Co można dodać do usługi ArcGIS Online?

Jeśli masz uprawnienia do tworzenia zasobów, możesz dodać wiele typów zasobów jako elementy do usługi ArcGIS Online. Wiele typów elementów można dodawać, klikając opcję Zasoby > Moje zasoby Nowy element. Gdy dodajesz warstwę z pliku w przeglądarce Map Viewer, tworzony jest też dla niej element. Obsługiwane typy elementów są wymienione poniżej w sekcji Elementy dodawane do usługi ArcGIS Online.

Inne typy elementów, takie jak element mapy internetowej, są automatycznie dodawane do usługi ArcGIS Online podczas tworzenia i zapisywania ich za pomocą powiązanej aplikacji lub procedury wykonywania zadań, na przykład podczas tworzenia mapy w przeglądarce map Map Viewer lub Map Viewer Classic.

Za pomocą przeglądarki można przesłać do folderu Moje zasoby pliki o łącznej wielkości do 500 GB.

Elementy dodawane do usługi ArcGIS Online

Poniższa tabela zawiera listę typów plików i adresów URL, które można dodać za pomocą opcji Nowy element. Wszystkie elementy w tej tabeli można dodać, klikając opcję Zasoby > Moje zasoby > Nowy element. Podzbiór elementów można dodać w przeglądarce Map Viewer w przypadku dodawania pliku jako warstwy lub dodawania warstwy za pomocą adresu URL. Są one wymienione poniżej.

Typ elementuOpis

Pakiet kafli 3D (.3tz)

Skompresowany zestaw kafli, który definiuje zintegrowane dane typu siatki lub obiektu 3D w hierarchicznej strukturze danych.

Wrażenie dookolnej rzeczywistości wirtualnej (.3vr)

Środowisko dookolnej rzeczywistości wirtualnej umożliwiające badanie zestawu połączonych, zlokalizowanych geograficznie, panoramicznych wizualizacji 3D lub zdjęć.

Apache Parquet (.parquet)

Zorientowany na kolumny, tabelaryczny format nieprzestrzenny przechowywania i udostępniania o wysokiej kompresji (plik .parquet).

Pakiet widżetu AppBuilder (.zip)*

Typ elementu pakietu widżetu AppBuilder jest niestandardowym widżetem skompresowanym do postaci pliku .zip.

Notatka:

Tylko administratorzy instytucji mogą tworzyć ten typ elementu i mogą być jego właścicielami.

Aplikacja (adres URL)

Aplikacja inna niż aplikacja map internetowych, aplikacja mobilna lub aplikacja komputerowa.

Dodatek ArcGIS Desktop (.esriaddin)

Plik dodatku ArcGIS Desktop (.esriaddin), który umożliwia udostępnianie dodatku Python.

Dodatek ArcGIS Explorer (.eaz)

Plik dodatku ArcGIS Explorer (.eaz), który dodaje funkcje.

Wcześniejsze:

Produkt ArcGIS Explorer został wycofany w styczniu 2018 roku.

Konfiguracja aplikacji ArcGIS Explorer (.ncfg)

Przechowuje informacje konfiguracyjne w pliku .ncfg w celu zmiany wyglądu i zachowania aplikacji ArcGIS Explorer.

Wcześniejsze:

Produkt ArcGIS Explorer został wycofany w styczniu 2018 roku.

Dokument ArcGIS Explorer (.nmf)

Dokument mapy ArcGIS Explorer (plik .nmf).

Wcześniejsze:

Produkt ArcGIS Explorer został wycofany w styczniu 2018 roku.

Warstwa ArcGIS Explorer (.nmc)

Plik warstwy ArcGIS Explorer (.nmc).

Pakiet ArcGIS for Windows Mobile (.wmpk)

Pakiet ArcGIS for Windows Mobile reprezentuje mapę, którą można otworzyć w aplikacji ArcGIS for Windows Mobile.

Wcześniejsze:

Oprogramowanie ArcGIS for Windows Mobile zostało wycofane w lipcu 2017 roku.

Dodatek ArcGIS Pro (.esriaddinx)

Plik dodatku ArcGIS Pro (.esriaddinx).

Konfiguracja ArcGIS Pro (.proconfigX)

Plik konfiguracyjny (.proconfigX) zawiera dostosowania aplikacji ArcGIS Pro, w tym niestandardowy ekran powitalny i stronę startową, jak również narzędzia, panele dokowane i menu.

Dokument ArcGlobe (.3dd)

Plik dokumentu 3D (.3dd), który jest tworzony w momencie zapisu dokumentu ArcGlobe.

Dokument ArcMap (.mxd)

Przechowuje mapę ArcMap i jej właściwości. Tworzone podczas zapisywania mapy w ArcMap.

Pakiet ArcPad (.zip)

Plik pakietu ArcPad (.zip) generowany w programie ArcPad Data Manager.

Wcześniejsze:

Oprogramowanie ArcPad zostało wycofane w grudniu 2021 roku.

Dokument ArcReader (.pmf)

Dokument pliku mapy opublikowanej w aplikacji ArcReader (plik .pmf).

Dokument ArcScene (.sxd)

Plik dokumentu 3D (.sxd) utworzony w aplikacji ArcScene.

Przykład kodu (.zip)

Plik z próbką kodu lub zestaw plików skompresowanych w pliku .zip.

Zbiór wartości rozdzielonych przecinkami (CSV) (.zip)

Wiele plików z wartościami rozdzielonymi przecinkami (CSV) skompresowanych w pliku .zip. Każdy plik CSV jest równoważny jednej warstwie.

Plik wartości rozdzielanymi przecinkami (CSV) (.csv)

Plik tekstowy zawierający wartości danych rozdzielone przecinkami (.csv).

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Rysunek CAD (.zip)

Rysunek CAD skompresowany do postaci pojedynczego pliku .zip.

Pakiet Deep Learning (.zip lub .dlpk)

Pakiet modelu Deep Learning (plik .dlpk) jest generowany za pomocą narzędzia geoprzetwarzania Przeprowadź trening modelu Deep Learning w aplikacji ArcGIS Pro lub Deep Learning Studio. Pliki pakietu modelu Deep Learning mogą być używane jako dane wejściowe narzędzi geoprzetwarzania lub narzędzi analitycznych na mapach internetowych.

Plik .dlpk można także umieścić w pliku .zip.

Aplikacja komputerowa (.zip)

Pliki instalacyjne aplikacji komputerowej skompresowane do postaci pliku .zip.

Szablon aplikacji komputerowej (.zip)

Szablon aplikacji komputerowej (plik .zip) zawiera dodatek aplikacji komputerowej lub plik toolbar.exe.

Styl pulpitu (.stylx)

Plik stylów aplikacji ArcGIS Pro (.stylx).

Łącze do dokumentu (adres URL dokumentu online)*

Łącze do zasobu dokumentu w internecie.

Konfiguracja aplikacji Earth (.xml)*

Ten element jest używany do tworzenia niestandardowych ustawień aplikacji ArcGIS Earth. Plik konfiguracyjny aplikacji Earth jest zapisywany jako plik .xml.

Definicja klasyfikatora Esri (.ecd)

Typ elementu Definicja klasyfikatora Esri to plik JSON z rozszerzeniem .ecd, który zawiera informacje o atrybutach, statystyki i inne informacje dotyczące modeli klasyfikacji i regresji na potrzeby analizy rastrowej i narzędzi do trenowania.

Usługa obiektowa (adres URL)

Usługa obiektowa ArcGIS Server.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Geobaza plikowa (.zip)

Geobaza plikowa skompresowana do postaci pliku .zip.

Ponieważ geobaza plikowa składa się z wielu plików, należy skompresować wszystkie pliki w pliku .zip, aby dodać geobazę plikową do usługi ArcGIS Online.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Usługa geokodowania (adres URL)

Usługa geokodowania ArcGIS Server.

Usługa geodanych (adres URL)

Usługa geodanych ArcGIS Server.

GeoJSON (URL)

Łącze URL pozwalające zaimportować plik GeoJSON z Internetu.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Plik GeoJSON (.geojson lub .json)

Otwarty standard formatu wymiany danych geoprzestrzennych, który reprezentuje proste obiekty geograficzne oraz ich atrybuty o charakterze nieprzestrzennym. GeoJSON to format kodowania rozmaitych struktur danych geograficznych oparty na formacie JSON.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Usługa geometrii (adres URL)

Usługa geometrii ArcGIS Server.

Pakiet geoprzetwarzania (.gpk lub .gpkx)

Plik pakietu geoprzetwarzania ArcGIS (.gpk lub .gpkx).

Przykład geoprzetwarzania (.zip)

Zbiór skrzynek narzędziowych, skryptów, modeli, danych i plików uzupełniających używanych do uruchamiania narzędzi geoprzetwarzania w systemie ArcGIS.

Usługa geoprzetwarzania (adres URL)

Usługa geoprzetwarzania ArcGIS Server.

Usługa globu (adres URL)

Usługa globu ArcGIS Server.

Wcześniejsze:

Obsługa usług globu zakończyła się w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise 10.5.

GML (.zip)*

Język GML (Geography Markup Language) (plik .zip) to gramatyka XML zdefiniowana przez Open Geospatial Consortium (OGC) do reprezentowania obiektów geograficznych, która służy zarówno jako język modelowania, jak i format wymiany danych.

Zbiór obrazów (.zip)**

Przenośny plik zawierający jeden lub większą liczbę obrazów, który można opublikować jako usługę obrazową na potrzeby wizualizacji i analizy zobrazowań bądź jako usługę obiektową.

Notatka:
Zaleca się opublikowanie zbioru obrazów jako hostowanej warstwy zobrazowań podczas dodawania tego zbioru obrazów do usługi ArcGIS Online.

Plik obrazu (.gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif lub .tiff)*

Plik zobrazowań (.gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif lub .tiff). Tych plików można używać jako źródła usług obrazowych i warstw zobrazowań.

Usługa rastrowa (adres URL)

Usługa rastrowa ArcGIS Server.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Pakiet skoroszytu aplikacji Insights (.insightswbk)*

Pakiet skoroszytu aplikacji ArcGIS Insights to możliwy do wyeksportowania plik (.insightswbk) uwzględniający wszystkie aspekty skoroszytu Insights. Wszystkie strony, dane, modele i motywy w pakiecie są dokładnie takie same jak w oryginalnym skoroszycie.

Plik pakietu skoroszytu można rozpowszechniać i importować do innych wdrożeń aplikacji Insights.

iWork Keynote (.key)*

Plik iWork Keynote (.key).

iWork Numbers (.numbers)*

Plik iWork Numbers (.numbers).

iWork Pages (.pages)*

Plik iWork Pages (.pages).

Jupyter Notebook (.ipynb)*

Plik Python Jupyter Notebook (.ipynb) zapisywany w formacie zwykłego tekstu JSON.

Zbiór KML (Keyhole markup language) (.zip)

Plik .zip zawierający zbiór plików KML (Keyhole Markup Language) lub skompresowanych plików KMZ (Keyhole Markup Language Zipped). Każdy plik jest równoważny jednej warstwie.

Plik KML (Keyhole markup language) (.kml, .kmz)

Plik KML (Keyhole Markup Language) (.kml lub .kmz) albo łącze sieciowe KML.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Warstwa (.lyrx)

Plik warstwy ArcGIS Pro (.lyrx).

Plik warstwy (.lyr)

Plik warstwy ArcGIS Desktop (.lyr).

Pakiet warstw (.lpk lub .lpkx)

Plik pakietu warstwy ArcGIS Desktop (.lpk) lub pakietu warstwy ArcGIS Pro (.lpkx).

Kompozycja (.pagx)

Plik kompozycji ArcGIS Pro (.pagx).

Pakiet lokalizatora (.gcpk)

Plik pakietu lokalizatora ArcGIS Desktop (.gcpk).

Pakiet mapy (.mpk)

Pakiet map ArcMap (plik .mpk).

Mapa Pro (.mpkx) jest również określana jako pakiet mapy.

Usługa mapowa (adres URL)

Usługa mapowa ArcGIS Server.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Definicja usługi mapowej (MSD) (.msd)

Plik (.msd) zawierający informacje wymagane do opublikowania internetowej usługi mapowej z mapy utworzonej w aplikacji ArcGIS Desktop.

Wcześniejsze:

Format pliku .msd został zastąpiony przez plik wersji roboczej definicji usługi (.sddraft) i plik definicji usługi (.sd) wraz z wydaniem oprogramowania ArcGIS Server 10.1.

Szablon mapy (.zip)

Szablon mapy to skompresowany plik (.zip) utworzony w aplikacji ArcMap. Zawiera dokumentację, mapę i folder geobazy.

Dokument aplikacji Microsoft Excel (.xls lub .xlsx)*

Plik arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel (.xls lub .xlsx).

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Dokument aplikacji Microsoft PowerPoint (.ppt lub .pptx)*

Plik dokumentu programu Microsoft PowerPoint (.ppt lub .pptx).

Dokument aplikacji Microsoft Visio (.vsd)*

Plik diagramu dokumentu programu Microsoft Visio (.vsd).

Dokument aplikacji Microsoft Word (.doc lub .docx)*

Plik dokumentu programu Microsoft Word (.doc lub .docx).

Aplikacja mobilna (adres URL)

Adres URL umożliwiający pobranie aplikacji mobilnej.

Pakiet map bazowych na urządzenia przenośne (.bpk)

Pakiet map bazowych ArcGIS na urządzenia przenośne (plik .bpk).

Pakiet map mobilnych (.mmpk)

Pakiet map mobilnych ArcGIS (plik .mmpk).

Pakiet scen mobilnych (.mspk)

Pakiet scen mobilnych (plik .mspk).

Usługa analizy sieciowej (adres URL)

Usługa analiz sieciowych ArcGIS Server.

Notatka:

Począwszy od oprogramowania ArcGIS Enterprise 11.0, usługi analizy sieciowej są usługami wyznaczania tras.

Obiekty Open Geospatial Consortium (OGC)

Usługa obiektowa Open Geospatial Consortium (OGC).

Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage (.gpkg)

Plik danych opartych na SQLite, zgodny ze specyfikacją OGC GeoPackage, zawierający zarówno wektorowe obiekty geoprzestrzenne, jak i zestawy macierzy kafli.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Open Geospatial Consortium (OGC) Web Feature Service (WFS) (adres URL)

Internetowa usługa obiektowa OGC.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Service (WMS) (adres URL)

Internetowa usługa mapowa OGC.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Tile Service (WMTS) (adres URL)

Usługa kafelkowych map internetowych OGC.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Zdjęcia z lokalizacjami (.zip)**

Geotagowane zdjęcia, które zawierają informacje o lokalizacji EXIF skompresowane w pliku .zip.

Plik PDF (.pdf)*

Plik Portable Document Format (.pdf).

Mapa aplikacji Pro (.mapx)

Plik mapy ArcGIS Pro (.mapx).

Mapa Pro jest również określana jako pakiet mapy.

Raport aplikacji Pro (.rptx)*

Plik definicji raportu aplikacji ArcGIS Pro (.rptx).

Szablon raportu aplikacji Pro (.rptt)

Plik szablonu raportu aplikacji ArcGIS Pro (.rptt).

Pakiet projektu (.ppkx)

Plik pakietu projektu ArcGIS Pro (.ppkx).

Szablon projektu (.aptx)

Plik szablonu projektu ArcGIS Pro (.aptx).

Szablon funkcji rastrowej (.rft.xml lub .rft.json)

Szablon funkcji rastrowej ArcGIS.

Pakiet reguł (.rpk)

Plik pakietu reguł ArcScene lub ArcGIS CityEngine (.rpk).

Pakiet warstwy sceny (.spk lub .slpk)

Skompresowany plik pamięci podręcznej (.spk lub .slpk) zawierający zestaw danych budynków, wielopłatów, punktów, chmury punktów lub wokseli.

Usługa sceny (adres URL)

Zapisane w pamięci podręcznej warstwy internetowe (warstwy sceny), które są zoptymalizowane pod kątem wyświetlania dużych ilości danych 3D i które można wyświetlać w aplikacjach klienckich ArcGIS takich jak Scene Viewer, ArcGIS Earth i ArcGIS Pro.

Definicja usługi (SD) (.sd)

Plik (.sd) zawierający informacje wymagane do opublikowania internetowej usługi geoprzestrzennej.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Plik shape (.zip)

Plik shape to zestaw powiązanych plików służących do przechowywania lokalizacji, geometrii, atrybutów i odwzorowania wektorowych obiektów geograficznych.

Ponieważ plik shape składa się z wielu plików, należy je skompresować w pliku .zip, aby dodać je do usługi ArcGIS Online.

Element jest także tworzony w przypadku dodawania jako warstwy w przeglądarce map Map Viewer.

Usługa strumieniowa (adres URL)

Usługa strumieniowa ArcGIS Server.

Dodatek Survey123 (beta) (.surveyaddin)*

Plik dodatku ArcGIS Survey123 (.surveyaddin) używany do zmieniania funkcji aplikacji Survey123.

Pakiet kafli (.tpk lub .tpkx)

Archiwum kafli pamięci podręcznej mapy.

Plik .tpkx jest również nazywany kompaktowym pakietem kafli

Pakiet kafli wektorowych (.vtpk)

Zbiór kafli wektorowych i zasobów stylu zawartych w pliku .vtpk.

Aplikacja map internetowych (adres URL)

Adres URL umożliwiający dostęp do aplikacji map internetowych.

Pakiet Workflow Manager (.wpk)

Plik pakietu ArcGIS Workflow Manager (Classic) (.wpk).

Usługa Workflow Manager (adres URL)

Usługa ArcGIS Workflow Manager, która reprezentuje element procedury wykonywania zadań.

*Do dodania tego elementu wymagane jest konto instytucji.

**Zdjęcia z lokalizacjami po przesłaniu są przechowywane jako element zbioru obrazów.

Elementy tworzone w usłudze ArcGIS Online

Niektóre typy elementów są automatycznie dodawane do sekcji Moje zasoby podczas ich tworzenia i zapisywania w powiązanej aplikacji lub procedurze wykonywania zadań, przy czym nie można ich dodać za pomocą opcji Nowy element. Na przykład element mapy internetowej jest tworzony w przeglądarce map Map Viewer, aplikacji Map Viewer Classic lub ArcGIS Pro, a element sceny internetowej jest tworzony w przeglądarce scen Scene Viewer lub aplikacji ArcGIS Pro.

W poniższej tabeli przedstawiono typy elementów dodawane automatycznie do usługi ArcGIS Online po ich utworzeniu i zapisaniu:

Typ elementuUwagi

Raport administracyjny*

Utworzono za pomocą opcji Instytucja > Status > Raporty.

Plik projektu AllSource (.asrx)

Utworzony w aplikacji ArcGIS AllSource

Analiza dużych zbiorów danych*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Velocity.

Zestaw kolorów

Utworzono w aplikacjach ArcGIS Pro i ArcMap.

Panel

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.
 • Utworzono w aplikacji ArcGIS Dashboards.

Magazyn danych

Utworzone w edytorze ArcGIS Data Pipelines.

Dyskusja*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Hub.

Warstwa wysokościowa

Utworzono w następujący sposób:

 1. Utworzono pakiet kafli w aplikacji ArcGIS Pro.
 2. Opublikowano pakiet kafli w usłudze ArcGIS Online.
 3. Opublikowano hostowaną warstwę wysokościową za pomocą pakietu kafli w usłudze ArcGIS Online.

Zbiór obiektów

Utworzono w następujący sposób:

Szablon zbioru obiektów

Utworzono w aplikacjach ArcGIS Pro i ArcMap.

Warstwa obiektowa

Utworzono w następujący sposób:

Źródło*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Velocity.

Formularz

Utworzono w aplikacji ArcGIS Survey123.

Projekt GeoBIM*

Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.

Warstwa grupowa

Utworzono i zapisano jako element w aplikacji Map Viewer.

Wydarzenie aplikacji Hub*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Hub.

Inicjatywa Hub*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Hub.

Szablon inicjatywy aplikacji Hub*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Hub.

Strona Hub*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Hub.

Projekt Hub*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Hub.

Aplikacja witryny Hub

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.
 • Utworzono w aplikacji ArcGIS Hub.

Warstwa zobrazowań

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Nowy element.
 • Utworzono i opublikowano w aplikacji ArcGIS Pro.

Model aplikacji Insights (adres URL)

Utworzono w aplikacji ArcGIS Insights.

Raport Insights (adres URL)

Utworzono w aplikacji ArcGIS Insights.

Motyw aplikacji Insights (adres URL)*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Insights.

Skoroszyt aplikacji Insights (adres URL)

Utworzono w aplikacji ArcGIS Insights.

Lokalizator (widok)

Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Nowy element.

Warstwa rastrów mapy

Utworzono w aplikacjach ArcGIS Pro oraz ArcMap i opublikowano w usłudze ArcGIS Online.

Warstwa multimediów

Utworzono i zapisano jako element w aplikacji Map Viewer.

Aplikacja natywna

Utworzono w aplikacji ArcGIS AppStudio.

Instalator aplikacji natywnej

Utworzono w aplikacji ArcGIS AppStudio.

Notatnik*

Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Nowy element lub ze strony głównej aplikacji ArcGIS Notebooks.

Katalog zobrazowań zorientowanych

Utworzono w aplikacji ArcGIS Pro.

Projekt QuickCapture*

Utworzono w kreatorze ArcGIS QuickCapture.

Analiza w czasie rzeczywistym*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Velocity.

Połączenie z relacyjną bazą danych (URL)

Utworzono w aplikacjach ArcGIS Pro i ArcMap.

Szablon raportu

Utworzono w aplikacji ArcGIS Business Analyst.

Warstwa trasy

Utworzono w następujący sposób:

 • Zapisano warstwę wynikową działania narzędzia analizy, takiego jak Planuj trasy.
 • Zapisano warstwę utworzoną po wyznaczeniu trasy w przeglądarce map Map Viewer Classic.

Warstwa sceny

Utworzono przez opublikowanie na podstawie hostowanej warstwy obiektowej lub na podstawie pakietu warstwy sceny w aplikacji ArcGIS Pro.

Zbiór danych statystycznych

Utworzono w aplikacji ArcGIS Business Analyst.

Rozwiązanie*

Utworzono przez Esri.

Mapa narracyjna

Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.

Motyw mapy narracyjnej*

Utworzono w aplikacji ArcGIS StoryMaps.

Zestaw symboli

Utworzono w aplikacji ArcMap.

Tabela

Utworzono w dowolnym oprogramowaniu, które obsługuje tworzenie danych tabelarycznych, takich jak arkusze kalkulacyjne.

Warstwa kafli

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Nowy element.
 • Opublikowano na podstawie hostowanej warstwy obiektowej lub pliku.
 • Utworzono i opublikowano w aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap.

Model aplikacji Urban*

Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.

Warstwa kafli wektorowych

Utworzono w następujący sposób:

 • Opublikowano na podstawie hostowanej warstwy obiektowej.
 • Utworzono i opublikowano w aplikacji ArcGIS Pro lub ArcMap.

Środowisko internetowe

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.
 • Utworzono w aplikacji ArcGIS Experience Builder.

Szablon środowiska internetowego*

Utworzono w aplikacji ArcGIS Experience Builder.

Mapa internetowa

Utworzony w przeglądarce Map Viewer, Map Viewer Classic lub ArcGIS Pro.

Internetowe aplikacje mapowe

Utworzono w następujący sposób:

 • Utworzono za pomocą opcji Zasoby > Moje zasoby > Utwórz aplikację.
 • Utworzono w aplikacjach ArcGIS Configurable Apps, ArcGIS Instant Apps i ArcGIS Web AppBuilder.

Scena internetowa

Utworzono w przeglądarce scen Scene Viewerlub aplikacji ArcGIS Pro.

Projekt Workforce

Utworzono w aplikacji ArcGIS Workforce.

*Do korzystania z tego elementu wymagane jest konto instytucji.