Praca z warstwami w scenach

Za pomocą narzędzia Menedżer warstw Warstwy dostępnego na pasku narzędzi Kreator można konfigurować zasoby w scenie. W poniższych sekcjach opisano czynności dostępne dzięki narzędziu Menedżer warstw Warstwy.

Styl warstwy

Informacje o stylu liczności i ilości

Więcej informacji o suwaku stylu funkcji Liczności i ilości zawiera temat Uwagi dotyczące liczności i ilości.

Właściwości warstwy

W zależności od typu warstwy w scenach można zmieniać właściwości warstwy, na przykład konfigurować okna podręczne, ustawiać zakresy widoczności i definiować filtry.

Opcje warstwy

Aby dostosować opcje warstwy, kliknij narzędzie opcji warstwy Narzędzie opcji warstwy.

Zapisywanie warstwy

Właściciel warstwy sceny i administrator portalu mogą zapisać style i właściwości warstwy sceny w elemencie.

Konfigurowanie podłoża

Podłoże sceny można skonfigurować, zmieniając warstwy wysokościowe lub sposób wyświetlania podłoża i interakcji z nim.