Tworzenie zasobów

Twórz interaktywne mapy, sceny aplikacje i notatniki, które można udostępnić innym użytkownikom.

Tworzenie map

Mapa tworzona w usłudze ArcGIS Online to interaktywnie wyświetlane informacje geograficzne, które mogą posłużyć do zobrazowania narracji lub odpowiedzi na zapytania. Mapy te są udostępnione dużej liczbie odbiorców; są to wielkoskalowe mapy bazowe, funkcjonalne warstwy przeznaczone dla konkretnych odbiorców oraz podręczne okna informacyjne umożliwiające użytkownikom uzyskanie informacji na temat konkretnych obiektów. Omawiane mapy wspomagają również wizualizację, edycję, analizę oraz parametr czasu. Stanowią one podstawę aplikacji internetowych i można je przeglądać za pomocą wielu różnych aplikacji klienckich, w tym urządzeń przenośnych, aplikacji komputerowych i przeglądarek internetowych. Dowiedz się więcej na temat tworzenia map

Tworzenie scen

W przeglądarce Scene Viewer można tworzyć dynamiczne i wysoce realistyczne sceny. Należy wybrać scenę globalną lub lokalną, aby wizualizować zasoby geoprzestrzenne, w tym: elementy kartograficzne, takie jak wieloskalowe mapy bazowe, warstwy, konfiguracje warstw, oświetlenie i ujęcia kamery. Sceny umożliwiają twórcze reprezentowanie przeznaczonych dla użytkowników informacji geograficznych w intuicyjnym i interaktywnym środowisku 3D. Więcej informacji na temat tworzenia scen

Tworzenie aplikacji

Aplikacje łączą mapy, sceny lub grupy z informacjami tekstowymi, multimediami i funkcjami interaktywnymi w celu dostarczania informacji, edukowania, zapewniania rozrywki i wzbudzania zainteresowania w zakresie wielu tematów. Utwórz aplikacje, wybierając spośród kilku szablonów lub kreatorów ułatwiających wykonanie tego zadania. Aplikacje można tworzyć, modyfikować, edytować i publikować bez specjalistycznych umiejętności z dziedziny programowania. Dowiedz się więcej na temat tworzenia aplikacji

Tworzenie notatników

Korzystając z notatników, możesz wykonywać analizy, automatyzować procedury wykonywania zadań i w sposób natychmiastowy wizualizować dane oraz wyniki analizy w kontekście geograficznym. Twórz, udostępniaj i uruchamiaj skrypty naukowej analizy danych, zarządzania danymi i skrypty administracyjne przy użyciu zasobów Python firmy EsriArcGIS API for Python i ArcPy — oraz popularnych bibliotek open-source zawierających interfejsy analityczne, statystyczne i samouczenia się maszyn. Dowiedz się więcej na temat tworzenia notatników