Konfigurowanie elementów aplikacji

Oprócz zarejestrowania aplikacji, które chcesz dodać do instytucji, możesz skonfigurować właściwości i ustawienia elementów aplikacji.

Definiowanie właściwości aplikacji

Zdefiniowanie właściwości aplikacji ułatwia użytkownikom zrozumienie, jakiego rodzaju aplikacja została im udostępniona i jak można z niej korzystać.

Aby zdefiniować właściwości elementu aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel elementu lub administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu i kliknij kartę Ustawienia.
 3. W przypadku szablonów aplikacji mapy internetowej, mobilnej lub komputerowej określ jedno z następujących przeznaczeń:
  • Gotowe do użycia — wybierz tę opcję, jeśli nie jest to szablon aplikacji i jeśli w aplikacji nie ma żadnych opcji konfiguracyjnych.
  • Konfigurowalne — wybierz tę opcję, jeśli dodajesz konfigurowalny szablon aplikacji. Po zapisaniu ustawień elementu aplikacji można dodać parametry konfiguracji.
  • Samokonfigurowalna — użyj tej opcji, aby wdrożyć aplikację za pomocą wewnętrznego kreatora aplikacji.
  • Przykład kodu — jeśli przeznaczeniem aplikacji jest udostępnienie przykładu do wykorzystania przez innych użytkowników tworzących własne aplikacje, wybierz opcję Przykład kodu, a następnie dołącz kod do elementu aplikacji.
 4. W przypadku aplikacji komputerowych należy podać platformę aplikacji.
 5. Jeśli aplikacja jest konfigurowalnym szablonem aplikacji, wybierz opcję JavaScript listy rozwijanej API.

  Wcześniejsze:
  Inne opcje interfejsów API i pakietów SDK obecne na potrzebę aplikacji mobilnych są właściwościami nieaktualnymi, ale nie zostały usunięte, ponieważ mogą być konfigurowane przez istniejące elementy aplikacji. Nie trzeba ich konfigurować w przypadku nowych aplikacji innych niż konfigurowalne szablony aplikacji.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

Udostępnianie kodu aplikacji

Do elementu aplikacji można dołączyć kod (jako plik .zip). Dzięki temu można udostępnić kod źródłowy aplikacji podczas udostępniania przykładu lub aplikacji konfigurowalnej innym użytkownikom.

Aby dodać plik przykładowego kodu do elementu aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel elementu lub administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu i kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij opcję Dołącz kod i prześlij plik .zip zawierający przykład kodu.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby zaktualizować załącznik kodu bez resetowania licznika pobrań elementu, kliknij przycisk Aktualizuj kod i prześlij plik .zip o tej samej nazwie co oryginalny plik .zip. Aby dołączyć nowy plik, kliknij najpierw przycisk Usuń, aby usunąć istniejący plik, a następnie powtórz powyższe czynności w celu dołączenia nowego pliku. Usunięcie istniejącego pliku i dodanie nowego powoduje wyzerowanie licznika pobrań elementu.

Edytowanie adresu URL aplikacji

W przypadku zmiany adresu URL aplikacji mapy internetowej, aplikacji mobilnej lub rozszerzenia aplikacji dodanych do instytucji można zaktualizować adres URL elementu aplikacji w taki sposób, aby element aplikacji był wskazywany przez nowy adres URL.

Aby zaktualizować adres URL elementu aplikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się w instytucji jako właściciel elementu lub administrator.
 2. Otwórz stronę szczegółów elementu i kliknij kartę Ustawienia.
 3. Wpisz lub wklej nowy adres URL aplikacji w polu Adres URL.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.