Zapisywanie warstwy

Narzędzie opcji warstwy Narzędzie opcji warstwy pozwala zapisać styl warstwy sceny i jego właściwości w elemencie warstwy sceny. Umożliwia to na przykład skonfigurowanie okien podręcznych oraz stylów w warstwie sceny, a następnie zapisanie ich bezpośrednio w warstwie sceny. Zapisaną warstwę sceny można następnie dodać do dowolnej sceny, co spowoduje zastosowanie zapisanej konfiguracji okien podręcznych oraz stylu.

Notatka:
Zapisywanie warstwy sceny jest dostępne wyłącznie w przypadku tych warstw sceny, w których bieżący użytkownik jest właścicielem elementu lub administratorem portalu.

Zapisywanie warstwy sceny

Aby zapisać warstwę sceny, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Otwórz istniejącą scenę.
 3. Skonfiguruj style i właściwości warstwy sceny.
 4. Kliknij narzędzie opcji warstwy Narzędzie ustawień warstwy i wybierz opcję Zapisz warstwę.

  Styl i właściwości warstwy są zapisywane w elemencie warstwy.

 5. Można wprowadzić dodatkowe zmiany stylu i właściwości warstwy, a następnie kliknąć opcję Zapisz warstwę.

  Nowy styl i właściwości warstwy są zapisywane w elemencie warstwy.

 6. Zamknij scenę bez zapisania.

  Podczas otwierania sceny styl i właściwości warstwy sceny są zachowywane w elemencie sceny internetowej. Można wprowadzić dodatkowe zmiany stylu i właściwości warstwy oraz zapisać scenę. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane w elemencie sceny internetowej. Po ponownym otwarciu sceny styl i właściwości warstwy w elemencie sceny internetowej zastępują zapisaną konfigurację elementu warstwy.

Otwieranie zapisanej warstwy sceny

Zapisaną warstwę sceny można otworzyć bezpośrednio w przeglądarce Scene Viewer i wyświetlić podgląd stylu oraz właściwości warstwy.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
 2. Znajdź element warstwy sceny na stronie Moje zasoby.
 3. Kliknij opcję Otwórz w przeglądarce scen Scene Viewer.

  W scenie zostanie otwarta warstwa sceny i wyświetlone zostaną zapisane styl oraz właściwości warstwy.

  Wskazówka:

  Jeśli zostaną wprowadzone zmiany do warstwy sceny w innej scenie i warstwa ta zostanie zapisana, po odświeżeniu pierwszej sceny bez zapisywania zostaną zastosowane ostatnie zapisane styl i właściwości warstwy.