Przechwytywanie slajdów

Za pomocą slajdów można wyświetlać różne widoki sceny. Slajdy mogą zawierać różne mapy bazowe, widoczność warstwy, ustawienia światła dziennego i zasięgi. W scenach udostępnianych innym użytkownikom za pomocą slajdów można przekazywać interaktywne narracje zawierające informacje ze sceny. Można ich również używać jako punktu początkowego w przypadku ponownego otwierania sceny.

Czym są stany?

Slajdy zawierają stan sceny. Stan to położenie kamery (lub zasięgu sceny), ustawienia światła dziennego, wybrana mapa bazowa i status kontroli widoczności w menu Warstwy. Po przejściu do innego widoku w scenie lub zmianie widoczności warstwy slajd można kliknąć i przywrócić stan sceny zapisany wcześniej na slajdzie.

Notatka:

W slajdach można przechowywać stan sceny i zapisywać skonfigurowane zasoby. Jeśli konfiguracja warstwy ulegnie zmianie, slajd zostanie zaktualizowany i automatycznie zostanie zapisana nowa konfiguracja warstwy. Na przykład: po utworzeniu slajdu Parki zawierającego symbole parków w postaci zielonych kul można zmienić je na pomarańczowe sześciany. Gdy użytkownik kliknie slajd Parki, symbole parków zostaną wyświetlone jako pomarańczowe sześciany, a nie zielone kule, które pierwotnie zapisano w stanie. Do przykładów wizualizacji scen, które nie są zapisywane w slajdach, należą między innymi symbolizacja warstwy, kolor podłoża i tła, a także nawigacja pod powierzchnią.

Przechwytywanie slajdu

Przechwycenie slajdu sceny pozwala do niego powracać lub udostępniać go innym użytkownikom.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Slajdy Slajdy, aby otworzyć panel Slajdy.
 3. Kliknij opcję Przechwyć slajdPrzechwyć slajd.

  Zostanie dodany nowy slajd z miniaturą widoku, a w dolnej części sceny zostanie również wygenerowana miniatura.

 4. Kliknij nazwę slajdu, aby ją wyróżnić.
 5. Wprowadź nową nazwę. Scene Viewer

  Nazwa ta jest również odzwierciedlona w slajdzie na dole sceny.

 6. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Zapisz Save, aby zapisać slajdy w scenie.

Modyfikowanie slajdu

Slajdy można zmieniać, dodając nowe konfiguracje warstw, zasoby i widoczności warstw. Można zmieniać zasięg, dodawać lub usuwać treści bądź wprowadzić nową konfigurację warstw. Dostępne są następujące opcje modyfikacji slajdów:

Aktualizuj slajd Aktualizuj slajd

Kliknij tę opcję, aby zresetować slajd, aby odzwierciedlał bieżący stan sceny.

Usuń slajd Usuń slajd

Kliknij tę opcję, aby usunąć slajd.

Opcje slajdów Opcje slajdów

Kliknij tę opcję, aby wyświetlić opcje slajdów:

 • Funkcja Aktualizuj slajd powoduje przywrócenie w slajdzie stanu bieżącego widoku.
 • Funkcja Przesuń w górę przenosi slajd o jeden poziom w górę i zmienia kolejność miniatur slajdów.
 • Funkcja Przesuń w dół przenosi slajd o jeden poziom w dół i zmienia kolejność w dolnej części.
 • Funkcja Zmień nazwę pozwala nadać slajdowi nową nazwę.
 • Funkcja Usuń usuwa slajd.

Wskazówka:

Aby udostępnić adres URL sceny, który otwiera określony slajd, dodaj parametr #<slide-number> do adresu url.