Co można dodać do usługi ArcGIS Online?

Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zasobów, możesz dodać wiele typów zasobów jako elementy do usługi ArcGIS Online. Większość typów elementów można dodawać za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Nowy element. Inne typy elementów, takie jak element mapy internetowej, są automatycznie dodawane do usługi ArcGIS Online podczas tworzenia i zapisywania ich za pomocą powiązanej aplikacji lub procedury wykonywania zadań, na przykład podczas tworzenia mapy w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic.

Za pomocą przeglądarki można przesłać do folderu Moje zasoby pliki o łącznej wielkości do 500 GB.

Elementy dodawane do usługi ArcGIS Online

Poniższa tabela przedstawia typy elementów, które można dodawać za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Nowy element. W tabeli wskazano również, czy i gdzie może być wyświetlany typ elementu, a także czy można go opublikować jako hostowaną warstwę internetową i czy można go pobrać.

Typ elementuUwagi

Wrażenie dookolnej rzeczywistości wirtualnej (.3vr)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Apache Parquet (.parquet)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Pakiet widżetu AppBuilder (.zip)*

 • Ten typ elementu może być dodawany tylko przez administratorów instytucji
 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Aplikacja (adres URL)

 • Wyświetlanie w aplikacjach internetowych

Dodatek ArcGIS Desktop (.esriaddin)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Dodatek aplikacji ArcGIS Explorer (.eaz)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Konfiguracja aplikacji ArcGIS Explorer (.ncfg)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Dokument ArcGIS Explorer (.nmf)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Warstwa ArcGIS Explorer (.nmc)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Pakiet ArcGIS for Windows Mobile (.wmpk)

 • Pobierz

Dodatek ArcGIS Pro (.esriaddinx)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Konfiguracja ArcGIS Pro (.proconfigX)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Dokument ArcGlobe (.3dd)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Dokument ArcMap (.mxd)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Pakiet ArcPad (.zip)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Dokument ArcReader (.pmf)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Dokument ArcScene (.sxd)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Scena internetowa CityEngine (.3ws)

 • Wyświetlanie w aplikacjach internetowych i komputerowych
 • Pobierz

Przykład kodu (.zip)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Zbiór wartości rozdzielonych przecinkami (CSV) (.zip)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Plik wartości rozdzielanymi przecinkami (CSV) (.csv)

 • Wyświetlanie w aplikacji Map Viewer Classic
 • Publikowanie w postaci hostowanej warstwy internetowej
 • Pobierz

Rysunek CAD (.zip)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Pakiet Deep Learning (.zip lub .dlpk)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Aplikacja komputerowa (.zip)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Szablon aplikacji komputerowej (.zip)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Styl pulpitu (.stylx)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Łącze do dokumentu (adres URL dokumentu online)*

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane

Konfiguracja aplikacji Earth (.xml)*

 • Użyj w aplikacji ArcGIS Earth

Widżet Experience Builder (URL)*

 • Ten typ elementu może być dodawany tylko przez administratorów instytucji
 • Użyj w aplikacji ArcGIS Experience Builder
 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane

Pakiet widżetów Experience Builder (.zip)*

 • Użyj w aplikacji ArcGIS Experience Builder
 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane

Usługa obiektowa (adres URL)

 • Wyświetlanie w przeglądarce map Map Viewer, Map Viewer Classic, w przeglądarce scen Scene Viewer i aplikacjach komputerowych

Geobaza plikowa (.zip)

 • Publikowanie w postaci hostowanej warstwy internetowej
  Notatka:
  W przypadku publikacji hostowanej warstwy obiektowej opublikowane zostaną wyłącznie klasy obiektów (tylko obiekty o współrzędnych x,y), tabele, załączniki i klasy relacji.
 • Pobierz

Usługa geokodowania (adres URL)

 • Wykorzystywanie w aplikacjach internetowych i komputerowych
 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane

Usługa geodanych (adres URL)

 • Wykorzystywanie w aplikacjach internetowych i komputerowych
 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane

GeoJSON (URL)

 • Wyświetlanie w aplikacji Map Viewer
 • Publikowanie w postaci hostowanej warstwy internetowej

Plik GeoJSON (.geojson lub .json)

 • Wyświetlanie w przeglądarce map Map Viewer Classic
 • Publikowanie w postaci hostowanej warstwy internetowej
 • Pobierz

Usługa geometrii (adres URL)

 • Wykorzystywanie w aplikacjach internetowych i komputerowych
 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane

Pakiet geoprzetwarzania (.gpk)

 • Wykorzystywanie w aplikacjach komputerowych
 • Pobierz

Przykład geoprzetwarzania (.zip)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Usługa geoprzetwarzania (adres URL)

 • Wykorzystywanie w aplikacjach internetowych i komputerowych
 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Usługa globu (adres URL)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

GML (.zip)*

 • Pobierz

Zbiór obrazów (.zip)**

 • Pobierz
Notatka:
Zaleca się opublikowanie zbioru obrazów jako hostowanej warstwy zobrazowań podczas dodawania tego zbioru obrazów do usługi ArcGIS Online.

Plik obrazu (.jpg, .jpeg, .png, .tif lub .tiff)*

 • Pobierz

Usługa rastrowa (adres URL)

 • Wyświetlanie w przeglądarce map Map Viewer Classic, w przeglądarce scen Scene Viewer i aplikacjach komputerowych

Pakiet skoroszytu aplikacji Insights (.insightswbk)*

 • Użyj w aplikacji ArcGIS Insights
 • Pobierz

iWork Keynote (.key)*

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

iWork Numbers (.numbers)*

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

iWork Pages (.pages)*

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Jupyter Notebook (.ipynb)*

 • Użyj w aplikacji ArcGIS Notebooks

Zbiór KML (Keyhole markup language) (.zip)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Plik KML (Keyhole markup language) (.kml, .kmz)

 • Wyświetlanie w przeglądarce map Map Viewer, Map Viewer Classic i aplikacjach komputerowych
 • Pobierz

Warstwa (.lyrx)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Plik warstwy (.lyr)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Pakiet warstw (.lpk lub .lpkx)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Układ (.pagx)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Pakiet lokalizatora (.gcpk)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych
 • Pobierz

Pakiet map (.mpk lub .mpkx)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych
 • Pobierz

Usługa mapowa (adres URL)

 • Wyświetlanie w przeglądarce map Map Viewer Classic, w przeglądarce scen Scene Viewer i aplikacjach komputerowych

Definicja usługi mapowej (MSD) (.msd)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych

Szablon mapy (.zip)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Dokument aplikacji Microsoft Excel (.xls lub .xlsx)*

 • Publikowanie w postaci hostowanej warstwy internetowej
 • Pobierz

Dokument aplikacji Microsoft PowerPoint (.ppt lub .pptx)*

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Dokument aplikacji Microsoft Visio (.vsd)*

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Dokument aplikacji Microsoft Word (.doc lub .docx)*

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Aplikacja mobilna (adres URL)

 • Wyświetlanie w aplikacjach mobilnych

Pakiet map bazowych na urządzenia przenośne (.bpk)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Pakiet map mobilnych (.mmpk)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Pakiet scen mobilnych (.mspk)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Usługa analizy sieciowej (adres URL)

 • Wykorzystywanie w aplikacjach internetowych i komputerowych
 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane

Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage (.gpkg)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Open Geospatial Consortium (OGC) Web Feature Service (WFS) (adres URL)

 • Wyświetlanie w przeglądarce map Map Viewer Classic i aplikacjach komputerowych

Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Service (WMS) (adres URL)

 • Wyświetlanie w przeglądarce map Map Viewer Classic, w przeglądarce scen Scene Viewer i aplikacjach komputerowych

Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Tile Service (WMTS) (adres URL)

 • Wyświetlanie w przeglądarce map Map Viewer Classic, w przeglądarce scen Scene Viewer i aplikacjach komputerowych

Zdjęcia z lokalizacjami (.zip)**

 • Publikowanie w postaci hostowanej warstwy internetowej
 • Pobierz

Plik PDF (.pdf)*

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Mapa aplikacji Pro (.mapx)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Raport aplikacji Pro (.rptx)*

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Pakiet projektu (.ppkx)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Szablon projektu (.aptx)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Szablon funkcji rastrowej (.rft.xml lub .rft.json)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Pakiet reguł (.rpk)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Pobierz

Pakiet warstwy sceny (.spk lub .slpk)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Może być publikowany jako hostowana warstwa sceny
 • Pobierz

Usługa sceny (adres URL)

 • Wyświetlanie w przeglądarce map Scene Viewer i aplikacjach komputerowych

Definicja usługi (SD) (.sd)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Publikowanie w postaci hostowanej warstwy internetowej
 • Pobierz

Plik shape (.zip)

 • Wyświetlanie w przeglądarce map Map Viewer Classic
 • Publikowanie w postaci hostowanej warstwy internetowej
 • Pobierz

Usługa strumieniowa (adres URL)

 • Wyświetlanie w przeglądarce map Map Viewer Classic i przeglądarce scen Scene Viewer

Dodatek Survey123 (beta) (.surveyaddin)*

 • Wyświetlanie w aplikacji Survey123
 • Pobierz

Pakiet kafli (.tpk lub .tpkx)

 • Wyświetlanie w aplikacjach komputerowych
 • Publikowanie w postaci hostowanej warstwy internetowej
 • Pobierz

Pakiet kafli wektorowych (.vtpk)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane
 • Publikowanie w postaci hostowanej warstwy internetowej
 • Pobierz

Aplikacja map internetowych (adres URL)

 • Wyświetlanie w aplikacjach internetowych

Usługa Workflow Manager (adres URL)

 • Wyświetlanie nie jest obsługiwane

Pakiet Workflow Manager (.wpk)

 • Pobierz

*Do dodania tego elementu wymagane jest konto instytucji.

**Zdjęcia z lokalizacjami po przesłaniu są przechowywane jako element zbioru obrazów.

Elementy tworzone w usłudze ArcGIS Online

Niektóre typy elementów są automatycznie dodawane do sekcji Moje zasoby podczas ich tworzenia i zapisywania w powiązanej aplikacji lub procedurze wykonywania zadań, przy czym nie można ich dodać za pomocą opcji Nowy element. Na przykład element mapy internetowej jest tworzony w przeglądarce map Map Viewer, aplikacji Map Viewer Classic lub ArcGIS Pro, a element sceny internetowej jest tworzony w przeglądarce scen Scene Viewer lub aplikacji ArcGIS Pro.

W poniższej tabeli przedstawiono typy elementów dodawane automatycznie do usługi ArcGIS Online po ich utworzeniu i zapisaniu:

Typ elementuUwagi

Raport administracyjny*

Utworzono za pomocą opcji Instytucja > Status > Raporty.

Analiza dużych zbiorów danych*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Velocity.

Zestaw kolorów

Utworzono w aplikacjach ArcGIS Pro i ArcMap.

Panel

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.
 • Utworzono w aplikacji ArcGIS Dashboards.

Warstwa wysokościowa

Utworzono w następujący sposób:

 1. Utworzono pakiet kafli w aplikacji ArcGIS Pro.
 2. Opublikowano pakiet kafli w usłudze ArcGIS Online.
 3. Opublikowano hostowaną warstwę wysokościową za pomocą pakietu kafli w usłudze ArcGIS Online.

Zbiór obiektów

Utworzono w następujący sposób:

Szablon zbioru obiektów

Utworzono w aplikacjach ArcGIS Pro i ArcMap.

Warstwa obiektowa

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Nowy element.
 • Opublikowano na podstawie pliku .csv, mapy aplikacji ArcGIS Pro, zbioru obiektów lub innego źródła danych.
 • Utworzono na podstawie innej hostowanej warstwy obiektowej lub szablonu.
 • Utworzono i opublikowano w aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap.

Źródło*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Velocity.

Formularz

Utworzono w aplikacji ArcGIS Survey123.

Projekt GeoBIM*

Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.

Wydarzenie aplikacji Hub*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Hub.

Szablon inicjatywy aplikacji Hub*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Hub.

Projekt Hub*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Hub.

Aplikacja witryny Hub

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.
 • Utworzono w aplikacji ArcGIS Hub.

Warstwa zobrazowań

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Nowy element.
 • Utworzono i opublikowano w aplikacji ArcGIS Pro.

Model aplikacji Insights (adres URL)

Utworzono w aplikacji ArcGIS Insights.

Strona aplikacji Insights (adres URL)

Utworzono w aplikacji ArcGIS Insights.

Motyw aplikacji Insights (adres URL)*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Insights.

Skoroszyt aplikacji Insights (adres URL)

Utworzono w aplikacji ArcGIS Insights.

Lokalizator (widok)

Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Nowy element.

Warstwa rastrów mapy

Utworzono w aplikacjach ArcGIS Pro oraz ArcMap i opublikowano w usłudze ArcGIS Online.

Aplikacja natywna

Utworzono w aplikacji ArcGIS AppStudio.

Instalator aplikacji natywnej

Utworzono w aplikacji ArcGIS AppStudio.

Notatnik*

Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Nowy element lub ze strony głównej aplikacji ArcGIS Notebooks.

Katalog zobrazowań zorientowanych

Utworzono w aplikacji ArcGIS Pro.

Projekt QuickCapture*

Utworzono w kreatorze ArcGIS QuickCapture.

Analiza w czasie rzeczywistym*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Velocity.

Połączenie z relacyjną bazą danych (URL)

Utworzono w aplikacjach ArcGIS Pro i ArcMap.

Szablon raportu

Utworzono w aplikacji ArcGIS Business Analyst.

Warstwa trasy

Utworzono w następujący sposób:

 • Zapisano warstwę wynikową działania narzędzia analizy, takiego jak Planuj trasy.
 • Zapisano warstwę utworzoną po wyznaczeniu trasy w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Warstwa sceny

Utworzono przez opublikowanie na podstawie hostowanej warstwy obiektowej lub na podstawie pakietu warstwy sceny w aplikacji ArcGIS Pro.

Zbiór danych statystycznych

Utworzono w aplikacji ArcGIS Business Analyst.

Rozwiązanie*

Utworzono przez Esri.

Mapa narracyjna

Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.

Motyw mapy narracyjnej*

Utworzono w aplikacji ArcGIS StoryMaps.

Zestaw symboli

Utworzono w aplikacji ArcMap.

Tabela

Utworzono w dowolnym oprogramowaniu, które obsługuje tworzenie danych tabelarycznych, takich jak arkusze kalkulacyjne.

Warstwa kafli

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Nowy element.
 • Opublikowano na podstawie hostowanej warstwy obiektowej lub pliku.
 • Utworzono i opublikowano w aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap.

Model aplikacji Urban*

Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.

Warstwa kafli wektorowych

Utworzono w następujący sposób:

 • Opublikowano na podstawie hostowanej warstwy obiektowej.
 • Utworzono i opublikowano w aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap.

Środowisko internetowe

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.
 • Utworzono w aplikacji ArcGIS Experience Builder.

Szablon środowiska internetowego*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Experience Builder.

Mapa internetowa

Utworzono w przeglądarce Map Viewer, Map Viewer Classic lub aplikacji ArcGIS Pro.

Internetowe aplikacje mapowe

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.
 • Utworzono w aplikacjach ArcGIS Configurable Apps, ArcGIS Instant Apps i ArcGIS Web AppBuilder.

Scena internetowa

Utworzono w przeglądarce scen Scene Viewerlub aplikacji ArcGIS Pro.

Projekt Workforce

Utworzono w aplikacji ArcGIS Workforce.

*Do korzystania z tego elementu wymagane jest konto instytucji.