Przechwytywanie slajdów

Za pomocą slajdów można wyświetlać różne widoki sceny. Slajdy mogą zawierać różne mapy bazowe, widoczność warstwy, ustawienia światła dziennego, efekty pogodowe i zasięgi. W scenach udostępnianych innym użytkownikom za pomocą slajdów można przekazywać interaktywne narracje zawierające informacje ze sceny. Można ich również używać jako punktu początkowego w przypadku ponownego otwierania sceny.

Stany

Slajdy zawierają stan sceny. Stan to położenie kamery (lub zasięgu sceny), ustawienia światła dziennego, wybrana mapa bazowa i status kontroli widoczności w menu Warstwy. Po przejściu do innego widoku w scenie lub zmianie widoczności warstwy slajd można kliknąć i przywrócić stan sceny zapisany wcześniej na slajdzie.

Notatka:

W slajdach można przechowywać stan sceny i zapisywać skonfigurowane zasoby. Jeśli konfiguracja warstwy ulegnie zmianie, slajd zostanie zaktualizowany i automatycznie zostanie zapisana nowa konfiguracja warstwy. Na przykład: po utworzeniu slajdu Parki zawierającego symbole parków w postaci zielonych kul można zmienić je na pomarańczowe sześciany. Gdy użytkownik kliknie slajd Parki, symbole parków zostaną wyświetlone jako pomarańczowe sześciany, a nie zielone kule, które pierwotnie zapisano w stanie. Do przykładów wizualizacji scen, które nie są zapisywane w slajdach, należą między innymi symbolizacja warstwy, kolor podłoża i tła, a także nawigacja pod powierzchnią.

Przechwytywanie slajdu sceny

Przechwycenie slajdu sceny pozwala do niego powracać lub go udostępniać.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Menedżer slajdów Slajdy, aby otworzyć panel Menedżer slajdów.
 3. Kliknij opcję Przechwyć slajdPrzechwyć slajd.

  Zostanie dodany nowy slajd widoku z miniaturą, a w dolnej części sceny zostanie również wygenerowana miniatura.

 4. Kliknij nazwę slajdu, aby ją wyróżnić.
 5. Wprowadź nową nazwę.

  Nazwa ta zostanie również odzwierciedlona na slajdzie u dołu sceny.

 6. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Zapisz, aby zapisać slajdy w scenie.

Modyfikowanie slajdu

Slajdy można zmieniać, dodając nowe konfiguracje warstw, zasoby i widoczności warstw. Można zmieniać zasięg, dodawać lub usuwać zasoby bądź wprowadzić nową konfigurację warstw. Dostępne są następujące opcje modyfikacji slajdów:

Aktualizuj slajd Aktualizuj slajd

Kliknij, aby zresetować slajd w celu odzwierciedlenia bieżącego stanu sceny.

Usuń slajd Usuń slajd

Kliknij, aby usunąć slajd.

Opcje slajdów Opcje slajdów

Kliknij, aby wyświetlić listę opcji slajdów:

 • Funkcja Aktualizuj slajd powoduje przywrócenie w slajdzie stanu bieżącego widoku.
 • Funkcja Przesuń w górę przenosi slajd o jeden poziom w górę i zmienia kolejność miniatur slajdów.
 • Funkcja Przesuń w dół przenosi slajd o jeden poziom w dół i zmienia kolejność w dolnej części.
 • Funkcja Zmień nazwę pozwala nadać slajdowi nową nazwę.
 • Funkcja Usuń usuwa slajd.

Wskazówka:

Aby udostępnić adres URL sceny, który otwiera określony slajd, dodaj parametr #<slide-number> do adresu url.