Dodawanie warstw do scen

Dodaj warstwy do nowych lub istniejących scen, aby ułatwić przekazywanie informacji. W celu dodawania zasobów i udoskonalania sceny można przeglądać w przeglądarce scen Scene Viewer opcje zasobów, takie jak usługa ArcGIS Online, Moje zasoby i Living Atlas. Można także dodać warstwę, podając adres URL.

Notatka:

Informacje na temat wymagań dotyczących warstwy znajdują się w temacie Porównanie scen globalnych i lokalnych: obsługa warstw.

Dodawanie warstw do sceny

Aby dodać warstwy do sceny, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na swoje konto i otwórz aplikację Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij przycisk Dodaj warstwy Dodaj.
 3. Dodaj wybrane warstwy do sceny.
 4. Kliknij przycisk Zapisz Zapisz, aby zapisać warstwy dodane do sceny.

Warstwy obsługiwane przez przeglądarkę Scene Viewer

Przeglądarka scen Scene Viewer obsługuje następujące typy warstw:

* Przeglądarka Scene Viewer nie obsługuje wszystkich właściwości wyświetlania obrazu ustawianych w przeglądarce Map Viewer.

W sekcji Obsługa warstw przeglądarki scen Scene Viewer można znaleźć informacje o dostępności warstw oprogramowania ArcGIS Enterprise i usługi ArcGIS Online w przeglądarce Scene Viewer.

Wyszukaj warstwy

Aby wyszukać warstwy w celu ich dodania do sceny, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Dodaj warstwyDodaj na pasku narzędzi Kreator.
 2. Kliknij opcję Przeglądaj warstwy Przeglądaj warstwy, aby wyszukać warstwy spośród następujących:

  • Moje zasoby — zawiera warstwy należące do użytkownika.
  • Moje ulubione — zawiera warstwy oznaczone przez użytkownika jako ulubione.
  • Moje grupy — zawiera warstwy z grup, do których należysz.
  • Zasoby subskrypcji — zawiera warstwy dostępne w usłudze ArcGIS Marketplace, jeśli w instytucji przypisano licencje umożliwiające zakup warstw danych.
  • Moja instytucja — zawiera warstwy pochodzące z instytucji użytkownika.
  • Living Atlas — zawiera wybrane warstwy z usługi ArcGIS Living Atlas of the World, w tym sceny internetowe, warstwy obiektowe i warstwy sceny, zobrazowania, dane demograficzne i pokrycie terenu.

  • ArcGIS Online — obejmuje warstwy dodane przez Ciebie, warstwy z grup, do których należysz i warstwy publiczne.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności, aby znaleźć warstwy:
  • W polu wyszukiwania wpisz wyszukiwane terminy. Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz także użyć wyszukiwania zaawansowanego.
  • Kliknij przycisk Filtruj Filtruj, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. Jeśli na przykład szukasz warstw w instytucji i skonfigurowano kategorie zasobów, możesz użyć filtru Kategorie, aby zawęzić wyniki. Ponadto można filtrować wyniki zawierające warstwy ArcGIS Living Atlas za pomocą zestawu kategorii standardowych platformy ArcGIS lub filtru Regiony. Użyj filtru Status, jeśli wyszukiwanie ma zwracać tylko te warstwy, które zostały oznaczone jako wiarygodne. To, które opcje filtrowania są dostępne, zależy od miejsca, w którym wyszukiwane są warstwy, a także od tego, czy i w jaki sposób użytkownik jest zalogowany.
   Notatka:

   Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania na podstawie bieżącego widoku, wybierz opcję Pokazuj tylko zasoby znajdujące się w obszarze mapy. Na przykład, jeśli scena jest powiększona do stanu Nevada (USA), wyniki wyszukiwania zostaną uporządkowane i oparte na bieżącym widoku. Zmiana widoku na stan Pensylwania spowoduje wyświetlenie innych wyników (zależnie od słów kluczowych). Pojawią się wszystkie warstwy nachodzące na bieżący widok (i odpowiadające słowom kluczowym).

  • Opcjonalnie kliknij przycisk Sortuj Sortowanie, aby posortować wyniki wyszukiwania warstw i zmienić kierunek sortowania.
  • Aby zobaczyć szczegóły dotyczące warstwy, kliknij jej tytuł. Na panelu szczegółów warstwy kliknij przycisk Wyświetl pełne szczegóły elementu Szczegóły elementu, aby otworzyć stronę elementu w celu sprawdzenia dodatkowych informacji o warstwie.
 4. Kliknij opcję Dodaj Dodaj, aby dodać warstwę do sceny.
 5. Powtarzaj poprzedni etap dla każdej warstwy, którą chcesz dodać.
  Wskazówka:

  Do ulubionych można dodać dowolne spośród wyników zawierających warstwy, klikając opcję Dodaj do ulubionych na panelu szczegółów warstwy. Pełną listę ulubionych można wyświetlić, wybierając opcję Moje ulubione podczas wyszukiwania warstw w przeglądarce scen Scene Viewer lub na karcie Moje ulubione na stronie zasobów.

 6. Aby usunąć warstwę ze sceny, kliknij opcję Usuń Usuń.
 7. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać warstwy dodane do sceny.
 8. Dodaj do sceny więcej warstw lub kliknij opcję Gotowe.

Usługa internetowa ArcGIS

Do sceny można dodać warstwę usługi internetowej ArcGIS, podając jej adres URL.

GeoJSON

Dodaj warstwę GeoJSON mającą format otwartego standardu wymiany danych geoprzestrzennych, który reprezentuje proste obiekty geograficzne oraz ich atrybuty o charakterze nieprzestrzennym.

CSV

Dodaj warstwę CSV, która jest internetowym plikiem tekstowym (.csv) zawierającym zwykle informacje o lokalizacji.

Linia widoczności

Dodaj warstwę linii widoczności, aby przeprowadzić analizę widoczności 3D od punktu obserwatora do wielu punktów docelowych.

Wymiary

Dodaj warstwę wymiarów, aby dodać notatki do wielu wymiarów z etykietami, na których wyświetlana jest odległość w poziomie, w pionie lub ukośnie między punktami.