Zapisywanie map (Map Viewer)

W aplikacji Map Viewer mapy są zapisywane w następujących scenariuszach:

 • Po utworzeniu mapy zapisz ją w celu utworzenia elementu mapy.

  Użytkownik jest właścicielem elementu mapy.

 • Można modyfikować własną mapę i zapisywać zmiany.

  Aby móc edytować mapę i zapisywać wprowadzone zmiany, musisz być jej właścicielem.

 • Zapisujesz kopię mapy należącej do innego właściciela. Spowoduje to utworzenie kopii mapy – będziesz właścicielem tej kopii. Teraz możesz edytować nową mapę i zapisywać wprowadzone na niej zmiany.

  Kopię mapy należącej do innego właściciela można wykonać tylko wtedy, gdy właściciel zaznaczył pole wyboru obok opcji Zezwalaj innym na zapis kopii tego elementu na karcie Ustawienia strony elementu map internetowych.

 • Tworzysz kopię własnej mapy. Mogło to mieć miejsce w przypadku tworzenia mapy, która ma służyć jako szablon zawierający mapę bazową i często stosowane ustawienia początkowe.

Przy wszystkich tych scenariuszach musisz mieć uprawnienia do tworzenia zasobów.

Wskazówka:

Skróty klawiaturowe umożliwiają szybką realizację typowych procedur wykonywania zadań w przeglądarce map Map Viewer. Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce map Map Viewer, naciśnij kombinację klawiszy Alt+? w systemie Microsoft Windows lub Option+? na platformie Mac.

Aby zapisać mapę, wykonaj poniższe czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji.
 2. Kliknij przycisk App Launcher App Launcher i wybierz aplikację Map Viewer. Użyj nowej mapy, która zostanie otwarta lub otwórz istniejącą mapę.
  • Kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać mapę po raz pierwszy.
  • Kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany wprowadzone na własnej mapie.
  • Kliknij przycisk Zapisz i otwórz Zapisz i otwórz i kliknij przycisk Zapisz jako, aby zapisać kopię mapy.
 3. Jeśli zapisujesz mapę po raz pierwszy lub zapisujesz kopię mapy, wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  1. Wpisz tytuł. Tytuł jest wymagany, aby zapisać mapę.
  2. Wybierz folder Moje zasoby, w którym ma zostać zapisana mapa.
  3. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, użyj menu rozwijanego, aby wybrać jedną lub więcej kategorii dla mapy.
  4. Wpisz znaczniki opisujące mapę.
   Znaczniki to wyrazy lub krótkie frazy opisujące daną mapę. Oddzielaj wyrażenia przecinkami. Wartość Obszar federalny jest traktowana jako pojedynczy znacznik, natomiast Obszar, federalny — jako dwa znaczniki.
  5. Wpisz podsumowanie zawierające opis mapy.
 4. Wskazówka:

  Aby zmienić tytuł mapy po jej zapisaniu, kliknij przycisk Edytuj tytuł mapy Edycja umieszczony obok tytułu, zmodyfikuj tytuł i kliknij przycisk Potwierdź Potwierdź.

Jeżeli zapisujesz mapę po raz pierwszy lub zapisujesz kopię mapy, element nowej mapy pojawia się na karcie Moje zasoby strony z zawartością i jest dostępny tylko dla Ciebie. W zależności od posiadanych uprawnień do udostępniania możesz mieć możliwość udostępniania mapy grupom, do których należysz, swojej instytucji lub wszystkim użytkownikom (publicznie).

Wskazówka:

Aby udostępnić swoją mapę wszystkim (publicznie), ale zawiera ona zasoby posiadaczy subskrypcji lub zasoby premium z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, utwórz aplikację na podstawie tej mapy i udostępnij ją publicznie. Umożliwia to dostęp do zasobów posiadacza subskrypcji lub zasobów premium osobom niezalogowanym w instytucji. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z tematem Udostępnianie aplikacji.

Gdy mapa jest Twoją własnością możesz także edytować szczegóły elementu mapy.