Tworzenie aplikacji z grup

Aplikację internetową można utworzyć, umieszczając udostępnioną grupę zasobów w szablonie ArcGIS Instant Apps lub ArcGIS Configurable Apps. Aplikacje oparte na grupach wyświetlają elementy w grupie oraz powiązane szczegóły dotyczące elementów np. typ elementu i opis. Szablony oferują różne opcje pozwalające na dostosowywanie wyglądu i zachowania aplikacji. Niektóre wyświetlają mapy, sceny i aplikacje w grupie. Inne wyświetlają tylko mapy. Czasami nazywa się je aplikacjami galerii, gdyż wyświetlają one kolekcję elementów w grupie. Po wyszukaniu preferowanego szablonu aplikacji opublikuj aplikację w usłudze ArcGIS Online. Do opublikowania aplikacji konieczne są uprawnienia do tworzenia zasobów.

Wszelkie zmiany wprowadzane w grupie lub elementach są odzwierciedlane w aplikacji. Jeśli status publicznego lub udostępnionego innym grupom elementu zostaje zmieniony na prywatny lub element zostaje usunięty, nie jest już widoczny w aplikacji.Aby udostępnić aplikację innej instytucji lub publicznie, należy udostępnić publicznie grupę i wszystkie jej elementy. Jeśli grupa ma status prywatnej, tylko jej członkowie zalogowani w witrynie internetowej będą mogli zobaczyć elementy w aplikacji. Jeśli jesteś właścicielem grupy i chcesz udostępnić aplikację możliwie najszerszemu gronu użytkowników, rozważ udostępnienie grupy i jej elementów wszystkim (publicznie).

Tworzenie aplikacji z poziomu strony grupy

Aby utworzyć aplikację na stronie galerii, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Sprawdź, czy jesteś zalogowanym użytkownikiem i posiadasz uprawnienia do tworzenia i udostępniania zasobów.
 2. Otwórz grupę, której chcesz użyć do utworzenia aplikacji.
 3. Na karcie Przegląd kliknij opcję Utwórz aplikację internetową.
 4. W zależności od wybranego kreatora aplikacji wykonaj następujące czynności:
  • W przypadku Instant Apps użytkownik jest zabierany bezpośrednio do kreatora i może rozpocząć tworzenie aplikacji.
  • W przypadku Configurable Apps kliknij miniaturę, aby wyświetlić opis aplikacji i uzyskać dostęp do przycisku Utwórz aplikację internetową.
 5. Kliknij przycisk Utwórz aplikację internetową, aby rozpocząć konfigurowanie aplikacji.
 6. Wpisz tytuł, znaczniki i podsumowanie dla aplikacji.
 7. Jeśli w instytucji są skonfigurowane kategorie zasobów, kliknij przycisk Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tej aplikacji. Aby zawęzić listę kategorii, możesz również użyć pola Filtruj kategorie.
 8. Opcjonalnie można wybrać na karcie Moje zasoby inny folder, w którym zostanie zapisana aplikacja.
 9. Kliknij Gotowe.

  Aplikacja użytkownika zostaje opublikowana w usłudze ArcGIS Online, a nieudostępniony element zostaje dodany do strony Moje zasoby. (Aby inni użytkownicy mieli dostęp do aplikacji, należy ją udostępnić).

 10. Zmiana dowolnych komponentów konfigurowalnych w aplikacji.
  Notatka:

  W Twojej instytucji mogą istnieć określone kolory marki i logotyp stosowane do aplikacji tworzonych przez członków instytucji. Gdy tworzysz aplikację, która obsługuje te ustawienia funkcji Motyw udostępniony, zamiast domyślnego motywu aplikacji zostaną zastosowane te ustawienia.

 11. Jeśli wybierzesz szablon Instant Apps (w przypadku instalacji ekspresowej lub instalacji pełnej), kliknij przycisk Publikuj, aby zapisać i opublikować zmiany (lub wróć do konfiguracji ze strony elementu aplikacji, aby wprowadzić zmiany w wersji roboczej i opublikować ją później). W przeciwnym razie po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz i Zamknij.