Konfigurowanie wyszukiwania obiektów i tabel na mapach

Aby ułatwić użytkownikom odnajdywanie obiektów na mapie, której jesteś właścicielem lub którą zarządzasz, możesz skonfigurować niektóre warstwy w taki sposób, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Możesz na przykład włączyć wyszukiwanie w warstwie działek, aby ułatwić użytkownikom odszukiwanie określonych działek. Użytkownicy wybierają warstwę działek w menu rozwijanym pola wyszukiwania i wprowadzają identyfikator działki, którą chcą odnaleźć, w wyniku czego mapa jest powiększana do obszaru działki i wyświetlane jest okno podręczne, które można konfigurować.

Możesz też skonfigurować wyszukiwanie w tabelach na mapie, aby pomóc użytkownikom znaleźć rekordy w niektórych aplikacjach.

Aby skonfigurować wyszukiwanie w warstwach i tabelach, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź, czy jesteś właścicielem lub administratorem mapy, dla której chcesz skonfigurować funkcję wyszukiwania obiektów i wyszukiwania w tabelach.
 2. Na karcie Moje zasoby strony zasobów otwórz stronę elementu mapy.
 3. Na stronie elementu kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij łącze Mapa internetowa.
 4. Rozwiń ustawienie Włącz wyszukiwanie, jeśli jeszcze nie zostało rozwinięte.
 5. W polu Tekst wskazówki wprowadź tekst, który będzie wyświetlany w polu wyszukiwania, gdy użytkownik wybierze warstwę lub tabelę do przeszukania.

  Ta sama wskazówka jest wyświetlana dla wszystkich warstw i tabel z możliwością przeszukiwania.

 6. Aby włączyć i skonfigurować wyszukiwanie obiektów w warstwie, wykonaj następujące czynności:
  1. Zaznacz pole wyboru Według warstwy.
  2. Kliknij przycisk Dodaj warstwę.
  3. Wybierz warstwę z menu rozwijanego.
   Notatka:

   Wyszukiwanie jest możliwe w hostowanych warstwach obiektowych oraz w warstwach usług mapowych i obiektowych ArcGIS Server, dla których włączona jest obsługa zapytań. Dzięki temu te warstwy są widoczne w menu rozwijanym. Jeśli publikowane są dane obiektowe z aplikacji ArcGIS Pro, obsługa zapytań jest domyślnie włączona. W przypadku usług obiektowych i mapowych serwera ArcGIS Server możliwa jest edycja ustawień operacji w aplikacji ArcGIS Server Manager.

  4. Wybierz w warstwie pole atrybutu.
   Notatka:

   Pole może być dostępne do wyszukiwania i tym samym widoczne w menu rozwijanym pod warunkiem, że zawiera ciągi znakowe lub liczby całkowite, a nie korzysta z zakodowanej domeny. Pola z liczbami całkowitymi służą tylko do warunku Equals. Aby osiągnąć najlepsze wyniki wyszukiwania, wybierz pole z unikalnymi wartościami.

  5. Zdecyduj, czy wynik ma zawierać wyszukiwaną frazę, czy być dokładnie taki sam jak podany zwrot.
  6. Powtórz te czynności, aby włączyć funkcję wyszukiwania w kolejnych warstwach lub podać dodatkowe pola wyszukiwania.

   Dla każdej warstwy można określić wiele pól wyszukiwania.

 7. Aby włączyć i skonfigurować wyszukiwanie w tabeli, wykonaj następujące czynności:
  1. Zaznacz pole wyboru Wg tabeli.
  2. Kliknij opcję Dodaj tabelę.
  3. Wybierz tabelę z menu rozwijanego.
  4. Wybierz pole atrybutu w tabeli.
   Notatka:

   Pole może być dostępne do wyszukiwania i tym samym widoczne w menu rozwijanym pod warunkiem, że zawiera ciągi znakowe lub liczby całkowite, a nie korzysta z zakodowanej domeny. Pola z liczbami całkowitymi służą tylko do warunku Equals. Aby osiągnąć najlepsze wyniki wyszukiwania, wybierz pole z unikalnymi wartościami.

  5. Zdecyduj, czy wynik ma zawierać wyszukiwaną frazę, czy być dokładnie taki sam jak podany zwrot.
  6. Powtórz te czynności, aby włączyć funkcję wyszukiwania w kolejnych tabelach lub podać dodatkowe pola wyszukiwania.

   Dla każdej tabeli można określić wiele pól wyszukiwania.

 8. Kliknij przycisk Zapisz.

Funkcja wyszukiwania została aktywowana dla tej mapy. Jeśli skonfigurowano wyszukiwanie w warstwach, inni mogą używać wyszukiwania w przeglądarce map Map Viewer i w innych aplikacjach obsługujących wyszukiwanie, aby znajdować obiekty w skonfigurowanych warstwach. Jeśli skonfigurowano wyszukiwanie w tabelach, użytkownicy mogą używać wyszukiwania w aplikacjach zbudowanych z wykorzystaniem ArcGIS Maps SDKs do znajdowania rekordów w skonfigurowanych tabelach. W celu wyszukania muszą oni kliknąć strzałkę w dół w polu wyszukiwania i wybrać odpowiednio warstwę lub tabelę z menu rozwijanego. Podany tekst wskazówki zostanie wyświetlony w polu wyszukiwania.