Udostępnianie łączy do elementów

Elementy zasobów, wyniki wyszukiwania oraz grupy są dostępne bezpośrednio za pomocą adresu URL. Oznacza to, że możesz utworzyć łącze do strony elementu, mapy lub grupy poprzez skopiowanie i wklejenie adresu URL, który jest wyświetlany na pasku adresu w przeglądarce internetowej, na przykład https://www.arcgis.com/home/group.html?owner=esri&title=Esri%20Maps%20and%20Data. Możesz również udostępnić stronę dowolnego elementu w witrynie przez skopiowanie skróconego adresu URL podanego na karcie Przegląd tej strony. Korzystanie z bezpośrednich adresów URL umożliwia promowanie publicznych elementów przez pocztę e-mail, blogi, witryny i sieci społecznościowe oraz ułatwia kierowanie innych osób z instytucji do określonych elementów.

Przed wysłaniem komuś adresu URL do elementu lub strony elementu upewnij się, że ten element jest udostępniony w sposób zapewniający temu użytkownikowi dostęp. Jeśli na przykład element został udostępniony w instytucji, dostęp do niego i jego strony mają tylko członkowie tej instytucji. Jeśli udostępnisz element publicznie, dostęp do niego będzie miał każdy.

Jeśli instytucja wyłączyła dostęp anonimowy, nadal można jednak udostępniać elementy publiczne instytucji, udostępniając je za pomocą publicznych adresów URL (https://www.arcgis.com), a nie adresów URL instytucji (np.: https://yourorg.maps.arcgis.com).

Notatka:

Użytkownicy spoza instytucji mogą używać tych adresów URL do wyświetlania elementów publicznych, ale nie mogą korzystać z tych elementów. Na przykład mogą wyświetlać mapę internetową dostępną za pomocą adresu URL, ale nie mogą analizować warstw tej mapy ani dodawać mapy internetowej do aplikacji.

Generowanie krótkiego adresu URL jako łącza do strony elementu

 1. Na stronie zasobów kliknij nazwę elementu, do którego chcesz utworzyć łącze.

  Zostanie otwarta strona elementu.

 2. Na karcie Przegląd kliknij przycisk Skrócony adres URL Skrócony adres URL w sekcji Szczegóły.

  Zostanie wygenerowany skrócony adres URL strony.

 3. Kliknij przycisk Kopiuj obok skróconego adresu URL, aby go skopiować.

  Możesz też skopiować adres URL widoczny na pasku adresu przeglądarki internetowej.

 4. Wklej ten adres URL w wiadomości e-mail, SMS, blogu, witrynie internetowej lub wpisie w sieci społecznościowej.

  Jeśli odbiorca, któremu taki element został udostępniony, kliknie ten adres URL, zostanie mu otwarta strona elementu. Jeśli jednak element nie został udostępniony danej osobie, nie uzyska ona dostępu do elementu.

Generowanie adresu URL jako łącza do wyników wyszukiwania

 1. Aby wyświetlić listę wyników, użyj opcji wyszukiwania.
 2. Skopiuj adres URL znajdujący się w pasku adresu przeglądarki internetowej i wklej go do treści wiadomości e-mail lub witryny internetowej.
 3. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby utworzyć adres URL wyników wyszukiwania:
  1. Zacznij od adresu URL witryny internetowej: https://www.arcgis.com. Jeśli jesteś członkiem instytucji, rozpocznij od adresu witryny instytucji, na przykład, https://acme.maps.arcgis.com.

   Możesz uzyskać dostęp do adresu URL instytucji na stronie profilu.

  2. Dodaj odwołanie do ścieżki pliku: /home/search.html?.
  3. Dodaj zapytanie i typ zapytania jako q=<search string>&t=<content or group> (na przykład q=streets&t=content).
  4. Jeśli chcesz, aby w wynikach wyszukiwania uwzględniane były pliki ArcGIS, takie jak pakiety warstw, dodaj parametr &content=all.

  W tym przykładzie pełny adres URL to https://www.arcgis.com/home/search.html?q=streets&t=content&content=all.

Generowanie krótkiego adresu URL jako łącza do strony grupy

 1. Otwórz stronę grupy
 2. Na karcie Przegląd kliknij przycisk Łącze Łącze i skopiuj wyświetlony skrócony adres URL, aby udostępnić grupę za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora lub innych mediów. Możesz także użyć przycisków służących do publikowania grupy na posiadanych kontach w portalach Facebook i Twitter (jeśli w instytucji skonfigurowano wyświetlanie łączy do sieci społecznościowych na stronach elementów i grup), osadzić grupę i utworzyć aplikację galerii.
 3. Opcjonalnie możesz skopiować adres URL wyświetlony na pasku adresu przeglądarki internetowej i wkleić go do treści wiadomości e-mail lub witryny internetowej.
 4. Możliwe jest również ręczne utworzenie adresu URL grupy:
  1. Zacznij od adresu URL witryny internetowej: https://www.arcgis.com. Jeśli jesteś członkiem instytucji, rozpocznij od adresu witryny instytucji, na przykład, https://acme.maps.arcgis.com.

   Możesz uzyskać dostęp do adresu URL instytucji na stronie profilu.

  2. Dodaj odwołanie do ścieżki pliku: /home/group.html?.
  3. Dodaj identyfikator grupy: id=<ID of the group> (na przykład id=29a90c74425e467d8379a6de3c5aaee0). Możesz także dodać nazwę właściciela i grupy: owner=<owner name>&title=<group name> (na przykład owner=ArcGISTeamLocalGov&title=ArcGIS for Local Government).
   Wskazówka:

   Aby uzyskać identyfikator grupy, otwórz grupę i skopiuj część id=<ID of the group> adresu URL, który pojawia się na pasku adresu przeglądarki internetowej.

  4. Jeśli w zasobach grupy znajdują się pliki ArcGIS, dodaj &content=all.

   Opcja ta pozwala na wyświetlenie plików ArcGIS udostępnionych grupie.

W tym przykładzie pełny adres URL strony grupy to https://www.arcgis.com/home/group.html?id=29a90c74425e467d8379a6de3c5aaee0&content=all lub https://www.arcgis.com/home/group.html?owner=ArcGISTeamLocalGov&title=ArcGIS for Local Government&content=all.

Generowanie krótkiego adresu URL jako łącza do mapy w przeglądarce map Map Viewer Classic

Notatka:

Możesz nie widzieć wszystkich tych opcji łączy zależnie od uprawnień do udostępniania i ustawień zabezpieczeń instytucji.

 1. Otwórz mapę w przeglądarce Map Viewer Classic.
 2. Kliknij przycisk Udostępnij i użyj wyświetlonego skróconego łącza, aby udostępnić mapę za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora itd.

  Możesz także użyć przycisków przeznaczonych do publikowania mapy na kontach Facebook i Twitter, osadzić mapę i utworzyć aplikację.

 3. Alternatywnie skopiuj adres URL wyświetlony na pasku adresu przeglądarki internetowej i wklej go do treści wiadomości e-mail lub witryny internetowej.

Generowanie krótkiego adresu URL jako łącza do sceny

Notatka:

Możesz nie widzieć wszystkich tych opcji łączy zależnie od uprawnień do udostępniania i ustawień zabezpieczeń instytucji.

 1. Otwórz scenę w przeglądarce Scene Viewer.
 2. Kliknij przycisk Udostępnij i użyj wyświetlonego skróconego łącza, aby udostępnić scenę za pomocą poczty elektronicznej, komunikatora itd.

  Możesz także użyć przycisków służących do publikowania sceny na kontach Facebook i Twitter lub osadzić scenę.

 3. Alternatywnie skopiuj adres URL wyświetlony na pasku adresu przeglądarki internetowej i wklej go do treści wiadomości e-mail lub witryny internetowej.