Konfigurowanie właściwości sceny

W sekcji Właściwości Właściwości można wprowadzać zmiany wpływające na właściwości globalne w scenie, na przykład dotyczące miniatury, tytułu czy koloru tła.

Aby otworzyć panel Właściwości, wykonaj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym na koncie i otwórz przeglądarkę Scene Viewer.
  2. Na pasku narzędzi Kreator kliknij Właściwości Właściwości, aby otworzyć panel Właściwości.
  3. Skonfiguruj właściwości sceny.
  4. Na pasku narzędzi Kreator kliknij Zapisz Zapisz, aby zapisać właściwości sceny.

Informacje o szczególe elementu

W sekcji Właściwości można skonfigurować właściwości szczegółów elementów: Miniatura, Tytuł, Podsumowanie i Znaczniki.

Kolor tła

Kolor tła pozwala nadać unikalny styl scenie dzięki wybraniu koloru dla sceny w celu ulepszenia narracji. Na przykład wybranie białego tła pozwala uwydatnić budynki. Po wybraniu koloru tła ze sceny usuwane są niebo i gwiazdy, a widoczny pozostaje tylko wybrany dla tła sceny kolor.

  1. Kliknij paletę Kolor tła, aby wybrać niestandardowy kolor tła sceny.
  2. Aby usunąć kolor niestandardowy i przywrócić atmosferę sceny, kliknij na palecie opcję Brak koloru tła.

Przycinanie do zasięgu

W scenie lokalnej można przycinać mapy bazowe i warstwy do bieżącego zasięgu widoku. Jest to przydatne ze względu na zwiększenie wydajności, koncentrowanie się na kluczowych elementach projektu i interakcję z warstwami znajdującymi się pod powierzchnią.

  1. Kliknij przycisk Przytnij do zasięgu, aby przyciąć scenę lokalną do bieżącego widoku.
  2. Poruszaj się po scenie do nowego ujęcia kamery i kliknij przycisk Aktualizuj do bieżącego widoku Aktualizuj do bieżącego widoku, aby zaktualizować przycięty zasięg w celu uwzględnienia bieżącego widoku w scenie.