Tworzenie aplikacji w scenie

Na pasku narzędzi Kreator w scenie możesz wybrać szablon aplikacji, który wymaga minimalnej konfiguracji, lub użyć dostępnego kreatora w celu dostosowania aplikacji przed publikowaniem. Każda z tych opcji oferuje różne możliwości, takie jak narzędzia, kompozycje i schematy kolorów.

Aby utworzyć aplikację opartą na scenie, będąc w scenie, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
  2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij opcję Utwórz aplikację Utwórz aplikację, aby uzyskać dostęp do następujących wstępnie skonfigurowanych opcji aplikacji:

Kreator aplikacjiOpis

ArcGIS Instant Apps

Wybierz aplikację, aby udostępnić specjalistyczne środowisko podczas korzystania z Twojej sceny.

ArcGIS Experience Builder

Utwórz dokładnie takie środowisko internetowe, jakiego potrzebujesz, używając szablonu lub konstruując je od nowa.

ArcGIS StoryMaps

Opowiedz historię, łącząc sceny z tekstem narracyjnym i danymi multimedialnymi.

Wrażenie dookolnej rzeczywistości wirtualnej

Przekształć swoją scenę w środowisko 360 VR.

Jeśli publikujesz aplikację internetową, będąc w scenie, wszelkie zmiany sceny wprowadzone przez autora, w tym jej zasięg, warstwy, opis itp., znajdują swoje odzwierciedlenie w aplikacji internetowej. Jeśli status sceny, która była dostępna dla wszystkich w instytucji, zostanie zmieniony na prywatny (lub zostanie ona usunięta), scena nie będzie już wyświetlana w aplikacji.

Możesz również utworzyć aplikacje scen na podstawie zasobów i stron elementów sceny internetowej.


W tym temacie