Przełączanie map bazowych

Mapa bazowa stanowi tło w postaci kontekstu geograficznego dla zawartości w scenie. Usługa ArcGIS Online zawiera galerię map bazowych do wyboru, w tym mapy bazowe 3D, mapy topograficzne, zobrazowań oraz ulic. Do konfigurowania zasobów galerii map bazowych potrzebne są uprawnienia administratora w swojej instytucji. Aby używać tych map bazowych w aplikacji Scene Viewer, należy spełnić wymagania map bazowych aplikacji Scene Viewer.

Wybór mapy bazowej

Aby wybrać mapę bazową, wykonaj poniższe czynności:

 1. Aby otworzyć galerię, kliknij narzędzie Mapa bazowa Mapa bazowa.
 2. Kliknij mapę bazową, która najlepiej podkreśla daną scenę.

  Aplikacja Scene Viewer udostępnia gamę stylów map bazowych, między innymi mapy bazowe 3D, tryb ciemny i OpenStreetMap.

 3. Kliknij opcję Brak mapy bazowej, aby wyświetlić tylko kolor podłoża skonfigurowany przez autora sceny.

Mapy bazowe 3D

Mapy bazowe 3D zawierają warstwy — takie jak budynki, etykiety czy drzewa — które można włączać i wyłączać. Pozwalają również zamaskować istniejący zasób 3D, na przykład istniejący budynek, i zastąpić go budynkiem proponowanym.

Mapy bazowe 3D są wskazywane etykietą 3D. Mapę bazową z etykietą 3D można kliknąć, aby ją rozwinąć i wyświetlić dostępne warstwy. W warstwach 3D można włączać i wyłączać warstwy, zaznaczając odpowiednie pola wyboru lub wyłączając ich zaznaczenie.

Notatka:

Scen internetowych zawierających mapy bazowe 3D nie można obecnie otwierać w aplikacjach ArcGIS Runtime.

O tym, czy te funkcje są dostępne w instytucji, decyduje jej administrator. Jeśli administrator wyłączy te funkcje, mapy bazowe 3D nie będą obecne w aplikacjach Scene Viewer ani ArcGIS Pro 3.2 lub nowszych.

Tworzenie i edycja masek

Istnieje możliwość tworzenia i edycji masek pozwalających na wyświetlanie zasobów 3D w obrębie lub poza obrębem maski.

Aby utworzyć maskę zasobów 3D lub przeprowadzić jej edycję, wykonaj następujące czynności:

 1. W sekcji Maska warstw 3D kliknij przycisk Utwórz, aby otworzyć narzędzia maskowania.
 2. Kliknij opcję Narysuj maskę Narysuj poligon i wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij lokalizację w scenie, aby rozpocząć rysowanie maski, i klikaj, aby dodawać punkty.
  2. Aby zakończyć maskę, kliknij pierwszy wierzchołek, kliknij dwukrotnie lub naciśnij klawisz Enter.

   Aby ukryć inne zasoby 3D, narysuj dodatkowe maski.

 3. Kliknij opcję Zaktualizuj maskę Zaktualizuj maskę w celu edytowania maski i wykonaj następujące czynności:
  1. Za pomocą interaktywnych uchwytów zmień rozmiar, obróć lub przenieś maskę.
  2. Kliknij poligon maski ponownie, aby przesunąć poszczególne wierzchołki w celu zmiany jego kształtu.

   Można również przeciągnąć wierzchołki w środku segmentu, aby dodać wierzchołki. Pozwala to na dodatkowe zmiany kształtu poligonu.

  3. Kliknij ponownie, aby użyć interaktywnych uchwytów.
 4. Kliknij opcję Maskuj wewnątrz Maskuj wewnątrz lub Maskuj na zewnątrz Maskuj na zewnątrz, aby zamaskować zasoby 3D odpowiednio w obrębie maski lub poza jej obrębem.
 5. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć narzędzia maskowania.
 6. Kliknij opcje Maska warstw 3D, Opcje i kliknij przycisk Usuń wszystkie maski Usuń wszystkie maski, aby usunąć wszystkie maski zasobów 3D, które zostały utworzone w scenie.

Widoczność warstwy mapy bazowej 3D w obszarze Warstwy 3D oraz utworzone maski są zapisywane w scenie. Można je również zapisać w slajdach.

Przezroczystość podłoża

Za pomocą suwaka Przezroczystość podłoża można zwiększać i zmniejszać przezroczystość podłoża w scenie. Przy bardziej przezroczystym podłożu w scenie można zobaczyć dane pod powierzchnią mapy bazowej, takie jak trzęsienia ziemi i typy geologiczne skał. Ponadto ustawienia przezroczystości podłoża są zapisywane w slajdach podobnych do map bazowych.

Notatka:

Za pomocą suwaka przezroczystości nie można widzieć przez warstwy kafli. Należy wyłączyć te warstwy lub zwiększyć przezroczystość warstwy kafli, aby zobaczyć warstwy podziemne.