Tworzenie zakładek przestrzennych dla wybranych miejsc (Map Viewer)

Zakładki pełnią funkcję skrótów do miejsc na mapie. Autor mapy tworzy je na podstawie bieżącej lokalizacji, skali i obrotu mapy. Gdy użytkownik kliknie zakładkę, mapa zostanie powiększona do danej lokalizacji.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Tworzenie zakładki

Aby utworzyć zakładkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.
 2. Otwórz mapę w aplikacji Map Viewer.
 3. Przejdź na mapie do lokalizacji i skali, w których chcesz utworzyć zakładkę.
 4. Na pasku narzędziowym Zawartość (ciemnym) kliknij pozycję Zakładki Zakładki i kliknij opcję Dodaj zakładkę.
 5. Wpisz tytuł zakładki i kliknij opcję Dodaj.

  Zakładka zostanie dodana do listy zakładek.

Przechodzenie do istniejącej zakładki

Aby powiększyć mapę do istniejącej zakładki, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz mapę w aplikacji Map Viewer.
 2. Na pasku narzędziowym Zawartość (ciemnym) kliknij pozycję Zakładki Zakładki, aby otworzyć panel Zakładki.
 3. Kliknij nazwę zakładki, do której chcesz powiększyć widok.

  Mapa zostanie powiększona do danej zakładki.

Aktualizowanie zakładki

Aby zaktualizować lub usunąć istniejącą zakładkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz mapę w aplikacji Map Viewer.
 2. Na pasku narzędziowym Zawartość (ciemnym) kliknij pozycję Zakładki Zakładki, aby otworzyć panel Zakładki.
 3. Zakładkę można opcjonalnie zaktualizować w dowolny z poniższych sposobów:
  • Przeciągnij uchwyty Zmień kolejność Zmień kolejność zakładki, aby zmienić kolejność zakładek na liście.
  • Kliknij przycisk Edytuj Edycja obok zakładki, aby zmienić jej nazwę, wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk Zapisz.
  • Kliknij przycisk Edytuj Edycja obok zakładki, którą chcesz usunąć i kliknij opcję Usuń.

Edycja miniatury zakładki

Użytkownik może wybrać, czy miniatura zakładki przedstawia zasięg mapy lub obraz. Aby edytować miniaturę zakładki, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz mapę w aplikacji Map Viewer.
 2. Na pasku narzędziowym Zawartość (ciemnym) kliknij pozycję Zakładki Zakładki, aby otworzyć panel Zakładki.
 3. Kliknij przycisk Edytuj Edycja obok zakładki z miniaturą, którą chcesz edytować.
 4. Opcjonalnie kliknij menu Opcje Opcje na miniaturze, aby edytować ją w dowolny z następujących sposobów:
  • Kliknij opcję Odśwież miniaturę, aby odświeżyć zasięg mapy miniatury.
  • Kliknij opcję Użyj adresu URL obrazu, wprowadź adres URL obrazu i kliknij przycisk Dodaj, aby użyć obrazu miniatury.
  • Kliknij opcję Usuń miniaturę, aby usunąć miniaturę.
 5. Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać miniaturę.