Mapy internetowe

Mapa internetowa ArcGIS to interaktywny widok informacji geograficznych, którego można użyć do prezentacji scenariusza zdarzeń i odpowiedzi na zapytania. Można na przykład znaleźć lub utworzyć mapę, której można użyć do udzielenia odpowiedzi na pytanie: Ile osób w Stanach Zjednoczonych mieszka w konkretnej odległości od supermarketu, którą można łatwo pokonać pieszo lub samochodem? Mapa ta zawiera warstwy pokazujące, które dzielnice znajdują się w odległości 10-minutowego dojazdu lub 1-kilometrowego marszu od supermarketu. Mapa ma topograficzną mapę bazową, która obejmuje miasta, drogi i budynki nałożone na pokrycie terenu i zacienioną rzeźbę terenu, zapewniającą odpowiedni kontekst.

Mapy zawierają mapę bazową: zestaw warstw z danymi (wiele z nich obejmuje interaktywne okna podręczne z informacjami na temat danych), zasięg i narzędzia do nawigacji umożliwiające przesuwanie i powiększanie. Mapa bazowa i warstwy są hostowane i udostępniane za pośrednictwem usługi ArcGIS Online. Mapy mogą zawierać również warstwy dodane bezpośrednio do mapy oraz warstwy i mapy bazowe pochodzące z zasobów zewnętrznych. Wiele map zawiera również skalowane symbole i inne oznaczenia ułatwiające pracę z danymi i trendami. Na przykład poniższa mapa przedstawia względną siłę trzęsień ziemi.

View in Map Viewer

Kliknij dowolne trzęsienie ziemi, aby poznać jego siłę i datę. Na mapie znajdują się również skalowane symbole pokazujące relatywną siłę każdego trzęsienia ziemi.

Mapy można tworzyć w kilku prostych etapach i otwierać je w standardowych przeglądarkach internetowych, urządzeniach mobilnych i komputerowych przeglądarkach map. Można je udostępniać za pomocą łączy, osadzać w witrynach internetowych i używać do tworzenia aplikacji internetowych opartych na mapach. Podczas udostępniania mapy jej autor decyduje o tym, co ma ona obejmować. Na przykład, jeśli mapa jest udostępniona publicznie za pośrednictwem przeglądarki Map Viewer lub Map Viewer Classic, zawiera ona opcje umożliwiające przełączanie map bazowych, wyświetlanie legendy (jeśli mapa ją zawiera), wyświetlanie szczegółów na temat mapy, udostępnianie, drukowanie, pomiar i znajdowanie lokalizacji na mapie. Po zalogowaniu się do przeglądarki Map Viewer lub Map Viewer Classic na koncie ArcGIS mogą pojawić się dodatkowe opcje umożliwiające dodawanie warstw, wyznaczanie trasy itp. Mapy osadzone w witrynach internetowych i udostępniane za pośrednictwem aplikacji zawierają często zestaw narzędzi przeznaczony do określonego celu, jak zbieranie informacji, edycja obiektów lub zestawianie obok siebie dwóch map.

Map internetowych można używać w całym systemie ArcGIS, ponieważ są zgodne z tą samą specyfikacją map internetowych. Oznacza to możliwość tworzenia map internetowych w jednej aplikacji systemu ArcGIS oraz ich wyświetlanie i modyfikowanie w innej. Na przykład możesz utworzyć mapę internetową w aplikacji ArcGIS Pro, a ktoś inny może ją zmodyfikować w usłudze ArcGIS Online.