Tworzenie notatnika

Możesz utworzyć pusty notatnik lub kopię istniejącego notatnika przykładowego w instytucji, jeśli masz uprawnienia do tworzenia i edytowania notatników. Istnieje też możliwość dodania istniejącego notatnika z poziomu własnego komputera. Tworzenie nowych notatników i zarządzanie uruchomionymi notatnikami jest możliwe z poziomu strony głównej aplikacji ArcGIS Notebooks. Notatniki tworzone, dodawane i udostępniane w instytucji znajdują się na stronie głównej. Tam można je wyszukiwać, korzystając z funkcji wyszukiwania, lub filtrować po dacie utworzenia, zmodyfikowania lub po znacznikach.

Notatka:

Tworzenie lub dodawanie notatnika może chwilę potrwać.

Aby utworzyć pusty notatnik lub kopię notatnika przykładowego ze strony głównej aplikacji Notebooks, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami do tworzenia notatników.
 2. Na pasku nawigacyjnym instytucji kliknij Notatnik.

  Zostanie otwarta strona główna Notebooks.

 3. Na stronie głównej aplikacji Notebooks wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć pusty notatnik, kliknij Nowy notatnik i z listy rozwijanej wybierz środowisko wykonawcze notatnika.
  • Aby utworzyć kopię notatnika przykładowego, kliknij kartę Przykładowe notatniki Esri i wybierz notatnik przykładowy.

  Notatnik zostanie otwarty.

 4. Opcjonalnie otwórz i edytuj własne notatniki na karcie Moje notatniki lub notatniki udostępnione przez innych na karcie Udostępnione notatniki. Kliknij wielokropek (...) i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wyświetlanie podglądu lub wyświetlanie szczegółów elementów notatników, które są Twoją własnością (w oknie Moje notatniki) lub które zostały Tobie udostępnione (w oknie Udostępnione notatniki).
  • Usuwanie elementów notatników, które są Twoją własnością (w oknie Moje notatniki).

Dodawanie notatnika z komputera

Jeśli dysponujesz plikiem notatnika (.ipynb) zapisanym na urządzeniu, możesz go przesłać na stronę Zasoby. Po przesłaniu jest on dodawany jako nowy element i zostaje otwarta strona szczegółów elementu.

 1. Sprawdź, czy jesteś użytkownikiem zalogowanym w instytucji i masz uprawnienia do tworzenia zasobów.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów kliknij opcję Nowy element, a następnie kliknij Twoje urządzenie.
 3. Wybierz plik notatnika na urządzeniu.
 4. Wpisz tytuł.
 5. Na stronie Moje zasoby wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać notatnik.
 6. Jeśli administrator instytucji skonfigurował kategorie zasobów, kliknij opcję Przypisz kategorię i wybierz maksymalnie 20 kategorii pomocnych w wyszukaniu tego elementu.
 7. Opcjonalnie wpisz znaczniki opisujące element. Oddziel wyrażenia przecinkami (na przykład wyrażenie Analiza danych jest traktowane jako pojedynczy znacznik, natomiast wyrażenie Analiza, danych jest interpretowane jako dwa znaczniki). Podczas wpisywania możesz wybrać dowolne z proponowanych znaczników. Propozycje są generowane na podstawie wcześniej dodanych znaczników.
 8. Wybierz środowisko wykonawcze, które ma być używane z Twoim notatnikiem.
  Notatka:

  Dostępne środowiska wykonawcze notatników są ustalane na podstawie uprawnień notatnika.

 9. Kliknij przycisk Zapisz.

Po dodaniu pliku notatnika zostanie wyświetlona jego strona szczegółów elementu i możesz edytować szczegóły elementu oraz udostępnić notatnik (jeśli masz uprawnienia do udostępniania).