Dodawanie warstw do scen

Dodaj warstwy do nowych lub istniejących scen, aby ułatwić przekazywanie informacji. Można przeglądać zasoby przeglądarki Scene Viewer, takie jak ArcGIS Online, Moje zasoby lub Living Atlas, aby dodawać zasoby i udoskonalać swoją scenę. Warstwę można także dodać, wprowadzając adres URL.

Notatka:

Informacje na temat wymagań dotyczących warstwy znajdują się w temacie Porównanie scen globalnych i lokalnych: obsługa warstw.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Warstwy Layers, aby otworzyć panel Warstwy.
 3. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Save, aby zapisać warstwy dodane do sceny.

Jakie warstwy obsługuje przeglądarka Scene Viewer?

Przeglądarka Scene Viewer obsługuje następujące warstwy:

*Przeglądarka Scene Viewer nie obsługuje wszystkich właściwości wyświetlania obrazu ustawianych w przeglądarce Map Viewer Classic.

**Warstwy wokseli są obsługiwane tylko przy użyciu WebGL2. Jeśli jest używana przeglądaka Safari, powinna mieć wersję 15 lub nowszą. Zapoznaj się z wymaganiami aplikacji Scene Viewer.

W sekcji Obsługa warstw przeglądarki scen Scene Viewer można znaleźć więcej informacji o dostępności warstw oprogramowania ArcGIS Enterprise i usługi ArcGIS Online w przeglądarce Scene Viewer.

Wyszukaj warstwy

Aby dodać warstwy do sceny, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Dodaj warstwy Dodaj warstwy.
 2. Dodaj warstwy do sceny, wyszukując istniejące warstwy w następujących elementach:

  • Moje zasoby — zawiera warstwy należące do użytkownika.
  • Moje ulubione — zawiera warstwy oznaczone przez użytkownika jako ulubione.
  • Moje grupy — zawiera warstwy z grup, do których należysz.
  • Zasoby subskrypcji — zawiera warstwy dostępne w usłudze ArcGIS Marketplace, jeśli w instytucji przypisano licencje umożliwiające zakup warstw danych.
  • Moja instytucja — zawiera warstwy pochodzące z danej instytucji.
  • Living Atlas — zawiera wybrane warstwy z usługi ArcGIS Living Atlas of the World, w tym sceny internetowe, warstwy obiektowe i warstwy sceny, zobrazowania, dane demograficzne i pokrycie terenu.

  • ArcGIS Online — obejmuje warstwy dodane przez użytkownika, warstwy z grup, do których należy użytkownik i warstwy publiczne.

  Przy wyszukiwaniu warstw do dodania do sceny można zmienić sposób wyświetlania wyników, można sortować i filtrować wyniki, aby ułatwić znalezienie potrzebnych warstw, a także dodawać wyniki do listy ulubionych. Ponadto można wyświetlać szczegóły dotyczące poszczególnych warstw, aby uzyskać więcej informacji na ich temat.

  Aby zawęzić wyniki w opcji Dodaj warstwy Dodaj warstwy, wpisz nazwę warstwy, którą chcesz dodać do swojej sceny, w oknie Wyszukaj.

 3. Aby znaleźć warstwy, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane terminy. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, można także użyć wyszukiwania zaawansowanego.
  • Kliknij przycisk Filtruj Filtruj, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Jeśli na przykład szukasz warstw w instytucji i skonfigurowano kategorie zasobów, możesz użyć filtru Kategorie, aby zawęzić wyniki. Ponadto można filtrować wyniki zawierające warstwy ArcGIS Living Atlas za pomocą zestawu kategorii standardowych platformy ArcGIS lub filtru Regiony. Użyj filtru Status, jeśli wyszukiwanie ma zwracać tylko te warstwy, które zostały oznaczone jako wiarygodne. To, które opcje filtrowania są widoczne, zależy od miejsca, w którym wyszukiwane są warstwy, a także od tego, czy i w jaki sposób użytkownik jest zalogowany.
   Notatka:

   Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania na podstawie bieżącego widoku, wybierz opcję Pokazuj tylko zasoby znajdujące się w obszarze mapy. Na przykład jeżeli scena jest powiększona do stanu Nevada (USA), wyniki wyszukiwania zostaną uporządkowane i oparte na bieżącym widoku. Zmiana widoku na stan Pensylwania spowoduje wyświetlenie innych wyników (zależnie od słów kluczowych). Pojawią się wszystkie warstwy nachodzące na bieżący widok (i odpowiadające Twoim słowom kluczowym).

  • Kliknij przycisk Sortuj Sortuj, aby posortować wyniki zawierające warstwy i w razie potrzeby zmienić kierunek sortowania.
  • Aby zobaczyć ważne szczegóły dotyczące warstwy, kliknij jej tytuł. Na panelu szczegółów warstwy kliknij przycisk Wyświetl pełne szczegóły Wyświetl pełne szczegóły, aby otworzyć stronę elementu w celu sprawdzenia dodatkowych informacji o warstwie.
 4. Kliknij przycisk Dodaj Dodaj, aby dodać warstwę do sceny.
 5. Powtarzaj poprzedni etap dla każdej warstwy, którą chcesz dodać.
  Wskazówka:

  Do ulubionych można dodać dowolne spośród wyników zawierających warstwy, klikając opcję Dodaj do ulubionych na panelu szczegółów warstwy. Pełną listę ulubionych można wyświetlić, wybierając opcję Moje ulubione podczas wyszukiwania warstw w przeglądarce map Scene Viewer lub na karcie Moje ulubione na stronie zasobów.

 6. Aby usunąć warstwę ze swojej sceny, kliknij przycisk Usuń Usuń.
 7. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Save, aby zapisać warstwy dodane do sceny.
 8. Dodaj do swojej sceny kolejne warstwy lub kliknij przycisk Warstwy Layers lub Gotowe, aby wrócić do panelu Warstwy.

Dodawanie warstw za pomocą adresu URL

Do swojej sceny możesz także dodać warstwę, podając jej adres URL.

 1. Kliknij opcję Dodaj warstwy Dodaj warstwy.
 2. Kliknij Wpisz adres URL warstwy lub przycisk Otwórz Dalej, aby otworzyć panel Wpisz adres URL warstwy.
 3. Wprowadź adres URL warstwy, która zostanie dodana i nadaj jej nazwę.
 4. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać warstwę do sceny.