Tworzenie zakładek przestrzennych dla wybranych miejsc (Map Viewer Classic)

Notatka:

Ten temat zawiera informacje związane z przeglądarką Map Viewer Classic. Teraz dostępna jest rozszerzona przeglądarka map. Otwórz przeglądarkę Map Viewer za pomocą aplikacji App Launcher, aby rozpocząć pracę. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją pomocy przeglądarki Map Viewer.

Zakładki pełnią funkcję skrótów do interesujących miejsc na mapie. Autor mapy tworzy je na podstawie bieżącej lokalizacji i skali mapy. Gdy użytkownik kliknie zakładkę, mapa zostanie powiększona do danej lokalizacji.

Przechodzenie do istniejącej zakładki

  1. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
  2. Kliknij przycisk Zakładki Zakładki i kliknij nazwę miejsca, do którego mapa ma zostać powiększona.

Tworzenie nowej zakładki

  1. Otwórz mapę w przeglądarce map Map Viewer Classic.
  2. Przejdź na mapie do lokalizacji i ustaw odpowiednią skalę do oznaczenia zakładką.
  3. Kliknij przycisk Zakładki Zakładki, kliknij polecenie Dodaj zakładkę i wprowadź nazwę zakładki.

Aktualizowanie zakładki

Zakładkę można zaktualizować w dowolny z poniższych sposobów:

  • Aby zmienić kolejność zakładek, kliknij przycisk Zakładki Zakładki, a następnie przeciągnij zakładkę w nowe miejsce na liście zakładek.
  • Aby zmienić nazwę zakładki, kliknij przycisk Zakładki Zakładki, kliknij polecenie Edytuj Edytuj obok zakładki, której nazwę chcesz zmienić i wprowadź nową nazwę.
  • Aby usunąć zakładkę, kliknij przycisk Zakładki Zakładki i kliknij polecenie Usuń Usuń obok zakładki, którą chcesz usunąć.