Ustawianie kolejności wyświetlania obiektów

Wiele warstw zawiera obiekty, które nakładają się lub zakrywają wzajemnie, utrudniając widoczność i interakcję z ważnymi obiektami na mapie. Na przykład w warstwie pożarów, które wystąpiły w danym regionie, poważny pożar może być przesłonięty na mapie przez kilka mniejszych pożarów.

Problem ten można rozwiązać, ustawiając kolejność wyświetlania obiektów w warstwie obiektowej. Pozwala to kontrolować kolejność, w jakiej nakładające się obiekty w warstwie obiektowej są wyświetlane na mapie przy użyciu pola liczbowego lub pola daty w danych. Można na przykład wybrać pole reprezentujące poziom opanowania każdego pożaru (w procentach) i wyświetlać mniej opanowane pożary nad bardziej opanowanymi, gdy nakładają się one na mapie.

Aby ustawić kolejność wyświetlania obiektów dla warstwy obiektowej w przeglądarce map Map Viewer, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem własnej mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Warstwy Warstwy, jeśli panel Warstwy nie został otwarty.
 4. Na panelu Warstwy kliknij warstwę, aby ją wybrać.
 5. Na panelu Właściwości kliknij opcję Kolejność wyświetlania obiektów.
 6. Z menu rozwijanego Sortuj wg wybierz pole liczbowe lub pole daty.

  Jeśli nie wybierzesz pola, obiekty w warstwie wyświetlane są numerycznie według identyfikatora obiektu, przy czym obiekty o wyższym identyfikatorze wyświetlane są na wierzchu obiektów o niższym identyfikatorze.

 7. Opcjonalnie kliknij przycisk przełączania sortowania (Sortuj lub Sortuj), aby odwrócić kolejność wyświetlania elementów od góry do dołu.

  Jeśli na przykład wybierzesz pole liczbowe i wyświetlana jest opcja Sortuj, obiekty z niższymi wartościami liczbowymi są wyświetlane na wierzchu obiektów z wyższymi wartościami. Jeśli wybierzesz pole daty i wyświetlana jest opcja Sortuj, obiekty ze starszymi datami są wyświetlane na wierzchu tych z nowszymi datami. Możesz kliknąć opcję Sortuj Sortuj, aby odwrócić tę kolejność.

 8. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany na mapie.