Sceny internetowe

Scena jest symbolicznym zasobem geoprzestrzennym umożliwiającym wizualizowanie i analizowanie informacji geograficznych w intuicyjnym i interakcyjnym środowisku 3D. Scena składa się z następujących komponentów:

  • Warstwy — dane geoprzestrzenne, takie jak dane naukowe, dane związane z planowaniem urbanistycznym i dane dotyczące środowiska, którym można przypisywać style i konfiguracje.
  • Mapa bazowa — stanowi tło w postaci kontekstu geograficznego dla zawartości w scenie.
  • Podłoże — teren z danymi wysokościowymi, który można włączać i wyłączać.

W celu jak najlepszego wyświetlenia danych można wybrać scenę globalną lub lokalną, na przykład wzorce globalnego ocieplenia, trasy wysyłek lub podziemne sieci infrastruktury.

Przedstawiona poniżej scena stanowi doskonały przykład sposobu użycia scen jako narzędzia do planowania urbanistycznego i zagospodarowania przestrzennego. Najważniejsze elementy proponowanego rozwiązania można wyświetlać w środowisku 3D i wchodzić z nimi w interakcję w ramach różnych scenariuszy. W ten sposób można szybko wizualizować obiekty projektu, takie jak budynki ze szczegółową architekturą, elementy kształtowania krajobrazu, mosty i drogi. Sceny są tak doskonałymi narzędziami wizualizacji, ponieważ można je łatwo eksplorować, włączając i wyłączając istniejące i proponowane warunki. Można także zwięźle zaprezentować plany, rejestrując slajdy, które podkreślą ważne aspekty projektu. Sceny pozwalają projektować i wizualizować scenariusze oraz niezwłocznie prezentować swoje idee interesariuszom i opinii publicznej.

View in Scene Viewer

Sceny można tworzyć, korzystając z przeglądarki scen Scene Viewer lub aplikacji ArcGIS Pro. Aby utworzyć sceny, konieczne jest zalogowanie się na konto instytucji lub konto publiczne.