Konfigurowanie map obsługujących kondygnacje

Mapy obsługujące kondygnacje zawierają dane GIS, które dotyczą pomieszczeń i są zorganizowane w warstwy obsługujące kondygnacje z obiektami połączonymi w hierarchię planu kondygnacji. Umożliwiają one wizualizowanie i analizowanie danych przestrzennych dotyczących pomieszczeń dla różnych celów. Na przykład mapy obsługującej kondygnacje można używać w celu wizualizacji wykorzystania przestrzeni w dużym budynku biurowym oraz ustalenia miejsc, w których zmiany dotyczące planowania przestrzeni biurowej mogą wpłynąć na poprawę współpracy zespołu, przestrzeganie wymogów dotyczących utrzymania dystansu społecznego oraz oszczędzanie zasobów.

Mapa obsługująca kondygnacje zawiera co najmniej dwie warstwy obiektowe obsługujące kondygnacje: jedną reprezentującą placówkę (np. biurową lub medyczną) i jedną reprezentującą poziomy (kondygnacje) placówki. Mapy obsługujące kondygnacje mogą również zawierać dodatkowe warstwy, takie jak warstwa miejsc reprezentująca zbiory placówek (np. kampus uniwersytecki) oraz warstwę jednostek reprezentującą obiekty, takie jak pomieszczenia i korytarze.

Jeśli instytucja ma licencję na rozszerzenie ArcGIS Indoors Maps, w przeglądarce map Map Viewer można skonfigurować mapy obsługujące kondygnacje, ustawiając właściwości warstwy wnętrz mapy. Po skonfigurowaniu i zapisaniu mapy obsługującej kondygnacje można ją udostępnić, aby umożliwić innym osobom wyświetlanie i eksplorowanie danych o wnętrzach za pomocą narzędzia filtrowania kondygnacji w przeglądarce map Map Viewer.

Notatka:

Jeśli instytucja nie ma licencji na rozszerzenie ArcGIS Indoors Maps, nadal można otwierać i przeglądać mapy obsługujące kondygnacje w przeglądarce map Map Viewer.

Aby skonfigurować mapy obsługujące kondygnacje w przeglądarce map Map Viewer, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. Otwórz mapę zawierającą warstwy obiektowe obsługujące kondygnacje lub bezpośrednio dodaj takie warstwy.
 3. Na pasku narzędzi Zawartość (ciemny) kliknij opcję Właściwości mapy Właściwości mapy.
 4. W sekcji Warstwy wnętrz panelu Właściwości mapy włącz przełącznik Włącz filtrowanie kondygnacji.
 5. Wybierz warstwy odpowiadające lokalizacjom na mapie.

  Musisz określić co najmniej warstwę obiektów poligonowych reprezentującą placówki i warstwę obiektów poligonowych reprezentującą kondygnacje.

 6. Opcjonalnie, aby określić dodatkowe warstwy obiektów punktowych, liniowych lub poligonowych na mapie w celu uwzględnienia w filtrowaniu kondygnacji, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij opcję Dodaj warstwy.
  2. W oknie Dodaj warstwy wybierz warstwę i kliknij przycisk Dalej.
  3. Wybierz pole atrybutu zawierające identyfikator poziomu kondygnacji dla obiektów w warstwie i kliknij przycisk Dodaj.
  4. Powtórz powyższe czynności, aby dodać więcej warstw.
 7. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz Zapisz, aby zapisać konfigurację kondygnacji na mapie.