Przełącz mapę bazową

Mapa bazowa stanowi tło w postaci kontekstu geograficznego dla zawartości w scenie. Usługa ArcGIS Online zawiera galerię map bazowych do wyboru, w tym mapy topograficzne, zobrazowań oraz ulic. Do konfigurowania zasobów galerii map bazowych potrzebne są uprawnienia administratora w swojej instytucji. Aby najlepiej używać tych map bazowych w przeglądarce Scene Viewer, należy spełnić wymagania dla map bazowych przeglądarki Scene Viewer.

  1. Aby otworzyć galerię, kliknij narzędzie Mapa bazowa Mapa bazowa.
  2. Kliknij miniaturę mapy bazowej, która najlepiej podkreśla Twoją scenę.
  3. Kliknij opcję Brak mapy bazowej, aby wyświetlić tylko kolor podłoża skonfigurowany przez autora sceny.

Przezroczystość podłoża

Za pomocą suwaka Przezroczystość podłoża można zwiększać i zmniejszać przezroczystość podłoża w scenie. Przy bardziej przezroczystym podłożu w scenie można zobaczyć dane pod powierzchnią mapy bazowej, takie jak trzęsienia ziemi i typy geologiczne skał. Ponadto ustawienia przezroczystości podłoża są zapisywane w slajdach podobnych do map bazowych.

Notatka:

Suwak przezroczystości nie pozwala na widzenie przez warstwy kafli. Należy wyłączyć te warstwy lub zwiększyć przezroczystość warstwy kafli, aby zobaczyć warstwy podziemne.