mapie w takiej samej kolejności, w jakiej są umieszczone na liście warstw: warstwy znajdujące się wyżej na liście są wyświetlane nad warstwami, które znajdują się niżej na liście. Oznacza to, że niektóre warstwy mogą przykryć inne warstwy, powodując, że nie będą widoczne na mapie. Można to poprawić, zmieniając kolejność warstw. Można również zmienić nazwy warstw i usunąć zbędne warstwy, aby dodać kontekst do mapy oraz ułatwić jej eksplorację.

Jeśli Twoja mapa zawiera wiele powiązanych warstw, możesz w celu ich zorganizowania użyć warstw grupowych. Na przykład możesz zorganizować warstwy na mapach usług komunalnych według motywu, np. obiekty wodno-kanalizacyjne, burzowe i sanitarne. Zorganizowanie warstw w warstwy grupowe pomoże zarówno Tobie, jak i innym użytkownikom w znajdowaniu i eksplorowaniu warstw na mapie lub zarządzaniu nimi. Warstw grupowych można używać do zorganizowania dużej liczby warstw lub do uproszczenia eksplorowania danych.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Organizowanie warstw i zarządzanie nimi

W przeglądarce Map Viewer organizowanie warstw mapy i zarządzanie nimi odbywa się z użyciem panelu Warstwy.

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwy, które chcesz zorganizować lub dodaj warstwy do nowej mapy.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Warstwy Warstwy, jeśli panel Warstwy nie został otwarty.
 4. Na panelu Warstwy zorganizuj warstwy na mapie, wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Kliknij Opcje Opcje w warstwie, a następnie kliknij opcję Zmień nazwę. Wpisz nową nazwę warstwy i kliknij przycisk OK.
  • Kliknij Opcje w warstwie, a następnie kliknij opcję Usuń, aby ją usunąć.
   Uwaga:

   Tego działania nie można cofnąć.

  • Przeciągnij warstwę do nowej lokalizacji na liście warstw.
 5. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
  Wskazówka:

  Aby włączyć lub wyłączyć widoczność warstw na mapie, wskaż warstwę w panelu Warstwy i włącz lub wyłącz przełącznik widoczności warstwy. Warstwy, które są widoczne na mapie, wyświetlają przycisk Ukryj warstwę Ukryj warstwę, podczas gdy ukryte warstwy wyświetlają przycisk Pokaż warstwę Pokaż warstwę.

Tworzenie i zarządzanie warstwami grupowymi

Aby zorganizować powiązane warstwy na mapie, można utworzyć warstwy grupowe w panelu Warstwy. Po utworzeniu warstwy grupowej można nadać nazwę grupie, przenosić warstwy do grupy oraz usuwać je z niej, a także zarządzać warstwą grupową i warstwami w grupie w taki sam sposób, w jaki zarządza się pojedynczymi warstwami na liście warstw.

Aby utworzyć warstwy grupowe i zarządzać nimi, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwy, które chcesz zorganizować w warstwy grupowe lub dodaj warstwy do nowej mapy.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Warstwy Warstwy, jeśli panel Warstwy nie został otwarty.
 4. W panelu Warstwy utwórz warstwę grupową w następujący sposób:
  1. W jednej z warstw, którą chcesz dołączyć do warstwy grupowej, kliknij opcję Opcje Opcje, a następnie kliknij opcję Grupa.

   Nowa grupa zostanie wyświetlona na początku listy warstw. Po rozwinięciu grupy zobaczysz warstwę, która została dodana do grupy.

  2. Aby dodać kolejną warstwę do grupy, kliknij przycisk Opcje w warstwie, kliknij opcję Przenieś, kliknij nazwę grupy, a następnie kliknij przycisk OK.
   Wskazówka:

   Możesz również dodać warstwę do grupy, rozwijając warstwę grupową i przeciągając warstwę do grupy.

  3. Powtarzaj poprzedni etap dla każdej warstwy, którą chcesz dodać do warstwy grupowej.
 5. Kliknij opcję Opcje w warstwie grupowej, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę, aby nadać nazwę warstwie grupowej. Wpisz nazwę w polu tekstowym i kliknij przycisk OK.
 6. Zarządzaj warstwami grupowymi i organizuj je, wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Rozwiń warstwę grupową, która zawiera warstwę, kliknij opcję Opcje w warstwie, a następnie kliknij opcję Przenieś. Kliknij nazwę grupy, do której chcesz przenieść warstwę i kliknij przycisk OK.
   Wskazówka:

   Warstwę można również przenieść, przeciągając ją do rozwiniętej warstwy grupowej.

  • Rozwiń warstwę grupową, kliknij opcję Opcje w warstwie, a następnie kliknij opcję Przenieś. Kliknij opcję Brak grupy, a następnie OK.

   Warstwa jest teraz autonomiczną warstwą na mapie. Jeśli usuniesz jedyną pozostałą warstwę z warstwy grupowej, na liście warstw zostanie pusta warstwa grupowa. Możesz dodać warstwy do pustej warstwy grupowej lub usunąć warstwę grupową z listy warstw zgodnie z opisem dotyczącym następnej opcji.

   Wskazówka:

   Możesz również usunąć warstwę z warstwy grupowej, rozwijając warstwę grupową i przeciągając z niej warstwę na listę warstw.

  • Kliknij opcję Opcje w warstwie grupowej, a następnie kliknij opcję Usuń.

   Warstwa grupowa i wszystkie warstwy w grupie zostaną usunięte z mapy. Aby usunąć konkretne warstwy wchodzące w skład warstwy grupowej z mapy, kliknij przycisk Opcje, a następnie kliknij przycisk Usuń dla każdej warstwy, którą chcesz usunąć.

   Uwaga:

   Tego działania nie można cofnąć.

  • Rozwiń warstwę grupową i przeciągnij pojedyncze warstwy do nowej lokalizacji w grupie. Aby zmienić kolejność całej warstwy grupowej, przeciągnij warstwę grupową do nowej lokalizacji na liście warstw.
  • W warstwie grupowej kliknij Opcje, a następnie Rozgrupuj.

   Warstwy z warstwy grupowej stają się wszystkie autonomicznymi warstwami mapy, a warstwa grupowa jest usuwana.

 7. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.
  Wskazówka:

  Aby włączyć lub wyłączyć widoczność warstw na mapie, wskaż warstwę w panelu Warstwy i włącz lub wyłącz przełącznik widoczności warstwy. Warstwy, które są widoczne na mapie, wyświetlają przycisk Ukryj warstwę Ukryj warstwę, podczas gdy ukryte warstwy wyświetlają przycisk Pokaż warstwę Pokaż warstwę.

  Możesz również włączać i wyłączać widoczność całej warstwy grupowej na mapie za pomocą przełącznika widoczności warstwy w panelu Warstwy. Warstwy, które są widoczne na mapie, po ich wskazaniu wyświetlają przycisk Ukryj warstwę Ukryj warstwę, podczas gdy ukryte warstwy wyświetlają przycisk Pokaż warstwę Pokaż warstwę. Jeśli ukryjesz całą warstwę grupową, wszystkie warstwy w niej zawarte zostaną na mapie ukryte. Istnieje możliwość uwidocznienia poszczególnych warstw w warstwie grupowej, włączając przełącznik widoczności warstwy znajdujący się w każdej warstwie.