Dodawanie warstw do scen

Dodaj warstwy do nowych lub istniejących scen, aby ułatwić przekazywanie informacji. W celu dodawania zasobów i udoskonalania sceny można przeglądać zasoby przeglądarki Scene Viewer, takie jak usługa ArcGIS Online, Moje zasoby lub Living Atlas. Warstwę można także dodać, wprowadzając adres URL.

Notatka:

Informacje na temat wymagań dotyczących warstwy znajdują się w temacie Porównanie scen globalnych i lokalnych: obsługa warstw.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Dodaj warstwy Dodaj, aby dodać warstwy.
 3. Kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać warstwy dodane do sceny.

Warstwy obsługiwane przez przeglądarkę Scene Viewer

Przeglądarka Scene Viewer obsługuje następujące warstwy:

* Przeglądarka Scene Viewer nie obsługuje wszystkich właściwości wyświetlania obrazu ustawianych w przeglądarce Map Viewer Classic.

W sekcji Obsługa warstw przeglądarki scen Scene Viewer można znaleźć informacje o dostępności warstw oprogramowania ArcGIS Enterprise i usługi ArcGIS Online w przeglądarce Scene Viewer.

Wyszukaj warstwy

Aby dodać warstwy do sceny, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Dodaj warstwyDodaj na pasku narzędzi Kreator.
 2. Kliknij opcję Przeglądaj warstwy Przeglądaj warstwy, aby wyszukać warstwy spośród następujących:

  • Moje zasoby — zawiera warstwy należące do użytkownika.
  • Moje ulubione — zawiera warstwy oznaczone przez użytkownika jako ulubione.
  • Moje grupy — zawiera warstwy z grup, do których należysz.
  • Zasoby subskrypcji — zawiera warstwy dostępne w usłudze ArcGIS Marketplace, jeśli w instytucji przypisano licencje umożliwiające zakup warstw danych.
  • Moja instytucja — zawiera warstwy pochodzące z danej instytucji.
  • Living Atlas — zawiera wybrane warstwy z usługi ArcGIS Living Atlas of the World, w tym sceny internetowe, warstwy obiektowe i warstwy sceny, zobrazowania, dane demograficzne i pokrycie terenu.

  • ArcGIS Online — obejmuje warstwy dodane przez Ciebie, warstwy z grup, do których należysz i warstwy publiczne.

 3. Aby znaleźć warstwy, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  • W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane terminy. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, można także użyć wyszukiwania zaawansowanego.
  • Kliknij przycisk Filtruj Filtruj, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Jeśli na przykład szukasz warstw w instytucji i skonfigurowano kategorie zasobów, możesz użyć filtru Kategorie, aby zawęzić wyniki. Ponadto można filtrować wyniki zawierające warstwy ArcGIS Living Atlas za pomocą zestawu kategorii standardowych platformy ArcGIS lub filtru Regiony. Użyj filtru Status, jeśli wyszukiwanie ma zwracać tylko te warstwy, które zostały oznaczone jako wiarygodne. To, które opcje filtrowania są widoczne, zależy od miejsca, w którym wyszukiwane są warstwy, a także od tego, czy i w jaki sposób użytkownik jest zalogowany.
   Notatka:

   Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania na podstawie bieżącego widoku, wybierz opcję Pokazuj tylko zasoby znajdujące się w obszarze mapy. Na przykład jeżeli scena jest powiększona do stanu Nevada (USA), wyniki wyszukiwania zostaną uporządkowane i oparte na bieżącym widoku. Zmiana widoku na stan Pensylwania spowoduje wyświetlenie innych wyników (zależnie od słów kluczowych). Pojawią się wszystkie warstwy nachodzące na bieżący widok (i odpowiadające Twoim słowom kluczowym).

  • Kliknij przycisk Sortuj Sortuj, aby posortować wyniki zawierające warstwy i w razie potrzeby zmienić kierunek sortowania.
  • Aby zobaczyć ważne szczegóły dotyczące warstwy, kliknij jej tytuł. Na panelu szczegółów warstwy kliknij przycisk Wyświetl pełne szczegóły elementu Szczegóły elementu, aby otworzyć stronę elementu w celu sprawdzenia dodatkowych informacji o warstwie.
 4. Kliknij opcję Dodaj Dodaj, aby dodać warstwę do sceny.
 5. Powtarzaj poprzedni etap dla każdej warstwy, którą chcesz dodać.
  Wskazówka:

  Do ulubionych można dodać dowolne spośród wyników zawierających warstwy, klikając opcję Dodaj do ulubionych na panelu szczegółów warstwy. Pełną listę ulubionych można wyświetlić, wybierając opcję Moje ulubione podczas wyszukiwania warstw w przeglądarce scen Scene Viewer lub na karcie Moje ulubione na stronie zasobów.

 6. Aby usunąć warstwę ze sceny, kliknij opcję Usuń Usuń.
 7. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać warstwy dodane do sceny.
 8. Dodaj do sceny więcej warstw lub kliknij opcję Gotowe.

Dodawanie warstwy usługi internetowej ArcGIS

Do sceny możesz także dodać warstwę usługi internetowej ArcGIS, podając jej adres URL.

 1. Kliknij opcję Dodaj warstwy Dodaj na pasku narzędzi Kreator.
 2. Kliknij opcję Usługa internetowa ArcGIS Usługi internetowe, aby otworzyć panel Wpisz adres URL warstwy.
 3. Wpisz nazwę warstwy w polu tekstowym Nazwa warstwy.
 4. Wpisz adres URL usługi w polu tekstowym Adres URL warstwy.
 5. Opcjonalnie, aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj następujące czynności:
  1. W obszarze Parametry niestandardowe kliknij opcję Konfiguruj parametry niestandardowe, aby otworzyć panel Niestandardowe parametry żądań.
  2. Kliknij opcję Dodaj parametr.
  3. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  4. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  5. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.
  6. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować zmiany i wrócić do panelu Wpisz adres URL warstwy.

   Podane parametry niestandardowe są automatycznie stosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 6. Kliknij opcję Dodaj, aby dodać usługę do sceny.

Dodawanie warstwy GeoJSON

GeoJSON to format otwartego standardu wymiany danych geoprzestrzennych, który reprezentuje proste obiekty geograficzne oraz ich atrybuty o charakterze nieprzestrzennym.

Aby dodać warstwę GeoJSON, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Dodaj warstwy Dodaj na pasku narzędzi Kreator.
 2. Kliknij opcję GeoJSON GeoJSON, aby otworzyć panel GeoJSON.
 3. Wpisz adres URL usługi w polu tekstowym Adres URL warstwy.
 4. Wpisz nazwę warstwy w polu tekstowym Nazwa warstwy.
 5. Opcjonalnie, aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj następujące czynności:
  1. W obszarze Parametry niestandardowe kliknij opcję Konfiguruj parametry niestandardowe, aby otworzyć panel Niestandardowe parametry żądań.
  2. Kliknij opcję Dodaj parametr.
  3. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  4. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  5. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.
  6. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować zmiany i wrócić do panelu GeoJSON.

   Podane parametry niestandardowe są automatycznie stosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 6. Kliknij opcję Dodaj, aby dodać usługę do sceny.

Dodawanie warstwy CSV

Plik tekstowy z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) to internetowy plik tekstowy, który zawiera zwykle informacje o lokalizacji.

Aby dodać warstwę CSV, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Dodaj warstwy Dodaj na pasku narzędzi Kreator.
 2. Kliknij opcję CSV CSV, aby otworzyć panel CSV.
 3. Wpisz adres URL usługi w polu tekstowym Adres URL warstwy.
 4. Wpisz nazwę warstwy w polu tekstowym Nazwa warstwy.
 5. Opcjonalnie, aby dołączyć parametry niestandardowe do żądań wysyłanych do tej usługi, wykonaj następujące czynności:
  1. W obszarze Parametry niestandardowe kliknij opcję Konfiguruj parametry niestandardowe, aby otworzyć panel Niestandardowe parametry żądań.
  2. Kliknij opcję Dodaj parametr.
  3. W polu tekstowym Parametr wpisz nazwę parametru, który chcesz dołączyć.
  4. W polu tekstowym Wartość wpisz wartość parametru.
  5. Powtórz te czynności dla każdego parametru, który chcesz dołączyć.
  6. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować zmiany i wrócić do panelu CSV.

   Podane parametry niestandardowe są automatycznie stosowane do wszystkich żądań wysyłanych do usługi.

 6. Kliknij opcję Dodaj, aby dodać usługę do sceny.

Dodawanie warstwy linii widoczności

Za pomocą narzędzia Linia widoczności Linia widoczności można przeprowadzić analizę widoczności 3D od punktu obserwatora do wielu punktów docelowych. Widoczność między obserwatorem a wieloma punktami docelowymi jest obliczana na podstawie zasobów aktualnie wyświetlanych w widoku, w tym podłoża, zintegrowanych siatek i obiektów 3D, takich jak budynki i drzewa.

Analiza linii widoczności jest przedstawiona w postaci linii i sfer: zielone linie to część widoczna dla obserwatora, czerwone linie to część zasłonięta. Ponadto zielone sfery oznaczają widoczne cele, w przypadku których cała linia ma kolor zielony; czerwone sfery oznaczają zasłonięte cele. Jeśli nie można wyznaczyć linii widoczności, będzie ona wyświetlana w kolorze szarym. Dzieje się tak, gdy cel lub obserwator nie znajdują się w widoku lub gdy żaden z nich nie znajduje się w widoku.

Tworzenie warstwy linii widoczności

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć i dodać warstwę linii widoczności:

 1. Kliknij opcję Dodaj warstwy Dodaj na pasku narzędzi Kreator.
 2. Kliknij opcję Linia widoczności Linia widoczności, aby otworzyć panel Linia widoczności.
 3. Kliknij miejsce w scenie, aby umieścić punkt obserwatora.
 4. Przeciągnij i kliknij, aby umieścić cel.

  Kliknij i przeciągnij, aby umieścić więcej celów.

 5. Kliknij opcję Zatrzymaj w dowolnym momencie, aby przerwać umieszczanie punktów.

  Wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Kliknij i przeciągnij dowolny punkt, aby dopasować linię widoczności.
  2. Kliknij opcję Kontynuuj, aby umieścić więcej punktów docelowych.
  3. Kliknij opcję Nowa, aby zresetować linię widoczności.
  4. Kliknij cel prawym przyciskiem myszy, aby go usunąć.
 6. Po zakończeniu kliknij opcję Gotowe.

  Do listy warstw w Menedżerze warstw Warstwy została dodana nowa warstwa linia widoczności.

Modyfikowanie warstwy linii widoczności

Wykonaj następujące czynności, aby zmodyfikować warstwę linii widoczności:

 1. Kliknij opcję Menedżer warstw Warstwy, aby otworzyć panel Menedżer warstw.
 2. Wybierz warstwę linii widoczności lub kliknij narzędzie opcji warstwy Zmień kolejność i wybierz opcję Edytuj linię widoczności, aby otworzyć panel Linia widoczności.
 3. Wykonaj dowolne z następujących czynności:
  1. Kliknij i przeciągnij dowolny punkt, aby dopasować linię widoczności.
  2. Kliknij opcję Kontynuuj, aby umieścić więcej punktów docelowych.
  3. Kliknij opcję Nowa, aby zresetować linię widoczności.
  4. Kliknij cel prawym przyciskiem myszy, aby go usunąć.
 4. Kliknij opcję Zatrzymaj w dowolnym momencie, aby przerwać umieszczanie punktów.
 5. Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować zmiany i wrócić na panel Menedżer warstw.

  Kliknij przycisk Anuluj, aby wyjść i wrócić na panel Menedżer warstw.

Dodawanie warstwy wymiarów

Za pomocą narzędzia Wymiary Wymiary można przekazać kluczowe informacje o wymiarach obiektów w scenie. Każda warstwa wymiarów umożliwia tworzenie wielu wymiarów z etykietami, na których wyświetlana jest odległość pozioma, pionowa lub ukośna między punktami. Aby dostosować wizualizację, wymiary można pogrupować w motywy o różnych kolorach i rozmiarach linii i etykiet dla każdej warstwy. Wymiary są zapisywane w scenie i mogą być używane na slajdach do udostępniania interesariuszom, na przykład w przypadku istniejących i proponowanych zmian.

Tworzenie warstwy wymiarów

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć warstwę wymiarów:

 1. Kliknij opcję Dodaj warstwy Dodaj na pasku narzędzi Kreator.
 2. Kliknij opcję Wymiary Wymiary, aby otworzyć panel Wymiary.
 3. Kliknij miejsce w scenie, aby umieścić pierwszy punkt.
 4. Przeciągnij i kliknij, aby umieścić punkt końcowy.

  Kliknij miejsce w scenie, aby umieścić więcej wymiarów.

 5. Kliknij opcję Zatrzymaj, aby zatrzymać dodawanie wymiarów.
 6. Aby edytować wymiary, wykonaj dowolną z następujących czynności:
  1. Kliknij wymiar i przeciągnij dowolny punkt, aby edytować odległość.
  2. Jeśli ta opcja jest dostępna, obróć położenie wymiaru.
  3. Kliknij pomarańczowy pasek, aby zmienić krawędź wymiaru i przeciągnij, aby umieścić etykietę.
  4. W przypadku opcji Linia kliknij opcję Kolor Ołówek, aby zmienić kolor linii:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można tymczasowo zapisać kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.

   Możesz też kliknąć jeden z ostatnich kolorów.

  5. W przypadku opcji Etykieta kliknij opcję Kolor Ołówek, aby zmienić kolor etykiety za pomocą opcji kolorów. Możesz też kliknąć jeden z ostatnich kolorów.
  6. W obszarze Rozmiar wybierz opcję rozmiaru małego, średniego lub dużego, aby ustawić rozmiar zarówno linii, jak i etykiety.
 7. Kliknij opcję Dodaj, aby dodać więcej wymiarów.
 8. Kliknij opcję Wyczyść wszystko, aby wyczyścić wymiary dla tej warstwy i zacząć od nowa.
 9. Po zakończeniu kliknij opcję Gotowe.

  Do listy warstw w Menedżerze warstw Warstwy została dodana nowa warstwa wymiar.

 10. Kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do poprzedniego panelu.

Modyfikowanie warstwy wymiarów

Wykonaj następujące czynności, aby zmodyfikować warstwę wymiarów:

 1. Kliknij opcję Menedżer warstw Warstwy, aby otworzyć panel Menedżer warstw.
 2. Wybierz warstwę wymiarów lub kliknij narzędzie opcji warstwy Zmień kolejność i wybierz opcję Edytuj wymiary, aby otworzyć panel Wymiary.
 3. Aby edytować wymiar, wykonaj dowolną z następujących czynności:
  1. Kliknij wymiar i przeciągnij dowolny punkt, aby edytować odległość.
  2. Kliknij pomarańczowy pasek, aby zmienić krawędź wymiaru i przeciągnij, aby umieścić etykietę.
  3. Jeśli ta opcja jest dostępna, obróć położenie wymiaru.
  4. W przypadku opcji Linia kliknij opcję Kolor Ołówek, aby zmienić kolor linii:
   • Wybierz kolor w oknie wyboru kolorów.
   • Możesz też utworzyć kolor niestandardowy za pomocą wartości szesnastkowej, RGB lub HSV.
   • W sekcji Zapisane można tymczasowo zapisać kolory. Aby dodać lub usunąć kolor, kliknij Dodaj albo Pomniejsz.
   • Kliknij przycisk Gotowe, aby zastosować ustawienia i powrócić do poprzedniego panelu.

   Możesz też kliknąć jeden z ostatnich kolorów.

  5. W przypadku opcji Etykieta kliknij opcję Kolor Ołówek, aby zmienić kolor etykiety za pomocą opcji kolorów.

   Możesz też kliknąć jeden z ostatnich kolorów.

  6. W obszarze Rozmiar wybierz opcję rozmiaru małego, średniego lub dużego, aby ustawić rozmiar zarówno linii, jak i etykiety.
 4. Kliknij opcję Dodaj, aby dodać więcej wymiarów.
 5. Kliknij opcję Zatrzymaj, aby zatrzymać dodawanie wymiarów.
 6. Kliknij opcję Wyczyść wszystko, aby wyczyścić wymiary dla tej warstwy i zacząć od nowa.
 7. Po zakończeniu kliknij opcję Gotowe.
 8. Kliknij przycisk Anuluj, aby wrócić do poprzedniego panelu.

Wskazówka:
Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby tymczasowo wyłączyć funkcję dociągania do pomarańczowych wskazówek wizualnych. Puść klawisz Ctrl, aby ponownie włączyć funkcję dociągania.