Ustawianie kolejności wyświetlania obiektów

Wiele warstw zawiera obiekty, które nakładają się lub zakrywają wzajemnie, utrudniając widoczność i interakcję z ważnymi obiektami na mapie. Na przykład w warstwie pożarów, które wystąpiły w danym regionie, poważny pożar może być przesłonięty na mapie przez kilka mniejszych pożarów.

Ten problem możesz rozwiązać, ustawiając kolejność wyświetlania obiektów w warstwie obiektowej. Pozwala to określić kolejność wyświetlania na mapie nakładających się obiektów warstwy obiektowej na podstawie określonych pól danych. Można na przykład wybrać pole reprezentujące poziom opanowania każdego pożaru (w procentach) i wyświetlać mniej opanowane pożary nad bardziej opanowanymi, gdy nakładają się one na mapie.

Aby ustawić kolejność wyświetlania obiektów dla warstwy obiektowej w przeglądarce map Map Viewer, wykonaj następujące czynności:

 1. Należy się upewnić, że bieżący użytkownik jest zalogowany i dysponuje uprawnieniami do tworzenia zasobów.

  Notatka:
  Bez zalogowania możesz eksplorować mapy, dodawać i konfigurować warstwy itd. Aby zapisać pracę, zaloguj się przed utworzeniem mapy.

 2. W przeglądarce map Map Viewer otwórz mapę zawierającą warstwę lub dodaj warstwę bezpośrednio.
 3. Na (ciemnym) pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Warstwy Warstwy, jeśli panel Warstwy nie został otwarty.
 4. Na panelu Warstwy kliknij warstwę, aby ją wybrać.
 5. Na panelu Właściwości kliknij opcję Kolejność wyświetlania obiektów.
 6. Wybierz pole z menu rozwijanego Kolejność wg.

  Możesz wybrać pole liczbowe lub pole daty, aby ustawić kolejność wyświetlania na podstawie jego wartości. Jeśli warstwa ma nadany styl w celu wyświetlania unikatowych kategorii wartości lub kategorii dominujących oraz jest włączony przełącznik Wyświetlaj obiekty w kolejności wartości, możesz wybrać opcję Kolejność według stylu, aby wyświetlać obiekty w kolejności kategorii widocznej na panelu Opcje stylu i na legendzie mapy.

  Jeśli nie wybierzesz pola liczbowego, daty lub stylu, obiekty będą wyświetlane w warstwie w kolejności ich identyfikatorów — wyższe u góry i niższe u dołu.

 7. Możesz też wybrać pole liczbowe lub daty i kliknąć przycisk przełączania sortowania (Sortuj lub Sortuj), aby odwrócić kolejność wyświetlania obiektów.

  Jeśli na przykład wybierzesz pole liczbowe i wyświetlana jest opcja Sortuj, obiekty z niższymi wartościami liczbowymi są wyświetlane na wierzchu obiektów z wyższymi wartościami. Jeśli wybierzesz pole daty i wyświetlana jest opcja Sortuj, obiekty ze starszymi datami są wyświetlane na wierzchu tych z nowszymi datami. Możesz kliknąć opcję Sortuj Sortuj, aby odwrócić tę kolejność.

 8. Na pasku narzędzi Zawartość kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany na mapie.